Доходи від надання послуг пошти та зв’язку

за січень–грудень 2011 року

 

(тис.грн.)

 

Доходи від надання послуг пошти та  зв’язку – всього1

У тому числі       населенню

Послуги пошти та зв’язку всього

559037,3

151379,4

у тому числі

 

 

поштового

56226,0

9452,1

телеграфного

151,1

141,3

телефонного міського

61573,7

37575,2

телефонного сільського

8276,9

7285,9

телефонного міжміського (включаючи міжнародний)

25820,9

14780,0

ІР-телефонії

кур’єрської діяльності

2

проводового мовлення

3128,2

2813,8

спеціального і фельдзв’язку

2685,3

передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку

20719,8

9801,8

з нього кабельного телебачення

9975,2

9801,8

нагляду та технічного контролю за використанням частот

476,5

комп’ютерного

43084,0

32907,6

з нього надання доступу до мережі Інтернет

40361,8

32850,1

мобільного

336768,5

36621,7

з нього

 

 

стільникового

336768,5

36621,7

(пошукового) пейджингового

транкінгового

супутникового

радіозв’язку розподільних систем (широкосмуговий доступ)

цифрової безпровідної телефонії

                                                 1 З урахуванням ПДВ.  

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».