Засоби телефонного зв’язку
на 1 жовтня 2017 року

(од)
 
Міська телефонна мережа
Сільська телефонна мережа
усього
у т.ч. населення
усього
у т.ч. населення
Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) – усього
97805
69485
22743
19510
у тому числі
 
 
 
 
основних телефонних ліній
93966
69375
22743
19510
фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу
фіксованого телефонного зв’язку відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування
3839
110
Кількість таксофонів загального користування – усього
73
×
5
×
з них універсальні
73
×
5
×
Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей
×
39
×
12

 

Інформацію оновлено 21 Листопада 2017