Засоби телефонного зв’язку
на 1 січня 2017 року

(од)
 
Міська телефонна мережа
Сільська телефонна мережа
усього
у т.ч. населення
усього
у т.ч. населення
Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) – усього
110891
81251
25800
22300
у тому числі
 
 
 
 
основних телефонних ліній
106902
81125
25798
22298
фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу
фіксованого телефонного зв’язку відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування
3989
126
2
2
Кількість таксофонів загального користування – усього
76
×
5
×
з них універсальні
76
×
5
х
Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей
х
46
х
14

 

Інформацію оновлено 21 Лютого 2017