ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІДІЯЛЬНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОБЛАСТІСТАСТИЧНИЙ ЗБІРНИКЛУЦЬК 2013Головне управління статистики у Волинській області

За редакцією Л.С. Баранюк
Відповідальна за випуск С.О.Щербакова


Статистичний збірник містить основні дані, що характеризують діяльність будівельних підприємств за 2000–2012 роки. У збірнику наведена інформація про структурні зміни, інвестиції, працю та ціни в будівництві, фінансовий стан будівельних підприємств.

При підготовці збірника були використані матеріали відділів статистики будівництва, капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, промисловості, цін, управлінь статистики праці, торгівлі, структурної статистики, статистики фінансів підприємств і реєстру статистичних одиниць.Головне управління статистики
у Волинській області


© Головне управління статистики у Волинській області, 2013
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело
ПЕРЕДМОВА

У статистичному збірнику “Діяльність будівельних підприємств області” наведені дані офіційної державної статистики, що характеризують будівництво в області та результати діяльності будівельних підприємств у 2000–2012 роках.

До збірника включено дані про динаміку обсягів будівельних робіт та їх структуру, виробництво окремих будівельних матеріалів, середні ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві, середньорічну кількість штатних працівників та їх заробітну плату, вартість та стан основних засобів, обсяги та динаміку інвестицій, фінансові результати діяльності будівельних підприємств.

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ
тис.
–  тисяча
млн.
–  мільйон
млрд.
–  мільярд
грн.
– гривня
м
–  метр
м2
–  квадратний метр
м3
–  кубічний метр
кВт
–  кіловат
кВт/год
–  кіловат–година
кг
–  кілограм
т
–  тонна
шт.
–  штука
%
–  відсоток

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було
Крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути

   виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
“у тому числі” – означає, що наведено не всі доданки загальної суми


ЗМІСТ

  ПЕРЕДМОВА
3
  СКОРОЧЕННЯ
3
  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
3
  1.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВНИЦТВА  
1.1.
Основні показники будівництва
9
1.2.
Питома вага Волинської області в Україні
9
1.3.
Індекси обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності
10
1.4.
Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності
10
1.5.
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності у 2012 році
11
1.6.
Індекси обсягів виконаних будівельних робіт у містах і районах
12
1.7.
Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за характером будівництва
13
1.8.
Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за типами будівель у 2012 році
13
1.9.
Виробництво окремих будівельних матеріалів та продукції з деревини
14
1.10.
Зміни обсягів виробництва іншої неметалевої продукції (будівельних матеріалів)
14
1.11.
Середні ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві
15
1.12.
Індекси цін на будівельно–монтажні роботи
16
1.13.
Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у будівництві
17
1.14.
Структура споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у будівництві
17
1.15.
Споживання електроенергії у будівництві
18
1.16.
Питома вага споживання електроенергії у будівництві
18
 
2. ПРАЦЯ У БУДІВНИЦТВІ
 
2.1.
Основні показники праці в будівництві
19
2.2.
Середньорічна кількість штатних працівників
20
2.3.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
20
2.4.
Заборгованість з виплати заробітної плати
21
2.5.
Основні показники праці у будівництві у 2012 році
21
2.6.
Динаміка мобільності робочої сили у будівельних підприємствах області
22
2.7.
Динаміка використання фонду робочого часу
22
 
3. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ОСНОВНІ ЗАСОБИ
 
3.1.
Капітальні інвестиції за основними видами економічної діяльності
23
3.2.
Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності
24
3.3.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) за основними видами економічної діяльності
25
3.4.
Основні засоби будівельних підприємств
26
3.5.
Основні засоби за видами будівельної діяльності
26
3.6.
Вартість введених в дію нових основних засобів за видами будівельної діяльності
27
3.7.
Ступінь зносу основних засобів за видами будівельної діяльності
27
3.8.
Структура основних засобів будівельних підприємств за класифікаційними групами
28
 
4. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
4.1.
Фінансові результати до оподаткування будівельних підприємств
29
4.2.
Рентабельність операційної діяльності будівельних підприємств
29
4.3.
Фінансові результати до оподаткування будівельних підприємств за розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
30
4.4.
Фінансові результати до оподаткування будівельних підприємств у містах та районах за січень–грудень 2012 року
31
4.5.
Рентабельність операційної діяльності будівельних підприємств у містах та районах за січень–грудень 2012 року
32
 
5. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ СПІВСТАВЛЕННЯ .  
5.1.
Індекси обсягів виконаних будівельних робіт за регіонами
33
5.2.
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у 2012 році за регіонами
34
5.3.
Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 2012 році за регіонами
34
  КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ ДО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ
35


1.5. Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності
у 2012 році

 

  Обсяг робіт, тис.грн. У % до
2011р. загального обсягу
Будівництво
643428
88,3
100,0
Підготовка будівельних ділянок
532
106,4
0,1
Будівництво будівель та споруд
557943
92,0
86,7
з нього
 
 
 
Загальнобудівельні роботи
468058
97,7
72,7
будівництво будівель
349745
102,5
54,4
будівництво мостів, шляхових естакад
31577
82,3
4,9
будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання
147
9,6
0,0
будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання
34880
119,9
5,4
будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості
51066
74,1
7,9
монтаж та встановлення збірних конструкцій
643
288,4
0,1
Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
79524
65,6
12,4
Інші будівельні роботи
10361
180,8
1,6
Установлення інженерного устаткування будівель та споруд
83814
69,4
13,0
Роботи з завершення будівництва
1139
99,8
0,2

1.6. Індекси обсягів виконаних будівельних робіт у містах і районах

(відсотків до попереднього року)
  2000 2005 2010 2011 2012
Волинська область
102,6
102,4
93,7
123,2
88,3
м.Луцьк
108,0
105,4
103,4
117,3
95,9
м.Володимир-Волинський
88,0
99,1
95,8
55,9
99,6
м.Ковель
121,0
106,0
74,1
112,7
91,6
м.Нововолинськ
88,0
101,0
85,8
132,4
59,5
райони
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
119,0
118,3
55,1
23,0
Горохівський
59,0
67,5
136,4
182,7
49,3
Іваничівський
116,0
72,9
87,5
26,4
1627,1
Камінь-Каширський
81,0
118,5
58,8
123,2
146,7
Ківерцівський
81,0
87,9
91,9
129,8
71,0
Ковельський
91,0
87,2
100,6
88,2
49,1
Локачинський
109,0
53,3
37,7
237,9
104,9
Луцький
107,0
93,4
73,3
182,0
75,1
Любешівський
75,0
76,5
4,1
1020,3
26,1
Любомльський
67,0
75,8
62,5
176,8
82,3
Маневицький
81,0
84,7
109,8
47,4
134,3
Ратнівський
110,0
55,0
494,7
161,5
128,0
Рожищенський
145,0
116,4
47,2
30,3
52,4
Старовижівський
110,0
60,8
206,1
182,8
63,2
Турійський
89,0
160,6
112,7
94,3
62,5
Шацький
86,0
19,4

2.4. Заборгованість з виплати заробітної плати1

(на кінець року, тис.грн.)
  2005 2010 2011 2012
Будівництво
143,4
3833,5
2414,9
2023,4
Питома вага у загальнообласному обсязі, у %
2,0
28,0
37,6
39,1
довідково:
 
 
 
 
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
7,1
7,3
7,2
4,1
промисловість
49,4
26,3
14,2
17,9
транспорт та зв'язок
6,6
21,4
23,7
23,4
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
7,5
5,2
1,2
0,7

1 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців.

4.4. Фінансові результати до оподаткування будівельних підприємств
у містах та районах за січень–грудень 2012 року1

(тис.грн.)
  Фінансовий результат (прибуток, збиток (–) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які допустили збиток
у % до загальної кількості сума прибутку у % до загальної кількості сума збитку
Волинська область
–14920,6
60,7
24579,2
39,3
39499,8
м.Луцьк
–15094,9
59,7
14051,3
40,3
29146,2
м.Володимир-Волинський
807,3
60,0
1066,7
40,0
259,4
м.Ковель
1274,8
80,8
1671,0
19,2
396,2
м.Нововолинськ
–919,2
64,7
2401,7
35,3
3320,9
  райони
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
40,1
40,0
148,6
60,0
108,5
Горохівський
73,6
60,0
146,2
40,0
72,6
Іваничівський
–2622,5
40,0
8,6
60,0
2631,1
Камінь-Каширський
–467,6
70,0
77,0
30,0
544,6
Ківерцівський
369,4
44,4
481,4
55,6
112,0
Ковельський
–128,0
100,0
128,0
Локачинський
–37,0
66,7
7,0
33,3
44,0
Луцький
2164,6
61,1
3319,1
38,9
1154,5
Любешівський
–269,7
75,0
50,3
25,0
320,0
Любомльський
627,3
100,0
627,3
Маневицький
–242,8
33,3
218,0
66,7
460,8
Ратнівський
3,2
55,6
132,9
44,4
129,7
Рожищенський
76,3
85,7
143,1
14,3
66,8
Старовижівський
–291,4
66,7
29,0
33,3
320,4
Турійський
–284,1
100,0
284,1
Шацький

1Див. виноску до табл. 4.1.

КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ ДО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ

До обсягу будівельних робіт включають вартість (у фактичних цінах без ПДВ) робіт, що виконуються під час нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств.

До будівельних робіт, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005 № 375, належать роботи з підготовки будівельних ділянок, будівництва будівель і споруд, установлення інженерного устаткування будівель та споруд, роботи із завершення будівництва та оренди будівельної техніки з оператором (секція F – «Будівництво»).

Індекс обсягів будівельних робіт визначений на основі індексу цін на будівельно–монтажні роботи.

Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, працюючих за наймом на підприємствах, в установах та організаціях без врахування зайнятих на умовах договорів цивільно – правового характеру, сумісників, а також тих, що знаходяться у відпустках з вагітності та пологів, або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством. Цей показник обчислюється в середньому за період (місяць, рік).

Рівень використання фонду робочого часу – це відношення кількості відпрацьованих людино-годин до табельного фонду робочого часу.

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості – кількість штатних працівників, які не відпрацювали встановлені години робочого часу у зазначеному періоді з причин перебування у відпустках без збереження заробітної плати на період припинення виконання робіт, або переведення їх на скорочений графік роботи.

Середньомісячна (за рік) заробітна плата найманих працівників визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці за рік на середньорічну кількість працівників та 12 місяців.

Заборгованість з виплати заробітної плати – це сума своєчасно не виплаченої заробітної плати всім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам облікового складу, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства – сумісникам та працюючим за договорами, а також звільненим працівникам. Заборгованою вважається сума, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі із фонду оплати праці, за винятком обов’язкових утримань (податок з доходу фізичних осіб та суми зборів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що сплачує працівник), строк виплати якої минув до кінця місяця, у якому вона повинна бути виплачена. Дані узгоджуються з показником простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати узагальнюється за трьома типами підприємств і складається із суми боргу:

–    економічно активних підприємств (без статистично малих підприємств);

–   підприємств-банкрутів, тобто суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

–    економічно неактивних підприємств, які призупинили діяльність.

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів. До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, машини, устаткування та інвентар, транспортні засоби,  довгострокові біологічні активи тваринництва та рослинництва, капітальний ремонт та інші необоротні матеріальні активи. До інвестицій у нематеріальні активи належать обсяги інвестицій у придбання або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, майном, прав на комерційні позначення, на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав.

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

До складу основних засобів належать: земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти та ін.

Прямі інвестиції – це внески нерезидентів до статутного фонду підприємства-резидента, що забезпечують права власності нерезидентів на придбані майно, майнові комплекси або на акції, облігації та інші цінні папери, та складають не менше 10% вартості статутного фонду підприємства – резидента, а також інвестиції, що отримані в результаті укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Прямі інвестиції передбачають довгострокові економічні взаємовідносини, які відображають тривалу зацікавленість іноземного інвестора щодо суттєвого впливу на управління підприємством-резидентом з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності та надзвичайних подій.

Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності підприємств.