Головне управління статистики у Волинській областіСтатистичний збірникСтан здоров’я населення Волині
(за даними вибіркового опитування домогосподарств)Луцьк – 2016


Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією  В.О.Грабаровської

Відповідальний за випуск  Л.І.Марченкова


У збірнику наведені підсумки вибіркового опитування членів домогосподарств, які беруть участь в обстеженні умов життя, щодо стану їхнього здоров’я. Видання містить інформацію щодо суб’єктивної оцінки стану здоров’я членів домогосподарств; рівня доступності для них послуг охорони здоров’я, можливості придбання ліків та медичного приладдя; показників народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому; даних щодо розповсюдженості тютюнокуріння та ін.Головне управління статистики
у Волинській області

 • адреса: вул. Шопена, 12, м. Луцьк, 43025, Україна

 • тел/факс: 78-56-71

 • електронна пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

 • веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


  © Головне управління статистики у Волинській області, 2016
   Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


  ПЕРЕДМОВА

  Органами державної статистики України щорічно у жовтні проводиться вибіркове опитування членів домогосподарств, які приймають участь в обстеженні умов життя, щодо стану їхнього здоров’я.

  У виданні наведена інформація, яка характеризує суб’єктивну оцінку стану здоров’я членів домогосподарств; рівень доступності для них медичної допомоги, можливість придбання ліків та медичного приладдя; наявність хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям; окремі питання, пов’язані з лікуванням у лікарнях, оцінку впливу на стан здоров’я наслідків Чорнобильської катастрофи; показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому; дані щодо тютюнокуріння тощо.

  Основні показники подаються як в цілому по всіх домогосподарствах, так і за місцем їх проживання (велике, мале місто, сільська місцевість), за віковими групами членів домогосподарств. Також у збірнику наводяться показники за рівнем матеріального добробуту, які розраховуються, починаючи з 2007 року, з використанням критеріїв грошових та загальних доходів (грошових доходів з урахуванням вартості оцінки надходжень з особистого підсобного господарства, а також сум безготівкових пільг та субсидій, отриманих від держави, допомог від родичів та інших осіб) на відміну від показників грошових та сукупних витрат, які використовувалися у 1999-2006рр.

  Звертаємо увагу, що починаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту відповідно до сучасної міжнародної практики розпочато використання шкали еквівалентності, яка відображає зменшення мінімально необхідних потреб на одного члена домогосподарства при збільшенні розміру домогосподарства та зміні його складу.

  Розрахунок показників доходів в еквіваленті на одну умовну особу обумовлений існуванням в домогосподарстві умовно-постійних витрат (плата за житло та паливо, товари тривалого користування тощо), тобто спостерігається так звана економія на розмірі домогосподарства. В основу розрахунку доходів на умовну особу покладено еквівалентну шкалу, що застосовується в національній практиці досліджень питань бідності, за якою першому члену домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 0,7 (наприклад, домогосподарство з 3-х осіб має в своєму складі 2,4 умовних особи: 1 + 0,7 + 0,7=2,4).

  Зазначені зміни слід враховувати при здійсненні аналізу окремих показників у динаміці.

  Дані, наведені у збірнику, містять інформацію вибіркового опитування, розповсюджену на генеральну сукупність (всі домогосподарства України, Волинської області) за допомогою процедури статистичного зважування.

  Видання містить стислі методологічні пояснення щодо програми опитування та оцінки якості даних.

  При підготовці збірника використані дані соціальної статистики.

  До відома користувачів: дані по Україні у збірнику наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.


  СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ

  % – відсоток

  грн. – гривня

  тис. – тисяч

  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ

  Тире  (-)                  -  явищ не було

  Крапки (...)               -  відомості відсутні

  Нуль (0; 0,0)          -  явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблицях розрядами

  Символ (х)                -  заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

  "з них"                     -  означає, що наведено не всі доданки загальної суми

  "у тому числі"           -   означає, що наведено всі доданки загальної суми.  З М І С Т
   
  Передмова…………………………………………………………………………………………………………………
  3
  Скорочення………………………………………………………………………………………………………………
  4
  Умовні позначення………………………………………………………………………………………………………..
  4
  Самооцінка стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги населенням Волинської області……………………
  7
  1. Самооцінка стану здоров’я населенням..................................................................................
  9
  1.1. Самооцінка стану здоров’я населенням України та Волинської області у 2015 році.........................
  9
  1.2. Самооцінка стану здоров’я міським та сільським населенням України у 2015 році..........................
  9
  1.3. Самооцінка стану здоров’я населенням залежно від віку та статі у 2015 році.........................
  10
  1.4. Самооцінка стану здоров’я населенням залежно від місця проживання у 2015 році........................
  16
  1.5. Самооцінка стану здоров’я членами домогосподарств залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних доходів у 2015 році.........................................
  19
  1.6. Самооцінка стану здоров’я населенням Волинської області....................................................
  23
  2. Рівень доступності для домогосподарств послуг охорони здоров’я та можливості придбання ліків та медичного приладдя.........................
  26
  2.1. Кількість домогосподарств Волинської області, члени яких при потребі медичної допомоги не змогли її отримати.................
  26
  2.2. Розподіл домогосподарств Волинської області, члени яких при потребі медичної допомоги не змогли її отримати, за видами медичної допомоги..............................................................

  26
  2.3. Розподіл домогосподарств за рівнем доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків та медичного приладдя залежно від місця проживання у 2015 році.............................................................

  27
  2.4. Розподіл домогосподарств за рівнем доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків та медичного приладдя залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних доходів домогосподарства у 2015 році...............................................

  29
  2.5. Розподіл домогосподарств Волинської області за рівнем доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків та медичного приладдя...........................................................
  32
  3. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому.......................................
  34
  3.1. Розподіл жінок у віці 15 років і старшому України та Волинської області у 2015 році за кількістю народжених дітей....................................................................
  34
  3.2. Розподіл жінок у віці 15 років і старшому України та Волинської області за віком, у якому вони народили першу дитину, у 2015 році......
  34
  3.3. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому за віковими групами матерів у 2015 році......................
  35
  3.4. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому залежно від місця проживання у 2015 році........................
  36
  3.5. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому у домогосподарствах залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних доходів домогосподарства у 2015 році.................
  37
  3.6. Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому по Волинській області...............
  38
  4. Розповсюдженість тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому.................
  39
  4.1. Розподіл домогосподарств України та Волинської області за тривалістю куріння у 2015 році.....
  39
  4.2. Розподіл домогосподарств України та Волинської області за кількістю викурених сигарет за добу у 2015 році....
  39
  4.3. Розподіл населення у віці 12 років і старшому, яке курить, залежно від віку та статі у 2015 році......
  40
  4.4. Розподіл членів домогосподарств у віці 12 років і старшому, які курять, залежно від місця проживання у 2015 році.................
  41
  4.5. Розподіл населення у віці 12 років і старшому, яке курить, по Волинській області...........
  42
  5. Показники охорони здоров’я.................
  43
  5.1. Основні показники охорони здоров’я по Волинській області........................
  43
  5.2. Захворюваність за класами хвороб по Волинській області...............................................
  44
  Методологічні коментарі................................
  45


  1.4. Самооцінка стану здоров’я населенням залежно від місця проживання у 2015 році

    Всі домогосподарства України У тому числі проживають
  у міських поселеннях у сільській місцевості
  у великих містах у малих містах всього
  А 1 2 3 4 5
  Кількість населення – усього (тис.осіб)
  38982,6
  15027,5
  10707,3
  25734,8
  13247,8
  у т.ч. оцінили стан здоров’я як (%):
   
   
   
   
   
  добрий
  49,8
  50,5
  49,3
  50,0
  49,3
  задовільний
  40,5
  40,4
  41,8
  41,0
  39,7
  поганий
  9,7
  9,1
  8,9
  9,0
  11,0
  Кількість осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців – усього (тис.)
  30556,4
  12464,6
  8123,9
  20588,5
  9967,9
  із загальної кількості осіб, які хворіли за останні 12 місяців, частка осіб (%), які повідомили, що перенесені захворювання негативно вплинули на:
   
   
   
   
   
  повсякденну працездатність
  14,0
  8,4
  15,8
  11,3
  19,7
  життєву активність
  33,7
  39,1
  28,6
  34,9
  31,3
  Кількість осіб, які повідомили, що мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям – усього (тис.)
  14083,5
  5322,6
  3815,2
  9137,8
  4945,7
  у тому числі мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям (%):
   
   
   
   
   
  астму неалергічну
  1,2
  0,9
  1,5
  1,1
  1,3
  астму алергічну
  0,6
  1,0
  0,5
  0,8
  0,3
  алергію (за винятком алергічної астми)
  4,1
  6,1
  3,4
  5,0
  2,5
  діабет
  4,7
  5,3
  5,1
  5,2
  3,9
  катаракту
  4,3
  4,2
  4,0
  4,1
  4,6
  гіпертонію
  42,1
  40,9
  41,7
  41,2
  43,6
  серцеві захворювання
  26,5
  27,7
  24,8
  26,5
  26,4
  інсульт
  2,8
  3,2
  2,5
  2,9
  2,5
  хронічний бронхіт, емфізему легенів
  6,2
  5,8
  5,8
  5,8
  7,1
  артроз, артрит (в т.ч. ревматоїдний)
  14,2
  14,6
  13,5
  14,1
  14,5
  остеопороз
  1,5
  2,0
  1,5
  1,8
  0,9
  остеохондроз
  11,9
  12,1
  13,2
  12,6
  10,8
  виразку шлунку або 12-палої кишки
  5,5
  6,1
  4,7
  5,5
  5,5
  хронічний гепатит, жовчокам’яна хвороба, холецистит, холангіт, цироз печінки
  7,8
  9,4
  8,3
  8,9
  5,8
  злоякісні пухлини (включаючи лейкемію і лімфому)
  1,8
  1,5
  1,8
  1,6
  2,0
  мігрень або частий головний біль
  5,3
  4,8
  4,6
  4,7
  6,4
  хронічну тривогу або депресію
  1,3
  0,8
  1,2
  1,0
  1,8
  хронічна травма чи інші наслідки дії зовнішніх причин
  2,9
  2,9
  3,1
  3,0
  2,7
  інші захворювання
  17,1
  17,8
  15,2
  16,7
  17,9
  Кількість осіб, які повідомили, що зверталися за медичною допомогою протягом останніх 12 місяців –всього (тис.)
  30709,0
  12598,2
  8307,3
  20905,5
  9803,5
  у тому числі зверталися до (%):
   
   
   
   
   
  поліклініки (крім стоматолога)
  85,7
  90,4
  82,4
  87,2
  82,6
  сімейного лікаря у поліклініці
  20,2
  13,8
  24,9
  18,2
  24,3
  стоматолога у державній медичній установі
  16,8
  18,1
  16,2
  17,3
  15,7
  приватного стоматолога
  6,7
  7,8
  6,3
  7,2
  5,6
  швидкої медичної допомоги
  2,8
  2,7
  3,0
  2,8
  2,6
  платної медичної установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога)
  2,2
  3,1
  1,6
  2,5
  1,5
  народного цілителя, гомеопата, знахаря,  екстрасенса і т. ін.
  0,4
  0,7
  0,1
  0,5
  0,4
  Кількість осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони зверталися до лікаря – усього (тис.)
  30709,0
  12598,2
  8307,3
  20905,5
  9803,5
  з них частка осіб (%), які здійснили свій останній візит до лікаря у зв’язку з:
   
   
   
   
   
  нещасним випадком або травмою
  0,9
  1,0
  0,7
  0,9
  1,0
  хворобою або проблемою зі здоров’ям
  55,1
  56,1
  54,7
  55,5
  54,2
  проходженням профілактичного огляду
  41,2
  40,9
  41,1
  40,9
  41,6
  необхідністю поновлення рецептів
  1,6
  1,1
  2,0
  1,5
  1,8
  адміністративної причини (отримання документа, сертифіката, листа –довідки і т. ін.)
  1,1
  0,9
  1,3
  1,1
  1,3
  інших причин
  0,1
  0,0
  0,2
  0,1
  0,1
  Із загальної кількості осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони лікувались у лікарні, частка осіб (%), які брали з собою до лікарні:
   
   
   
   
   
  медикаменти
  92,6
  90,5
  93,6
  91,8
  94,0
  постільну білизну
  65,2
  67,1
  66,1
  66,6
  62,7
  їжу
  80,3
  85,3
  72,8
  80,0
  81,0
  не брали нічого з перерахованого
  3,8
  4,7
  4,5
  4,6
  2,3
  Кількість осіб (тис.), які повідомили, що на стан їхнього здоров’я наслідки Чорнобильської катастрофи:
   
   
   
   
   
  ніяк не вплинули
  23258,4
  9019,7
  6735,4
  15755,1
  7503,3
  з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)
  0,0
  0,0
  -
  0,0
  -
  частково вплинули
  15219,5
  5811,6
  3836,3
  9647,9
  5571,6
  з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)
  0,8
  0,1
  1,0
  0,5
  1,5
  серйозно вплинули
  504,7
  196,2
  135,6
  331,8
  172,9
  з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)
  18,2
  11,3
  23,7
  16,4
  21,6

  1.5. Самооцінка стану здоров’я членами домогосподарств залежно від розміру
  середньодушових еквівалентних загальних доходів у 2015 році

    Всі домогосподарства України У тому числі з середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, грн.
  до 480,0 480,1–840,0 840,1–1200,0 1200,1–1560,0 1560,1–1920,0 1920,1–2280,0 2280,1–2640,0 2640,1–3000,0 3000,1–3360,0 3360,1–3720,0 понад 3720,0 довідково: нижче прожиткового мінімуму (1193,11 грн.)
  А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Кількість населення – усього (тис.осіб)
  38982,6
  15,1
  506,2
  2409,6
  5493,4
  7135,8
  6596,5
  6064,7
  3864,2
  2160,4
  1640,4
  3096,3
  2841,5
  у т.ч. оцінили стан здоров’я як (%):
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  добрий
  49,8
  36,8
  76,2
  56,3
  52,6
  49,1
  47,8
  47,4
  47,4
  47,4
  48,3
  51,2
  59,9
  задовільний
  40,5
  54,8
  20,6
  35,9
  37,3
  40,7
  40,8
  43,0
  41,9
  43,6
  42,2
  42,7
  33,1
  поганий
  9,7
  8,4
  3,2
  7,8
  10,1
  10,2
  11,4
  9,6
  10,7
  9,0
  9,5
  6,1
  7,0
  Кількість осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців – усього (тис.)
  30556,4
  7,4
  340,1
  1691,7
  4171,5
  5566,5
  5233,1
  4860,4
  3095,2
  1798,1
  1283,7
  2508,7
  1958,4
  із загальної кількості осіб, які хворіли за останні 12 місяців, частка осіб (%), які повідомили, що перенесені захворювання негативно вплинули на:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  повсякденну працездатність
  14,0
  19,1
  9,0
  10,1
  16,2
  14,7
  15,7
  13,9
  12,9
  13,9
  15,4
  9,7
  10,4
  життєву активність
  33,7
  19,1
  17,4
  24,3
  32,1
  32,4
  37,3
  33,3
  34,2
  31,8
  37,6
  40,1
  21,8
  Кількість осіб, які повідомили, що мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям – усього (тис.)
  14083,5
  2,4
  75,0
  602,9
  1850,7
  2460,3
  2605,3
  2344,7
  1492,7
  884,1
  568,5
  1196,9
  656,4
  у тому числі мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям (%):
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  астму неалергічну
  1,2
  -
  -
  1,2
  1,6
  1,3
  0,8
  0,7
  1,5
  1,4
  1,5
  1,2
  1,1
  астму алергічну
  0,6
  -
  -
  2,3
  0,3
  0,8
  0,6
  0,3
  1,0
  0,2
  0,1
  0,9
  2,1
  алергію (за винятком алергічної астми)
  4,1
  -
  11,9
  3,1
  5,0
  2,9
  3,1
  4,7
  2,8
  5,8
  5,2
  6,0
  3,8
  діабет
  4,7
  -
  4,9
  4,3
  5,0
  3,6
  5,1
  4,4
  6,0
  4,6
  4,8
  5,0
  4,5
  катаракту
  4,3
  -
  6,5
  4,8
  3,8
  4,8
  4,8
  4,2
  3,9
  4,5
  2,8
  3,5
  5,0
  гіпертонію
  42,1
  -
  26,4
  29,1
  42,1
  43,0
  45,5
  42,7
  43,0
  42,0
  40,0
  39,0
  28,5
  серцеві захворювання
  26,5
  -
  15,7
  16,7
  27,3
  29,4
  26,2
  28,9
  24,7
  25,8
  23,6
  24,5
  16,5
  інсульт
  2,8
  -
  3,1
  2,3
  2,7
  4,5
  2,4
  2,6
  2,8
  1,7
  3,1
  1,2
  2,4
  хронічний бронхіт, емфізему легенів
  6,2
  -
  2,0
  7,4
  6,3
  7,8
  7,3
  5,8
  4,0
  7,4
  5,6
  3,0
  7,1
  артроз, артрит (в т.ч. ревматоїдний)
  14,2
  -
  8,7
  9,8
  13,5
  17,1
  15,6
  13,5
  15,9
  10,4
  12,8
  12,2
  9,2
  остеопороз
  1,5
  -
  2,7
  2,2
  1,2
  1,5
  1,2
  1,3
  1,4
  2,2
  3,6
  1,0
  2,4
  остеохондроз
  11,9
  -
  4,6
  8,3
  12,0
  10,5
  11,1
  14,0
  11,9
  14,2
  13,7
  12,4
  8,1
  виразку шлунку або 12-палої кишки
  5,5
  -
  -
  5,6
  5,3
  5,1
  4,7
  5,6
  4,9
  7,3
  6,7
  7,6
  4,4
  хронічний гепатит, жовчокам’яна хвороба, холецистит, холангіт, цироз печінки
  7,8
  22,0
  4,4
  6,3
  7,6
  6,4
  7,6
  8,5
  7,8
  7,1
  10,4
  10,6
  5,7
  злоякісні пухлини (включаючи лейкемію і лімфому)
  1,8
  -
  3,3
  3,6
  1,2
  1,8
  1,4
  1,9
  1,4
  1,7
  2,5
  2,2
  3,7
  мігрень або частий головний біль
  5,3
  22,0
  8,2
  5,5
  5,4
  5,4
  5,8
  4,6
  6,2
  4,7
  4,0
  4,6
  6,0
  хронічну тривогу або депресію
  1,3
  22,0
  4,0
  0,6
  0,9
  1,1
  1,6
  1,1
  2,1
  0,6
  0,9
  1,4
  1,1
  хронічна травма чи інші наслідки дії зовнішніх причин
  2,9
  -
  4,6
  2,0
  4,3
  2,8
  2,3
  2,9
  2,2
  2,9
  2,4
  3,4
  2,3
  інші захворювання
  17,1
  78,0
  28,0
  22,4
  14,3
  13,6
  16,0
  16,0
  18,8
  22,4
  21,4
  21,7
  23,6
  Кількість осіб, які повідомили, що зверталися за медичною допомогою протягом останніх 12 місяців –всього (тис.)
  30709,0
  9,0
  332,7
  1706,1
  4202,1
  5444,7
  5306,2
  4973,2
  3116,5
  1789,8
  1304,7
  2524,0
  1977,1
  у тому числі зверталися до (%):
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  поліклініки (крім стоматолога)
  85,7
  72,3
  91,4
  82,6
  85,4
  83,9
  85,6
  86,6
  88,5
  84,5
  86,4
  87,3
  83,5
  сімейного лікаря у поліклініці
  20,2
  22,7
  14,1
  23,4
  21,3
  21,6
  20,9
  19,5
  17,6
  19,4
  21,3
  16,6
  22,6
  стоматолога у державній медичній установі
  16,8
  5,0
  14,4
  11,9
  15,9
  14,3
  19,2
  18,9
  17,7
  17,8
  18,1
  15,3
  12,3
  приватного стоматолога
  6,7
  -
  0,5
  3,9
  4,3
  4,8
  5,9
  7,0
  8,3
  7,0
  12,2
  13,3
  3,3
  швидкої медичної допомоги
  2,8
  -
  1,2
  1,5
  3,2
  2,9
  3,5
  2,3
  2,4
  3,6
  2,9
  2,0
  1,5
  платної медичної установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога)
  2,2
  -
  -
  0,8
  0,8
  1,4
  1,2
  2,8
  3,4
  2,6
  4,9
  5,5
  0,7
  народного цілителя, гомеопата, знахаря,  екстрасенса і т. ін.
  0,4
  -
  -
  0,0
  0,2
  0,5
  0,2
  0,5
  0,7
  1,1
  1,2
  0,3
  0,0
  Кількість осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони зверталися до лікаря – усього (тис.)
  30709,0
  9,0
  332,7
  1706,1
  4202,1
  5444,7
  5306,2
  4973,2
  3116,5
  1798,8
  1304,7
  2524,0
  1977,1
  з них частка осіб (%), які здійснили свій останній візит до лікаря у зв’язку з:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  нещасним випадком або травмою
  0,9
  -
  -
  1,4
  0,9
  0,8
  0,9
  0,6
  0,9
  0,3
  2,2
  1,4
  1,0
  хворобою або проблемою зі здоров’ям
  55,1
  47,4
  46,3
  48,1
  55,3
  54,9
  57,0
  56,4
  55,8
  59,7
  53,1
  51,6
  47,8
  проходженням профілактичного огляду
  41,2
  52,6
  53,6
  49,1
  40,2
  41,2
  39,0
  40,9
  40,3
  37,9
  42,0
  43,6
  49,9
  необхідністю поновлення рецептів
  1,6
  -
  -
  0,6
  2,1
  1,7
  2,0
  1,3
  2,0
  0,5
  1,4
  1,5
  0,5
  адміністративної причини (отримання документа, сертифіката, листа –довідки і т. ін.)
  1,1
  -
  0,1
  0,7
  1,4
  1,4
  0,9
  0,7
  0,8
  1,5
  1,2
  1,9
  0,7
  інших причин
  0,1
  -
  -
  0,1
  0,1
  0,0
  0,2
  0,1
  0,2
  0,1
  0,1
  0,0
  0,1
  Із загальної кількості осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони лікувались у лікарні, частка осіб (%), які брали з собою до лікарні:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  медикаменти
  92,6
  88,1
  65,8
  94,4
  93,5
  95,0
  96,0
  95,2
  91,8
  89,0
  79,5
  88,7
  89,2
  постільну білизну
  65,2
  68,5
  85,7
  67,7
  60,6
  58,6
  74,5
  64,8
  65,7
  62,1
  61,8
  63,8
  68,7
  їжу
  80,3
  86,0
  79,1
  77,6
  77,3
  77,7
  86,1
  82,1
  82,1
  80,6
  80,3
  73,3
  76,2
  не брали нічого з перерахованого
  3,8
  -
  -
  5,1
  2,2
  3,9
  1,5
  3,7
  1,9
  5,2
  11,9
  6,5
  4,6
  Кількість осіб (тис.), які повідомили, що на стан їхнього здоров’я наслідки Чорнобильської катастрофи:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ніяк не вплинули
  23258,4
  11,6
  390,3
  1589,6
  3618,5
  4489,0
  3715,4
  3390,4
  2078,0
  1283,6
  934,1
  1757,9
  1949,4
  з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)
  0,0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0,1
  -
  частково вплинули
  15219,5
  3,5
  113,0
  797,4
  1825,9
  2589,7
  2784,1
  2610,3
  1688,1
  842,9
  684,0
  1280,6
  866,6
  з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)
  0,8
  -
  1,3
  0,3
  0,3
  0,6
  0,9
  1,4
  0,7
  0,6
  0,2
  1,5
  0,5
  серйозно вплинули
  504,7
  -
  2,9
  22,6
  49,0
  57,1
  97,0
  64,0
  98,1
  33,9
  22,3
  57,8
  25,5
  з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)
  18,2
  -
  -
  21,3
  12,2
  6,7
  4,2
  25,7
  16,4
  37,4
  49,0
  29,3
  18,8

  1.6. Самооцінка стану здоров’я населенням Волинської області

    2000 2014 2015
  А 1 2 3
  Кількість населення – усього (тис.осіб)
  1046,9
  1017,2
  1022,8
  у т.ч. оцінили стан здоров’я як (%):
   
   
   
  добрий
  29,8
  55,5
  47,8
  задовільний
  52,7
  32,3
  37,7
  поганий
  17,5
  12,2
  14,5
  Кількість осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців – усього (тис.)
  470,8
  657,0
  770,9
  із загальної кількості осіб, які хворіли за останні 12 місяців, частка осіб (%), які повідомили, що перенесені захворювання негативно вплинули на:
   
   
   
  повсякденну працездатність
  45,4
  24,7
  35,8
  життєву активність
  49,1
  85,3
  89,9
  Кількість осіб, які повідомили, що мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям – усього (тис.)¹
  ...
  276,8
  294,0
  у тому числі мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям (%):
   
   
   
  астму неалергічну
  ...
  0,9
  0,8
  астму алергічну
  ...
  -
  0,7
  алергію (за винятком алергічної астми)
  ...
  1,2
  5,1
  діабет
  ...
  5,0
  3,7
  катаракту
  ...
  2,0
  0,9
  гіпертонію
  ...
  39,0
  34,5
  серцеві захворювання
  ...
  20,5
  19,6
  інсульт
  ...
  5,1
  3,5
  хронічний бронхіт, емфізему легенів
  ...
  5,1
  7,8
  артроз, артрит (в т.ч. ревматоїдний)
  ...
  8,0
  9,4
  остеопороз
  ...
  0,6
  3,2
  остеохондроз
  ...
  6,8
  7,3
  виразку шлунку або 12-палої кишки
  ...
  7,1
  7,3
  хронічний гепатит, жовчокам’яна хвороба, холецистит, холангіт, цироз печінки
  ...
  4,3
  3,7
  злоякісні пухлини (включаючи лейкемію і лімфому)
  ...
  1,0
  2,8
  мігрень або частий головний біль
  ...
  7,4
  8,0
  хронічну тривогу або депресію
  ...
  0,8
  1,0
  хронічна травма чи інші наслідки дії зовнішніх причин
  ...
  4,0
  4,0
  інші захворювання
  ...
  9,5
  9,6
  Кількість осіб, які повідомили, що зверталися за медичною допомогою протягом останніх 12 місяців –всього (тис.)¹
  ...
  741,7
  744,1
  у тому числі зверталися до (%):
   
   
   
  поліклініки (крім стоматолога)
  ...
  77,4
  77,8
  сімейного лікаря у поліклініці
  ...
  27,4
  30,7
  стоматолога у державній медичній установі
  ...
  9,9
  10,4
  приватного стоматолога
  ...
  11,0
  4,6
  швидкої медичної допомоги
  ...
  5,6
  2,0
  платної медичної установи або приватно практикуючого лікаря (крім стоматолога)
  ...
  0,8
  1,1
  народного цілителя, гомеопата, знахаря,  екстрасенса і т. ін.
  ...
  0,8
  0,7
  Кількість осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони зверталися до лікаря – усього (тис.)¹
  ...
  741,7
  744,1
  з них частка осіб (%), які здійснили свій останній візит до лікаря у зв’язку з:
   
   
   
  нещасним випадком або травмою
  ...
  1,3
  1,6
  хворобою або проблемою зі здоров’ям
  ...
  54,4
  55,0
  проходженням профілактичного огляду
  ...
  42,3
  42,5
  необхідністю поновлення рецептів
  ...
  0,7
  0,6
  адміністративної причини (отримання документа, сертифіката, листа –довідки і т. ін.)
  ...
  1,3
  0,3
  інших причин
  ...
  -
  -
  Із загальної кількості осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців вони лікувались у лікарні, частка осіб (%), які брали з собою до лікарні:
   
   
   
  медикаменти
  97,9
  90,4
  95,6
  постільну білизну
  55,4
  48,2
  53,4
  їжу
  78,3
  68,4
  73,9
  не брали нічого з перерахованого
  2,1
  5,5
  3,5
  Кількість осіб (тис.), які повідомили, що на стан їхнього здоров’я наслідки Чорнобильської катастрофи:
   
   
   
  ніяк не вплинули
  162,7
  254,2
  409,6
  з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)
  -
  0,5
  -
  частково вплинули
  803,4
  724,2
  578,8
  з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)
  2,3
  14,7
  5,0
  серйозно вплинули
  80,8
  38,8
  34,4
  з них частка осіб, які повідомили, що отримують чорнобильські виплати (%)
  5,5
  25,1
  6,6

  ____________

  ¹ Питання введені до програми опитування починаючи з 2004 року.

   

  Інформацію оновлено 18 Травня 2016