ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
УСТРІЙ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 1 СІЧНЯ 2014 РОКУ

Статистичний збірник

Луцьк 2014


Головне управління статистики у Волинській областіЗа редакцією Л.С.Баранюк

Відповідальна за випуск О.В.ЦюраУ збірнику вміщено дані про адміністративно-територіальиий устрій, щільність населення міст обласного значення та районів Волинської області, динаміку чисельності наявного населення на початок 1989–2014 років, чисельність наявного населення районів, міст та селищ міського типу станом на 1 січня 2014р.Головне управління статистики

у Волинській області
Розповсюдження статистичних видань

Головного управління статистики у Волинській області
ПЕРЕДМОВА

Збірник “Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного населення Волинської області на 1 січня 2014 року“ підготовлений відділом статистики населення за матеріалами річних статистичних розробок.

У ньому наведені дані про чисельність наявного населення області за даними переписів населення 1989р. (на 12 січня), 2001р. (на 5 грудня) та на початок 2010–2014 років у розрізі міст обласного значення, районів, міст та селищ міського типу.

Збірник вміщує також показники про кількість адміністративно-територіальних одиниць, групування районів, міст та селищ міського типу за чисельністю наявного населення; дані про елементи формування чисельності як всього наявного населення, так і міського, і сільського. Розраховано показники щільності наявного населення у містах і районах області.

Міжрегіональні порівняння висвітлюють інформацію щодо території, чисельності та щільності наявного населення у регіонах України.

Надані короткі методологічні пояснення.


Скорочення у збірнику

км – кілометр

км2–квадратний кілометр

р. – рік

тис. – тисяча


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ

тире (–)
явища не було;
символ (х)
заповнення рубрики за характером побудови таблиці  неможливе або недоцільне;
нуль (0,0)
явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що  можуть бути   виражені використаними у таблиці розрядами.

Методологічні пояснення

Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території на систему адміністративних одиниць.

Адміністративно-територіальна одиниця – автономна республіка, область, район, місто, район у місті, селище міського типу, сільська рада, село, селище.

До складу області входять 16 районів, 11 міст, в тому числі 4 – обласного значення (Луцьк, Володимир–Волинський, Ковель, Нововолинськ), 22 селища міського типу, 1054 села, 379 сільських рад.

Дані про адміністративно-територіальні зміни грунтуються на офіційних матеріалах: постановах Верховної Ради України, рішеннях обласних рад.

Поточні оцінки чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення (Всеукраїнського перепису населення 2001 року) з урахуванням природного та міграційного рухів населення, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних перетворень.

Дані про чисельність населення у 1989 і 2002 роках наведено за переписами населення станом на 12 січня 1989р. і 5 грудня 2001р., інші роки – за поточними оцінками населення на 1 січня.

Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше 12 місяців).

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.

Середньорічна чисельність населення – середня арифметична з чисельності на початок і кінець календарного року.

Міське і сільське населення. До міського населення відносять осіб, які проживають у міських поселеннях, до сільського – які проживать у сільській місцевості. Міські поселення – це населені пункти, затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу. Всі інші населені пункти – сільські.

Щільність населення – ступінь населеності певної території, розраховано діленням чисельності наявного населення на площу території.

Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.

Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
3
СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ
3
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ
3
Формування загальної чисельності наявного населення області у 2013 році…
5
1.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
7
1.1.
Загальна характеристика
7
1.2.
Адміністративно-територіальний устрій
8
1.3.
Адміністративно-територіальні зміни
8
1.4.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у містах і районах на 1 січня 2014 року
9
1.5.
Групування районів за чисельність наявного населення на 1 січня 2014 року
10
1.6.
Групування міст за чисельністю наявного населення на 1 січня 2014 року
11
1.7.
Групування селищ міського типу за чисельністю наявного населення на 1 січня 2014 року
12
2.
ТЕРИТОРІЯ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ЩІЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ
13
2.1.
Територія, чисельність та щільність наявного населення
13
2.2.
Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
14
2.3.
Природний приріст (скорочення) чисельності населення
15
2.4.
Міграційний приріст (скорочення) чисельності населення
16
2.5.
Чисельність наявного населення у містах, районах та селищах міського типу
17
2.6.
Частка міського населення у загальній чисельності наявного населення
19
2.7.
Територія та щільність наявного населення у містах і районах на 1 січня 2014 року
20
2.8.
Чисельність наявного населення у містах і районах на 1 січня 2014 року та середня за 2013 рік за типом поселень
 
21
2.9.
Формування загального приросту (скорочення) чисельності наявного населення у 2013 році за типом поселень
22
3.
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ
28
3.1.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць у регіонах України на 1 січня 2014 року
28
3.2.
Чисельність наявного населення у регіонах України на 1 січня 2014 року та середня за 2013 рік за типом поселень
29
3.3.
Територія та щільність наявного населення у регіонах України на 1 січня 2014 року
30
3.4.
Формування загального приросту (скорочення) чисельності наявного населення у регіонах України у 2013 році за типом поселень
31
3.5.
Чисельність наявного населення обласних центрів України
35
 
Методологічні пояснення
36

1. Адміністративно-територіальний устрій області

1.1. Загальна характеристика

              

Територія1, тис. км2
20,1
Суміжні областіБрестська область Білорусі, Рівненська, Львівська області, Люблінське воєводство Польщі.
Протяжність, км
 
з півночі на південь
187
із заходу на схід
163
найбільша протяжність (між крайньою західною

і південно-східною її точками)

193
Відстань до столиці м.Києва, км
398
Кількість наявного населення області на 1 січня 2014р., тис. осіб
1041,3
міське
543,7
сільське
497,6
Обласний центр – м.Луцьк                                                                                                              
Чисельність наявного населення на 1 січня 2014р., тис.осіб
216,1
Дата утворення області                                                                                                   4 грудня 1939р.
Число адміністративно-територіальних одиниць, на 1 січня 2014р.
 
районів
16
міст обласного значення
4
міст районного значення
7
селищ міського типу
22
сільських рад 
379
сільських населених пунктів
1054

   1У цій та наступних таблицях (2.1, 2.7) за даними Головного управління Держземагенства у Волинській області на 1 січня 2014р.

1.2. Адміністративно-територіальний устрій

(на 1 січня)
 
Райони
Міста
Селища міського типу
Сільські ради
Сільські населені
пункти
всього
у тому числі обласного значення
1989
15
10
4
21
339
1044
1990
15
11
4
21
342
1043
1991
15
11
4
21
352
1045
1992
15
11
4
21
361
1048
1993
15
11
4
22
370
1049
1994
16
11
4
22
370
1050
1995
16
11
4
22
374
1050
1996
16
11
4
22
378
1050
1997
16
11
4
22
378
1050
1998
16
11
4
22
379
1053
1999
16
11
4
22
379
1053
2000
16
11
4
22
379
1053
2001
16
11
4
22
379
1053
2002
16
11
4
22
379
1053
2003
16
11
4
22
379
1053
2004
16
11
4
22
379
1053
2005
16
11
4
22
379
1053
2006
16
11
4
22
379
1054
2007
16
11
4
22
379
1054
2008
16
11
4
22
379
1054
2009
16
11
4
22
379
1054
2010
16
11
4
22
379
1054
2011
16
11
4
22
379
1054
2012
16
11
4
22
379
1054
2013
16
11
4
22
379
1054
2014
16
11
4
22
379
1054

1.3. Адміністративно-територіальні зміни

1989р. – селище міського типу Рожище віднесено до категорії міст районного підпорядкування; село Рокині віднесено до категорії селищ міського типу.

1992р. – село Дубище віднесено до категорії селищ міського типу.

1993р. – в області утворено Шацький район (центр смт Шацьк), до складу якого увійшли Шацька селищна рада, Грабівська, Піщанська, Прип’ятська, Самійличівська, Пульмівська, Ростанська сільські ради Любомльського району.

За 1989–2005рр. – в області взято на облік та відновлено 14 сільських населених пунктів, виключено з обліку – 4, віднесено до категорії селищ міського типу – 2, утворено 40 сільських рад.


1.4. Кількість адміністративно-територіальних одиниць у містах і районах на 1 січня 2014 року

 
Райони
Міста
Селища міського типу
Сільські ради
Сільські населені пункти
всього
у тому
числі
обласного
значення
Волинська область
16
11
4
22
379
1054
м.Луцьк
1
1
м.Володимир-Волинський
1
1
м.Ковель
1
1
Нововолинськ

(міська рада)

1
1
1
райони
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
1
1
  –
20
77
Горохівський
1
2
2
36
90
Іваничівський
1
1
23
58
Камінь-Каширський
1
1
31
64
Ківерцівський
1
1
2
24
72
Ковельський
1
2
28
91
Локачинський
1
1
19
53
Луцький
1
2
29
83
Любешівський
1
1
20
46
Любомльський
1
1
1
22
68
Маневицький
1
2
30
69
Ратнівський
1
2
22
67
Рожищенський
1
1
1
28
66
Старовижівський
1
1
19
46
Турійський
1
2
20
74
Шацький
1
1
8
30

1.5. Групування районів за чисельністю наявного населення
на 1 січня 2014 року

 
Кількість районів
Райони
Чисельність наявного
населення, осіб
Волинська область
16
 
659157
Райони з населенням, осіб
 
 
 
до 20000
1
Шацький
16939
20001–30000
3
 
74559
 
 
Локачинський
22552
 
 
Володимир-Волинський
25614
 
 
Турійський
26393
30001–40000
5
 
178461
 
 
Старовижівський
30593
 
 
Іваничівський
32355
 
 
Любешівський
36073
 
 
Любомльський
39648
 
 
Рожищенський
39792
40001–50000
1
Ковельський
40383
50001–60000
3
 
159435
 
 
Ратнівський
52087
 
 
Горохівський
52420
 
 
Маневицький
54928
60001 і більше
3
 
189380
 
 
Луцький
62100
 
 
Камінь-Каширський
63396
 
 
Ківерцівський
63884

1.6. Групування міст за чисельністю наявного населення
на 1 січня 2014 року

 
Кількість
міст
Міста
Чисельність наявного
населення, осіб
Волинська область
11
 
440767
Міста з населенням, осіб
 
 
 
до 5001
2
 
3975
 
 
Берестечко
1757
 
 
Устилуг
2218
5001–10000
1
Горохів
9172
10001–20000
4
 
50250
 
 
Любомль
10274
 
 
Камінь-Каширський
12190
 
 
Рожище
13306
 
 
Ківерці
14480
20001–50000
1
Володимир-Волинський
38964
50001–100000
2
 
122330
 
 
Нововолинськ
53298
 
 
Ковель
69032
100001–250000
1
Луцьк
216076

1.7. Групування селищ міського типу за чисельністю наявного населення на 1 січня 2014 року

 
Кількість
селищ
міського типу
Селища
міського типу
Чисельність наявного
населення, осіб
Волинська область
22
 
102887
Селища міського типу
 
 
 
з населенням, осіб
 
 
 
до 3001
4
 
7581
 
 
 
 
 
 
Сенкевичівка
1291
 
 
Рокині
1538
 
 
Дубище
1928
 
 
Мар’янівка
2824
3001–5000
10
 
39495
 
 
Головне
3006
 
 
Луків
3126
 
 
Олика
3138
 
 
Локачі
3888
 
 
Колки
4040
 
 
Голоби
4104
 
 
Заболоття
4372
 
 
Люблинець
4504
 
 
Торчин
4541
 
 
Жовтневе
4776
5001–10000
7
 
45152
 
 
Стара Вижівка
5256
 
 
Шацьк
5357
 
 
Любешів
5774
 
 
Турійськ
5775
 
 
Цумань
6371
 
 
Іваничі
6776
 
 
Ратне
9843
10001 і більше
1
Маневичі
10659