ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ


СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК


ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ
Луцьк
2018
Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією Л.С. Баранюк

Відповідальна за випуск Л.О. Джигалюк

Головне управління статистики у Волинській області

адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

телефон: 78-51-51, 28-26-75

факс: 78–56–71

електрона пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua© Головне управління статистики у Волинській області, 2018
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


Передмова

Статистичний збірник «Паливно-енергетичні ресурси Волині» містить статистичні дані, що характеризують результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо видобутку, виробництва, перетворення та кінцевого використання палива та енергії у Волинській області у 2000, 2005, 2010, 2014 – 2017 роках.

Збірник підготовлено на основі опрацьованих органами статистики даних державної статистичної звітності за формами №4-МТП «Звіт про використання та запаси палива», №11-МТП «Звіт про постачання та використання енергії», №1П-НПП «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції», №3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі», №1-торг (нафтопродукти) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу».

Значне місце у збірнику відведено статистичним даним про використання підприємствами та організаціями палива за основними напрямами використання: на перетворення в інші види палива та енергії, на неенергетичні потреби (як сировина, матеріал), в цілях кінцевого використання. Подано інформацію про втрати енергоресурсів у процесах видобутку, виробництва, перетворення, а також при розподілі, транспортуванні, зберіганні.

Інформація сформована за регіонами Волині та видами економічної діяльності. Наведено співставлення окремих показників із загальнодержавними та даними регіонів України.

В збірнику наведені короткі методологічні пояснення окремих статистичних показників.

 

СКОРОЧЕННЯ:


% – відсоток
Гкал – гігакалорія
кВт∙год – кіловат-година
млн. – мільйон
м3 – кубічний метр
м3щілн – кубічний метр щільний
р. – рік
т – тонна
тис. – тисяча
т умов.палив – тонна умовного палива

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:


«з них»,

«у тому числі»

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми

 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Тире (-) – явищ не було


ЗМІСТ

   
Стор.
  Передмова  
3
  Скорочення. Умовні позначення
4
  Зміст
5
  1. ВИДОБУТОК І ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ
 
1.1.
Видобуток і виробництво первинного палива в області
8
1.2.
Структура видобутку і виробництва палива
8
1.3.
Виробництво електроенергії
9
1.4.
Відпуск теплової енергії генеруючими джерелами
9
 
2. ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ
 
2.1.
Використання палива усіма категоріями споживачів
 
2.1.1.
Динаміка використання палива
10
2.1.2.
Використання окремих видів палива
10
2.1.3.
Структура використання окремих видів палива
11
2.1.4.
Структура використання окремих видів палива підприємствами, організаціями та населенням
12
2.2.
Використання палива підприємствами та організаціями
 
2.2.1.
Витрати палива за напрямами використання
13
2.2.2.
Структура витрат палива за напрямами використання
13
2.2.3.
Використання палива
14
2.2.4.
Основні напрями використання палива у 2000 році
15
2.2.5.
Основні напрями використання палива у 2005 році
16
2.2.6.
Основні напрями використання палива у 2010 році
17
2.2.7.
Основні напрями використання палива у 2014 році
18
2.2.8.
Основні напрями використання палива у 2015 році
19
2.2.9.
Основні напрями використання палива у 2016 році
20
2.2.10.
Основні напрями використання палива у 2017 році
21
2.3.
Кінцеве використання палива.
 
2.3.1.
Кінцеве використання палива у 2000 році
22
2.3.2.
Кінцеве використання палива у 2005 році
23
2.3.3.
Кінцеве використання палива у 2010 році
24
2.3.4.
Кінцеве використання палива у 2014 році
25
2.3.5.
Кінцеве використання палива у 2015 році
26
2.3.6.
Кінцеве використання палива у 2016 році
27
2.3.7.
Кінцеве використання палива у 2017 році
28
2.4.
Обсяги використання палива та енергії за видами економічної діяльності
 
2.4.1.
Використання окремих видів палива за основними видами економічної діяльності у 2016 році
29
2.4.2.
Використання окремих видів палива за основними видами економічної діяльності у 2017 році
30
2.4.3.
Використання теплової та електричної енергії за основними видами економічної діяльності
31
2.5.
Використання палива та енергії підприємствами та організаціями у містах і районах
 
2.5.1.
Використання палива у містах і районах у 2017 році
32
2.5.2.
Використання палива у містах і районах
33
2.5.3.
Використання вугілля кам’яного у містах і районах
34
2.5.4.
Використання природного газу у містах і районах
35
2.5.5.
Використання дров для опалення у містах і районах
36
2.5.6.
Використання брикетів, котунів та подібних видів твердого палива з торфу у містах і районах
37
2.5.7.
Використання бензину моторного у містах і районах
38
2.5.8.
Використання газойлів (дизельного пального) у містах і районах
39
2.5.9.
Використання олив та мастил нафтових, дистилятів нафтових важких у містах і районах
40
2.5.10.
Використання теплоенергії у містах і районах
41
2.5.11.
Використання електроенергії у містах і районах
42
2.6.
Реалізація населенню палива у містах і районах
 
2.6.1.
Реалізація населенню природного газу у містах і районах
43
2.6.2.
Реалізація населенню дров для опалення у містах і районах
44
2.7
Використання палива та енергії в регіонах України
 
2.7.1.
Використання окремих видів палива в регіонах України у 2017 році
45
2.7.2.
Використання теплової та електричної енергії в регіонах України
46
 
Короткі методологічні пояснення щодо окремих статистичних показників, наведених у збірнику
47


1.   ВИДОБУТОК І ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ

Основними видами палива, яке видобувається і виробляється в області, є вугілля кам’яне, торф неагломерований паливний, брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу, дрова для опалення та газ природний.

 

1.1. Видобуток і виробництво первинного палива в області

 
2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Паливо, всього тис. т умовного палива
467
532
574
306
345
320
331
вугілля кам’яне, тис.т
424
439
525
148
170
124
1
природний газ, млн.м3
1
1
1
1
1
1
1
торф неагломерований паливний, тис.т
135
189
191
189
223
256
232
дрова для опалення, тис.м3 щілн
246
172
144
114
137
149
237
брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу, тис.т
63
97
122
119
129
115
133
паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис. т
26
29
33
40

1.2. Структура видобутку і виробництва палива

(відсотків)
 
2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Паливо, всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
вугілля кам’яне
60,3
57,5
64,7
33,3
34,6
27,1
1
природний газ, млн.м3
1
1
1
1
1
1
1
торф неагломерований паливний
9,8
12,1
11,4
20,6
21,5
26,6
23,3
дрова для опалення
14,0
8,6
6,7
9,9
10,5
12,3
19,0
брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу
6,8
9,1
10,6
19,6
18,7
18,0
20,1
паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини
4,9
4,8
5,9
6,9

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

Інформацію оновлено 03 Липня 2018p.