Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Волинській області

Статистичний збірник


ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ВОЛИНІ


м.Луцьк
2016

Головне управління статистики у Волинській області

За редакцією В. О. Грабаровської

Відповідальна за випуск Л. О. ДжигалюкГоловне управління статистики у Волинській області

адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

телефон: 78-51-51, 28-26-75

факс: 78–56–71

електрона пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


© Головне управління статистики у Волинській області, 2016
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело
Вих. № 08-17/113 від 29.06.2016


Передмова

У статистичному збірнику «Паливно-енергетичні ресурси Волині» наведено статистичні дані, що характеризують результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо видобутку, виробництва, перетворення та кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів у Волинській області у 2000, 2005, 2010, 2012 – 2015 роках.

Значне місце у збірнику відведено статистичним даним про використання підприємствами та організаціями паливно-енергетичних ресурсів за основними напрямками споживання: на перетворення в інші види палива та енергії, на неенергетичні потреби (як сировина, матеріал), в цілях кінцевого споживання.

Подано інформацію про втрати енергоресурсів у процесах видобутку, виробництва, перетворення, а також при розподілі, транспортуванні, зберіганні.

Наведено показники питомих витрат палива та енергії на виробництво енергоємних видів продукції.

Інформацію подано за регіонами Волині та видами економічної діяльності. Наведено співставлення окремих показників із загальнодержавними та даними регіонів України.

Статистичний збірник «Паливно-енергетичні ресурси Волині» підготовлено на основі опрацьованих органами статистики даних державної статистичної звітності за формами №4–МТП «Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти», №11–МТП «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії» і №1П НПП «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції», одержаних від підприємств та організацій області, №3–торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі», №1–торг (нафтопродукти) «Звіт про продаж світлих нафтопродуктів і газу».

В збірнику наведені короткі методологічні пояснення окремих статистичних показників.СКОРОЧЕННЯ:

 

% – відсоток
Гкал – гігакалорія
грн. – гривня
дал. – декалітр
кВт-год – кіловат-година
Мкал – мегакалорія
млн. – мільйон
млрд. – мільярд
м3 – кубічний метр
мм – міліметр
р. – рік
р.р. – роки
т – тонна
тис. – тисяча
ткм –  тонно-кілометр
т умов. палив –  тонн умовного палива
ум. – умовний
шт. – штука

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

 

«з них»,

«у тому числі»

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми

 

Крапки (...) –  відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне
Тире (-) – явищ не було

ЗМІСТ
 
  Передмова
3
  Скорочення. Умовні позначення
4
  1. ВИДОБУТОК І ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ
 
1.1.
Видобуток і виробництво первинного палива в області
8
1.2.
Структура видобутку і виробництва палива
8
1.3.
Виробництво електроенергії
9
1.4.
Відпуск теплової енергії генеруючими джерелами
9
1.5.
Використання вторинних енергетичних ресурсів на підприємствах та в організаціях
9
 
2. ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ
 
2.1.
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти усіма категоріями споживачів
 
2.1.1.
Динаміка використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
10
2.1.2.
Використання окремих видів енергетичних матеріалів в областях Західного регіону у 2015 році
10
2.1.3.
Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
11
2.1.4.
Структура споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
11
2.1.5.
Структура споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами та організаціями та населенням
12
2.2.
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами і організаціями
 
2.2.1.
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за основними напрямками споживання
13
2.2.2.
Структура енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за основними напрямками споживання
13
2.2.3.
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
14
2.2.4.
Основні напрямки використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2000 році
15
2.2.5.
Основні напрямки використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2005 році
16
2.2.6.
Основні напрямки використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2010 році
17
2.2.7.
Основні напрямки використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2012 році
18
2.2.8.
Основні напрямки використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2013 році
19
2.2.9.
Основні напрямки використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2014 році
20
2.2.10.
Основні напрямки використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2015 році
21
2.3.
Кінцеве споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти.
 
2.3.1.
Кінцеве споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2000 році
22
2.3.2.
Кінцеве споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2005 році
23
2.3.3.
Кінцеве споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2010 році
24
2.3.4.
Кінцеве споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2012 році
25
2.3.5.
Кінцеве споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2013 році
26
2.3.6.
Кінцеве споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2014 році
27
2.3.7.
Кінцеве споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2015 році
28
2.4.
Обсяги споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти і енергії за видами економічної діяльності
 
2.4.1.
Використання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за основними видами економічної діяльності у 2015 році
29
2.4.2.
Використання палива і енергії області за основними видами економічної діяльності у 2015 році
30
2.5.
Питомі витрати енергоресурсів на окремі види продукції (робіт)
 
2.5.1.
Паливо
31
2.5.2.
Теплова енергія
32
2.5.3.
Електрична енергія
34
2.6.
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти і енергії підприємствами та організаціями у містах і районах
 
2.6.1.
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у містах і районах у 2015 році
37
2.6.2.
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у містах і районах
38
2.6.3.
Використання вугілля кам’яного у містах і районах
39
2.6.4.
Використання природного газу у містах і районах
41
2.6.5.
Використання дров для опалення у містах і районах
41
2.6.6.
Використання брикетів, котунів та подібних видів твердого палива з торфу у містах і районах
42
2.6.7.
Використання бензину моторного у містах і районах
43
2.6.8.
Використання газойлів (дизельного пального) у містах і районах
44
2.6.9.
Використання олив та мастил нафтових, дистилятів нафтових важких у містах і районах
45
2.6.10.
Використання інших видів первинного палива у містах і районах
46
2.6.11.
Використання котельно-пічного палива у містах і районах
47
2.6.12.
Використання теплоенергії у містах і районах
48
2.6.13.
Використання електроенергії у містах і районах
49
2.7.
Реалізація населенню енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у містах і районах
 
2.7.1.
Реалізація населенню природного газу у містах і районах
50
2.7.2.
Реалізація населенню дров для опалення у містах і районах
51
2.7.3.
Реалізація населенню бензину моторного у містах і районах
52
2.7.4.
Реалізація населенню газойлів (дизельного пального) у містах і районах
53
2.8
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти і енергії в регіонах України
 
2.8.1.
Використання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у регіонах України у 2015 році
54
2.8.2.
Використання палива, теплоенергії та електроенергії в Україні

у 2015 році

55
 
Короткі методологічні пояснення щодо окремих статистичних показників, наведених у збірнику
56

1.      ВИДОБУТОК І ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ

Основними видами палива, яке видобувається і виробляється в області, є вугілля кам’яне, торф неагломерований паливний, брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу, дрова для опалення та газ природний.

За розрахунками область на 30% може забезпечувати себе місцевими видами палива.


1.1. Видобуток і виробництво первинного палива в області

  2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
Паливо, всього тис. т умовного палива
467
532
574
359
374
306
345
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
вугілля кам’яне, тис.т
424
439
525
210
234
148
170
торф неагломерований паливний, тис.т
135
189
191
193
200
189
223
дрова для опалення, тис.м3 щілн
246
172
144
137
127
114
137
брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу, тис.т
63
97
122
105
129
119
129
паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис. т
27
29
26
29

1.2. Структура видобутку і виробництва палива

(відсотків)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
Паливо, всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
вугілля кам’яне
60,3
57,5
64,7
45,1
43,6
33,3
34,6
торф неагломерований паливний
9,8
12,1
11,4
19,1
19,1
20,6
21,5
дрова для опалення
14,0
8,6
6,7
10,5
9,4
9,9
10,5
брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу
6,8
9,1
10,6
15,3
18,1
19,6
18,7
паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини
4,2
4,5
4,9
4,8

1.3. Виробництво електроенергії

(млн.кВт год)
2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015
 
 
 
 
 
 
 
22
117
111
96
82
61
54

1.4. Відпуск теплової енергії генеруючими джерелами

(тис. Гкал)
  Відпуск теплової енергії, всього У тому числі
електро-станціями котельними установками електро-котлами тепло-утилізаційними та іншими установками
 
 
 
 
 
 
2000
2186
217
1964
5
0
2005
2543
439
2103
1
2010
2136
349
1786
1
2012
1915
200
1714
1
2013
1733
92
1630
1
10
2014
1554
144
1401
1
9
2015
1390
114
1268
1
7

1.5. Використання вторинних енергетичних ресурсів на підприємствах та в організаціях

  2005 2010 2012 2013 2014 2015
Вихід вторинних горючих енергоресурсів, тис.т умов.палив
16,2
21,1
23,5
21,0
21,0
22,4
Рівень використання, відсотків
86,2
98,3
99,3
99,4
99,4
99,5

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2016