ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОБЛАСТІ
У 2016 РОЦІСТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИКЛуцьк
2017

Основні фінансові показники діяльності підприємств області у 2016 році

Статистичний збірник/ Головне управління статистики у Волинській області

Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємствЗа редакцією В. О. Грабаровської

Відповідальна за випуск Г. В. Лучинець


У статистичному збірнику наведені дані про фінансовий стан і тенденції розвитку підприємств – юридичних осіб у 2016р. порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники щодо фінансових результатів, рентабельності підприємств, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів господарювання області за видами економічної діяльності, промислової діяльності та в розрізі районів. Розрахований на широке коло читачів.


Головне управління статистики у Волинській області

адреса: вул. Шопена, 12, м. Луцьк, 43025, Україна

телефон: (0332 ) 28-26-75, 78–51–51

факс: (0332) 78–56–71

електрона пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua

СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток

в.п.

– відсотковий пункт

грн

– гривня

дол.США

– долар США

м2

– квадратний метр

млн.

– мільйон

млрд.

– мільярд

р.

– рік

т

– тонна

тис.

– тисяча

Умовні позначення

Тире (-) – явищ не було
Крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
"з них",
"у тому числі"
– означає, що наведено не всі доданки загальної суми

Вих. №08-16/105-17  від 14.07.2017

© Головне управління статистики у Волинській області, 2017
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник містить інформацію про основні соціально-економічні, фінансові та статистичні показники, що характеризують стан і тенденції розвитку підприємств – юридичних осіб у 2016 році. Окремі показники подаються у ретроспективі за 2000, 2005, 2010, 2013–2016 роки.

Збірник підготовлено на підставі даних фінансової та статистичної звітності підприємств – юридичних осіб (крім бюджетних установ та банків). Також, у збірнику наведено дані Головного управління Державного казначейства України у Волинській області, Управління Національного банку України у Волинській області (у таблицях 2.2. – 2.5. за 2015–2016 роки інформація наведена за даними Офіційного інтернет-представництва Національного банку України), розміщено інформацію щодо фінансових показників регіонів України.

У збірнику наведено інформацію про надходження та видатки місцевих бюджетів, діяльність банківських установ, фінансовий стан підприємств, рентабельність діяльності підприємств, активи, власний капітал та зобов’язання, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг), кількість підприємств, основні структурні показники діяльності підприємств за регіонами Волині.

В окремий розділ виділено інформацію щодо основних показників діяльності промислових підприємств за видами промислової діяльності.

Інформація за 2016 рік деталізована за видами економічної діяльності та наведена без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

Інформація за видами економічної діяльності наведена згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE Rev.2 – 2006), за розмірами підприємств сформована у відповідності до критеріїв, визначених у Господарському кодексі України (в редакції від 22.03.2012р., чинної з 19.04.2012р.).


ЗМІСТ
 
 
 
 
Передмова
3
 
Скорочення
4
 
Умовні позначення
4
 
Методологічні пояснення
8
 
Основні фінансові показники діяльності підприємств області
11
 
І. Основні соціально-економічні показники
 
1.1.
Основні соціально-економічні показники області
12
1.2.
Індекси основних соціально-економічних показників
14
 
ІI. Фінанси та кредит
 
2.1.
Надходження та видатки місцевих бюджетів (загальний фонд)
15
2.2.
Мережа банківських установ
17
2.3.
Депозити домашніх господарств, залучені депозитними корпораціями
17
2.4.
Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб
18
2.5.
Кредити, надані банками резидентам
18
2.6.
Фінансовий результат до оподаткування підприємств у регіонах України
19
2.7.
Фінансові результати до оподаткування підприємств області
20
2.7.1.
Динаміка фінансових результати підприємств області у 2000 – 2016 роках
20
2.8.
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності
21
2.9.
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
22
2.10.
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності у містах і районах
26
2.11.
Чистий прибуток (збиток) за видами економічної діяльності
37
2.12.
Чистий прибуток (збиток) за видами економічної діяльності у містах і районах
38
2.13.
Формування чистого прибутку (збитку) за видами економічної діяльності
49
 
ІІІ. Рентабельність підприємств
 
3.1.
Рентабельність операційної діяльності підприємств області
51
3.2.
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
52
3.3.
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у містах і районах
53
3.4.
Рентабельність всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності
58
3.5.
Рентабельність всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності у містах і районах
59
 
ІV. Активи, власний капітал та зобов’язання підприємств
 
4.1.
Склад балансу підприємств за видами економічної діяльності
64
4.2.
Необоротні активи за видами економічної діяльності
67
4.3.
Оборотні активи за видами економічної діяльності
69
4.4.
Власний капітал за видами економічної діяльності
71
4.5.
Поточні зобов’язання і забезпечення за видами економічної діяльності
73
4.6.
Дебіторська заборгованість за видами економічної діяльності
75
4.7.
Дебіторська заборгованість у містах і районах
77
4.8.
Кредиторська заборгованість за видами економічної діяльності
79
4.9.
Кредиторська заборгованість у містах і районах
81
 
V. Діяльність промислових підприємств
 
5.1.
Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності
83
5.2.
Чистий прибуток (збиток) за видами промислової діяльності
84
5.3.
Формування чистого прибутку (збитку) за видами промислової діяльності
85
5.4.
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
87
5.5.
Рентабельність всієї діяльності підприємств за видами промислової діяльності
88
5.6.
Склад балансу підприємств за видами промислової діяльності
89
5.7.
Необоротні активи за видами промислової діяльності
92
5.8.
Оборотні активи за видами промислової діяльності
94
5.9.
Власний капітал за видами промислової діяльності
96
5.10.
Поточні зобов’язання і забезпечення за видами промислової діяльності
98
5.11.
Дебіторська заборгованість за видами промислової діяльності
100
5.12.
Кредиторська заборгованість за видами промислової діяльності
102
 
VІ. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ
 
6.1.
Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
104
6.2.
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
105
6.3.
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
106
6.4.
Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
107
6.5.
Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
108
6.6.
Основні структурні показники діяльності підприємств у містах і районах
109

Основні фінансові показники діяльності підприємств області

Фінансовий результат до оподаткування суб’єктів господарювання області у 2016 році становив 351,6 млн.грн прибутку проти 3,2 млрд.грн збитку у 2015 році.

Частка рентабельно працюючих підприємств склала 74,1%, а їх фінансовий результат дорівнював 4,2 млрд.грн прибутку, що на 5,8% більше, ніж у позаминулому році. Основна його частина сформована у промисловості (34,7% від загальної суми прибутку), сільському, лісовому та рибному господарстві (29,4%), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (22,9%).

За промисловими видами діяльності значні обсяги прибутку одержано підприємствами машинобудування (37,6% від загального обсягу прибутку промисловості), що займалися обробленням деревини та виготовленням виробів з деревини, паперу та поліграфічною діяльністю (18,1%), виробництвом харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (15,0%).

Високих позитивних результатів досягли господарюючі суб’єкти Луцького (659,2 млн.грн прибутку), Горохівського (225,1 млн.грн), Ківерцівського (212,4 млн.грн), Рожищенського (175,2 млн.грн), Володимир-Волинського (144,2 млн.грн) та Ковельського (143,9 млн.грн) районів.

Частка збиткових підприємств порівняно з позаминулим роком збільшилась на 0,4 в.п. і становила 25,9%, а сума допущених ними збитків склала 3,9 млрд.грн, що на 46,1% менше, ніж у 2015р.

Найбільш збитковою була діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (1,9 млрд.грн збитку), промисловості (962,5 млн.грн) та у сфері операцій з нерухомим майном (541,9 млн.грн).

Станом на 31 грудня 2016 року на балансі підприємств області було у наявності 66,1 млрд.грн оборотних активів і 66,4 млрд.грн поточних зобов’язань і забезпечень, сума яких протягом 2016 року збільшилась відповідно на 12,0 млрд. і 8,4 млрд.грн. Сума власного капіталу протягом року зменшилась на 1,7 млрд.грн і становила 5,2 млрд.грн.

Рентабельність операційної діяльності підприємств області у 2016 році становила 7,7% проти 6,7% у 2015 році. Збитковість всієї діяльності у 2016 році зменшилась і становила  –0,2% проти  –6,6% збитковості 2015 року.


Фінансові результати до оподаткування підприємств області

(млн.грн)
  Фінансовий результат (прибуток, збиток (–))1 Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які допустили збиток
у % до загальної кількості підприємств сума прибутку у % до загальної кількості підприємств сума збитку
2000
–16,6
56,9
213,6
43,1
230,2
2001
694,3
54,9
922,2
45,1
227,9
2002
2975,4
56,5
3260,8
43,5
285,4
2003
–92,9
64,8
229,9
35,2
322,8
2004
192,2
67,2
404,4
32,8
212,2
2005
349,6
67,3
588,2
32,7
238,6
2006
266,8
68,0
665,4
32,0
398,6
2007
418,1
69,3
1016,5
30,7
598,4
2008
–1260,6
62,3
776,8
37,7
2037,4
2009
–642,5
59,0
705,7
41,0
1348,2
2010
243,1
56,8
1532,2
43,2
1289,1
2011
654,2
61,6
1679,7
38,4
1025,5
2012
–223,0
63,5
1316,3
36,5
1539,3
2013
–584,7
65,4
1263,9
34,6
1848,6
2014
–6768,9
66,5
2336,2
33,5
9105,1
2015
–3180,1
74,5
3985,6
25,5
7165,7
2016
351,6
74,1
4214,9
25,9
3863,3

______________

1 У 2000–2008 – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.


Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності

(тис.грн)
  Фінансовий результат (прибуток, збиток (–)) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які допустили збиток
у % до загальної кількості підприємств сума прибутку у % до загальної кількості підприємств сума збитку
Всього
351591,7
74,1
4214927,5
25,9
3863335,8
Сільське, лісове та рибне господарство
1067710,2
83,3
1238061,2
16,7
170351,0
Промисловість
498628,0
73,4
1461099,7
26,6
962471,7
Будівництво
71773,5
71,8
157395,3
28,2
85621,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
–920566,1
75,2
963460,4
24,8
1884026,5
оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
–64346,8
65,8
52233,4
34,2
116580,2
оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
474253,1
76,4
825358,4
23,6
351105,3
роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
–1330472,4
76,5
85868,6
23,5
1416341,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
128201,7
75,7
159469,8
24,3
31268,1
Тимчасове розміщування й організація харчування
–19078,6
76,6
4143,0
23,4
23221,6
Інформація та телекомунікації
2498,6
66,9
7861,5
33,1
5362,9
Фінансова та страхова діяльність
–16603,2
53,8
5200,2
46,2
21803,4
Операції з нерухомим майном
–380532,7
65,7
161384,4
34,3
541917,1
Професійна, наукова та технічна діяльність
–5701,3
72,3
30150,8
27,7
35852,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
–26668,8
63,9
18589,8
36,1
45258,6
Освіта
238,4
66,7
570,2
33,3
331,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
–440,1
67,5
5007,8
32,5
5447,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
–49418,8
66,7
616,7
33,3
50035,5
Надання інших видів послуг
1550,9
74,6
1916,7
25,4
365,8

 

Інформацію оновлено 21 Липня 2017