ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СТАТИСТИЧНИЙ
ЩОРІЧНИК
ВОЛИНЬ 2017

Луцьк
2018Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією В. НАУМЕНКА

Відповідальна за випуск Л. БАРАНЮК


У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Волині у 2017 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники населення, соціальної та фінансової сфери, системи національних рахунків, матеріального виробництва, статистичні показники регіонів України.

Розрахований на широке коло читачів.


Головне управління статистики

у Волинській областіРозповсюдження статистичних видань

Головного управління статистики у Волинській області

© Головне управління статистики у Волинській області, 2018
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело
ПЕРЕДМОВА

Головне управління статистики пропонує Вашій увазі чергове видання щорічника «Волинь 2017». Цей збірник є найбільш повним статистичним виданням і містить широкий спектр показників соціально-економічного стану області у 2017 році порівняно з 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015–2016 роками.

Інформація розподілена за сферами суспільного життя та основними видами економічної діяльності: населення, його зайнятість та доходи, освіта, медичне обслуговування, культура, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, торгівля і послуги, та інші. Окремо виділені дані про ціни і тарифи та розвиток підприємництва. Значна кількість показників публікується по містах і районах.

В окремий розділ винесена інформація щодо розвитку регіонів країни. Дані за 2014–2017 роки представлені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

До всіх розділів надані короткі методологічні пояснення та визначення окремих понять. Для наочності розділи доповнено графіками та діаграмами.

Показники по м. Нововолинську наведено з урахуванням смт Благодатне (до 2016 року – смт Жовтневе).

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2017 рік є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деяку інформацію попередніх років уточнено по відношенню до раніше опублікованої.

Колектив Головного управління статистики у Волинській області сподівається, що видання буде корисним для всіх, хто вивчає і цікавиться соціальним і економічним життям області.

Головне управління статистики
у Волинській областіСКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ

% – відсоток

га – гектар

Гкал – гігакалорія

год – година

грн – гривня

дал – декалітр

дол. США – долар США

друк.од – друкована одиниця

кВ – кіловольт

кВА – кіловольт-ампер

кг – кілограм

кВтгод – кіловат-година

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

корм.од – кормова одиниця

крб. – карбованець

л – літр

м – метр

Мкал – мегакалорія

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

міс – місяць

млн. – мільйон

мм – міліметр

об – оберт

од – одиниця

прим – примірник

смт – селище міського типу

т – тонна

табл. – таблиця

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

ц – центнер

шт – штукУМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ

Тире (–)
явищ не було
Крапки (…)
відомості відсутні
Нуль (0; 0,0)
явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути відображені використаними у таблиці розрядами
Символ (х)
заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
«у тому числі», «з них»
означає, що наведено не всі доданки загальної суми.

ЗМІСТ

 
Передмова....................................................
3
 
Скорочення у щорічнику....................................
4
 
Умовні позначення у щорічнику..............................
4
 
 
 
 
1. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ та ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ...
18
1.1.
Географічна характеристика...............
18
1.2.
Адміністративно-територіальний поділ......................................
20
1.3.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць………....
21
1.4.
Територія і кількість адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням об’єднаних територіальних громад у містах і районах...…………………………..
22
1.5.
Основні соціально-економічні показники Волинської області.......
23
1.6.
Індекси основних соціально-економічних показників.....
25
1.7.
Питома вага Волинської області в Україні.............
26
1.8.
Питома вага міст і районів в області у 2017 році за окремими показниками.........
28
1.9.
Одна доба області........................................
29
 
 
 
 
2. НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ……………….………..
30
2.1.
Чисельність наявного населення...........................
31
2.2.
Чисельність наявного населення у містах і районах
32
2.3.
Динаміка формування загального приросту (скорочення) населення …………...
34
2.4.
Чисельність постійного населення....................................
35
2.5.
Розподіл постійного населення за статтю у містах і районах.....
36
2.6.
Розподіл постійного населення за місцем проживання та віковими групами........
38
2.7.
Розподіл постійного населення за статтю та окремими  віковими групами..........
39
2.8.
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами....
39
2.9.
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами у містах і районах..................
40
2.10.
Кількість пенсіонерів за категоріями (цивільні та військові пенсіонери)..............
41
2.11.
Кількість пенсіонерів у містах і районах..................
41
2.12.
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту (скорочення) населення
42
2.13.
Народжуваність, смертність та природний приріст (скорочення) населення.…...
43
2.14.
Кількість живонароджених, померлих та природний приріст (скорочення) населення у містах і районах у 2017 році
44
2.15.
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту  (скорочення) населення у містах і районах у 2017 році...........................................
45
2.16.
Розподіл живонароджених за статтю.……………………….
46
2.17.
Розподіл живонароджених за статтю у містах  і  районах у 2017 році...................
47
2.18.
Розподіл живонароджених за порядком народження та віком матері у 2017 році
48
2.19.
Частка дітей, народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі.............
48
2.20.
Смертність населення за основними причинами......................
49
2.21.
Розподіл померлих за основними причинами смерті у містах і районах у 2017 році............
50
2.22.
Розподіл померлих за статтю та віковими групами у 2017 році
51
2.23.
Смертність дітей у віці до 1 року.…………………......
51
2.24.
Шлюби та розлучення………...……………………………………………………...
52
2.25.
Кількість зареєстрованих шлюбів у містах і районах.......
52
2.26.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за віком подружжя………
53
2.27.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за віком та дошлюбним станом подружжя у 2017 році……
54
2.28.
Міграційний рух населення у містах і районах у 2017 році.........
55
 
 
 
 
3. РИНОК ПРАЦІ…………………………………………………
56
3.1.
Населення за економічною активністю.......................
59
3.2.
Населення за економічною активністю, статтю та місцем проживання у 2017 році……………
59
3.3.
Економічна активність населення за статтю та віковими групами у 2017 році.…
60
3.4.
Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання, за віковими групами у 2017 році
60
3.5.
Зайнятість населення…..……………………………………………………………..
60
3.6.
Зайнятість населення за видами  економічної діяльності...........
61
3.7.
Рівень безробіття (за методологією МОП) за статтю та місцем проживання, за віковими групами у 2017 році………
62
3.8.
Безробітні (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи…….
62
3.9.
Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості
62
3.10.
Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості за статтю у 2017 році…………
63
3.11.
Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій за видами економічної діяльності…………
63
3.12.
Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій по міських та районних центрах зайнятості…………
65
3.13.
Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій за професійними групами………
66
3.14.
Тривалість зареєстрованого безробіття по міських та районних центрах зайнятості у 2017 році ………………………………..…...........
67
3.15.
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності............
68
3.16.
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами  економічної діяльності у промисловості…………….………
69
3.17.
Середньооблікова кількість штатних працівників у містах і районах....................
70
3.18.
Рівень прийому та вибуття штатних працівників за видами економічної діяльності …………
71
3.19.
Рівень прийому та вибуття штатних працівників у містах і районах…………….
72
3.20.
Використання робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році..................................
73
3.21.
Використання робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2017 році...................
74
3.22.
Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності у 2017 році
75
3.23.
Умови праці працівників за видами економічної діяльності у 2017 році………...
76
3.24.
Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці за видами економічної діяльності у 2017 році……
77
3.25.
Індекси номінальної та реальної заробітної плати……………
78
3.26.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності.......................
79
3.27.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості....
80
3.28.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у містах і районах........
81
3.29.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників......................
82
3.30.
Розподіл кількості штатних працівників за рівнем номінальної заробітної плати у грудні 2017 року……................................
82
3.31.
Кількість та номінальна заробітна плата штатних працівників за статтю та видами економічної діяльності у 2017 році........
83
 
4. ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ…………….…
84
4.1.
Доходи і витрати населення……………………………………..…………………..
86
4.2.
Структура доходів населення………………………..………………………………
87
4.3.
Середній розмір місячної пенсії...................
88
4.4.
Диференціація життєвого рівня населення...............................
89
4.5.
Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю дітей.......................
90
4.6.
Розподіл домогосподарств із дітьми за кількістю дітей у їх складі........................
91
4.7.
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів.............
92
4.8.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів.....
94
4.9.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів залежно від кількості дітей у 2016 році......................................
96
4.10.
Структура грошових витрат домогосподарств...........
97
4.11.
Структура грошових витрат домогосподарств із дітьми залежно від кількості  дітей у їх складі.....
98
4.12.
Структура грошових витрат домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у 2016 році...................................................
99
4.13.
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів.............
100
4.14.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів....
102
4.15.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів залежно від кількості дітей у 2016 році......................................
104
4.16.
Структура сукупних витрат домогосподарств.......................
105
4.17.
Структура сукупних витрат домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей у їх складі...
106
4.18.
Структура сукупних витрат домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2016 році...................................................
107
4.19.
Структура витрат домогосподарств за основними статтями споживчих витрат...
108
4.20.
Структура грошових доходів домогосподарств.....................
111
4.21.
Структура грошових доходів домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей у їх складі....................................
112
4.22.
Структура грошових доходів домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними грошовими доходами  у 2016 році..................................................
113
4.23.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств......................
114
4.24.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей  у їх складі.............................
116
4.25.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2016 році...................................................
119
4.26.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах............
121
4.27.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із дітьми залежно від кількості дітей у їх складі.........................
122
4.28.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2016 році.................
123
4.29.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах за децильними (10%–ми) групами за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів.........
124
4.30.
Споживання продуктів харчування.........................
125
4.31.
Розподіл домогосподарств за доступом до послуг Інтернету……..
126
4.32.
Розподіл населення за метою користування послугами Інтернету…….………....
127
 
5. НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО ..................................
128
5.1.
Житловий фонд................................
128
5.2.
Житловий фонд у містах і районах.........................................
129
5.3.
Міський житловий фонд у містах і районах................................
130
5.4.
Сільський житловий фонд у районах................................
131
5.5.
Забезпеченість населення житлом у містах і районах................
132
5.6.
Обладнання житлового фонду.................................
135
5.7.
Ветхий житловий фонд у містах і районах............................
136
5.8.
Аварійний житловий фонд у містах і районах...................
137
 
 
 
 
6. ОСВІТА…………………………………………………………..……......
138
6.1.
Дошкільні навчальні заклади................................
139
6.2.
Дошкільні навчальні заклади у містах і районах........................
140
6.3.
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у містах і районах..........
142
6.4.
Загальноосвітні та вищі навчальні заклади………………………………..
143
6.5.
Заклади освіти за видами навчання...............................
144
6.6.
Денні загальноосвітні навчальні заклади..................................
145
6.7.
Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу (з числа загальноосвітніх закладів)..
145
6.8.
Денні загальноосвітні навчальні заклади у містах і районах.......
146
6.9.
Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах..........................
148
6.10.
Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами...........
148
6.11.
Професійно-технічні навчальні заклади…..……..……………
149
6.12.
Вищі навчальні заклади.....................................................
150
6.13.
Прийом до вищих навчальних закладів і підготовка фахівців за джерелами фінансування їх навчання у 2017 році…….
151
6.14.
Підготовка аспірантів........................................................
151
6.15.
Підготовка докторантів.......................................................
151
 
 
 
 

7. ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ…………

152
7.1.
Мережа та кадри закладів охорони здоров’я..........................
153
7.2.
Основні показники охорони здоров’я..................................
154
7.3.
Кількість лікарів усіх спеціальностей у містах і районах..............
155
7.4.
Кількість середнього медичного персоналу у містах і районах.....
157
7.5.
Кількість лікарняних ліжок у містах і районах......................
159
7.6.
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у містах і районах.............
161
7.7.
Захворюваність за класами хвороб...............................
163
7.8.
Захворюваність на окремі інфекційні хвороби....................
167
7.9.
ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД.............
168
7.10.
Захворюваність на злоякісні новоутворення..............
168
7.11.
Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями  у 2017 році ……...
169
7.12.
Захворюваність на розлади психіки та поведінки.................
169
7.13.
Захворюваність  на активний туберкульоз.............
170
7.14.
Захворюваність на венеричні хвороби.....
170
7.15.
Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (наркологічні розлади).......................................................
171
7.16.
Аборти...................................................................................
171
7.17.
Кількість осіб з інвалідністю….................
172
7.18.
Кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду у містах  і  районах...................
172
7.19.
Кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, за групами інвалідності у містах і районах...................................................
173
7.20.
Кількість уперше визнаних осіб з інвалідністю за класами хвороб у 2017 році....
174
7.21.
Будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (дорослих і дітей та молоді)...........................
174
7.22.
Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами
175
7.23.
Надання адресної натуральної та грошової допомоги суб’єктом, що надає соціальні послуги, у 2017 році…………………………..
175
7.24.
Окремі інтернатні заклади та заклади соціального захисту для дітей у 2017 році
176
7.25.
Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування……………
176
7.26.
Кількість дітей, які перебували в центрі соціально-психологічної реабілітації та в притулку для дітей у 2017 році…………
177
7.27.
Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.................................
178
7.28.
Надання населенню субсидій у містах і районах у 2017 році......
178
   
 
  8. КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК, СПОРТ І ТУРИЗМ……………
179
8.1.
Заклади культури…………………….…….……………….…………...……………
180
8.2.
Основні показники закладів культури …………………………………
181
8.3.
Бібліотеки, клубні заклади та демонстратори фільмів у містах і районах у 2017 році…
182
8.4.
Забезпеченість населення клубними закладами і бібліотечним фондом у містах і районах...
183
8.5.
Мистецькі школи ……………………..............................
185
8.6.
Випуск друкованих видань……...........................................
185
8.7.
Колективні засоби розміщування у 2017 році…………………….
186
8.8.
Основні показники роботи готелів та аналогічних засобів розміщування……….
186
8.9.
Санаторно-курортні і оздоровчі заклади ……………..................
187
8.10.
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку.......................
187
8.11.
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку 2017 року у містах і районах...................................
188
8.12.
Спортивні школи для дітей у 2017 році..........................
188
8.13.
Діяльність закладів фізичної культури і спорту………..…………
189
8.14.
Спортивні споруди..............................................
190
8.15.
Фізкультурно-оздоровча діяльність у 2017 році……………………..
190
8.16.
Туристичні потоки.....................................
191
 
 
 
 
9. ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ………
192
9.1.
Кількість виявлених злочинів за окремими видами..................
193
9.2.
Злочинність, пов’язана з наркотичними, сильнодіючими засобами та прекурсорами..........
193
9.3.
Кількість виявлених злочинів у містах і районах.........
194
9.4.
Кількість і склад дітей, які перебували на обліку в підрозділах превентивної діяльності з ювенальної превенції…..................
195
9.5.
Склад засуджених............................................................
196
9.6.
Питома вага молоді (у віці до 30 років), засудженої за окремі види злочинів.......
196
9.7.
Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів..........................
197
9.8.
Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, за видами правопорушень....
198
9.9.
Розгляд судами першої інстанції справ (заяв) у порядку цивільного судочинства……………
199
9.10.
Послуги державних нотаріальних контор.......................
200
 
 
 
 
10. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ…
201
 
Земля.................................................................................
203
10.1.
Землі Волині.........................................................................
203
10.2.
Заповідники та природні національні парки………………………….
203
 
Водні ресурси...........................................
204
10.3.
Основні показники водопостачання і водовідведення……………
204
10.4.
Забір та використання прісної води…………………………………………………
204
10.5.
Оборотне та повторно-послідовне водопостачання……………….
204
10.6.
Використання свіжої води у містах і районах...........................
205
10.7.
Скидання зворотних вод у містах і районах у 2017 році........
206
 
Повітряний басейн.....................................................
207
10.8.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря
207
10.9.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення за видами економічної діяльності у 2017 році......................
208
10.10.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у містах і районах.........................
209
10.11.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за видами забруднюючих речовин у містах і районах  у 2017 році……
210
10.12.
Впровадження повітроохоронних заходів у 2017 році………
211
 
Відходи …................................
211
10.13.
Основні показники утворення та поводження з відходами всіх класів небезпеки
211
10.14.
Основні показники утворення та поводження з відходами I–III класів небезпеки від економічної діяльності підприємств та організацій.........................
212
10.15.
Утворення відходів за класами небезпеки.................................
212
10.16.
Накопичення відходів протягом експлуатації у місцях видалення відходів за класами небезпеки.……………………....................
212
10.17.
Утворення відходів за категоріями матеріалів у 2017 році……………
213
10.18.
Поводження з відходами за категоріями матеріалів у 2017 році…
214
10.19.
Утворення відходів за видами економічної діяльності підприємств і в домогосподарствах…
214
10.20.
Утворення відходів у містах і районах.…………………………
215
10.21.
Утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки від економічної діяльності підприємств та організацій у містах і районах………
216
10.22.
Накопичення відходів протягом експлуатації у місцях видалення відходів у містах і районах...
217
10.23.
Наявність відходів І–ІІІ класів небезпеки у тимчасовому зберіганні на території підприємств у містах і районах…………
218
 
Економічні  показники  природокористування..................
219
10.24.
Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища..
219
10.25.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за напрямами.....
219
10.26.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за напрямами……
220
10.27.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища у містах і районах…
220
10.28.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища у містах і районах……
221
 
 
 
 
11. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ.....................................
222
11.1.
Валовий регіональний продукт..................................
222
11.2.
Валова додана вартість...................................
223
11.3.
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг за видами економічної діяльності……………
223
   
 
 
12. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ.......................................
226
12.1.
Надходження та видатки місцевих бюджетів (загальний фонд).............................
227
12.2.
Мережа банківських установ ………………………………………..……….……...
228
12.3.
Депозити домашніх господарств, залучені депозитними корпораціями (банками)……
229
12.4.
Зобов’язання депозитних корпорацій (банків) за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб ……………………………..
229
12.5.
Кредити, надані депозитними корпораціями (банками) резидентам.…………….
229
   
 
 
13. ЦІНИ……………………………….……..…….
230
13.1.
Індекси цін ...............................................................
230
13.2.
Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг.........
231
13.3.
Індекси цін реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами …………………
233
 
 
 
 
14. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ…………
234
14.1.
Кількість юридичних осіб у містах і районах..........................
235
14.2.
Розподіл кількості юридичних осіб у містах і районах................
236
14.3.
Кількість юридичних осіб за організаційними формами….............
237
14.4.
Кількість юридичних осіб за видами економічної діяльності......
239
 
 
 
 
15. ЕНЕРГЕТИКА……………………..………………..
240
15.1.
Використання окремих видів палива..………………..........
240
15.2.
Структура використання окремих видів палива…………............
241
15.3.
Структура витрат палива за напрямами використання.………....
241
15.4.
Використання палива за окремими видами економічної діяльності……………...
242
15.5.
Використання окремих видів палива у містах і районах.............
243
15.6.
Потужність та відпуск енергії за джерелами постачання енергії…………………
246
15.7.
Використання енергії за видами економічної діяльності.............
246
15.8.
Використання енергії у містах і районах..........................
248
 
 
 
 
16. ПРОМИСЛОВІСТЬ...............................................
249
16.1.
Індекси промислової продукції за видами діяльності.…………
249
16.2.
Виробництво промислової продукції за видами діяльності......
250
16.3.
Виробництво найважливіших видів харчових продуктів на  одну особу………...
254
16.4.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності………………….
255
16.5.
Структура обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності……………………...
256
 
 
 
 
17. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО……...
257
 
Сільське господарство................................................
259
17.1.
Продукція сільського господарства....................................
259
17.2.
Структура продукції сільського господарства за видами………...
260
17.3.
Продукція сільського господарства за категоріями виробників...
261
17.4.
Структура продукції сільського господарства за категоріями виробників ….......
262
17.5.
Частка виробництва культур сільськогосподарських господарствами населення……………
263
17.6.
Частка виробництва основних видів продукції тваринництва господарствами населення……
263
17.7.
Виробництво культур сільськогосподарських на одну особу…
263
17.8.
Виробництво основних видів продукції тваринництва на одну особу...................
263
17.9.
Індекси сільськогосподарської продукції……
264
17.10.
Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями господарств….………..
264
17.11.
Розподіл підприємств, які здійснювали сільськогосподарську діяльність, за розміром сільськогосподарських угідь у 2017 році.
265
17.12.
Наявність основних видів техніки у сільськогосподарських підприємствах.........
266
17.13.
Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств………………………….
267
17.14.
Структура виробничої собівартості продукції сільського господарства (робіт, послуг) у підприємствах у 2017 році……
267
17.15.
Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах.
268
17.16.
Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами………
269
17.17.
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами…………………
270
 
Рослинництво...............................................................
271
17.18.
Площа сільськогосподарських угідь………......
271
17.19.
Посівні площі основних культур сільськогосподарських…….…..
271
17.20.
Посівні площі культур сільськогосподарських ………………………..
272
17.21.
Структура посівних площ культур сільськогосподарських...........
273
17.22.
Посівні площі культур сільськогосподарських у сільськогосподарських підприємствах у районах у 2017 році……
273
17.23.
Площа, з якої зібрано врожай...................
274
17.24.
Площа насаджень культур плодових та ягідних.........................
275
17.25.
Виробництво основних культур сільськогосподарських ……………
275
17.26.
Виробництво культур сільськогосподарських ……………….
276
17.27.
Виробництво культур сільськогосподарських за категоріями господарств..........
277
17.28.
Виробництво культур зернових та зернобобових у сільськогосподарських підприємствах у районах…………………........
278
17.29.
Виробництво буряку цукрового фабричного у сільськогосподарських підприємствах у районах.....................
278
17.30.
Виробництво ріпаку і кользи у сільськогосподарських підприємствах у районах...............
279
17.31.
Виробництво сої у сільськогосподарських підприємствах у районах....................
279
17.32.
Урожайність основних культур сільськогосподарських.............
280
17.33.
Урожайність культур сільськогосподарських …………………………...
281
17.34.
Урожайність культур зернових та зернобобових у сільськогосподарських підприємствах у районах..................
282
17.35.
Урожайність буряку цукрового фабричного у сільськогосподарських підприємствах у районах.....................
283
17.36.
Урожайність ріпаку і кользи у сільськогосподарських підприємствах у районах………………………
283
17.37.
Урожайність сої у сільськогосподарських підприємствах у районах.....................
284
17.38.
Внесення добрив у сільськогосподарських підприємствах....
284
 
Тваринництво.....................................................................
285
17.39.
Кількість сільськогосподарських тварин……….............
285
17.40.
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств...................
286
17.41.
Кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах у районах..........
287
17.42.
Кількість корів у сільськогосподарських підприємствах у районах.......................
287
17.43.
Кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах у районах....................
288
17.44.
Виробництво продукції тваринництва.…………………….………………
288
17.45.
Виробництво продукції тваринництва за категоріями господарств……………………………………….
289
17.46.
Виробництво м’яса за видами...................................
290
17.47.
Виробництво м’яса у сільськогосподарських підприємствах у районах................
290
17.48.
Виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах у районах.............
291
17.49.
Продуктивність сільськогосподарських тварин........................
291
17.50.
Середня жива вага однієї сільськогосподарської тварини, яка продана переробним підприємствам…………………………….…….
292
17.51.
Середній річний удій молока від однієї корови у сільськогосподарських підприємствах у районах....................
292
17.52.
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства…………………………………….
293
 
Мисливство......................................................................
294
17.53.
Основні показники ведення мисливського господарства.............
294
17.54.
Кількість тварин у мисливських господарствах…………………
295
  Лісове  господарство...................................................
296
17.55.
Ліси та лісовкриті площі...………………………………………….…………..……
296
17.56.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) лісового господарства…………..
296
17.57.
Заготівля ліквідної деревини……........................
296
17.58.
Заготівля ліквідної деревини за сортиментом лісової продукції.............................
297
17.59.
Рубки та заготівля деревини за породним складом насаджень у 2017 році...........
297
17.60.
Рубки лісу та заходи лісогосподарської діяльності у районах у 2017 році………
298
17.61.
Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи у районах……….………
298
17.62.
Заготівля ліквідної деревини у районах............................
299
17.63.
Площі відтворення лісів……………………………………………………………..
299
17.64.
Площі відтворення лісів шляхом садіння і висівання лісу у районах.....................
300
17.65.
Захист лісів від шкідників і хвороб…………………………………………………
300
17.66.
Площа загибелі лісових насаджень…………………………………………………
301
17.67.
Лісові пожежі…………....................................
301
17.68.
Збитки, заподіяні лісовими пожежами…………………………..
301
 
Рибне господарство.....................................................
302
17.69.
Добування водних біоресурсів.....................................
302
17.70.
Добування водних біоресурсів за видами...................................................................
302
 
 
  18. БУДІВНИЦТВО…………………………
303
18.1.
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції…………...
303
18.2.
Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції………
303
18.3.
Індекси будівельної продукції…………..……………………………............
303
18.4.
Прийнято в експлуатацію окремих виробничих потужностей……
304
18.5.
Прийнято в експлуатацію окремих об’єктів та потужностей сільськогосподарського призначення………………
304
18.6.
Прийнято в експлуатацію житла та інших об’єктів соціальної сфери.…………...
305
18.7.
Прийнято в експлуатацію житла та кількість збудованих квартир…………….....
306
18.8.
Індекси прийняття в експлуатацію житла…………………………..
306
18.9.
Прийнято в експлуатацію житла у містах і районах……….
307
18.10.
Прийнято в експлуатацію житла у містах і районах…………….
307
18.11.
Прийнято в експлуатацію житла, збудованого фізичними особами, у містах і районах………
308
18.12.
Прийнято в експлуатацію житла у міських поселеннях та сільській місцевості...
308
18.13.
Прийнято в експлуатацію житла у міських поселеннях…………..
309
18.14.
Прийнято в експлуатацію житла у сільській місцевості в районах
309
18.15.
Прийнято в експлуатацію житлових будівель…………..
310
18.16.
Прийнято в експлуатацію житлових будівель за їх видами…………
310
 
 
 
 
19. КАПІТАЛЬНІ НВЕСТИЦІЇ……………….
311
19.1.
Капітальні інвестиції за видами активів............................
312
19.2.
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування…………..
313
19.3.
Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 2017 році.........
313
19.4.
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2017році у містах і районах
314
19.5.
Капітальні інвестиції у містах і районах..............................
315
19.6.
Капітальні інвестиції на одну особу у містах і районах……………
315
19.7.
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності...............
316
19.8.
Індекси капітальних інвестицій …………………………………............
316
19.9.
Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності............
317
19.10.
Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 2017 році………………
317
19.11.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво у містах і районах...
318
 
 
 
 

20. ТРАНСПОРТ І ЗВ`ЯЗОК.........................................

319
 
Транспорт……………………………………………
320
20.1.
Основні показники роботи транспорту...............................
320
20.2.
Перевезення вантажів автомобільним транспортом...................
321
20.3.
Перевезення вантажів автотранспортними підприємствами.......
321
20.4.
Перевезення вантажів автомобільним транспортом у містах і районах.................
322
20.5.
Вантажооборот автомобільного транспорту у містах і районах..............................
323
20.6.
Перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування..........
324
20.7.
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування за видами сполучення..............................
324
20.8.
Робота міського пасажирського електричного транспорту..........
324
20.9.
Відправлення пасажирів залізничним транспортом за видами сполучення.…….
325
20.10.
Дорожньо-транспортні пригоди на дорогах і вулицях.…
325
 
Зв’язок.......................................................
325
20.11.
Кількість поштових відправлень……………………………………………………
326
20.12.
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку……..
326
20.13.
Розподіл послуг, реалізованих у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку у 2017 році……
326
20.14.
Обсяг реалізованих послуг населенню у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку………
327
20.15.
Наявність телефонних апаратів мережі загального користування.……………….
327
20.16.
Забезпеченість населення телефонними апаратами загального користування.….
328
20.17.
Абоненти телекомунікацій…………………………………………………………..
328
20.18.
Основні трансляційні радіоточки звукового проводового мовлення……………..
328
 
 
 
  21. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.........
329
21.1.
Зовнішня торгівля товарами...........................
329
21.2.
Зовнішня торгівля товарами за країнами........................
330
21.3.
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2017 році..........................
336
21.4.
Обсяги експорту-імпорту товарів у містах і районах...............
337
21.5.
Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами, у містах і районах.........
338
21.6.
Товарна структура зовнішньої торгівлі…...........................
339
21.7.
Експорт окремих видів товарів.......................................
343
21.8.
Імпорт окремих видів товарів.......................
343
21.9.
Експорт-імпорт давальницької сировини ………………….
344
21.10.
Експорт-імпорт продукції, виготовленої з давальницької сировини......................
346
21.11.
Зовнішня торгівля послугами...................................
347
21.12.
Зовнішня торгівля послугами за країнами..................................
347
21.13.
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у 2017 році.......................
349
21.14.
Структура експорту-імпорту послуг за видами.................
350
21.15.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області...................
351
21.16.
Прямі інвестиції в економіку області у 2017 році..............
352
21.17.
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з окремих країн світу в економіку області.……........
352
21.18.
Географічна структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці області за основними країнами-інвесторами.…………….………….......................
353
21.19.
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності у 2017 році...........................
353
21.20.
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у містах і районах……
354
21.21.
Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області за рік..........
354
 
 
 
  22. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ…….…………
355
22.1.
Товарооборот внутрішньої торгівлі………………….……………………………..
355
22.2.
Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у 2017 році…………………………
356
22.3.
Оптовий товарооборот у містах і районах…………….
356
22.4.
Товарна структура оптового товарообороту………….....…
357
22.5.
Оборот роздрібної торгівлі у містах і районах……………
359
22.6.
Роздрібний товарооборот підприємств за типом місцевості………...
359
22.7.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств..……………
359
22.8.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у 2017 році…………………………..
359
22.9.
Роздрібний товарооборот підприємств у містах і районах……..…
360
22.10.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у містах і районах у 2017 році………
360
22.11.
Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібному товарообороті підприємств…………………………………..
361
22.12.
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу…………..
361
22.13.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств на одну особу…………
361
22.14.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі на одну особу у 2017 році………
361
22.15.
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу у містах і районах..………
362
22.16.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі на одну особу у містах і районах у 2017 році………………….
362
22.17.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами.
363
22.18.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами у 2017 році.………………………………………..
364
22.19.
Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств......
365
22.20.
Частка продажу споживчих товарів, вироблених на території України, через торгову мережу підприємств.………………………..
369
22.21.
Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у 2017 році....
371
22.22.
Роздрібний продаж окремих продовольчих товарних груп підприємствами........
373
22.23.
Роздрібний продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів підприємствами...
373
22.24.
Роздрібний продаж окремих продовольчих товарних груп підприємствами роздрібної торгівлі у 2017 році.........……....
374
22.25.
Торгова мережа підприємств за типом місцевості…………
374
22.26.
забезпеченість населення об’єктами роздрібної торгівлі.……
375
22.27.
Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі за типом місцевості у 2017 році………
375
22.28.
Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі за спеціалізацією та торговою площею у 2017 році…………….
375
22.29.
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств у містах і районах..................
376
22.30.
Кількість магазинів підприємств та їх торгова площа у містах і районах..............
377
22.31.
Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі у містах і районах у 2017 році.
378
 
 
 
 
23. ПОСЛУГИ.....................................................................
379
23.1.
Основні показники роботи підприємств сфери послуг…………........
379
23.2.
Обсяг реалізованих послуг у містах і районах……………..
380
23.3.
Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу у містах і районах……..
381
23.4.
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності……
382
23.5.
Обсяг реалізованих послуг населенню у містах і районах……
385
23.6.
Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі реалізованих послуг у містах і районах…………..................
386
23.7.
Обсяг реалізованих послуг населенню за видами економічної діяльності............
387
 
 
 
  24. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ…......................
390
24.1.
Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами................
391
24.2.
Основні структурні показники діяльності підприємств за видами економічної діяльності………..
392
24.3.
Розподіл основних структурних показників діяльності підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності…..
400
24.4.
Основні показники діяльності підприємств у 2017 році у містах і районах ….…
408
 
Фінанси підприємств………………………….…
409
24.5.
Баланс підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році........................
409
24.6.
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році...
411
24.7.
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності..........
415
24.8.
Окремі фінансові показники діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності у 2017 році...........
416
24.9.
Фінансові результати до оподаткування у містах і районах....................................
417
24.10.
Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності............
418
 
 
 
 
25. НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ……….……….
419
25.1.
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу…..............
421
25.2.
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за рівнем освіти………………
421
25.3.
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за галузями наук………………………
421
25.4.
Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за рівнем освіти……………………………….……
422
25.5.
Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за галузями наук..............................................
422
25.6.
Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за віком……………
422
25.7.
Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат……………...
423
25.8.
Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт за джерелами у 2017 році………………………………………….
423
25.9.
Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт та галузями наук у 2017 році…………………..
424
25.10.
Кількість інноваційно активних промислових підприємств за видами діяльності.
424
25.11.
Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості…..........
425
25.12.
Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості...........................................
425
25.13.
Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації……………...
426
25.14.
Впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції у промисловості...........
426
25.15.
Обсяг реалізованої інноваційної продукції.....................
426
 
 
 
 
26. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ....................
427
26.1.
Чисельність наявного населення за місцем проживання……….............................
427
26.2.
Чисельність наявного населення.........................................
428
26.3.
Наявний дохід населення..............................................
429
26.4.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників......................
430
26.5.
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами..........
431
26.6.
Загальноосвітні навчальні заклади....................................
432
26.7.
Вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації.....................
434
26.8.
Вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації......................
436
26.9.
Кількість лікарів усіх спеціальностей...........................
438
26.10.
Кількість середнього медичного персоналу................................
439
26.11.
Кількість лікарняних ліжок.........................................
440
26.12.
Валовий регіональний продукт у 2016 році...........................
441
26.13.
Валова додана вартість.................................................
443
26.14.
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу …..............
444
26.15.
Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості....................
445
26.16.
Індекси споживчих цін …………………………………………...………………….
446
26.17.
Індекси промислової продукції…………………………………..............
447
26.18.
Індекси сільськогосподарської продукції..............................
448
26.19.
Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах 2017 році………...………
449
26.20.
Капітальні інвестиції на одну особу…………..................................
450
26.21.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у 2017 році......
451
26.22.
Прийнято в експлуатацію житла.......................................
452
 
 
 
 
Предметно-алфавітний покажчик……………
453


1. ОСНОНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Волинська область утворена в грудні 1939 року. В ті часи на території площею 19,9 тис.км2 проживало 1031,7 тис. осіб, в обласному центрі – місті Луцьку нараховувалось 39 тис. осіб.

1.1. Географічна характеристика

Волинська область розташована на крайньому північному заході України, на перехресті важливих транспортних шляхів зі Східної у Західну Європу, що особливо важливо для розвитку зв’язків із різними країнами світу.

Волинь нерідко називають «Вікном в Європу». Її територія входить до транскордонного об’єднання «Єврорегіон «Буг».

 

Територія
20,1 тис.км2
 
 

Чисельність наявного населення

на 1 січня 2018 року
1038,5 тис. осіб
 
 
Щільність населення
51,6 особи на 1 км2
 
 
Протяжність
 
з півночі на південь
187 км
із заходу на схід
163 км
 
 
Найбільша протяжність
 
між крайньою західною і південно-східною  її точками
193 км
 
 
Відстань до столиці України
398 км

 

Обласний центр – м.Луцьк

 

Територія 42 км2
Чисельність наявного населення на     1 січня 2018 року 216,5 тис. осіб
Щільність населення 5,2 тис. осіб на 1 км2
   
   
  Суміжні області

 

на півночі Брестська область Білорусі (протяжність кордону 205 км)
на сході та південному сході Рівненська область (410 км)
на півдні Львівська область (125 км)
на заході Люблінське воєводство Польщі (190 км)

Клімат

Волинська область характеризується порівняно теплим помірно-континентальним кліматом з достатньою кількістю тепла і вологи.


Рельєф

Область займає західну частину Східноєвропейської рівнини і знаходиться на заході рівнинних просторів двох природно-географічних зон України – Полісся і Лісостепу. Більша частина її (майже три чверті всієї площі) розташована в низинному Західному Поліссі, а менша – у лісостеповій зоні на Волинській лісовій височині. Через територію області проходить частина Головного європейського вододілу, який розділяє басейни рік Чорного і Балтійського морів.

Корисні копалини

На території області виявлені родовища кам’яного вугілля, газу, торфу, сапропелю, різних видів будівельних матеріалів, проявлення нафти, залізомарганцевих руд, міді, свинцю та цинку, ртуті, благородних металів, германію, глиноземистої сировини та інших, що створює умови для динамічного економічного розвитку області. Важливим для енергетичного комплексу області залишатиметься подальша розробка покладів кам’яного вугілля і торфу.

На території Ратнівського району виявлено ряд родовищ самородної міді. Промислова розробка цих родовищ вирішить проблему забезпечення регіону і країни в цілому цією дефіцитною сировиною.

Північна частина області є зоною поширення фосфоритів, які можуть використовуватись як нестандартні калійно-фосфатно-вапнякові добрива. 

В області є великі запаси сапропелю, який може застосовуватись як добриво, а деякі різновиди органо-вапнякового та змішаного водоростевого типу можуть використовуватись у ветеринарії, для підгодівлі худоби та в медицині.

Налагоджено випуск вапна, виробляється карбід, який раніше отримували переважно з-за кордону.

Розвідано значне родовище базальтів, розташоване на межі з Рівненською областю.

Ріки і озера

Волинь багата ріками та озерами з найчистішою і найпрозорішою водою в Європі. Її ріки належать до басейну Прип’яті і частково – Західного Бугу. Густота гідрографічної сітки тут у два рази більша, ніж у середньому по Україні. Основу її становлять ріки Прип’ять, Стир, Стохід, Турія, Вижівка, притоки Західного Бугу та інші.

В області налічується 265 озер. Найбільші та наймальовничіші озера – це Світязь, Пулемецьке, Турське, Луки, Люцимер, Перемут, Оріхове, Волянське, Біле, Любязь.

1.2. Адміністративно-територіальний поділ

Райони

Райони з кількістю жителів: Число жителів у середньому на 1 район (тис. осіб) В 16 районах області проживало 657,1 тис. осіб, з яких 75,5% – жителі сільських населених пунктів.

Найбільші райони за чисельністю населення – Луцький (64,8 тис. осіб), Камінь-Каширський (64,2  тис. осіб) та Ківерцівський (63,9  тис. осіб),  а найменший – Шацький (16,8 тис. осіб).

до 40,0 тис. осіб          –
9
29,6
40,0 – 49,9 тис. осіб    –
1
40,3
50,0 – 59,9 тис. осіб    –
3
52,6
60,0 – 69,9 тис. осіб    –
3
64,3
 
 
 

Міста

Міста з кількістю жителів: Число жителів у середньому на 1 місто (тис. осіб) В 11 містах проживало 439,8 тис. осіб (42,3% всіх жителів області та 81,0% міського населення).

Найбільше місто за чисельністю населення обласний центр – Луцьк (216,5 тис. осіб), найменше – Берестечко Горохівського району (1,7 тис. осіб).

до 5,0 тис. осіб            –
2
2,0
5,0 – 9,9 тис. осіб        –
1
9,1
10,0 – 19,9 тис. осіб    –
4
12,5
20,0 – 49,9 тис. осіб    –
1
38,9
50,0 – 99,9 тис. осіб    –
2
60,7
понад 99,9 тис. осіб    –
1
216,5

Селища міського типу

Селища міського типу з кількістю жителів: Число жителів у середньому на 1 селище міського типу (тис. осіб) В 22 селищах міського типу (смт) проживало 102,9 тис. осіб.

Найбільше за чисельністю населення смт Маневичі Маневицького району (10,8 тис. осіб), найменші – смт Сенкевичівка Горохівського району (1,3 тис. осіб) та смт Рокині Луцького району (1,5 тис. осіб).

до 3,0 тис. осіб            –
4
1,9
3,0 – 4,9 тис. осіб        –
10
4,0
5,0 – 9,9 тис. осіб        –
6
5,8
понад 9,9 тис. осіб      –
2
10,4

Сільські населені пункти

В 1054 селах області проживало 495,8 тис. осіб.

Найбільші села на Волині – Підгайці, Липини Луцького району та Раків Ліс Камінь-Каширського району.

Щільність населення

Майже 72% населення сконцентровано у центральних і південних районах області, де щільність сягає 75,5 особи на 1 км2. Північна частина Волині заселена рідше – 22,1–36,3 особи на 1 км2, а в середньому по області цей показник становить 51,6 особи на 1 км2.

Серед регіонів області найбільш густозаселене м.Луцьк (5,2 тис. осіб на 1 км2), найменш – Турійський район (21,6 особи на 1 км2).


1.3. Кількість адміністративно-територіальних одиниць  

(на 1 січня)
 
Кількість районів Кількість поселень
міст селищ міського типу сільських населених пунктів
1940
30
8
16
...
1946
30
8
15
...
1950
30
8
15
...
1958
21
10
21
...
1959
19
10
21
1049
1960
19
10
21
1193
1962
7
10
21
1193
1963
7
10
21
...
1965
12
10
21
...
1966
15
10
21
...
1969
15
10
21
1077
1971
15
10
21
1070
1981
15
10
20
1064
1987
15
10
20
1045
1989
15
10
21
1044
1994
16
11
22
1050
1996
16
11
22
1050
2000–2005
16
11
22
1053
2006–2018
16
11
22
1054

1.4. Територія і кількість адміністративно-територіальних одиниць з   урахуванням об’єднаних територіальних громад у містах і районах

(на 1 січня 2018 року)
  Територія, км2 Частка в загальній території області, відсотків Щільність населення, осіб на 1 км2 Об'єднані територіальні громади1 Населені пункти1
міста селища міського типу сільські населені пункти
одиниць
Волинська область
20144
100,0
51,6
20
11
22
1054
м.Луцьк
42
0,2
5154,9
1
м.Володимир-Волинський
17
0,1
2288,3
1
м.Ковель
47
0,2
1470,0
1
м.Нововолинськ
17
0,1
3347,2
1
1
райони
 
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
1039
5,1
24,2
2
1
77
Горохівський
1122
5,6
45,7
2
2
90
Іваничівський
645
3,2
49,3
3
1
58
Камінь-Каширський
1747
8,7
36,8
1
64
Ківерцівський
1414
7,0
45,2
1
2
72
Ковельський
1723
8,6
23,4
6
2
91
Локачинський
712
3,5
31,0
1
53
Луцький
973
4,8
66,5
3
2
83
Любешівський
1450
7,2
24,7
1
46
Любомльський
1481
7,4
26,4
1
1
1
68
Маневицький
2265
11,2
24,0
1
2
69
Ратнівський
1437
7,1
36,3
3
2
67
Рожищенський
928
4,6
42,1
1
1
66
Старовижівський
1121
5,6
26,9
1
46
Турійський
1205
6,0
21,6
2
74
Шацький
759
3,8
22,1
1
1
30

_____________________

1За даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України.

1.5. Основні соціально-економічні показники Волинської області

 
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Чисельність постійного населення (на кінець року), тис. осіб
1060,6
1037,7
1034,4
1039,9
1038,2
1035,7
Чисельність наявного населення (на кінець року), тис. осіб
1064,0
1040,4
1037,1
1042,7
1041,0
1038,5
Кількість зайнятих, тис. осіб
486,2
429,9
433,6
397,3
382,1
366,0
Кількість безробітних (за методологією МОП), тис. осіб
53,8
41,9
40,5
43,1
49,7
52,1
Рівень безробіття (за методологією МОП), відсотків
10,0
8,9
8,5
9,8
11,5
12,5
Доходи населення1, млн.грн
1178
6808
19137
34064
40792
52560
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників2, грн
150
591
1692
3291
4047
5849
Валова додана вартість3(у фактичних цінах), млн.грн
2195
5984
13579
27723
31344
у розрахунку на одну особу, грн
2077
5739
13096
26585
30086
Індекс споживчих цін в області (грудень до грудня попереднього року), відсотків
119,5
109,1
108,1
143,3
111,8
114,6
Індекс цін реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (до попереднього року), відсотків
172,7
116,2
121,5
149,5
104,9
119,7
Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року), млн.грн
4366,1
5009,2
5273,3
6434,4
6558,5
6872,1
рослинництва
2620,2
2694,4
2736,2
3657,6
3785,8
4121,6
тваринництва
1745,9
2314,8
2537,1
2776,8
2772,7
2750,5
у розрахунку на одну особу, грн
4096
4805
5086
6170
6295
6610
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
5378,0
8126,5
19425,8
23378,3
29214,7
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
125,9
155,3
175,44
329,14
364,1
336,3
Капітальні інвестиції, млн.грн
1767,0
6166,8
6384,2
7041,9
у розрахунку на одну особу, грн
1708,5
5929,3
6144,0
6790,8
Перевезення вантажів усіма видами транспорту, млн.т
 
 
 
 
 
 
залізничним
1,5
1,8
1,1
1,0
1,0
1,1
автомобільним5
7,6
10,3
10,1
10,6
12,5
12,9
Перевезення (відправлення) пасажирів окремими видами транспорту, млн. осіб
 
 
 
 
 
 
залізничним
5,3
5,1
5,2
4,7
4,5
2,4
автомобільним6
49,4
106,2
93,6
83,1
80,5
74,1
міським електричним
47,7
39,7
19,5
29,0
25,9
29,1
Експорт товарів, млн.дол. США
147,8
280,9
434,8
631,7
611,9
689,3
Імпорт товарів, млн.дол. США
447,1
666,2
571,5
622,1
1131,5
1335,4
Експорт послуг, млн.дол. США
3,9
21,0
46,6
51,8
50,8
63,4
Імпорт  послуг, млн.дол. США
1,9
17,7
28,1
16,7
17,4
24,9
Роздрібний товарооборот7
(у фактичних цінах), млн.грн
527,2
1744,0
4550,4
11624,3
11986,1
9556,4
у розрахунку на одну особу, грн
495
1673
4388
11147
11505
9192
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток,  збиток –)) (крім банків та бюджетних установ)8, млн.грн
–16,6
349,6
243,1
–3180,1
351,6
2123,8

_____________________

1У2000 році грошові доходи, 2015, 2016 роках з урахуванням змін у платіжному балансі Національного банку України.

2У 2000, 2005 роках дані наведено  по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб, крім статистично малих підприємств, з  2010 року – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

З 2012 року з урахуванням методологічних змін, передбачених оновленими міжнародними стандартами у сфері статистики національних рахунків Системи національних рахунків 2008 року та Європейської системи національних і регіональних рахунків 2010 року з використанням нової версії КВЕД 2010.

4Див. примітку до табл. 18.6.

5З урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб. З 2005 року – з урахуванням комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

З урахуванням перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб’єктами малого бізнесу.

7Дані до 2016 року включно наведено щодо підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у 2017 році – щодо підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

8У 2000, 2005 роках – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.


1.6. Індекси основних соціально-економічних показників

(відсотків до попереднього року)
 
2000 2005 2010 2015 2016 2017
Кількість постійного населення (на кінець року)
99,6
99,6
100,1
100,0
99,8
99,8
Кількість зайнятих
101,4
101,3
96,8
96,2
95,8
Кількість безробітних (за методологією МОП)
81,8
91,0
96,0
115,3
104,8
Реальний наявний дохід населення
124,7
121,1
82,51
106,01
110,9
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників2
 
 
 
 
 
 
номінальна
127,0
143,5
123,23
120,9
123,0
144,5
реальна
99,1
127,8
114,53
78,9
109,0
125,5
Валова додана вартість4
110,5
102,2
99,4
95,6
109,3
Продукція промисловості5
143,7
121,9
126,7
98,6
100,2
105,7
Продукція сільського господарства
106,0
100,3
101,9
95,4
101,9
104,8
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла
67,7
111,7
126,5
144,2
110,6
92,4
Капітальні інвестиції
137,7
97,5
105,5
Перевезення вантажів окремими видами транспорту
 
 
 
 
 
 
залізничним
130,1
100,4
126,3
101,3
95,6
107,9
автомобільним6
84,3
95,7
104,4
104,3
118,8
103,3
Перевезення (відправлення) пасажирів окремими видами транспорту
 
 
 
 
 
 
залізничним
98,0
90,4
97,2
109,2
94,5
автомобільним7
103,3
99,5
99,8
97,1
96,9
92,1
міським електричним
124,0
105,0
89,1
129,3
89,5
112,3
Експорт товарів
172,0
103,0
136,3
92,2
96,9
112,7
Імпорт товарів
737,1
100,6
133,6
81,3
181,9
118,0
Експорт  послуг
111,2
221,9
132,8
85,9
98,1
124,8
Імпорт  послуг
334,6
161,5
113,2
81,6
104,2
143,0
Роздрібний товарооборот8 (у порівнянних цінах)
134,1
119,4
108,8
88,0
94,2
84,1

_____________________

Дані з урахуванням змін у платіжному балансі Національного банку України.

2Див. другу виноску до табл. 1.5.

У зв’язку із зміною методології проведення обстеження наведені індекси заробітної плати розраховані по співставній сукупності.

4 Див. третю виноску до табл. 1.5.

5Індекс промислової продукції з 2010 року розрахований відповідно до міжнародних стандартів, з 2013 року відповідно до класифікації видів діяльності (ДК 009:2010) за видами діяльності секцій «В», «С», «D» (крім групи 35.3).

Див. п’яту виноску до табл. 1.5.

7  Див. шосту виноску до табл. 1.5.

Див. сьому виноску до табл. 1.5.


1.7. Питома вага Волинської області в Україні

(відсотків)
 
2000 2005 2010 2015 2016 2017
 
Освіта
(на початок навчального року)
Кількість учнів
 
 
 
 
 
 
у загальноосвітніх навчальних закладах
2,5
2,7
2,9
3,4
3,4
3,4
у професійно-технічних закладах (на кінець року)
2,4
2,4
2,3
3,2
3,2
3,2
Кількість студентів у вищих навчальних закладах
 
 
 
 
 
 
I–II рівнів акредитації1
2,0
2,2
2,2
3,3
3,4
3,4
III–IV рівнів акредитації2
1,3
1,1
1,2
1,4
1,4
1,4
 
Охорона здоров’я
(на кінець року)
Кількість лікарів усіх спеціальностей
1,9
1,8
1,8
2,1
2,1
2,1
Кількість середнього медичного персоналу
2,2
2,3
2,4
2,9
2,9
2,9
Кількість санаторіїв і пансіонатів з лікуванням
1,1
1,3
1,2
2,3
2,1
2,1
у них ліжок
1,0
1,4
1,0
1,7
1,5
1,4
 
Культура
(на кінець року)
Книжковий фонд масових бібліотек
2,2
2,3
2,1
2,5
2,5
2,5
Кількість клубних закладів
3,3
3,5
3,6
3,9
3,9
3,9
 
Основні макроекономічні показники
Валова додана вартість (у фактичних цінах)
1,6
1,5
1,4
1,6
1,5
 
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції
1,1
0,8
1,1
1,1
1,1
 
 
 
 
 
 
 
 
Сільське господарство (господарства усіх категорій)
Продукція сільського господарства
2,9
2,8
2,7
2,7
2,6
2,8
Продукція рослинництва
2,8
2,4
2,2
2,2
2,0
2,3
Продукція тваринництва
3,0
3,6
3,6
3,9
4,0
3,9
 
Валовий збір основних культур сільськогосподарських
Всі зернові
2,1
1,8
1,5
1,8
1,7
1,9
у тому числі
 
 
 
озима і яра пшениця
2,9
2,2
2,0
2,5
2,7
2,7
озиме та яре жито
8,9
9,3
10,3
16,6
15,2
14,8
озимий та ярий ячмінь
1,2
0,9
0,9
1,4
1,1
1,3
Цукрові буряки (фабричні)
3,7
4,6
3,4
4,1
4,1
4,2
Картопля
6,0
5,0
5,3
5,3
5,2
5,1
Овочі
1,9
2,9
3,1
3,0
3,1
3,3
 
Поголів’я сільськогосподарських тварин
Велика рогата худоба
3,8
4,2
4,3
4,2
4,1
3,9
у тому числі корови
4,1
4,5
4,7
4,8
4,8
4,5
Свині
4,0
4,4
4,2
4,3
4,7
5,2
Вівці та кози
1,1
1,1
0,8
1,3
1,3
1,3
Птиця
2,6
2,8
2,7
3,7
3,9
3,8
 
Виробництво основних продуктів тваринництва
М’ясо (реалізація в живій масі)
2,8
3,8
4,1
4,9
5,0
5,0
у тому числі свинина
2,7
5,3
5,4
4,8
5,3
5,4
Молоко всіх видів
3,6
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Яйця всіх видів
1,8
1,7
1,1
1,2
1,3
1,3
Вовна
0,9
0,7
0,5
0,8
0,9
0,9
 
Будівництво
Капітальні  інвестиції
0,9
2,3
1,8
1,6
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла
2,3
2,0
1,9
3,0
3,9
3,3
Обсяг будівельних робіт
0,9
1,4
0,9
1,9
1,8
1,5
 
Автомобільний транспорт
Протяжність автомобільних шляхів з твердим покриттям (на кінець року)
3,4
3,5
3,5
3,6
3,6
3,6
Перевезено вантажів
0,8
0,9
0,9
1,0
1,2
1,2
Вантажооборот
1,7
2,8
3,1
3,4
3,6
3,9
Перевезено пасажирів
1,9
2,8
2,5
3,7
4,0
3,7
 
Торгівля
Роздрібний товарооборот3
2,0
1,9
1,7
2,4
2,2
1,6
 
Наукова та науково-технічна діяльність
Кількість організацій, які здійсню-вали наукові дослідження і розробки
1,1
1,1
0,9
1,0
1,0
0,9
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок4
0,5
0,4
0,2
0,2
0,3
0,3

________________

1З 2016/17 навчального року – коледжі, технікуми, училища.

2З 2016/17 навчального року – університети, академії, інститути.

3Див. сьому виноску до табл. 1.5.

4З 2016 року – без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.


1.8. Питома вага міст і районів в області у 2017 році
за окремими показниками

(відсотків)
 
Капітальні інвестиції Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець року Експорт товарів Імпорт  товарів Кількість зареєстрованих безробітних на 01.01.2018
Волинська область
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
м.Луцьк
36,6
36,0
25,1
66,4
22,3
м.Володимир-Волинський
1,4
0,0
1,2
0,3
7,21
м.Ковель
4,8
1,6
3,1
1,4
13,31
м.Нововолинськ
5,6
44,0
9,5
6,7
7,8
райони
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
3,9
0,0
0,6
1,1
х
Горохівський
3,6
0,3
1,1
0,3
6,7
Іваничівський
2,4
0,1
0,2
1,4
2,4
Камінь-Каширський
2,0
0,0
0,8
0,1
2,1
Ківерцівський
5,2
4,2
5,0
0,5
6,0
Ковельський
3,2
4,3
0,8
0,3
х
Локачинський
0,5
0,0
0,1
0,1
2,1
Луцький
16,2
6,6
43,0
20,4
1,7
Любешівський
1,2
0,0
0,2
0,2
2,2
Любомльський
1,4
0,1
0,3
0,1
4,3
Маневицький
1,7
0,1
1,5
0,1
2,8
Ратнівський
1,5
2,6
0,7
0,1
4,1
Рожищенський
5,0
0,1
6,2
0,4
2,7
Старовижівський
0,7
0,2
0,0
3,6
Турійський
2,5
0,0
0,3
0,1
5,1
Шацький
0,6
0,0
0,1
0,0
3,6

______________________

1 Включені дані по місту і району.


1.9. Одна доба області

(у середньому за добу і виходячи з кількості календарних днів у році)
 
2013 2014 2015 2016 2017
 
 
 
 
 
 
Вугілля кам’яне, т
641,1
405,5
465,8
338,8
1
Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші (включаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), т
13,4
16,3
24,8
12,2
7,8
Кури, курчата (тушки) свіжі чи охолоджені, т
103,5
102,5
81,2
1
1
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), т
37,3
36,2
28,9
24,7
22,4
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т
87,0
72,5
84,4
79,8
82,1
Хліб та вироби хлібобулочні нетривалого зберігання, т
93,6
91,9
85,8
86,2
79,7
Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), м3
128
171
158
127
170
 
 
 
 
 
 
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, м2
617
625
902
995
921
 
 
 
 
 
 
Перевезено автомобільним транспортом2
 
 
 
 
 
вантажів, тис.т
28,4
27,7
28,9
34,3
35,5
пасажирів, тис. осіб
252,4
234,6
227,8
220,1
203,1

_____________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

2З урахуванням комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 

Інформацію оновлено 26 Липня 2018