ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ВОЛИНІ
ЗА 2010 – 2012 РОКИ
СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК
ЛУЦЬК
2014
Валовий регіональний продукт Волині за 2010 – 2012 роки,

Статистичний збірник/ Головне управління статистики у Волинській області – Луцьк, 2014

За редакцією В.О.Грабаровської

Відповідальний за випуск Л.О.Джигалюк

Адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

Телефон: 78-51-56

Факс: 78-56-71

Електронна пошта: Lutsk@Lutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua

 

Вих.№03– 15/109  від 10.06.2014

 

© Головне управління статистики у Волинській області, 2014
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник «Валовий регіональний продукт Волині за 2010-2012 роки» містить розроблені Державною службою статистики України основні макроекономічні показники економічної діяльності країни та Волині – валовий регіональний продукт, випуск товарів та послуг, валову додану вартість.

Відповідно до Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року остаточні розрахунки складових ВВП за 2012 рік здійснені з урахуванням методологічних змін, передбачених оновленими міжнародними стандартами у сфері статистики національних рахунків Системи національних рахунків 2008 року та Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 року з використанням нової версії Класифікації видів економічної діяльності 2010 року.

У збірнику наведено дані щодо обсягів створеного у кожному регіоні України валового регіонального продукту та валової доданої вартості. Вміщено інформацію щодо випуску та валової доданої вартості області за видами економічної діяльності, динаміки випуску та валової доданої вартості.ЗМІСТ

  Стор.
Передмова
3
Основні соціально-економічні показники Волинської області
11
Індекси основних соціально-економічних показників
12
Валовий регіональний продукт України та Волинської області
15
Валовий регіональний продукт за 2010 рік
16
Випуск товарів та послуг за 2010 рік
18
Валовий регіональний продукт за 2011 рік
19
Випуск товарів та послуг за 2011 рік
21
Валовий регіональний продукт за 2012 рік
22
Випуск товарів та послуг за 2012 рік
24
Валова додана вартість України та Волинської області
29
Валова додана вартість по регіонах України
30
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу по регіонах України
31
Індекси фізичного обсягу по регіонах України
32
Випуск товарів та послуг по регіонах України
33
Випуск товарів та послуг Волині за видами економічної діяльності
37
Валова додана вартість Волині за видами економічної діяльності
38
Індекси фізичного обсягу випуску та валової доданої вартості Волині за видами економічної діяльності
39
Частка Волині в загальному обсязі випуску та валової доданої вартості України за видами економічної діяльності
40
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг за видами економічної діяльності за 2012 рік
41
Методологічні пояснення
42

Валовий регіональний продукт та валова додана вартість Волині


Обсяг валового регіонального продукту, створеного у Волинській області у 2012р. становив 20,0 млрд.грн. Другий рік поспіль частка області у загальному обсязі валового регіонального продукту України складає 1,4%. Волинь займає лише 23 місце в Україні за обсягом ВРП. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту склав 104,8% проти 105,3% у 2011р.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу дорівнював 19,2 тис.грн., а по відношенню до середнього показника в Україні становив лише 60,1%. За обсягами валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу область посіла 22 місце серед регіонів України, а серед областей Поліського регіону – третє.

Основною складовою валового регіонального продукту є валова додана вартість. У 2012 році цей показник складав 17,6 млрд.грн., а індекс фізичного обсягу становив 105,0% (по Україні – 100,4%).

В структурі ВДВ пріоритетними є такі види економічної діяльності як сільське господарство, промисловість та торгівля.

Вклад області в загальне виробництво валової доданої вартості України впродовж останніх трьох років становив 1,4%. За цим показником Волинь випереджає лише Тернопільську, Чернівецьку області та м.Севастополь.

Обсяги валової доданої вартості залежать від обсягів випуску товарів та послуг і проміжного споживання.

У 2012р. випуск товарів та послуг становив 41,6 млрд.грн., а індекс фізичного обсягу складав 104,7% проти 107,7% у 2011 році.

Значне зростання індексів фізичного обсягу випуску спостерігалось в таких видах економічної діяльності як (мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 175,0%, професійна, наукова та технічна діяльність – 167,5%, операції з нерухомим майном – 146,0%).

Частка Волинської області у загальних обсягах виробництва товарів та послуг по Україні складала 1,3%.

Одним з показників, який характеризує ефективність виробництва, а також безпосередньо впливає на величину валової доданої вартості є проміжне споживання. Обсяги проміжного споживання у 2012р. дорівнювали 23,9 млрд.грн., що становить 57,6% у загальному випуску.


Основні соціально-економічні показники
Волинської області

 
2010
2011
2012
Валова додана вартість (у фактичних цінах), млн.грн.
13579
16177
17625
у розрахунку на одну особу, грн.
13096
15586
16959
Доходи населення, млн.грн.
19137
22584
25741
Індекс споживчих цін в області (грудень до грудня попереднього року), у %
108,1
103,2
99,0
Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року.), млн.грн.
5273,3
5781,2
6183,5
у розрахунку на одну особу, грн.
5086
5570
5950
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток(-)) (крім банків та бюджетних установ), млн.грн.
243,1
654,2
–223,0
Капітальні інвестиції (у фактичних цінах), млн.грн.
1767,0
2577,1
3254,4
у розрахунку на одну особу, грн.
1708,5
2489,5
3139,5
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
175,4
199,5
303,7
Роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах), млн.грн.
4709,4
5907,8
7153,0
у розрахунку на одну особу, грн.
4542
5692
6883
Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ), млн.грн.
2108,3
2765,2
2740,3
Експорт товарів та послуг, млн.дол.США
463,9
679,7
659,2
Імпорт товарів та послуг, млн.дол.США
599,0
1084,2
1043,6

Індекси основних соціально-економічних показників

(у відсотках до попереднього року)
  2010 2011 2012
Валова додана вартість
99,4
104,8
105,0
Доходи населення
126,1
118,0
113,5
Продукція промисловості
126,7
112,6
94,5
Продукція сільського господарства
101,9
109,6
107,0
Прийняття  в експлуатацію загальної площі житла
126,5
113,7
152,3
Роздрібний товарооборот підприємств
108,7
111,6
117,0
Експорт товарів та послуг
137,5
146,5
97,0
Імпорт товарів та послуг
133,0
181,0
96,3