ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

РОБОТА ПІДПРИЄМСТВ
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЛУЦЬК – 2014

Головне управління статистики у Волинській областіЗа редакцією Л.С.Баранюк

Відповідальна за випуск А.Є.ГрошовикУ збірнику вміщено дані про кількість населених пунктів, що користуються послугами газо- і водопостачання та водовідведення, наявність котелень, водопроводів і каналізацій, кількість споживачів (абонентів), що користуються централізованим газо- і водопостачанням, протяжність газових, водопровідних, каналізаційних мереж, потужність котелень, водопровідних і каналізаційних споруд, обсяги природного і зрідженого газу, води та теплової енергії спожитої населенням і на комунально-побутові потреби, кількість відведених (скинутих) стічних вод у 2000-2013 роках. Інформація надається в  розрізі районів та містах обласного підпорядкування.

Розрахований на широке коло споживачів.

При підготовці збірника були використані матеріали відділу статистики промисловості та нефінансових послуг.Головне управління статистики

у Волинській областіРозповсюдження статистичних видань
Головного управління статистики у Волинській області© Головне управління статистики у Волинській області, 2014
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Даний збірник сформовано на основі інформації державної статистичної звітності про постачання газу, води, теплоенергії та роботу каналізаційної мережі, яку складають підприємства, організації і установи (включаючи бюджетні) всіх видів діяльності, які виробляють і забезпечують газом, теплом, гарячою і холодною водою населення та на комунально-побутові потреби та здійснюють централізоване відведення стічних вод від житлових будинків, комунально-побутових, промислових, будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств і організацій.

При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень за формами № 1-ГАЗ “Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу”, 1-водопровід “Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)”, 1-ТЕП “Звіт про постачання теплової енергії”, 2-тп (водгосп) “Звіт про використання води”,1-каналізація “Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)”.


СКОРОЧЕННЯ

тис. – тисяча
млн. – мільйон
км – кілометр
т – тонна
т. ум. палива – тонн умовного палива
м3 – кубічний метр
Гкал – гігакалорія
Гкал/год – гігакалорій в годину
% – відсоток
кВт год – кіловат-година

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було;
Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути    виражені використаними у таблиці розрядами;
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу.


 Зміст

ПЕРЕДМОВА 
3
СКОРОЧЕННЯ
3
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
3
РОБОТА ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У 2013 РОЦІ 
6
 
1.ГАЗОВЕ ГОСПОДАРСТВО
8
1.1.
Розподіл населених пунктів за видами спожитого газу
8
1.2.
Кількість газифікованих населених пунктів
8
1.3.
Кількість населених пунктів, газифікованих природним та зрідженим газом
9
1.4.
Кількість населених пунктів, газифікованих природним газом
10
1.5.
Кількість населених пунктів, газифікованих зрідженим газом
11
1.6.
Основні показники роботи газового господарства
12
1.7.
Кількість газифікованих квартир
13
1.8.
Загальна кількість газифікованих квартир
13
1.9.
Кількість квартир газифікованих на кінець 2013 року
14
1.10.
Кількість квартир газифікованих природним газом 
15
1.11.
Кількість квартир газифікованих природним газом на кінець 2013 року
16
1.12.
Кількість квартир газифікованих зрідженим газом
17
1.13.
Кількість квартир газифікованих зрідженим газом на кінець 2013 року
18
1.14.
Одиночна протяжність вуличних газових мереж
19
1.15.
Кількість природного газу, відпущеного населенню та на комунально-побутові потреби
20
1.16.
Обсяги природного газу відпущеного населенню
20
1.17.
Обсяги природного газу відпущеного населенню у 2013 році
21
1.18.
Обсяги природного газу, відпущеного на комунально-побутові потреби
22
1.19.
Обсяги природного газу, відпущеного на комунально-побутові потреби у 2013 році
23
1.20.
Кількість зрідженого газу відпущеного населенню та на комунально-побутові потреби
24
1.21.
Обсяги зрідженого газу відпущеного населенню
24
 
2.РОБОТА КОТЕЛЕНЬ
25
2.1.
Основні показники роботи котелень
25
2.2.
Кількість котелень та їх потужність 
26
2.3.
Кількість котелень
26
2.4.
Кількість котелень за потужністю та за видами палива на кінець 2013 року
27
2.5.
Сумарна потужність котелень
28
2.6.
Сумарна потужність котелень за продуктивністю на кінець 2013 року
29
2.7.
Кількість квартир(одноквартирних будинків), обладнаних опаленням на

кінець 2013 року

30
2.8.
Кількість теплової енергії, відпущеної населенню та на комунально-побутові потреби
31
2.9.
Обсяги теплової енергії, відпущеної населенню 
31
2.10.
Обсяги теплової енергії, відпущеної на комунально-побутові потреби
32
2.11.
Витрати палива на виробництво теплової енергії
33
 
3.ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
34
3.1.
Кількість населених пунктів, що користуються послугами централізованого водопостачання
34
3.2.
Кількість населених пунктів, що користувались послугами централізованого водопостачання на кінець 2013 року
 
34
3.3.
Кількість водопроводів
35
3.4.
Кількість окремих водопровідних мереж
36
3.5.
Основні показники роботи водопроводів (окремих водопровідних мереж)
37
3.6.
Установлена виробнича потужність водопровідних споруд
38
3.7.
Установлена виробнича потужність насосних станцій першого підйому
39
3.8.
Установлена виробнича потужність водопроводів
40
3.9.
Установлена виробнича потужність очисних споруд
41
3.10.
Кількість абонентів, що користуються послугами централізованого водопостачання
42
3.11.
Кількість абонентів, що користуються послугами централізованого водопостачання
42
3.12.
Кількість абонентів, обладнаних водолічильниками
43
3.13.
Кількість абонентів, що користуються послугами централізованого водопостачання на кінець 2013 року
44
3.14.
Питома вага квартир (одноквартирних будинків) обладнаних водопроводом
45
3.15.
Одиночна протяжність водопроводів (окремих водопровідних мереж)
46
3.16.
Одиночна протяжність водоводів
46
3.17.
Одиночна протяжність вуличних водопровідних мереж
47
3.18.
Одиночна протяжність внутрішньоквартальних (внутрішньодворових) мереж
48
3.19.
Загальні обсяги води, відпущеної населенню та на комунально-побутові потреби
49
3.20.
Обсяги відпущеної населенню води
49
3.21.
Обсяги води, відпущеної на комунально-побутові потреби
50
 
4. КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО
51
4.1.
Кількість населених пунктів, що користуються послугами централізованого водовідведення
51
4.2.
Кількість населених пунктів, що користувались послугами централізованого водовідведення, в регіонах області
51
4.3.
Кількість каналізацій 
52
4.4.
Кількість окремих каналізаційних мереж 
53
4.5.
Основні показники роботи каналізацій (окремих каналізаційних мереж)
54
4.6.
Установлена виробнича потужність каналізаційних споруд
54
4.7.
Установлена пропускна спроможність очисних споруд
55
4.8.
Установлена пропускна спроможність каналізацій
56
4.9.
Одиночна протяжність каналізацій (окремих каналізаційних мереж) 
57
4.10.
Одиночна протяжність головних колекторів 
57
4.11.
Одиночна протяжність вуличних каналізаційних мереж 
58
4.12.
Одиночна протяжність внутрішньоквартальних (внутрішньодворових) мереж
59
4.13.
Загальні обсяги стічних вод, пропущених через очисні споруди
60
4.14.
Обсяги відведених (скинутих) стічних вод
60
4.15.
Обсяги стічних вод, пропущених через очисні споруди
61
4.16.
Обсяги стічних вод, пройшли повну біологічну (фізико-хімічну) очистку
62
ОКРЕМІ МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ
63

1. ГАЗОВЕ ГОСПОДАРСТВО

1.2. Кількість газифікованих населених пунктів

(на кінець року; одиниць)
  Роки Міст Селищ міського типу Сільських населених пунктів
 

Всього

2000
11
22
1044
 
2005
11
22
1034
 
2010
11
22
1037
 
2011
11
22
1037
 
2012
11
22
1037
 
2013
11
22
1037
тільки природним газом
2000
9
 
2005
1
 
2010
1
2
 
2011
1
2
 
2012
1
2
 
2013
1
2
і природним і зрідженим газом
2000
9
12
227
 
2005
9
14
351
 
2010
10
15
563
 
2011
10
15
578
 
2012
10
15
602
 
2013
10
15
613
тільки зрідженим газом
2000
2
10
808
 
2005
2
7
683
 
2010
1
6
472
 
2011
1
6
457
 
2012
1
6
433
 
2013
1
6
422

2. РОБОТА КОТЕЛЕНЬ

2.3. Кількість котелень

(на кінець року; одиниць)
  2000 2005 2010 2011 2012 2013
всього в тому числі
в міських поселеннях в сільській місцевості
 

Волинська область

1563
1399
1354
1374
1347
1308
618
690
м. Луцьк
109
143
137
136
135
134
134
м.Володимир-Волинський
59
55
59
58
58
74
74
м.Ковель
71
45
45
45
43
41
41
м.Нововолинськ
13
19
18
19
19
17
17
райони
 
 
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
66
51
51
51
50
50
19
31
Горохівський
258
147
141
150
153
140
60
80
Іваничівський
66
73
81
85
85
89
17
72
Камінь-Каширський
76
62
56
60
61
53
20
33
Ківерцівський
97
73
80
84
86
86
33
53
Ковельський
35
35
37
37
38
37
9
28
Локачинський
46
45
42
42
42
44
16
28
Луцький
61
53
55
55
55
51
8
43
Любешівський
68
76
70
66
66
64
25
39
Любомльський
47
62
55
56
55
53
22
31
Маневицький
188
183
185
181
142
132
57
75
Ратнівський
76
61
60
60
64
63
16
47
Рожищенський
60
59
51
52
54
53
8
45
Старовижівський
64
38
27
26
33
32
8
24
Турійський
81
99
90
98
96
84
29
55
Шацький
22
20
14
13
12
11
5
6

3. ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

3.2. Кількість населених пунктів, що користувались послугами
централізованого водопостачання на кінець 2013 року

(одиниць)
 
Міст Селищ міського типу Сільських       населених пунктів
всього у % до  загальної кількості населених пунктів у регіоні всього у % до  загальної кількості населених пунктів у регіоні всього у % до  загальної кількості населених пунктів у регіоні
 

Волинська область

11
100,0
21
95,5
284
26,9
м.Луцьк
1
100,0
м.Володимир-Волинський
1
100,0
м.Ковель
1
100,0
м.Нововолинськ
1
100,0
1
100,0
райони
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
1
100,0
43
55,8
Горохівський
2
100,0
2
100,0
43
47,8
Іваничівський
1
100,0
26
44,8
Камінь-Каширський
1
100,0
22
34,4
Ківерцівський
1
100,0
2
100,0
26
36,1
Ковельський
2
100,0
8
8,8
Локачинський
1
100,0
39
73,6
Луцький
2
100,0
28
33,7
Любешівський
1
100,0
Любомльський
1
100,0
1
100,0
3
4,4
Маневицький
2
100,0
18
26,1
Ратнівський
1
50,0
2
3,0
Рожищенський
1
100,0
1
100,0
7
10,6
Старовижівський
1
100,0
7
15,2
Турійський
2
100,0
4
5,4
Шацький
1
100,0
8
26,7

4. КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

4.3. Кількість каналізацій

(на кінець року; одиниць)
  2000 2005 2010 2011 2012 2013
всього в тому числі
в міських поселеннях в сільській місцевості
 

Волинська область

93
90
82
81
82
82
59
23
м.Луцьк
2
1
1
1
1
1
1
м.Володимир-Волинський
2
1
1
1
1
1
1
м.Ковель
6
7
5
5
5
5
5
м.Нововолинськ
2
2
2
2
2
2
2
райони
 
 
 
Володимир-Волинський
1
1
1
1
1
1
1
Горохівський
5
6
5
5
5
5
5
Іваничівський
4
2
2
2
2
2
2
Камінь-Каширський
1
1
1
1
1
1
1
Ківерцівський
5
5
5
5
3
3
2
1
Ковельський
5
4
5
5
5
5
2
3
Локачинський
5
5
4
4
4
4
3
1
Луцький
9
8
7
7
7
7
2
5
Любешівський
3
2
2
2
2
2
2
Любомльський
6
7
7
5
5
5
3
2
Маневицький
9
8
8
8
8
8
7
1
Ратнівський
3
3
2
2
2
2
1
1
Рожищенський
7
7
6
6
6
6
4
2
Старовижівський
4
4
4
4
4
4
2
2
Турійський
8
10
9
9
9
9
7
2
Шацький
6
6
5
6
9
9
7
2