ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК
ПРАЦЯ ВОЛИНІ
У 2017 РОЦІ


Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією В. О. Грабаровської

Відповідальна за випуск Н. Д. БереговичУ статистичному збірнику вміщено інформацію про основні тенденції у сфері соціально–трудових відносин області, а також міст обласного значення і районів.

Розрахований на широке коло читачів.    Головне управління статистики

    у Волинській області•адреса: вул. Шопена, 12, м. Луцьк, 43025, Україна

•телефон/факс: 78-51-57, 78-56-71

•електрона пошта: Iutsk@Iutsk.ukrstat.gov.ua

•веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua
ПЕРЕДМОВА

До статистичного збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які спостерігалися у сфері соціально–трудових відносин у 2017р. порівняно з минулими роками.

Наведена інформація базується на системі показників державних статистичних спостережень з праці, якими охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості населення.

Інформація систематизована за тематикою та розміщується в 7 розділах. Зокрема, висвітлюються питання щодо зайнятості, мобільності робочої сили, вимушеної неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу, стану укладання колективних договорів, умов праці на підприємствах, розміру номінальної та реальної заробітної плати і стану її виплати. Також наведено заробітну плату працівників за професіями і професійними групами (за матеріалами вибіркового обстеження у 2016 році).

Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної діяльності та промислової діяльності, в розрізі міст обласного значення і районів. Для  порівняння окремі показники подані по Україні та сусідніх областях.

Публікація містить аналітичний огляд за основними напрямками статистики праці, методологічні роз’яснення щодо джерел та системи збору інформації, методології формування окремих показників.

Окремі явища проілюстровані графіками та діаграмами, які надають уявлення щодо тенденцій в економіці області.

Сподіваємося, що збірник зацікавить фахівців державних органів, профспілок, наукових установ і організацій, інших користувачів, які займаються питаннями розробки соціальної політики та проблемами ринку праці.


До уваги користувачів.


Інформація по Україні за 2010, 2013рр. наведена без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя, а за 2014–2017рр. також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.                     З М І С Т

    Стор.
  Передмова..............................................................
3
  Скорочення й умовні позначення у збірнику………………………………………………………………………
4
  Короткий аналітичний огляд соціально–трудових відносин …..………………………………………………
8
  Графічне зображення основних показників з праці .......................................
10
  1.  КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ...........................................................
13
1.1. Динаміка основних показників з праці ...................................................
14
1.2. Динаміка кількості працівників.........................................................
15
1.3. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників за видами економічної діяльності .....
16
1.4. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості.......................
18
1.5. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників у містах і районах ……………........
19
1.6. Кількість працівників за формами зайнятості та видами економічної діяльності у 2017 році.........
20
1.7. Кількість працівників за формами зайнятості та видами економічної діяльності у промисловості у 2017 році……………………………………….
22
1.8. Кількість штатних працівників за організаційно-правовими формами господарювання та видами економічної діяльності у 2017 році…………………………………………
23
1.9. Кількість штатних працівників за організаційно-правовими формами господарювання та видами економічної діяльності у промисловості  у 2017 році .........................................
25
  2.  МОБІЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ………………………………………....
27
2.1. Динаміка основних показників, що характеризують змінюваність кадрів ………………................
28
2.2. Рух штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році..................................
29
2.3. Рух штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості  у 2017 році...........
33
2.4. Рух штатних працівників у містах і  районах у 2017 році..................................
35
2.5. Основні показники, що характеризують зареєстрований ринок праці в Україні та окремих областях…………
36
2.6. Кількість зареєстрованих безробітних по міських і районних центрах зайнятості у 2017 році………
37
2.7. Тривалість зареєстрованого безробіття по міських і районних центрах зайнятості у 2017 році…
38
  3.  РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.................................
39
3.1. Динаміка основних показників, що характеризують використання робочого часу………………........
40
3.2. Використання робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році.
41
3.3. Використання робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2017 році...........................
43
3.4. Основні показники, що характеризують втрати робочого часу, за видами економічної діяльності у 2017 році……............................
44
3.5. Основні показники, що характеризують втрати робочого часу, за видами економічної діяльності у промисловості у 2017 році………..
46
  4. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УМОВИ ПРАЦІ.........................................
48
4.1. Динаміка основних показників, що характеризують колективно-договірну роботу підприємств, установ, організацій.......................
49
4.2. Інформація про укладання колективних договорів за видами економічної діяльності...............
50
4.3. Інформація про укладання колективних договорів за видами економічної діяльності у промисловості ……………...............
52
4.4. Кількість працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, за окремими видами економічної діяльності…………………….
53
4.5. Умови праці працівників окремих видів економічної діяльності на 31 грудня 2017 року………
55
4.6. Кількість працівників, які мають право на хоча б один із видів пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці, за окремими видами економічної діяльності……………
58
4.7. Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці за окремими видами економічної діяльності на 31 грудня 2017 року …………………………………………………………………
60
  5. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ......................................
63
5.1. Динаміка номінальної заробітної плати працівників....................................
64
5.2. Динаміка реальної заробітної плати та споживчих цін.......................
65
5.3. Динаміка заробітної плати у структурі доходів населення ……………….......
66
5.4. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності …………………
67
5.5. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості …
69
5.6. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників у містах і районах
70
5.7. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за організаційно-правовими формами господарювання та видами економічної діяльності у 2017 році……
72
5.8. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за організаційно-правовими формами господарювання та видами економічної діяльності у промисловості у 2017 році……
74
5.9. Динаміка структури фонду оплати праці штатних працівників .........
76
5.10. Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 роц
77
5.11. Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2017 році………………………….
79
5.12. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році……………………………..
80
5.13. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2017 році…
82
5.14. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у містах і районах у 2017 році   ..............
83
5.15. Кількість та заробітна плата жінок за видами економічної діяльності у 2017 році...
84
5.16. Кількість та заробітна плата жінок за видами економічної діяльності у промисловості у 2017 році
86
5.17. Розподіл кількості штатних  працівників, що відпрацювали 50% і більше фонду робочого часу у відповідному місяці  2017 року, за розмірами заробітної плати……
88
5.18. Розподіл кількості штатних працівників у промисловості, що відпрацювали 50% і більше фонду робочого у відповідному місяці  2017 року, за розмірами заробітної плати...........................................
89
  6. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЙНИМИ ГРУПАМИ (за матеріалами вибіркового обстеження у 2016 році)......................
90
6.1. Середньомісячна заробітна плата обстежених працівників за професіями та професійними групами у 2016 році……………………………….
91
  7. СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.............................................................
96
7.1. Заборгованість з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності..............
97
7.2. Заборгованість з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності у промисловості……
98
7.3. Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати у містах і районах.......
99
7.4. Заборгованість з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності у 2017 році..........
100
7.5. Заборгованість з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності у промисловості у 2017 році......................................
101
7.6. Заборгованість з виплати заробітної плати у містах і районах у 2017 році..........
102
  Методологічні пояснення................................................................
103

КОРОТКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих в економіці і соціальній сфері області, у 2017 році становила 171,5 тис. осіб, що на 0,6% більше, ніж у 2016р.

Рівень використання робочого часу дорівнював 84,9% табельного фонду, серед регіонів області найвищий цей показник в Іваничівському і Камінь-Каширському районах (88,8% і 87,5%) та м.Луцьку (87,8%), найнижчий – у Любешівському, Маневицькому і Шацькому   районах (66,5–75,9%).

Кількість штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці за окремими видами економічної діяльності, на кінець минулого року дорівнювала 12,9 тис. осіб, або 23,7% від облікової кількості штатних працівників.

На підприємствах, в установах та організаціях області діяло 2058 колективних договорів, якими охоплено 150,2 тис. працівників, або 80,8% їх облікової кількості.

На кінець 2017р. кількість зареєстрованих безробітних становила 8,2 тис. осіб, за рік рівень безробіття зменшився з 1,4% до 1,3% населення працездатного віку.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника області збільшилась в порівнянні з 2016р. на 44,5% і становила 5849 грн (в Україні відповідно – на 37,1% і 7104 грн), що в 1,8 раза перевищує законодавчо встановлені мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум для працездатних осіб (3200 грн). За рівнем зарплати Волинь випередила  Житомирську,  Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Серед міст і районів області більші нарахування мали працівники Луцького району (7805 грн),  м.Нововолинська (6376 грн), Ківерцівського (6145 грн) та Любомльського (5926 грн)  районів  і м. Луцька (5880 грн), менші – Турійського, Старовижівсього та  Шацького  районів  (4412–4606 грн).

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін індексу споживчих цін) у середньому за 2017р порівняно з 2016р. збільшилася  на 25,5% ( в Україні – на 19,1%).

 Зарплата 80,0 тис. осіб, або 46,6% загальної кількості працівників повністю або частково фінансувалась за рахунок бюджетних коштів, кожному з них було нараховано в середньому по 5494 грн щомісяця. В загальнообласному фонді оплати праці 43,8% припадало на бюджетне фінансування.

В економіці і соціальній сфері області більше половини (57,5%) штатних працівників –  жінки, середні заробітки їх на 15,7% нижчі від оплати праці  чоловіків і становили 5418 грн проти 6431 грн  (у 2016р. – відповідно на 22,7%, 3591 грн проти  4646 грн). 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати за рік збільшилась в 4,3 раза (в Україні – на 32,2%) і на 1 січня 2018р. становила 19,2 млн.грн. Із загальної суми боргу 85,6% (16,4 млн.грн) належало економічно активним підприємствам, 14,1% (2,7 млн.грн) – суб’єктам господарювання, щодо яких здійснюються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 0,3% (59,9 тис.грн) – економічно неактивним підприємствам. В загальнодержавній сумі боргу на Волинь припало 0,8%, в загальнообласній – 46,4% належало підприємствам і організаціям м.Нововолинська, 25,6% – м.Луцька, 16,7% – Луцького району. Загалом в області було недовиплачено суму, еквівалентну 1,9% середньорічного фонду оплати праці.


ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ З ПРАЦІ

Роки
Середньооблікова кількість

штатних працівників,

тис. осіб

Фонд оплати праці,
млн.грн
Середньомісячна
номінальна заробітна плата
 одного штатного
працівника, грн
всього в тому числі штатних працівників
2005
222,3
1609,7
1573,4
591
2006
223,5
2120,0
2074,3
773
2007
221,8
2759,7
2694,7
1013
2008
221,4
3744,2
3665,2
1380
2009
203,9
3562,4
3492,3
1427
2010
200,2
4151,7
4065,0
1692
2011
195,1
4771,1
4670,1
1994
2012
192,7
5523,7
5406,9
2339
2013
180,5
5709,9
5587,3
2580
2014
181,8
6079,1
5935,4
2721
2015
170,6
6952,0
6739,8
3291
2016
170,5
8521,3
8278,8
4047
2017
171,5
12308,7
12039,0
5849

_________________

Примітка. До 2009 року включно дані наведено по юридичних особах та та відокремлених підрозділах юридичних осіб, крім статистично малих підприємств, починаючи з 2010 року – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє співставлення з відповідними даними попередніх років є некоректне.


ДИНАМІКА СЕРЕДНЬООБЛІКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У МІСТАХ І РАЙОНАХ

(осіб)
 
2010
2013
2014
2015 2016 2017 2017 у % до
2016
загальної кількості
Волинська область
200185
180459
181755
170644
170478
171522
100,6
100,0
м.Луцьк
73751
69971
68346
67182
68448
71805
104,9
41,9
м.Володимир-Волинський
8698
6434
6324
5501
5129
  5232
102,0
3,0
м.Ковель
15410
14259
14098
13099
12650
12170
96,2
7,1
м.Нововолинськ
13036
12043
11156
9683
9522
8387
88,1
4,9
райони
 
 
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
3316
3016
3288
3266
3151
3542
112,4
2,1
Горохівський
7228
5488
5553
5369
5142
4638
90,2
2,7
Іваничівський
3552
3185
3094
2871
3635
3451
94,9
2,0
Камінь-Каширський
6491
5636
6032
4979
5053
5211
103,1
3,0
Ківерцівський
8132
7918
8141
6730
7579
7688
101,4
4,5
Ковельський
6379
4977
4878
4052
3025
2903
96,0
1,7
Локачинський
2708
2101
2542
2668
2388
1908
79,9
1,1
Луцький
14363
14026
16319
16720
15944
16787
105,3
9,8
Любешівський
4195
3926
3818
3215
3254
2915
89,6
1,7
Любомльський
5362
4712
4899
4534
4597
4150
90,3
2,4
Маневицький
7816
6246
6495
5721
5672
5763
101,6
3,4
Ратнівський
5691
4605
4857
4158
3948
3943
99,9
2,3
Рожищенський
5072
4621
4285
3924
4084
3933
96,3
2,3
Старовижівський
3093
2287
2349
2352
2537
2573
101,4
1,5
Турійський
3789
3219
3221
2880
3115
2839
91,1
1,6
Шацький
2103
1789
2060
1740
1605
1684
104,9
1,0
Довідково1:
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
10263
9720
8959
8065
7868
7679
97,6
100,02
Житомирська
255
238
231
220
215
208
96,7
2,7
Закарпатська
201
183
179
172
169
165
97,6
2,1
Івано-Франківська
225
213
209
200
196
192
98,0
2,5
Львівська
555
516
503
483
474
467
98,5
6,1
Рівненська
214
200
193
188
182
177
97,3
2,3
Тернопільська
183
172
170
158
152
149
98,0
1,9
Хмельницька
251
232
226
220
214
204
95,3
2,7

_______________________

1Дані наведено в тис. осіб.

2У % до загальної кількості працюючих в Україні.


ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗМІНЮВАНІСТЬ КАДРІВ

 
2010
2013
2014
2015
2016
2017
Прийнято штатних працівників, тис. осіб
47,7
40,2
41,2
37,0
40,9
51,5
Вибуло штатних працівників, тис. осіб
50,3
42,8
44,9
41,8
43,3
51,9
з них з причин:
 
 
 
 
 
 
скорочення штатів
1,6
1,7
1,8
1,6
1,9
2,9
плинності кадрів (за власним бажанням, угодою сторін, порушення трудової дисципліни, інше)
44,6
37,2
39,0
37,4
38,4
47,0
У відсотках до середньооблікової кількості штатних працівників
 
 
 
 
 
 
прийнято
23,8
22,2
22,7
21,7
24,0
30,1
вибуло
25,1
23,7
24,7
24,5
25,4
30,3
з них з причин:
 
 
 
 
 
 
скорочення штатів
0,8
1,0
1,0
0,9
1,1
1,7
плинності кадрів
22,3
20,6
21,4
21,9
22,5
27,4

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ,
ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

  2010 2013 2014 2015 2016 2017
У розрахунку на одного штатного працівника, год:
 
         
відпрацьовано
1597
1654
1641
1651
1685
1679
невідпрацьовано
 
 
 
 
 
 
за причинами:
 
 
 
 
 
 
відпустки без збереження заробітної плати (на  період припинення виконання робіт)
13
2
2
1
2
0
переведення з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)
58
15
17
14
10
6
Кількість працівників, які знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)
 
 
 
 
 
 
тис. осіб
14,5
2,2
1,6
0,7
3,4
1,4
у відсотках до середньооблікової кількості  штатних працівників
7,3
1,2
0,9
0,4
2,0
0,8
Кількість працівників, переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)
 
 
 
 
 
 
тис. осіб
34,2
11,1
12,8
10,3
8,7
7,1
у відсотках до середньооблікової кількості штатних працівників
17,1
6,2
7,0
6,1
5,1
4,1

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА РОБОТАХ ЗІ ШКІДЛИВИМИ
УМОВАМИ ПРАЦІ, ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(на 31 грудня)
 
20151
2017
осіб
у % до облікової кількості штатних працівників
осіб
у % до облікової кількості штатних працівників
Всього
15182
26,5
12933
23,7
Сільське господарство та надання пов’язаних з ним послуг
1142
19,6
979
19,2
Промисловість
10463
28,4
10420
26,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
1776
76,3
1366
78,7
добування кам’яного та бурого вугілля
1760
77,3
1366
78,7
Переробна промисловість
6150
22,6
6627
21,8
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
1347
20,6
1386
22,9
текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
182
11,2
177
6,8
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
909
34,8
1612
38,6
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
38
12,7
35
11,8
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
393
39,1
367
35,2
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устатковання
331
39,1
588
50,0
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
1965
18,9
1777
16,4
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання
747
21,8
416
11,1
Постачання електроенергії, газу, 

 пари та кондиційованого повітря

2029
36,7
1930
36,4
Водопостачання; каналізація, 

 поводження з відходами

508
28,5
497
30,2
Будівництво
1176
37,9
1042
34,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність

2252
20,9
368
5,4
Інформація та телекомунікації
149
18,0
124
20,8
телекомунікації (електрозв’язок)
149
18,0
124
20,8

________________

1Інформація за 2015 рік перерахована без показників  за видом економічної діяльності «Охорона здоров’я» (код  виду діяльності «86» за Класифікацією видів екомічної діяльності  ДК  009:2010).


ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ НОМІНАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ У МІСТАХ І РАЙОНАХ

(грн)
 
2010
2013
2014
2015
2016
2017
  2017 у % до1
2016
середнього рівня заробітної плати по економіці області
Волинська область
1692
2580
2721
3291
4047
5849
144,5
100,0
м.Луцьк
1850
2754
2868
3383
4204
5880
139,9
100,5
м.Володимир-Волинський
1521
2478
2678
3216
3705
5442
146,9
93,0
м.Ковель
1785
2629
2849
3379
3861
5563
144,1
95,1
м.Нововолинськ
2218
3413
3524
4104
4674
6376
136,4
109,0
райони
 
 
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
1487
2325
2652
3040
3728
5418
145,3
92,6
Горохівський
1274
1987
2132
2608
3234
5153
159,3
88,1
Іваничівський
1331
2298
2491
2837
3037
5072
167,0
86,7
Камінь-Каширський
1530
2133
2116
2591
3258
4929
151,3
84,3
Ківерцівський
1568
2209
2346
2923
4098
6145
150,0
105,1
Ковельський
1392
2302
2422
2858
3322
5576
167,8
95,3
Локачинський
1444
2292
2527
2937
3585
4999
139,4
85,5
Луцький
1758
2745
3147
4216
5720
7805
136,4
133,4
Любешівський
1390
2183
2261
2668
3126
4959
158,6
84,8
Любомльський
1935
2529
2500
2900
3564
5926
166,3
101,3
Маневицький
1427
2390
2460
3069
3709
5346
144,1
91,4
Ратнівський
1218
2060
2144
2599
3050
4916
161,2
84,0
Рожищенський
1353
1954
2112
2803
3106
5027
161,8
85,9
Старовижівський
1494
2206
2206
2672
3037
4597
151,4
78,6
Турійський
1104
1928
2070
2249
2644
4412
166,8
75,4
Шацький
1500
2047
2096
2473
2967
4606
155,2
78,7
Довідково1:
 
 
 
 
 
 
 
 

Україна

2250
3282
3480
4195
5183
7104
137,1
100,0
Житомирська
1785
2561
2763
3271
4000
5836
145,9
82,2
Закарпатська
1846
2553
2744
3381
4298
6355
147,9
89,5
Івано-Франківська
1927
2679
2875
3405
4202
6074
144,5
85,5
Львівська
1941
2789
2961
3647
4558
6391
140,2
90,0
Рівненська
1960
2844
3033
3573
4364
6013
137,8
84,6
Тернопільська
1659
2359
2527
2994
3695
5554
150,3
78,2
Хмельницька
1786
2641
2878
3370
4043
5938
146,9
83,6
____________

1 Темпи розраховані з урахуванням копійок.

 

Інформацію оновлено 25 Травня 2018