ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК
ПРАЦЯ ВОЛИНІ
У 2016 РОЦІ


м. Луцьк – 2016Головне управління статистики у Волинській області

За редакцією В. О. Грабаровської

Відповідальна за випуск Н. Д. Берегович


У статистичному збірнику вміщено інформацію про основні тенденції у сфері соціально–трудових відносин області, а також міст обласного значення і районів.

Розрахований на широке коло читачів.Головне управління статистики

у Волинській області


• адреса: вул. Шопена, 12, м. Луцьк, 43025, Україна

• телефон/факс: 78-51-57, 78-56-71

• електрона пошта: Iutsk@Iutsk.ukrstat.gov.ua

• веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua
ПЕРЕДМОВА

До статистичного збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які спостерігалися у сфері соціально–трудових відносин у 2016р. порівняно з минулими роками.

Наведена інформація базується на системі показників державних статистичних спостережень з праці, якими охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості населення.

Інформація систематизована за тематикою та розміщується в 6 розділах. Зокрема, висвітлюються питання щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу, стану укладання колективних договорів, розміру номінальної та реальної заробітної плати і стану її виплати.

Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної діяльності та промислової діяльності, в розрізі міст обласного значення і районів. Для  порівняння окремі показники подані по Україні та сусідніх областях.

Публікація містить аналітичний огляд за основними напрямками статистики праці, методологічні роз’яснення щодо джерел та системи збору інформації, методології формування окремих показників.

Окремі явища проілюстровані графіками та діаграмами, які надають уявлення щодо тенденцій в економіці області.

Сподіваємося, що збірник зацікавить фахівців державних органів, профспілок, наукових установ і організацій, інших користувачів, які займаються питаннями розробки соціальної політики та проблемами ринку праці.До уваги користувачів.


Інформація по Україні за 2010–2013рр. наведена без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя, а за 2014–2016рр. також без частини зони проведення антитерористичної операції.З М І С Т
    Стор.
  Передмова...........................................................................
3
  Скорочення й умовні позначення у збірнику…………………………………………………
4
  Короткий аналітичний огляд соціально–трудових відносин …..……………………
8
  Графічне зображення основних показників з праці ………………....................
10
  1.  КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ........................................................
13
1.1 Динаміка  основних показників з праці....................................
14
1.2 Динаміка кількості працівників.....................................
15
1.3 Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників за видами економічної діяльності .....
16
1.4 Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості................................
18
1.5 Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників у містах і районах ..................
19
1.6 Кількість працівників за формами зайнятості та видами економічної діяльності у 2016 році........
20
1.7 Кількість працівників за формами зайнятості та видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році…………………………….
22
1.8 Кількість штатних працівників за організаційними формами суб’єктів економіки та видами економічної діяльності у 2016 році………..
23
1.9 Кількість штатних працівників за організаційними формами суб’єктів економіки та видами економічної діяльності у промисловості  у 2016 році .....................................................
25
  2. Мобільність робочої сили на ринку праці....................................................................
27
2.1 Динаміка основних показників, що характеризують змінюваність кадрів ..........................
28
2.2 Рух штатних працівників за видами економічної діяльності у 2016 році...........................
29
2.3 Рух штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості  у 2016 році......
33
2.4 Рух штатних працівників у містах і  районах у 2016 році..............................................
35
2.5 Основні показники, що характеризують зареєстрований ринок праці в Україні та окремих областях..........
36
2.6 Кількість зареєстрованих безробітних по міських і районних центрах зайнятості у 2016 році……
37
2.7 Попит, пропозиція робочої сили та працевлаштування зареєстрованих безробітних по міських і районних центрах зайнятості у 2016 році…………………………………………………………………………………....
38
2.8 Тривалість зареєстрованого безробіття по міських і районних центрах зайнятості у 2016 році…
39
  3.  Робочий час та його використання..................................
40
3.1 Динаміка основних показників, що характеризують використання робочого часу……………….......
41
3.2 Використання робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у 2016 році.
42
3.3 Використання робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році...........................
44
3.4 Основні показники, що характеризують втрати робочого часу, за видами економічної діяльності у 2016 році.........................
45
3.5 Основні показники, що характеризують втрати робочого часу, за видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році…………
47
3.6 Основні показники, що характеризують втрати робочого часу, у містах і районах у 2016 році...
49
  4. Колективні договори ……………………………………………………………………
50
4.1 Динаміка основних показників, що характеризують колективно-договірну роботу підприємств, установ, організацій............................................................
51
4.2 Інформація про укладання колективних договорів за видами економічної діяльності.............
52
4.3 Інформація про укладання колективних договорів за видами економічної діяльності у промисловості ………..
54
  5. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ .............................................
55
5.1 Динаміка номінальної заробітної плати працівників................................................
56
5.2 Динаміка реальної заробітної плати та споживчих цін..............................................
57
5.3 Динаміка заробітної плати у структурі доходів населення .........
58
5.4 Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності ……………………………...
59
5.5 Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості ….
61
5.6 Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників у містах і районах
62
5.7 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за організаційними формами суб’єктів економіки та видами економічної діяльності у 2016 році………………………………………
64
5.8 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за організаційними  формами суб’єктів  економіки та видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році.................
66
5.9 Динаміка структури фонду оплати праці штатних працівників.......................................
68
5.10 Структура фонду оплати праці за видами економічної діяльності у 2016 році.......................
69
5.11 Структура фонду оплати праці за видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році....
71
5.12 Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2016 році................................................
72
5.13 Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році…………………………..
74
5.14 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2016 році……………………………..
76
5.15 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році………………………………………….
78
5.16 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у містах і районах у 2016 році..................................
79
5.17 Кількість та заробітна плата жінок за видами економічної діяльності у 2016 році....................
80
5.18 Кількість та заробітна плата жінок за видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році……............
82
5.19 Розподіл кількості штатних  працівників, що відпрацювали 50% і більше фонду робочого часу у відповідному місяці 2016 року, за розмірами заробітної плати…………………………
84
5.20 Розподіл кількості штатних працівників у промисловості, що відпрацювали 50% і більше фонду робочого у відповідному місяці  2016 року, за розмірами заробітної плати..........
85
  6. Стан виплати ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ......................................
86
6.1 Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності.....
87
6.2 Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності у промисловості…….....
88
6.3 Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати у містах і районах..........
89
6.4 Заборгованість з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності у 2016 році........
90
6.5 Заборгованість з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році......
91
6.6 Заборгованість з виплати заробітної плати у містах і районах  у 2016 році................
92
  Методологічні пояснення....................................................................
93

Короткий аналітичний огляд соціально–трудових відносин

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих в економіці і соціальній сфері області, у 2016 році становила 170,5 тис. осіб, що на 0,1% менше, ніж у 2015р.

Рівень використання робочого часу дорівнював 84,1% табельного фонду, серед регіонів області вищий цей показник у містах Ковелі, Володимирі-Волинському та Луцьку (84,6–86,8%), Локачинському, Ківерцівському, Володимир-Волинському, Іваничівському, Луцькому районах (84,3–88,2%), нижчий – у Любешівському, Маневицькому, Шацькому та Любомльському районах (68,0–74,9%).

На підприємствах, в установах та організаціях області діяв 2171 колективний договір, якими охоплено 153,7 тис. працівників, або, як і рік тому, 83,9% їх облікової кількості.

На 1 січня 2017р. кількість зареєстрованих безробітних становила 9,2 тис. осіб, за рік рівень безробіття зменшився з 1,8% до 1,4% населення працездатного віку.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника області збільшилась в порівнянні з 2015р. на 23,0% і становила 4047 грн (в Україні відповідно – на 23,5% і 5183 грн), що в 2,5 раза перевищує законодавчо встановлені мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум для працездатних осіб (1600 грн). За рівнем зарплати Волинь випередила  Житомирську,  Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області. Серед міст і районів області більші нарахування мали працівники Луцького району (5720 грн),  міст Нововолинська (4674 грн), Луцька (4204 грн) та Ківерцівського району  (4098 грн), менші – Турійського, Шацького, Старовижівсього, Іваничівського, Ратнівського, Рожищенського і Любешівського районів  (2644–3126 грн).


 Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у середньому за 2016р порівняно з 2015р. збільшилася, як і в Україні, на 9,0%.

Зарплата 80,1 тис. осіб, або 47,0% загальної кількості працівників повністю або частково фінансувалась за рахунок бюджетних коштів, кожному з них було нараховано в середньому по 3471 грн щомісяця. В загальнообласному фонді оплати праці 40,3 % припадало на бюджетне фінансування.

В економіці і соціальній сфері області більше половини (56,8%) штатних працівників –  жінки, середні заробітки їх на 22,7% нижчі від оплати праці чоловіків і становили 3591 грн  проти 4646  грн  (у 2015р. – відповідно на 21,0%,      2953 грн  проти 3737 грн). 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати за рік зменшилась на 72,2% (в Україні – на 4,8%) і на 1 січня 2017р. становила 4,4 млн.грн. Із загальної суми боргу 52,9% (2,3 млн.грн) належало економічно активним підприємствам, 45,8% (2,0 млн.грн) – суб’єктам господарювання, щодо яких здійснюються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 1,3% (59,9 тис.грн) – економічно неактивним підприємствам. В загальнодержавній сумі боргу на Волинь припало 0,2%, в загальнообласній – 47,7% боргу належало підприємствам і організаціям Луцького району,  23,5%, 9,0% і 6,8% – відповідно міст Луцька, Нововолинська та Ковеля. Загалом в області було недовиплачено суму, еквівалентну 0,6% середньорічного фонду оплати праці (в Україні – 4,3%).


ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ З ПРАЦІ

Роки
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
Фонд оплати праці,
млн.грн
Середньомісячна
номінальна заробітна плата
 одного штатного
працівника, грн
всього в тому числі штатних працівників
2005
222,3
1609,7
1573,4
591
2006
223,5
2120,0
2074,3
773
2007
221,8
2759,7
2694,7
1013
2008
221,4
3744,2
3665,2
1380
2009
203,9
3562,4
3492,3
1427
2010
200,2
4151,7
4065,0
1692
2011
195,1
4771,1
4670,1
1994
2012
192,7
5523,7
5406,9
2339
2013
180,5
5709,9
5587,3
2580
2014
181,8
6079,1
5935,4
2721
2015
170,6
6952,0
6739,8
3291
2016
170,5
8521,3
8278,8
4047

_________________

Примітка. До 2009 року включно дані наведено без найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців, починаючи з 2010 року – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє співставлення з відповідними даними попередніх років є некоректне.


ДИНАМІКА СЕРЕДНЬООБЛІКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У МІСТАХ І РАЙОНАХ

(осіб)
  2010 2012 2013 2014 2015 2016 2016 у % до
2015
загальної кількості
Волинська область
200185
192663
180459
181755
170644
170478
99,9
100,0
м.Луцьк
73751
73208
69971
68346
67182
68448
101,9
40,2
м.Володимир-Волинський
8698
7555
6434
6324
5501
5129
93,2
3,0
м.Ковель
15410
15288
14259
14098
13099
12650
96,6
7,4
м.Нововолинськ
13036
12499
12043
11156
9683
9522
98,3
5,6
райони
 
 
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
3316
3058
3016
3288
3266
3151
96,5
1,9
Горохівський
7228
6302
5488
5553
5369
5142
95,8
3,0
Іваничівський
3552
3729
3185
3094
2871
3635
126,6
2,1
Камінь-Каширський
6491
6285
5636
6032
4979
5053
101,5
3,0
Ківерцівський
8132
8404
7918
8141
6730
7579
112,6
4,4
Ковельський
6379
5156
4977
4878
4052
3025
74,7
1,8
Локачинський
2708
2822
2101
2542
2668
2388
89,5
1,4
Луцький
14363
15300
14026
16319
16720
15944
95,4
9,4
Любешівський
4195
3575
3926
3818
3215
3254
101,2
1,9
Любомльський
5362
5385
4712
4899
4534
4597
101,4
2,7
Маневицький
7816
6195
6246
6495
5721
5672
99,1
3,3
Ратнівський
5691
5430
4605
4857
4158
3948
94,9
2,3
Рожищенський
5072
4268
4621
4285
3924
4084
104,1
2,4
Старовижівський
3093
2718
2287
2349
2352
2537
107,9
1,5
Турійський
3789
3431
3219
3221
2880
3115
108,2
1,8
Шацький
2103
2055
1789
2060
1740
1605
92,2
0,9
Довідково1:
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
10263
10123
9720
8959
8065
7868
97,6
100,02
Житомирська
255
248
238
231
220
215
97,7
2,7
Закарпатська
201
190
183
179
172
169
98,4
2,2
Івано-Франківська
225
219
213
209
200
196
98,0
2,5
Львівська
555
536
516
503
483
474
98,1
6,0
Рівненська
214
209
200
193
188
182
97,0
2,3
Тернопільська
183
175
172
170
158
152
96,2
1,9
Хмельницька
251
243
232
226
220
214
97,6
2,7

________________________

1Дані наведено в тис. осіб.

2У % до загальної кількості працюючих в Україні.


ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

  2010 2012 2013 2014 2015 2016
Волинська область Україна Волинська область Україна Волинська область Україна Волинська область Україна Волинська область Україна Волинська область Україна
В розрахунку на одного працюючого, годин:
 
 
                   
відпрацьовано
1597
1638
1643
1668
1654
1664
1641
1628
1651
1641
1685
1684
невідпрацьовано
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
з нього:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
відпустки без збереження заробітної плати (на  період припинення виконання робіт)
13
9
2
3
2
2
2
3
1
3
2
4
переведення з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)
58
42
18
18
15
18
17
25
14
21
10
14
Кількість працівників, які знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тис.осіб
14,5
363,3
3,4
137,9
2,2
97,1
1,6
90,5
0,7
62,6
3,4
163,6
у відсотках до середньооблікової кількості  штатних працівників
7,3
3,4
1,8
1,3
1,2
1,0
0,9
1,0
0,4
0,8
2,0
2,1
Кількість працівників, переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тис.осіб
34,2
1466,8
13,7
736,8
11,1
798,9
12,8
888,1
10,3
742,1
8,7
464,2
у відсотках до середньооблікової кількості штатних працівників
17,1
13,6
7,1
7,0
6,2
7,9
7,0
9,9
6,1
9,2
5,1
5,9

ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ НОМІНАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ У МІСТАХ І РАЙОНАХ

(грн)
 
2010
2012
2013
2014
2015
2016
  2016 у % до1
2015
середнього рівня заробітної плати по економіці області
Волинська область
1692
2339
2580
2721
3291
4047
123,0
100,0
м.Луцьк
1850
2539
2754
2868
3383
4204
124,3
103,9
м.Володимир-Волинський
1521
2046
2478
2678
3216
3705
115,2
91,6
м.Ковель
1785
2407
2629
2849
3379
3861
114,3
95,4
м.Нововолинськ
2218
3091
3413
3524
4104
4674
113,9
115,5
райони
 
 
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
1487
2015
2325
2652
3040
3728
122,6
92,1
Горохівський
1274
1803
1987
2132
2608
3234
124,0
79,9
Іваничівський
1331
1983
2298
2491
2837
3037
107,1
75,1
Камінь-Каширський
1530
1921
2133
2116
2591
3258
125,8
80,5
Ківерцівський
1568
1986
2209
2346
2923
4098
140,2
101,3
Ковельський
1392
2026
2302
2422
2858
3322
116,2
82,1
Локачинський
1444
2031
2292
2527
2937
3585
122,1
88,6
Луцький
1758
2433
2745
3147
4216
5720
135,7
141,3
Любешівський
1390
2153
2183
2261
2668
3126
117,2
77,2
Любомльський
1935
2357
2529
2500
2900
3564
122,9
88,1
Маневицький
1427
2112
2390
2460
3069
3709
120,9
91,7
Ратнівський
1218
1860
2060
2144
2599
3050
117,3
75,4
Рожищенський
1353
1930
1954
2112
2803
3106
110,8
76,8
Старовижівський
1494
1835
2206
2206
2672
3037
113,6
75,0
Турійський
1104
1688
1928
2070
2249
2644
117,6
65,3
Шацький
1500
2023
2047
2096
2473
2967
120,0
73,3

Продовження
 
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2016 у % до¹
2015
середнього рівня заробітної плати по економіці України
 

Довідково:

Україна

2250
3041
3282
3480
4195
5183
123,5
100,0
Житомирська
1785
2369
2561
2763
3271
4000
122,3
77,2
Закарпатська
1846
2351
2553
2744
3381
4298
127,1
82,9
Івано-Франківська
1927
2540
2679
2875
3405
4202
123,5
81,1
Львівська
1941
2578
2789
2961
3647
4558
125,0
88,0
Рівненська
1960
2575
2844
3033
3573
4364
122,1
84,2
Тернопільська
1659
2185
2359
2527
2994
3695
123,4
71,3
Хмельницька
1786
2425
2641
2878
3370
4043
119,9
78,0
____________

1 Темпи розраховані з урахуванням копійок.

 

Інформацію оновлено 07 Червня 2017