ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ


2014Статистичний збірник

м. Луцьк 2015

Головне управління статистики у Волинській області
За редакцією:  Л.С.Баранюк


Відповідальна за випуск Л.С.Біда
У збірнику вміщено статистичні показники, які характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15–70 років на ринку праці Волині.

При підготовці збірника використано матеріали вибіркових обстежень домогосподарств з питань економічної активності, адміністративну інформацію  державної служби зайнятості та дані підприємств, установ, організацій.

Збірник розрахований на фахівців, які займаються вивченням питань щодо ринку праці, а також може бути корисним студентам вищих навчальних закладів. 
Придбати примірники збірника можна за адресою, наведеною нижче:Головне управління статистики

у Волинській області
При використанні даних та матеріалів, що вміщені у цьому статистичному збірнику, посилання на першоджерело обов’язкове.

© Головне управління статистики у Волинській області, 2014


ПЕРЕДМОВА

До Вашої уваги збірник „Економічна активність населення Волині 2014”, в якому наведено детальні статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком  15–70 років на ринку праці Волинської області у 2014 році.

Показники економічної активності, зайнятості та безробіття отримані на підставі матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності (далі – обстеження).

Також наведено дані щодо основних показників зареєстрованого ринку праці, що базуються на інформації адміністративних реєстрів державної служби зайнятості та даних підприємств, установ, організацій.

У збірнику розкриваються методологічні та організаційні питання обстеження, надаються необхідні пояснення щодо методології визначення основних показників ринку праці та оцінки надійності даних.

Інформація систематизована за тематикою у відповідних 8 розділах збірника.

У розділі 1 висвітлюються демографічні аспекти населення Волинської області. У розділах 2–6 надається інформація щодо економічно активного, зайнятого,  економічно неактивного та безробітного населення, визначеного за методологією Міжнародної Організації  Праці (МОП). У розділі 7 представлено інформацію щодо основних показників зареєстрованого ринку праці (попит та пропозиція робочої сили, працевлаштування безробітних громадян, зареєстроване безробіття тощо). У розділі 8 наведено співставлення показників зайнятості, безробіття в Україні (за методологією МОП) з країнами Європейського Союзу.

Динаміка основних показників економічної активності, зайнятості та безробіття надає користувачам інформації уяву про тенденції розвитку цих показників в регіоні на фоні загальної тенденції в цілому по Україні та за сусідніми регіонами.

Також публікація містить аналітичний огляд стану ринку праці Волині у 2014 році.

Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо основних тенденцій на ринку праці.

Сподіваємося, що видання буде корисним для всіх, хто вивчає й цікавиться економічними та соціальними проблемами області.


До уваги користувачів.

Збірник вміщує показники без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та м. Севастополя. З метою здійснення їх порівнянь у динаміці, інформацію за  2010-2013 роки було відповідно перераховано.

Окремі дані статистично-аналітичного огляду стану ринку праці було уточнено по відношенню до раніше опублікованих.

Починаючи з 2014 року вибіркове обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності проводиться за оновленою програмою, яка  враховує останні рекомендації МОП та ЄС. Інформація щодо неформальної зайнятості населення оприлюднюється у розділі 4 цього збірника.Зміст
 
Стор.
Передмова…………………………………………………………………………..
3
Скорочення в збірнику…………………………………………………………….
4
Умовні позначення, що використані у збірнику…………………………………
4
Методологічні та організаційні засади проведення вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності………………..
9
Основні методологічні визначення та поняття, що вживаються у збірнику…..
11
Принципи оцінювання показників вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності……………………………
18
Статистично-аналітичний огляд стану ринку праці у 2014 році………………..
23
Розділ 1 Демографічні аспекти
 
1.1.
Кількість постійного населення за регіонами України……………..
38
1.2.
Кількість постійного населення області за типом поселень……..…
39
1.3.
Середня очікувана тривалість життя при народженні……………...
39
1.4.
Розподіл постійного населення області за віковими групами……...
40
1.5.
Кількість постійного населення у містах і районах………………....
41
1.6.
Кількість постійного населення у віці 15–64 роки у містах і районах
42
Розділ 2 Загальна характеристика населення
 
2.1.
Економічно активне населення у віці 15–70 років за регіонами України………………………
44
2.2.
Рівень економічної активності населення у віці 15–70 років за регіонами України………
45
2.3.
Економічно активне населення працездатного віку за регіонами України……………
46
2.4.
Рівень економічної активності населення працездатного віку за регіонами України………
47
2.5.
Зайняте населення у віці 15–70 років за регіонами України………..
48
2.6.
Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років за регіонами України
49
2.7.
Зайняте населення працездатного віку за регіонами України……...
50
2.8.
Рівень зайнятості населення працездатного віку за регіонами України…………………………
51
2.9.
Безробітне населення у віці 15–70 років за регіонами України…….
52
2.10.
Рівень безробіття населення у віці 15–70 років за регіонами України
53
2.11.
Рівень безробіття населення працездатного віку за регіонами України……………………………
54
2.12.
Економічно неактивне населення за регіонами у віці 15–70 років України…………...........
55
2.13.
Зареєстровані безробітні за регіонами України .................................
56
2.14.
Рівень зареєстрованого безробіття за регіонами України…………..
57
2.15.
Населення області за економічною активністю, статтю та місцем проживання…………
58
2.16.
Основні показники економічної активності населення областей
 
 
Поліської економічної зони …………………………………………..
59
Розділ 3 Економічно активне населення
 
3.1.
Рівень економічної активності населення за регіонами України (діаграма)……………………
62
3.2.
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
63
3.3.
Рівень економічної активності населення за статтю та місцем проживання (діаграма)…
63
3.4.
Економічна активність населення за статтю, місцем проживання та віковими групами…
64
3.5.
Рівень економічної активності населення  за статтю, місцем проживання та віковими групами………….…………………………
65
3.6.
Рівень економічної активності населення за віковими групами (діаграма)………………………
65
3.7.
Економічна активність населення за статтю, місцем проживання та рівнем освіти………
66
3.8.
Рівень економічної активності населення за освітою (діаграма) ….
66
Розділ 4 Зайняте населення
 
4.1.
Рівень зайнятості населення за регіонами України (діаграма)……..
68
4.2.
Зайняте населення за статтю та місцем проживання………………..
69
4.3.
Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання (діаграма)……………
69
4.4.
Зайняте населення за статтю, місцем проживання та віковими групами..…………
70
4.5.
Рівень зайнятості населення  за статтю, місцем проживання та віковими групами……
70
4.6.
Рівень зайнятості населення  за віковими групами (діаграма)…….
71
4.7.
Зайняте населення за статтю, місцем проживання та рівнем освіти
71
4.8.
Структура зайнятого населення за освітою (діаграма) …………….
72
4.9.
Рівень зайнятості населення за освітою (діаграма) ………………...
72
4.10.
Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності....
73
4.11.
Структура зайнятого населення за видами економічної діяльності (діаграма)………
74
4.12.
Неформальна зайнятість населення за регіонами України (діаграма)…………
75
4.13.
Зайняте населення за секторами економіки, типами робочих місць та регіонами України……………………………………………………………………………………...
76
Розділ 5 Безробітне населення
 
5.1.
Рівень безробіття населення за регіонами України в середньому за 2014 рік (діаграма)
78
5.2.
Безробітне населення за статтю та місцем проживання…………….
79
5.3.
Рівень безробіття населення за статтю та місцем проживання (діаграма)……………………
79
5.4.
Безробітне населення за статтю, місцем проживання та віковими групами…………………
80
5.5.
Рівень безробіття населення за віковими групами (діаграма)……...
80
5.6.
Безробітне населення за статтю, місцем проживання та рівнем освіти……………
81
5.7.
Структура безробітного населення за рівнем освіти (діаграма)……
81
5.8.
Безробітне населення за причинами незайнятості, статтю та місцем проживання…………
82
5.9.
Безробітне населення за причинами незайнятості (діаграма)………
83
5.10.
Безробітне населення за складом, статтю та місцем проживання….
83
5.11.
Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи, статтю та місцем проживання………………………………………….…………
84
5.12.
Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи (діаграма) .….
84
Розділ 6 Економічно неактивне населення
 
6.1.
Економічно неактивне населення за віковими категоріями, статтю та місцем проживання…………………………………………………
86
6.2.
Економічно неактивне населення за статтю та місцем проживання (діаграма)………………
86
6.3.
Економічно неактивне населення за статтю, місцем проживання та  віковими групами
87
6.4.
Структура економічно неактивного населення за віковими групами (діаграма)……………
87
6.5.
Економічно неактивне населення за причинами неактивності, статтю та місцем проживання………………………………………...
88
6.6.
Структура економічно неактивного населення за причинами неактивності, статтю та місцем проживання (діаграма)……………
88
6.7.
Економічно неактивне населення за причинами неактивності та віковими групами………
89
6.8.
Структура економічно неактивного населення за причинами неактивності (діаграма)…
89
6.9.
Економічно неактивне населення за причинами неактивності та освітою…………………
90
6.10.
Структура економічно неактивного населення за освітою (діаграма)
90
Розділ 7 Зареєстрований ринок праці
 
7.1.
Попит, пропозиція та працевлаштування робочої сили за видами економічної діяльності
92
7.2.
Попит та пропозиція робочої сили за професійними групами …….
93
7.3.
Попит та пропозиція робочої сили на зареєстровану ринку праці по міських і районних центрах зайнятості…………………………...
94
7.4.
Працевлаштування зареєстрованих безробітних по міських і районних центрах зайнятості ………………………………………...
95
7.5.
Працевлаштування жінок по міських і районних центрах зайнятості ………
96
7.6.
Працевлаштування молоді по міських і районних центрах зайнятості ……………………
97
7.7.
Працевлаштування зареєстрованих безробітних, які мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню..………………...
98
7.8.
Тривалість зареєстрованого безробіття по міських і районних центрах зайнятості ………
99
7.9.
Рівень охоплення безробітного населення професійним  навчанням по міських і районних центрах зайнятості ………………………….
100
7.10.
Попит та пропозиція робочої сили за регіонами України ..………...
101
   7.11.
Зареєстроване безробіття за регіонами України…………………….
102
7.12.
Працевлаштування зареєстрованих безробітних за регіонами України …………………….…
103
7.13.
Допомога по безробіттю за регіонами України……………………………
104
Розділ 8 Міжнародні співставлення
 
8.1.
Рівень зайнятості населення в Україні та країнах Європейського Союзу………………………
106
8.2.
Рівень зайнятості населення у віці 15–64 років в Україні та країнах Європейського Союзу…………………………………………..……..
107
8.3.
Рівень зайнятості населення у віці 15–24 років в Україні та країнах Європейського Союзу…………………………………………………
108
8.4.
Рівень безробіття населення в Україні та країнах Європейського Союзу……………………
109
8.5.
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) в Україні та країнах Європейського Союзу (діаграма)………………
110
8.6.
Рівень безробіття населення у віці 15–64 років в Україні та країнах Європейського Союзу……………………………………….………..
111
8.7.
Рівень безробіття населення у віці 15–24 років в Україні та країнах Європейського Союзу……………………………………………..…..
112


СТАТИСТИЧНО–АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ ВОЛИНІ У 2014 РОЦІ

Ситуація, що склалась на ринку праці області у 2014р. порівняно з 2013р., характеризувалась наступними тенденціями:

– щодо економічної активності населення працездатного віку:

 • зменшення рівня економічної активності з 70,7% до 67,8%;
 • зменшення рівня зайнятості  з 64,7% до 60,9%;
 • збільшення рівня безробіття (за методологією МОП) з 8,4% до 10,3%;
 • – щодо стану зареєстрованого ринку праці:

 • зменшення кількості вільних робочих місць, вакантних посад  на 3,0%;
 • збільшення рівня працевлаштування безробітного населення з 34,1% до 36,0%;
 • зареєстрований рівень безробіття не змінився і на кінець 2014 року, як і на початок, становив 1,8% населення працездатного віку.
 • Динаміка основних показників ринку праці

  (в середньому за рік)
    Одиниця виміру Волинська область Довідково: 2014р.
  Україна регіони Поліської економічної зони
  Житомирська Рівненська Чернігівська
  2014р. 2013р. 2014р. у % до  2013р.

  Економічно активне населення

  тис. осіб
   
   
   
   
   
   
   
  у віці 15–70 років  
  455,4
  483,6
  94,2
  19920,9
  581,4
  532,7
  494,8
  працездатного віку  
   
  435,8
  450,2
  96,8
  19035,2
  539,9
  486,5
  457,6
  Рівень економічної активності населення
  у % до населення

  відповідної вікової групи

   
   
  у віці 15–70 років

  працездатного віку

   
  60,9
  64,8
  х
  62,4
  63,4
  64,1
  63,9
  67,8
  70,7
  х
  71,4
  70,2
  67,8
  72,4
  Зайняте населення тис. осіб
   
   
  у віці 15–70 років  
  410,5
  445,7
  92,1
  18073,3
  514,8
  476,0
  439,5
  працездатного віку  
   
  390,9
  412,3
  94,8
  17188,1
  473,3
  429,8
  402,3
  Рівень зайнятості населення у % до населення

  відповідної вікової групи

   
   
   у віці 15-70 років
  працездатного віку       
   
  54,9
  59,7
  х
  56,6
  56,1
  57,2
  56,8
  60,9
  64,7
  х
  64,5
  61,6
  59,9
  63,6
  Безробітне населення (за методологією МОП) тис. осіб
   
   
  у віці 15–70 років  
  44,9
  37,9
  118,5
  1847,6
  66,6
  56,7
  55,3
  працездатного віку  
  44,9
  37,9
  118,5
  1847,1
  66,6
  56,7
  55,3
  Безробітні, зареєстровані у державній службі зайнятості тис. осіб
  11,4
  12,2
  93,4
  458,6
  18,8
  16,8
  14,4

  Продовження
    Одиниця виміру Волинська область Довідково: 2014р.
  Україна регіони Поліської економічної зони
  2014р. 2013р. 2014р. у % до  2013р. Житомирська Рівненська Чернігівська
  Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

  у віці 15–70 років

  працездатного віку

  у % до економічно активного населення відповідної

  вікової групи

  9,9
  10,3
   
   
   
  7,8
  8,4
   
   
   
  х
  х
   

  9,3
  9,7
   

   

   

   
  11,5
  12,3
   

   

   

   
  10,6
  11,7
   

   

   

   
  11,2
  12,1

   Рівень

  зареєстрованого безробіття населення

  у % до економічно активного населення працездатного віку
   
   
   
   
  2,6
  2,7
   
   
   
  х
   
   
   
  2,4
   
   
   
  3,5
   
   
   
  3,5
   
   
   
  3,1
  у % до населення працездатного віку

  в середньому за рік

  1,8
  2,0
  х
  1,7
  2,5
  2,4
  2,3
  на кінець року
  1,8
  1,8
  х
  1,9
  2,6
  2,4
  2,6
  Рівень економічної неактивності населення
  у % до населення

  відповідної вікової групи

   
   
   
   
   
   
   
  у віці 15–70 років

  працездатного віку

  39,1
  35,2
  х
  37,6
  36,6
  35,9
  36,1
  32,2
  29,3
  х
  28,6
  29,8
  32,2
  27,6
  Кількість безробітних громадян, які перебували на обліку 

  в державній

  службі зайнятості,

  тис. осіб
   
   
   
   
   
   
   
  на кінець року
  11,2
  11,1
  100,9
  512,2
  20,0
  17,1
  16,6
  впродовж року
  36,3
  38,0
  95,5
  1468,5
  55,1
  48,5
  44,8
  з них

    працевлаштовано

  13,1
  х
  х
  494,6
  18,4
  15,8
  14,2
  рівень    працевлашту-

  вання

  у % до безробітних, які перебували на обліку
  36,0
  34,1
  х
  33,7
  33,4
  32,6
  31,6
  взяли участь у громадських роботах тис. осіб
  6,8
  6,0
  113,3
  230,4
  3,5
  6,3
  7,2
  проходили професійне навчання  

  тис. осіб

  5,6
  5,6
  100,0
  202,3
  5,8
  9,7
  4,9
  Потреба в робочій силі
   

  на кінець року, осіб

  515
  531
  97,0
  35,31
  1,71
  0,81
  1,31
  Навантаження безробітного населення на одне вільне  робоче місце,
   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
  вакантну посаду на кінець року, осіб
   
  22
   
  21
   
  104,8
   
  15
   
  11
   
  20
   
  13

  1Дані по Україні та Поліській економічній зоні наведено в тис. осіб.

  Населення області за економічною активністю,
  статтю та місцем  проживання

   
  Все населення У тому числі
  економічно активне економічно неактивне
  тис. осіб у % тис. осіб у % тис. осіб у %
  Все населення
  2010
  745,4
  100,0
  474,1
  63,6
  271,3
  36,4
  2011
  746,0
  100,0
  480,0
  64,3
  266,0
  35,7
  2012
  746,7
  100,0
  481,8
  64,5
  264,9
  35,5
  2013
  746,3
  100,0
  483,6
  64,8
  262,7
  35,2
  2014
  747,2
  100,0
  455,4
  60,9
  291,8
  39,1
  Жінки
  2010
  387,5
  52,0
  227,7
  58,8
  159,8
  41,2
  2011
  387,5
  51,9
  233,3
  60,2
  154,2
  39,8
  2012
  387,3
  51,9
  237,6
  61,3
  149,7
  38,7
  2013
  386,8
  51,8
  235,9
  61,0
  150,9
  39,0
  2014
  387,0
  51,8
  224,4
  58,0
  162,6
  42,0
  Чоловіки
  2010
  357,9
  48,0
  246,4
  68,8
  111,5
  31,2
  2011
  358,5
  48,1
  246,7
  68,8
  111,8
  31,2
  2012
  359,4
  48,1
  244,2
  67,9
  115,2
  32,1
  2013
  359,5
  48,2
  247,7
  68,9
  111,8
  31,1
  2014
  360,2
  48,2
  231,0
  64,1
  129,2
  35,9
  Міські поселення
  2010
  403,1
  54,1
  227,4
  56,4
  175,7
  43,6
  2011
  403,2
  54,0
  226,8
  56,3
  176,4
  43,8
  2012
  403,9
  54,1
  232,4
  57,5
  171,5
  42,5
  2013
  404,2
  54,2
  232,9
  57,6
  171,3
  42,4
  2014
  405,0
  54,2
  243,5
  60,1
  161,5
  39,9
  Сільська місцевість
  2010
  342,3
  45,9
  246,7
  72,1
  95,6
  27,9
  2011
  342,8
  46,0
  253,2
  73,9
  89,6
  26,1
  2012
  342,8
  45,9
  249,4
  72,8
  93,4
  27,2
  2013
  342,1
  45,8
  250,7
  73,3
  91,4
  26,7
  2014
  342,2
  45,8
  211,9
  61,9
  130,3
  38,1

   

  Інформацію оновлено 06 Серпня 2015