Головне управління статистики у Волинській областіВикористання мінеральних та
органічних добривСтатистичний збірникЛуцьк
2015Головне управління статистики у Волинській області

За редакцією В.Ю.Науменка


Відповідальна за випуск С.В.Томащук


У збірнику вміщено показники щодо внесення мінеральних та органічних добрив у 2000, 2005, 2010–2014 роках під основні сільськогосподарські культури в цілому по області та в розрізі районів.


43000, м.Луцьк, вул. Шопена, 12

телефон: 78-51-75

факс 78–56–71

електронна пошта: lutsk@ lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua

За вказаними реквізитами можна

звернутися за інформацією

щодо поширення збірника.


Вих. № 09-18/106    від 31.03.2015р.

© Головне управління статистики у Волинській області, 2015
Некомерційне тиражування та поширення
дозволяється з посиланням на джерелоПередмова

Статистичний збірник “Використання мінеральних та органічних добрив” підготовлено на основі звітів сільськогосподарських підприємств області за формою №9-б-сг “Звіт про внесення мінеральних та органічних добрив, проведення вапнування і гіпсування грунтів”, що мають більше 100 га сільськогосподарських угідь. У збірнику наведено основні показники внесення мінеральних та органічних добрив у динаміці за 2000, 2005, 2010 – 2014 роки.

Дані про мінеральні добрива (азотні, фосфорні, калійні, складні добрива) приведено у перерахунку на 100% поживних речовин, про органічні (гній, різні компости, органо-мінеральні суміші, пташиний послід тощо) – в натуральному виразі.

Збірник підготовлено працівниками відділу статистики сільського господарства та навколишнього середовища, спільно з управлінням статистики торгівлі та спеціалістами Волинської філії державної установи охорони грунтів України.


Скорочення у збірнику

га – гектар

т – тонна

ц – центнер

кг – кілограм

тис. – тисяча

Умовні позначення у збірнику

тире (–) – явища не було

крапки (…) – відомості відсутні

нуль ( 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені

  використаними у таблиці розрядами

“у тому числі”, “з них” – означає, що наведено не всі додатки загальної суми.Зміст

  ПЕРЕДМОВА................................................................................................................................................. 3
  СКОРОЧЕННЯ............................................................................................................................................................ 3
  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ……………………..……..……………………………………………………………………... 3
1. Зведені показники  
1.1. Внесення добрив під сільськогосподарські культури...................................................................................................... 9
1.2. Внесення мінеральних добрив під основні сільськогосподарські культури……………………………………...……….. 10
1.3 Внесення мінеральних добрив під сільськогосподарські культури………………………………………………………... 11
1.4. Внесення мінеральних добрив під сільськогосподарські культури на 1 га посівної площі ........................................ 12
1.5. Внесення органічних добрив під основні сільськогосподарські культури................................................................ 13
1.6. Внесення органічних добрив під сільськогосподарські культури………………………………………………………….. 14
1.7. Внесення органічних добрив під сільськогосподарські культури на 1 га посівної площі........................................... 15
1.8. Структура внесення мінеральних добрив під окремі сільськогосподарські культури................................................. 16
1.9. Внесення мінеральних добрив за видами під урожай 2014 року…………………………………………………………… 17
1.10. Проведення вапнування грунтів....................................................................................................... 18
1.11. Імпорт – експорт добрив........................................................................................................................................ 18
1.12. Імпорт – експорт добрив в розрізі країн.................................................................................................................. 19
2. Використання добрив в розрізі районів  
2.1. Внесення мінеральних добрив за видами  під урожай 2014 року...........................................................…................ 21
2.2. Внесення мінеральних добрив за видами під зернові та зернобобові  культури (без кукурудзи)............................... 22
2.3. Внесення мінеральних добрив за видами під кукурудзу на зерно......................................................….................. 23
2.4. Внесення мінеральних добрив за видами під цукрові буряки (фабричні) ......................................................…........ 24
2.5. Внесення мінеральних добрив за видами під ріпак......................................................…........................................ 25
2.6. Внесення мінеральних добрив за видами під сою......................................................….......................................... 26
2.7. Внесення мінеральних добрив за видами під картоплю......................................................….................................. 27
2.8. Внесення мінеральних добрив за видами під овочі ………….........................................................…........................... 28
2.9. Внесення мінеральних добрив за видами під кормові культури.....................................................…....................... 29
2.10. Внесення мінеральних добрив під всі сільськогосподарські  культури..................................................................... 30
2.11 Внесення мінеральних добрив під всі сільськогосподарські культури на 1 га посівної площі..................................... 32
2.12. Внесення органічних добрив під всі сільськогосподарські  культури....................................................................... 34
2.13. Внесення органічних добрив під всі сільськогосподарські  культури на 1 га посівної площі..................................... 36
2.14 Площа посівів сільськогосподарських культур, удобрена мінеральними та органічними добривами…………….…... 38
2.15. Частка площ посівів сільськогосподарських  культур, удобрена мінеральними добривами під урожай 2014 року...... 39
2.16. Частка площ посівів сільськогосподарських  культур, удобрена органічними добривами під урожай 2014 року........ 40
2.17. Внесення мінеральних добрив під зернові та зернобобові  культури (без кукурудзи) на 1 га посівної площі............ 41
2.18. Внесення мінеральних добрив під цукрові буряки (фабричні) на 1 га посівної площі............................................... 43
2.19. Внесення мінеральних добрив під картоплю на 1 га посівної площі........................................................................ 45
2.20. Внесення мінеральних добрив під овочі на 1 га посівної площі…............................................................................. 47
2.21. Внесення мінеральних добрив під кормові культури на 1 га посівної площі.............................................................. 49
2.22. Внесення органічних добрив під зернові і зернобобові  культури без кукурудзи) на 1 га посівної площі.................. 51
2.23. Внесення органічних добрив під цукрові буряки (фабричні) на 1 га посівної площі........................................... 53
2.24. Внесення органічних добрив під картоплю на 1 га посівної площі.................................................................... 55
2.25. Внесення органічних добрив під овочі на 1 га посівної площі………………..................................................................... 57
2.26 Внесення органічних добрив під кормові культури на 1 га посівної площі............................................................... 59
2.27. Проведення вапнування грунтів…………………………………………………………........................................................ 61
2.28. Площа, на якій застосовувались засоби захисту рослин…………………………….......................................................... 63
2.29. Баланс поживних речовин від внесення мінеральних добрив під посіви сільськогосподарських культур.................. 64
2.30. Баланс гумусу під посівними площами............................................................................................................. 66
3. Міжобласні порівняння  
3.1. Внесення мінеральних добрив.......................................................................................................................... 67
3.2. Внесення органічних добрив.......................................................................................................................... 69
3.3. Проведення вапнування грунтів сільськогосподарськими підприємствами.......................................................... 71
  Методологічні пояснення.................................................................................................................................. 73

 

Під урожай 2014р. великими та середніми сільськогосподарськими підприємствами внесено 27,3 тис.т мінеральних добрив у перерахунку в поживні речовини, що на 18,3% більше, ніж у 2013р.

В цілому в області міндобрива внесені на 86,4% посівних площ сільськогосподарських культур проти 85,6% у попередньому році. Удобрено 88,6% посівів зернових, 93,1% - технічних культур, 82,8% - картоплі, 68,1% - овочів. В розрахунку на 1 га посівної площі внесено по 133 кг поживи.

Майже дві третини (64,8%) внесених у 2014р. добрив – азотні, тоді як частка фосфорних становить 15,4%, калійних –19,8%. Це негативно впливає на стійкість сільськогосподарських культур до хвороб і шкідників, поскільки оптимальним співвідношенням внесення азотних, фосфорних і калійних добрив для умов області є 1,0:0,8:1,1 (фактично – 1,0:0,2:0,3).

Під зернові культури внесено в середньому по 127 кг мінеральних добрив на 1 га посівної площі  (на 28 кг більше попереднього року), що відобразилось і на урожайності, яка торік становила 49,3 ц з га та зросла на 18,5% порівняно з 2013р.

Нижчий, ніж у 2013р., показник внесення мінеральних добрив в розрахунку на 1 га при вирощуванні  овочів.

Під овочеві культури на 1 га посівної площі господарства області внесли в середньому по 277 кг, що на 12,9 %, або на 41 кг менше, ніж під урожай 2013р. Сільськогосподарські підприємства Ківерцівського району внесли на 1 га в середньому по 810 кг, де зібрали по 554 ц овочів з гектара проти 285 ц в середньому в області.

Під цукрові буряки на 1 га посівної площі торік внесено в середньому по 339 кг поживних речовин (на 40,7%, або на 98 кг більше порівняно з 2013р.) при нормі 400–500 кг. Господарства Володимир–Волинського району внесли  482 кг добрив та отримали урожайність цукристих 575 ц з 1 га, при  513 ц в середньому по області.

В минулому році в розрахунку на 1 га площ, зайнятих картоплею, внесено по 854 кг мінеральної  поживи, що в 4,4 раза, або на 659 кг більше, ніж у 2013р., при нормі 250–300 кг, при цьому отримано по 185 ц бульб. Найбільше застосували добрив господарства Луцького 2815 кг, Іваничівського 548 кг, Старовижівського 167 кг та Турійського 159 кг районів, що зібрали від 274–133 ц бульб з га.

Для підтримання позитивного балансу гумусу в грунті та для покращення дії мінеральних добрив необхідне внесення органічної поживи.

В господарствах області збільшилось внесення органіки під посіви сільськогосподарських культур. Так, у 2014р. їх внесено 392 тис.т, що на 89 тис.т, або на 29,4% більше, ніж у 2013р.

Найбільше органіки внесено у Луцькому, Володимир–Волинському, Турійському (в середньому по 3,4–2,2 т на 1 га)  районах.

У 2014 р. зменшились обсяги вапнування грунтів. Торік воно проведене на 1130 га, що на 21,6% менше, ніж в 2013р.


Внесення добрив під сільськогосподарські культури

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
               
Загальна посівна площа, тис.га
376
222
170
183
199
197
205
Мінеральні добрива

Всього внесено в поживних речовинах, тис.ц

104,5
139,6
133,6
177,9
194,7
230,8
273,1
Удобрена площа, тис.га
143
136
118
141
159
169
177
% удобреної площі
38,1
61,1
69,4
76,8
80,2
85,6
86,4
Внесено в грунт в поживних речовинах на 1 га, кг
 
 
 
 
 
 
 
посівної площі
28
63
79
97
98
117
133
удобреної площі
73
103
113
126
122
137
154
Органічні добрива

Всього внесено, тис.т

1221
606
477
428
375
303
392
Удобрена площа, тис.га
22
14
11
11
9
8
12
% удобреної площі
5,7
6,4
6,7
5,7
4,8
4,1
5,8
Внесено на 1 га, т
 
 
 
 
 
 
 
посівної площі
3,2
2,7
2,8
2,3
1,9
1,5
1,9
удобреної площі
56,6
43,3
42,2
38,9
39,7
37,9
33,0

Внесення  мінеральних добрив під сільськогосподарські культури

(тис.ц)
  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
Внесено під всі посіви
104,5
139,6
133,6 177,9 194,7 230,8 273,1
у тому числі під
 
 
 
 
 
 
 
зернові та зернобобові культури

 (без кукурудзи)

52,8
80,3
52,4
71,6
85,0
81,6
112,7
з них під
 
 
 
 
 
 
 
пшеницю озиму і яру
36,9
64,1
42,8
57,1
63,2
65,4
87,1
технічні культури, всього
29,6
35,4
51,9
68,0
66,5
92,1
103,6
з них під
 
 
 
 
 
 
 
цукрові буряки (фабричні)
28,4
28,7
22,8
25,9
23,1
20,9
26,7
льон-довгунець
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
ріпак
24,0
32,9
30,2
53,1
51,4
сою
4,8
8,8
11,0
16,8
23,4
картоплю
1,5
0,8
0,5
1,1
1,4
0,8
2,9
овочі
0,6
0,4
0,8
1,3
1,7
1,1
1,2
кормові культури, всього
19,8
19,4
10,7
10,9
11,2
14,2
14,4
з них під
 
 
 
 
 
 
 
кукурудзу на силос, зелений корм
10,3
12,0
7,2
7,8
7,4
9,6
9,9
сіяні трави (однорічні і багаторічні)
6,5
6,7
3,4
2,9
3,7
4,4
4,3

Внесення  мінеральних добрив під сільськогосподарські культури  на 1 гектар посівної площі

(кг)
  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
Внесено під всі посіви
28
63
79
97
98
117
133
у тому числі під
 
 
 
 
 
 
 
зернові та зернобобові культури

 (без кукурудзи)

26
58
61
80
89
99
127
з них під
 
 
 
 
 
 
 
пшеницю озиму і яру
37
83
85
108
119
123
147
технічні культури, всього
118
243
148
167
138
156
155
з них під
 
 
 
 
 
 
 
цукрові буряки (фабричні)
147
288
241
263
252
241
339
льон-довгунець
86
103
19
21
5
338
ріпак
154
191
175
205
211
сою
57
74
62
76
76
картоплю
80
130
146
228
208
195
854
овочі
62
128
161
219
297
318
277
кормові культури, всього
13
29
27
30
31
44
53
з них під
 
 
 
 
 
 
 
кукурудзу на силос, зелений корм
50
96
81
86
80
89
112
сіяні трави (однорічні і багаторічні)
5
13
11
11
14
20
24

Внесення  органічних добрив під сільськогосподарські культури

(тис.т)
  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
Внесено під всі посіви
1221
606
477
428
375
303
392
у тому числі під
 
 
 
 
 
 
 
зернові та зернобобові культури 

(без кукурудзи)

94
91
84
72
45
30
63
з них під
 
 
 
 
 
 
 
пшеницю озиму і яру
70
66
63
41
22
21
40
технічні культури , всього
483
186
77
70
90
50
73
з них під
 
 
 
 
 
 
 
цукрові буряки (фабричні)
450
185
70
68
78
46
57
картоплю
109
21
12
13
15
7
6
овочі
22
2
2
2
1
1
3
кормові культури, всього
513
298
270
224
172
142
155
з них під
 
 
 
 
 
 
 
кукурудзу на силос, зелений корм
334
256
232
216
163
139
149
сіяні трави (однорічні і багаторічні)
41
25
30
4
9
3
5

 

Інформацію оновлено 22 Квітня 2015