ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІЗбір урожаю сільськогосподарських культур,
плодів та ягід у Волинській областіСТАСТИЧНИЙ ЗБІРНИКЛУЦЬК 2015


Головне управління статистики у Волинській області

За редакцією В.Ю.Науменка


Відповідальна за випуск С.В.Томащук


У статистичному збірнику наведено дані про посівні і зібрані площі, виробництво та урожайність сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств в цілому по області та в розрізі районів за 2000, 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 роки.


вул. Шопена, 12, м.Луцьк,  43025, Україна

тел: 78-51-75, факс 78-56-71

електронна пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: lutsk.ukrstat.gov.ua


За вказаними реквізитами можна

звернутися за інформацією щодо

поширення збірникаВих. № 09/18–102

30.03.2015р.© Головне управління статистики у Волинській області, 2015
Некомерційне тиражування дозволяється з посиланням на джерело


Передмова


Статистичний збірник "Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів та ягід у Волинській області" містить дані 2000, 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 роки про посівні і зібрані площі, виробництво та урожайність сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

Збірник підготовлений відділом статистики сільського господарства та навколишнього середовища за участю управління статистики торгівлі. Використані матеріали Головного управління Держземагенства у Волинській області.

В окремому розділі вміщено показники у порівнянні з іншими регіонами України.


Скорочення

га – гектар

ц – центнер

т – тонна

тис. – тисяча

Умовні позначення

Тире (–) – явищ не було

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

" У тому числі", "з них" – означає, що наведено не всі додатки загальної суми.З  М  І  С  Т
 
ПЕРЕДМОВА...........................................................................................
3
 
СКОРОЧЕННЯ…………………………………………………………
 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ……………………………………………..
 
І. ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ………………………………………………
 
1.1. Загальна земельна площа і розподіл сільськогосподарських угідь за землевласниками та землекористувачами у 2014році……………….
9
1.2.
Зміни розмірів сільськогосподарських угідь та ріллі.....................................
9
1.3.
Площа сільськогосподарських угідь за категоріями землевласників і землекористувачів…………………………………
10
1.4.
Структура сільськогосподарських угідь у 2014 році…………….................
10
1.5.
Посівні площі сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств………
11
1.6.
Посівні площі сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах..................
12
1.7.
Посівні площі сільськогосподарських культур в фермерських господарствах...……
13
1.8.
Посівні площі сільськогосподарських культур в господарствах населення…
14
1.9.
Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств….………………
15
1.10.
Посівні площі в усіх категоріях господарств в районах у 2014 році………
16
1.11.
Зміна структури посівних площ основних сільськогосподарських культур…
16
1.12.
Зібрана площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств
17
1.13
Зібрана площа сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах
18
1.14.
Зібрана площа сільськогосподарських культур в фермерських господарствах…
19
1.15.
Зібрана площа сільськогосподарських культур в господарствах населення…
20
1.16.
Виробництво основних сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств
21
1.17.
Виробництво основних сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах
22
1.18.
Виробництво основних сільськогосподарських культур в фермерських господарствах
23
1.19.
Виробництво основних сільськогосподарських культур в господарствах населення
24
1.20.
Індекси виробництва основних сільськогосподарських культур………….
25
1.21.
Структура виробництва зернових і зернобобових культур                               
26
1.22.
Динаміка виробництва зернових і зернобобових культур………………….
26
1.23.
Урожайність основних сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств…
27
1.24.
Урожайність основних сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах .………….......
28
1.25.
Урожайність основних сільськогосподарських культур в фермерських господарствах
29
1.26.
Урожайність основних сільськогосподарських культур в господарствах населення…
30
1.27.
Урожайність зернових та зернобобових культур……………………………………….
30
1.28.
Виробництво основних сільськогосподарських культур на осушених землях у сільськогосподарських підприємствах…………………………………………………………………….
31
1.29.
Експорт – імпорт продукції рослинництва………………………..................
32
ІІ. ПОСІВНІ ПЛОЩІ, ВАЛОВИЙ ЗБІР ТА УРОЖАЙНІСТЬ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ
 
2.1.
Посівна площа в усіх категоріях господарств…………………......................
33
2.2.
Посівна площа в сільськогосподарських підприємствах………..….............
34
2.3.
Посівна площа в фермерських господарствах………….………..….............
35
2.4.
Посівна площа в господарствах населення….………….………..….............
36
2.5.
Частка сільськогосподарських підприємств в загальній посівній площі…
37
2.6.
Частка фермерських господарств в загальній посівній площі………………
38
2.7.
Частка господарств населення  в загальній посівній площі…………...…….
39
2.8.
Посівна площа зернових і зернобобових культур в усіх категоріях господарств…
40
2.9.
Посівна площа зернових і зернобобових культур в сільськогосподарських підприємствах…………………………………
41
2.10.
Посівна площа зернових і зернобобових культур у фермерських господарствах………
42
2.11.
Посівна площа зернових і зернобобових культур  в господарствах населення………
43
2.12.
Виробництво зернових і зернобобових культур в усіх категоріях господарств………
44
2.13.
Виробництво зернових і зернобобових культур в сільськогосподарських підприємствах…………………
45
2.14.
Виробництво зернових і зернобобових культур в фермерських господарствах
46
2.15.
Виробництво зернових і зернобобових культур в господарствах населення………….
47
2.16.
Урожайність зернових і зернобобових культур в усіх категоріях господарств ……….
48
2.17.
Урожайність зернових і зернобобових культур в сільськогосподарських підприємствах
49
2.18.
Урожайність зернових і зернобобових культур в фермерських господарствах…………….
50
2.19.
Урожайність зернових і зернобобових культур в господарствах населення……….
51
2.20.
Посівна площа цукрових буряків (фабричних) в усіх категоріях господарств……..
52
2.21.
Посівна площа цукрових буряків (фабричних) в сільськогосподарських підприємствах
53
2.22.
Посівна площа цукрових буряків (фабричних) в фермерських господарствах
54
2.23.
Посівна площа цукрових буряків (фабричних) в господарствах населення……
55
2.24.
Виробництво цукрових буряків (фабричних) в усіх категоріях господарств .......
56
2.25.
Виробництво цукрових буряків (фабричних) в сільськогосподарських підприємствах
57
2.26.
Виробництво цукрових буряків (фабричних) в фермерських господарствах
58
2.27.
Виробництво цукрових буряків (фабричних) в господарствах населення…
59
2.28.
Урожайність цукрових буряків (фабричних) в усіх категоріях господарств
60
2.29.
Урожайність цукрових буряків (фабричних) в сільськогосподарських підприємствах…
61
2.30.
Урожайність цукрових буряків (фабричних) в фермерських господарствах……….
62
2.31.
Урожайність цукрових буряків (фабричних) в господарствах населення………………
63
2.32.
Посівна площа ріпаку в усіх категоріях господарств………………………………………
64
2.33.
Посівна площа ріпаку в сільськогосподарських підприємствах………………………….
65
2.34.
Виробництво ріпаку в усіх категоріях господарств…………………………………………….
66
2.35.
Виробництво ріпаку в сільськогосподарських підприємствах…………………………………
67
2.36.
Урожайність ріпаку в усіх категоріях господарств……………………………………………………
68
2.37.
Урожайність ріпаку в сільськогосподарських підприємствах……………………………………
69
2.38.
Посівна площа сої в усіх категоріях господарств………………………………………………….
70
2.39.
Посівна площа сої в сільськогосподарських підприємствах……………………………………
71
2.40.
Виробництво сої в усіх категоріях господарств………………………………………………………..
72
2.41.
Виробництво сої в сільськогосподарських підприємствах………………………………………….
73
2.42.
Урожайність сої в усіх категоріях господарств………………………………………………………….
74
2.43.
Урожайність сої в сільськогосподарських підприємствах………………………………………….
75
2.44.
Площа посадки картоплі в усіх категоріях господарств …………………………………………..
76
2.45.
Площа посадки картоплі в сільськогосподарських підприємствах ……………………………
77
2.46.
Площа посадки картоплі в фермерських господарствах……………………………………………..
78
2.47.
Площа посадки картоплі в господарствах населення ……………………………………………………
79
2.48.
Виробництво картоплі в усіх категоріях господарств ……………………………………………….
80
2.49.
Виробництво картоплі в сільськогосподарських підприємствах ………………………………...
81
2.50.
Виробництво картоплі в фермерських господарствах ………….…………………………….
82
2.51.
Виробництво картоплі в господарствах населення ………….………………………………..
83
2.52.
Урожайність картоплі в усіх категоріях господарств ………………………………………..
84
2.53.
Урожайність картоплі в сільськогосподарських підприємствах ………………………….
85
2.54.
Урожайність картоплі в фермерських господарствах ………………………
86
2.55.
Урожайність картоплі в господарствах населення ………………………….
87
2.56.
Посівна площа овочів в усіх категоріях господарств ……………………….
88
2.57.
Посівна площа овочів в сільськогосподарських підприємствах ………..….
89
2.58.
Посівна площа овочів в фермерських господарствах ………….………..….
90
2.59.
Посівна площа овочів в господарствах населення ………….………..……..
91
2.60.
Виробництво овочів в усіх категоріях господарств ………………………...
92
2.61.
Виробництво овочів в сільськогосподарських підприємствах……………...
93
2.62.
Виробництво овочів в фермерських господарствах ………………………...
94
2.63.
Виробництво овочів в господарствах населення ….………………………...
95
2.64.
Урожайність овочів в усіх категоріях господарств …………………….…...
96
2.65.
Урожайність овочів в сільськогосподарських підприємствах ……………..
97
2.66.
Урожайність овочів в фермерських господарствах ………….……………..
98
2.67.
Урожайність овочів в господарствах населення ….………….……………..
99
2.68.
Частка районів у виробництві основних видів продукції рослинництва…..
100
2.69.
Частка господарств населення у виробництві основних видів продукції рослинництва
104
ІІІ.
ГРУПУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РОЗМІРАМИ ПОСІВНИХ, ЗІБРАНИХ ПЛОЩ, ВАЛОВИХ ЗБОРІВ ТА УРОЖАЙНІСТЮ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
 
 
3.1. Групування підприємств за розмірами посівних площ………………..…….
109
3.2. Групування підприємств за розмірами зібраних площ зернових і зернобобових культур………………………………………………………………………………….
110
3.3. Групування підприємств за розмірами валового збору зернових і зернобобових культур…………………………………………………………………………………………….
111
3.4. Групування підприємств за розмірами зібраних площ цукрових буряків (фабричних)...
112
3.5. Групування підприємств за розмірами валового збору цукрових буряків (фабричних)…
113
3.6. Групування підприємств за урожайністю сільськогосподарських культур......
113
3.7. Групування підприємств за урожайністю зернових і зернобобових культур...
115
3.8. Групування підприємств за урожайністю озимої пшениці…………..……...
116
3.9. Групування підприємств за урожайністю озимого жита……………..……..
117
3.10. Групування підприємств за урожайністю ярого ячменю................................
118
3.11. Групування підприємств за урожайністю кукурудзи на зерно……….
119
3.12. Групування підприємств за урожайністю цукрових буряків (фабричних)...
120
IV. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ
 
4.1.
Виробництво основних сільськогосподарських культур…………………....
121
4.2.
Урожайність зернових і зернобобових культур……………………………..
125
4.3.
Урожайність цукрових буряків (фабричних)..................................................
126
4.4.
Урожайність картоплі…………………………………………………............
127
4.5.
Урожайність овочів............................................................................................
128
 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ…………………………………………...
129

Загальна земельна площа і розподіл сільськогосподарських угідь
за землевласниками і землекористувачами у 2014 році

 (на кінець року; тис а)
  Загальна земельна площа Сільсько-господарські угіддя У тому числі
рілля сіножаті пасовища багаторічні насадження
Всього земель
2014,4
1048,1
672,7
161,6
202,1
11,7
Землі сільськогоспо-дарських підприємств
252,8
242,0
209,3
16,6
15,6
0,5
у тому числі
 
 
 
 
 
 
фермерських господарств
50,8
49,1
45,3
1,9
1,7
0,2
Землі громадян
605,5
588,8
397,0
94,5
87,6
9,7
Землі користувачів інших категорій
610,2
14,8
5,6
7,9
1,0
0,3
Землі запасу та землі, що не надані у власність та користування
545,9
202,5
60,8
42,6
97,9
1,2

Зміни розмірів сільськогосподарських угідь та ріллі

 (на кінець року; тис.га)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Сільськогосподарські угіддя
Всього
1058,7
1054,1
1050,3
1048,4
1048,7
1048,1
Сільськогосподарські підприємства
535,6
296,4
231,2
229,4
232,3
242,0
питома вага, %
50,5
28,1
22,0
21,9
22,2
23,1
Землі громадян
355,6
577,3
599,7
601,6
596,2
588,8
питома вага, %
33,6
54,8
57,1
57,4
56,8
56,2
Землі користувачів інших категорій
16,5
18,0
14,6
14,4
15,6
14,8
питома вага, %
1,5
1,7
1,4
1,4
1,5
1,4
Землі запасу та землі не надані у власність і постійне користування
151,0
162,4
204,8
203,0
204,6
202,5
питома вага, %
14,4
15,4
19,5
19,3
19,5
19,3
Рілля
Всього
676,9
675,0
674,3
673,2
673,2
672,7
Сільськогосподарські підприємства
369,9
231,3
198,3
202,9
203,5
209,3
питома вага, %
54,6
34,3
29,4
30,1
30,2
31,1
Землі громадян
248,9
378,4
405,9
405,0
402,0
397,0
питома вага, %
36,8
56,0
60,2
60,2
59,7
59,0
Землі користувачів інших категорій
5,8
7,9
5,2
5,1
5,7
5,6
питома вага, %
0,9
1,2
0,8
0,8
0,9
0,9
Землі запасу та землі не надані у власність і постійне користування
52,3
57,4
64,9
60,2
62,0
60,8
питома вага, %
7,7
8,5
9,6
8,9
9,2
9,0

Площа сільськогосподарських угідь за категоріями
землевласників і землекористувачів

(на кінець року; тис.га)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Сільськогосподарські підприємства
535,6
296,4
231,2
229,4
232,3
242,0
Недержавні
501,5
282,8
223,0
221,7
220,8
229,4
Державні
34,1
13,6
8,2
7,7
11,5
12,6
Громадяни
355,6
577,3
599,7
601,6
596,2
588,8
Особисті селянські господарства та ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських будівель
163,5
177,7
170,9
173,2
171,5
171,5
Ділянки для товарного виробництва
141,4
338,2
389,3
384,7
385,4
377,8
Колективні та особисті сади
2,9
3,0
3,1
3,0
3,0
3,0
Колективні городи
13,6
7,6
6,8
7,0
6,1
6,1
Ділянки для сінокосіння та випасу худоби
34,2
50,8
29,5
33,6
30,1
30,3
Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності
0,1
0,1
0,1
0,1

Посівні площі сільськогосподарських культур в усіх
категоріях господарств

(тис.га)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Вся посівна площа
574,7
522,3
478,0
522,0
527,6
532,8
Зернові і зернобобові культури
271,8
283,8
242,1
271,5
267,1
272,1
озимі зернові
173,4
185,4
142,0
160,4
160,7
166,1
пшениця
106,2
127,7
111,9
121,2
123,0
130,4
жито
66,8
57,5
29,0
34,6
34,5
31,0
ячмінь
0,4
0,2
1,1
4,6
3,2
4,7
ярі зернові
98,4
98,4
100,1
111,1
106,4
106,0
пшениця
24,5
19,1
15,2
10,7
10,2
9,4
овес
19,3
36,7
37,1
42,8
37,3
38,9
ячмінь
41,5
31,7
31,8
29,8
29,0
27,6
жито
0,1
0,2
0,0
0,1
0,0
кукурудза на зерно
0,7
2,8
10,2
20,7
24,7
24,0
гречка
3,6
2,5
1,9
3,8
3,0
2,3
просо
2,5
0,4
0,2
0,5
0,2
0,4
зернобобові
6,2
5,0
3,7
2,8
1,9
3,4
Технічні культури
35,2
34,2
42,6
59,8
71,3
77,3
у тому числі
 
 
 
 
 
 
цукрові буряки (фабричні)
29,4
29,4
16,3
19,5
19,2
15,9
ріпак
5,0
3,2
15,9
17,4
26,3
24,9
соя
0,0
0,2
8,5
18,6
23,3
32,8
соняшник
0,1
0,2
2,9
1,9
2,8
льон-довгунець
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Картопля та овочеві культури
89,8
80,0
77,6
80,1
80,4
81,8
картопля
79,3
69,4
65,9
66,8
67,4
69,2
овочі відкритого та закритого ґрунту
10,5
10,6
11,7
13,3
13,0
12,6
Кормові культури
177,9
124,3
115,7
110,6
108,8
101,6
Плодоягідні насадження
5,4
4,0
4,1
4,6
4,7
4,9

Посівні площі сільськогосподарських культур в
сільськогосподарських підприємствах

(тис.га)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Вся посівна площа
383,6
239,3
184,4
211,3
211,5
217,0
Зернові і зернобобові культури
204,4
153,5
102,2
122,0
112,6
117,5
озимі зернові
135,0
106,1
59,2
72,8
69,8
73,3
пшениця
80,7
73,3
47,0
53,4
53,6
59,7
жито
54,2
32,8
11,1
15,1
13,6
10,5
ячмінь
0,1
0,0
1,1
4,3
2,6
3,1
ярі зернові
69,4
47,4
43,0
49,2
42,8
44,2
пшениця
20,3
12,0
7,7
4,0
3,5
3,6
овес
12,5
13,6
10,1
11,4
6,0
8,3
ячмінь
25,0
14,4
11,5
9,1
7,3
6,1
жито
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
кукурудза на зерно
0,0
1,5
8,9
19,0
22,6
21,7
гречка
3,4
1,7
1,6
3,3
2,1
1,5
просо
2,5
0,3
0,2
0,4
0,1
0,3
зернобобові
5,7
3,8
3,0
2,0
1,2
2,7
Технічні культури
25,9
16,0
36,6
50,0
61,0
69,1
у тому числі
 
 
 
 
 
 
цукрові буряки (фабричні)
20,1
11,2
10,3
10,0
9,2
8,4
ріпак
5,0
3,2
15,9
17,4
26,2
24,7
соя
0,0
0,2
8,5
18,4
23,1
32,3
соняшник
0,1
0,2
2,9
1,9
2,8
льон-довгунець
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Картопля та овочеві культури
3,3
1,4
1,5
1,9
1,3
1,2
картопля
2,2
0,9
0,7
1,1
0,8
0,6
овочі відкритого та закритого ґрунту
1,1
0,5
0,8
0,8
0,5
0,6
Кормові культури
150,0
68,4
44,1
37,4
36,6
29,2
Плодоягідні насадження
2,4
1,0
1,1
1,6
1,7
1,9

Посівні площі сільськогосподарських культур
в фермерських осподарствах

(га)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Вся посівна площа
7951
23558
31542
39909
42963
43686
Зернові і зернобобові культури
4806
17667
20627
24556
24952
23572
озимі зернові
2545
11406
11194
13969
15080
14396
пшениця
1802
9113
9066
10739
12241
12124
жито
743
2287
2034
2802
2066
1413
ячмінь
6
94
428
773
859
ярі зернові
2261
6261
9433
10587
9872
9176
пшениця
764
1831
1797
1184
1376
1498
овес
277
1191
2481
2645
1572
1785
ячмінь
1023
2212
3579
2482
2558
1905
жито
12
18
10
3
кукурудза на зерно
3
50
708
2889
2941
2623
гречка
96
433
303
958
932
730
просо
42
44
14
42
26
15
зернобобові
56
488
551
369
457
617
Технічні культури
982
2230
5565
10268
13425
16019
у тому числі
 
 
 
 
 
 
цукрові буряки (фабричні)
896
1652
2814
3118
2909
3078
ріпак
43
85
1630
3384
4377
4512
соя
66
740
3727
5879
7798
соняшник
40
176
465
Картопля та овочеві культури
520
447
890
1179
903
828
картопля
334
258
423
557
470
407
овочі відкритого та закритого ґрунту
185
189
464
622
433
421
Кормові культури
1643
3214
4460
3906
3683
3267
Плодоягідні насадження
3
71
178
183
166
140

Посівні площі сільськогосподарських культур в
господарствах населення

(тис.га)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Вся посівна площа
191,1
283,0
293,6
310,7
316,1
315,8
Зернові і зернобобові культури
67,4
130,3
139,9
149,5
154,5
154,6
озимі зернові
38,4
79,3
82,8
87,6
90,9
92,8
пшениця
25,5
54,4
64,9
67,8
69,4
70,7
жито
12,6
24,7
17,9
19,5
20,9
20,5
ячмінь
0,3
0,2
0,0
0,3
0,6
1,6
ярі зернові
29,0
51,0
57,1
61,9
63,5
61,8
пшениця
4,2
7,1
7,5
6,7
6,7
5,8
овес
6,8
23,1
27,0
31,4
31,3
30,6
ячмінь
16,5
17,3
20,3
20,7
21,7
21,5
жито
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
кукурудза на зерно
0,7
1,3
1,3
1,7
2,1
2,3
гречка
0,2
0,8
0,3
0,5
0,9
0,8
просо
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
зернобобові
0,5
1,2
0,7
0,8
0,8
0,7
Технічні культури
9,3
18,2
6,0
9,8
10,3
8,2
у тому числі
 
 
 
 
 
 
цукрові буряки (фабричні)
9,3
18,2
6,0
9,5
10,0
7,5
ріпак, га
2
29
49
79
164
соя, га
12
183
241
542
Картопля та овочеві культури
86,5
78,6
76,1
78,2
79,1
80,6
картопля
77,1
68,5
65,2
65,7
66,6
68,6
овочі відкритого ґрунту
9,4
10,1
10,9
12,5
12,5
12,0
Кормові культури
27,9
55,9
71,6
73,2
72,2
72,4
Плодоягідні насадження
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Структура посівних площ основних сільськогосподарських
культур за категоріями господарств

( у відсотках до загальної посівної площі)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Усі категорії господарств
Зернові і зернобобові культури
47,3
54,3
50,7
52,0
50,6
51,1
Технічні культури
6,1
6,6
8,9
11,5
13,5
14,5
Кормові культури
31,0
23,8
24,2
21,2
20,6
19,1
Картопля та овочеві культури
15,6
15,3
16,2
15,3
15,3
15,3
Сільськогосподарські підприємства
Зернові і зернобобові культури
53,3
64,2
55,4
57,8
53,3
54,1
Технічні культури
6,7
6,6
19,9
23,6
28,8
31,9
Кормові культури
39,1
28,6
23,9
17,7
17,3
13,4
Картопля та овочеві культури
0,9
0,6
0,8
0,9
0,6
0,6
Фермерські господарства
Зернові і зернобобові культури
60,4
75,0
65,4
61,5
58,1
53,9
Технічні культури
12,4
9,5
17,7
25,7
31,2
36,7
Кормові культури
20,7
13,6
14,1
9,8
8,6
7,5
Картопля та овочеві культури
6,5
1,9
2,8
3,0
2,1
1,9
Господарства населення
Зернові і зернобобові культури
35,3
46,0
47,7
48,1
48,9
49,0
Технічні культури
4,9
6,4
2,0
3,2
3,3
2,6
Кормові культури
14,6
19,8
24,4
23,5
22,8
22,9
Картопля та овочеві культури
45,2
27,8
25,9
25,2
25,0
25,5

 

Інформацію оновлено 23 Квітня 2015