ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІСільське господарство Волині
2016СТАСТИЧНИЙ ЗБІРНИКЛуцьк


Головне управління статистики у Волинській областіВідповідальна за випуск С.В. Томащук

Вих.№ 09–15/114-17

У статистичному збірнику «Сільське господарство Волині» вміщено інформацію про соціально-економічний стан сільського господарства області та в районах за 2010–2016 роки. Збірник розрахований на широке коло читачів.


43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

телефон 78-51-75

факс 78-56-71

електронна пошта: lutsk@ lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


За вказаними реквізитами можна

звернутися за інформацією щодо

поширення збірника

© Головне управління статистики у Волинській області, 2017
Некомерційне тиражування дозволяється з посиланням на джерело


Передмова

Статистичний збірник «Сільське господарство Волині» містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в області та районах за 2010–2016 роки.

Збірник містить дані про місце сільського господарства в економіці області, чисельності працюючих, інвестицій в основний капітал та іноземних інвестицій. Відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізації та споживання сільськогосподарської продукції та інше.

У більшості таблиць показники наведено по усіх категоріях господарств, якщо не зазначено інше.

В окремому розділі вміщено показники у порівнянні з іншими регіонами України.

Збірник підготовлений сектором аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища за участю відділів аналізу даних статистики виробництва та послуг, статистики торгівлі та структурної статистики, демографічної та соціальної статистики Головного управління статистики.

При підготовці збірника використані матеріали Головного управління Державної служби геодезії, картографії та кадастру у Волинській області.


Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
та навколишнього середовища

Скорочення


г – грам к.од. – кормові одиниці
га – гектар люд.–год – людино–година
грн – гривня м3 – кубічний метр
дал – декалітр мг – міліграм
дол.США – долар млн. – мільйон
КВЕД ДК 009:2010 – Класифікація р. – рік
видів економічної діяльності ДК 009:2010 т – тонна
кВт – кіловат тис. – тисяча
кг – кілограм ц – центнер
ккал – кілокалорія шт – штук

Умовні позначення

Тире (–) – явищ не було

Крапки (...) – відомості відсутні

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

«У тому числі»,

«з них» – наведено не всі доданки загальної суми.З М І С Т

    Стор.
 
Передмова ............................................................................................
3
 
Зміст......................................................................................................
5
1.
Зведені показники..............................................................................
13
1.1.
Чисельність постійного населення Волині ................................................
16
1.2.
Структура населення Волині на 1 січня 2017 року.....................................
16
1.3.
Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності................
17
1.4.
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності...............................................................................................
18
1.5.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності.................................................................
19
1.6.
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності……………………….………...
20
1.7.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області  за видами економічної діяльності.................................................................
21
1.8.
Прийнято в експлуатацію потужностей і об'єктів сільськогосподарського призначення……………………………………………………………………………………………………..…
22
1.9.
Виробництво кормів для сільськогосподарських тварин та свійської птиці….
23
1.10.
Сільськогосподарська техніка у сільськогосподарських підприємствах……….
23
1.11.
Наявність сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підприємствах у 2016 році………………………………………………………………………………….
24
1.12.
Наявність сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підприємствах за організаційними формами суб’єктів економіки у 2016 році
26
1.13.
Енергетичні потужності у сільськогосподарських підприємствах…………….…...
28
1.14.
Енергетичні потужності у сільськогосподарських підприємствах за організаційними формами суб’єктів економіки у 2016 році………………..………….
28
1.15.
Валова додана вартість за видами економічної діяльності ………….................
29
1.16.
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності…
30
1.17.
Продукція сільського господарства за категоріями господарств…………………..
30
1.18.
Продукція сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2016 році.…..…………………………...…………………………………………………….
31
1.19.
Продукція сільського господарства у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь……................................................................
31
1.20.
Індекси сільськогосподарської продукції..................................................
32
1.21.
Продукція сільського господарства за основними групами виробників у 2016 році...............................................................................................
32
1.22.
Структура виробництва продукції сільського господарства за категоріями господарств………………………………………………………………………..…………………………………
33
1.23.
Вклад основних категорій господарств у виробництво продукції сільського господарства..........................................................................................
33
1.24.
Продукція сільського господарства за основними видами...………………………….
34
1.25.
Продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах....................
35
1.26.
Динаміка продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах……..
35
1.27.
Індекси продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах………..
35
1.28.
Кількість сільськогосподарських підприємств  за організаційними формами суб’єктів економіки………………………...…………………………………………………………….….…
36
1.29.
Розподіл сільськогосподарських підприємств за розміром сільськогосподарських угідь на 1 листопада 2016 року..............................
36
1.30.
Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств..............
37
1.31.
Рівень рентабельності основних видів продукції рослинництва і тваринництва у сільськогосподарських підприємствах...............................
37
1.32.
Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах…....................................................
38
1.33.
Особисті селянські господарства………….....................................................
39
1.34.
Виробництво продукції харчової промисловості.........................................
40
1.35.
Товарна структура експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції
41
1.36.
Товарна структура імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції…
43
2.
Рослинництво ......................................................................................
45
2.1.
Загальна земельна площа та розподіл сільськогосподарських угідь за землевласниками і землекористувачами …………….......................................
47
2.2.
Динаміка сільськогосподарських угідь та ріллі..........................................
47
2.3.
Земельна площа Волині …………................................................................
48
2.4.
Структура сільськогосподарських угідь …………..........................................
48
2.5.
Площа сільськогосподарських угідь за категоріями землевласників і землекористувачів..................................................................................
49
2.6.
Площа осушених сільськогосподарських угідь...........................................
49
2.7.
Динаміка посівних площі основних сільськогосподарських культур .…………..
50
2.8.
Посівні площі сільськогосподарських культур............................................
52
2.9.
Структура посівних площ сільськогосподарських культур…………………………....
53
2.10.
Посівні площі у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2016 році…
54
2.11.
Динаміка структури посівних площ основних сільськогосподарських культур…
54
2.12.
Посівні площі основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств………………………………………………………………………………………………………....
55
2.13.
Динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур................
56
2.14.
Виробництво основних сільськогосподарських культур..............................
58
2.15.
Виробництво основних видів продукції рослинництва у розрахунку на одного жителя........................................................................................
59
2.16.
Виробництво основних  сільськогосподарських культур за категоріями господарств............................................................................................
59
2.17.
Структура виробництва основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств………………………………………………………………………………..……
60
2.18.
Виробництво, урожайність зернових та зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2016 році……………….……...
60
2.19.
Виробництво культур зернових та зернобобових.......................................
61
2.20.
Структура виробництва культур зернових та зернобобових у 2016 році……..
62
2.21.
Виробництво культур технічних...............................................................
62
2.22.
Виробництво культур овочевих................................................................
63
2.23.
Виробництво культур кормових...............................................................
64
2.24.
Виробництво культур плодових, ягідних та винограду ..............................
65
2.25.
Динаміка урожайності основних сільськогосподарських культур …………………
67
2.26.
Урожайність основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств………………………………………………………………………………………………………….
69
2.27.
Внесення добрив під сільськогосподарські культури у сільськогосподарських підприємствах.......................................................
70
2.28.
Внесення мінеральних добрив під урожай основних сільськогосподар-ських культур у сільськогосподарських підприємствах у 2016 році.............
71
2.29.
Внесення органічних добрив під урожай основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах у 2016 році…………………………
71
3.
Тваринництво.......................................................................................
73
3.1.
Динаміка кількості сільськогосподарських тварин………….............................
75
3.2.
Кількість сільськогосподарських тварин....................................................
76
3.3.
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств…………..
76
3.4.
Структура кількості сільськогосподарських тварин за категоріями господарств............................................................................................
77
3.5.
Вирощування сільськогосподарських тварин…...…………………………………..…......
78
3.6.
Реалізація сільськогосподарських тварин на забій.....................................
78
3.7.
Динаміка виробництва основних видів продукції тваринництва …………..…..…
79
3.8.
Виробництво основних видів продукції тваринництва…………………………….……..
80
3.9.
Виробництво основних видів продукції тваринництва у розрахунку на одного жителя……...................................................................................
80
3.10.
Структура виробництва м'яса за видами у 2016 році.................................
80
3.11.
Виробництво м’яса у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2016 році..………….……………………………………………………………………………………………....
81
3.12.
Виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2016 році....……………………………………………………………………………………………..………....
81
3.13.
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств............................................................................................
82
3.14.
Структура виробництва основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств..........................................................................
82
3.15.
Середня вага однієї голови худоби, проданої переробним підприємствам
83
3.16.
Продуктивність сільськогосподарських тварин..........................................
83
3.17.
Витрати кормів у сільськогосподарських підприємствах ............................
84
3.18.
Структура витрат кормів у сільськогосподарських підприємствах …………......
84
4.
Реалізація сільськогосподарської продукції.......................................
85
4.1.
Реалізація основних видів сільськогосподарської продукції........................
86
4.2.
Реалізація культур зернових та зернобобових за видами...........................
86
4.3.
Структура реалізації культур зернових та зернобобових за видами у 2016 році………………………………………………………………………………………………………………………..
87
4.4.
Середні ціни реалізації основних видів сільськогосподарської продукції……..
87
4.5.
Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції …….........................
88
4.6.
Реалізація основних видів сільськогосподарської продукції господарствами населення…………………………………………………………………………………………………………..…
88
4.7.
Середні ціни реалізації основних видів сільськогосподарської продукції в господарствах населення…………………………………………………………………………..……...
89
4.8.
Індекси цін реалізації основних видів сільськогосподарської продукції господарствами населення …………………………….………………………………………………….
89
4.9.
Частка господарств населення в загальному обсязі надходжень продукції на переробні підприємства......................................................................
89
4.10.
Надходження аграрної продукції на підприємства, що займалися їх зберіганням та переробкою………………………………………………………………………………..
90
5.
Баланси та споживання продуктів харчування...................................
93
5.1.
Баланс м’яса та м’ясних продуктів (включаючи субпродукти та жир-сирець)…
94
5.2.
Баланс молока та молочних продуктів ...……………………………………………..………….
94
5.3.
Баланс яєць (включаючи яйцепродукти)…………………………………………………...…..
94
5.4.
Баланс картоплі………………………………………………………………………………………………....
95
5.5.
Баланс культур овочевих та  продовольчих баштанних (включаючи консервовану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу)……………………...
95
5.6.
Баланс культур плодових, ягідних та винограду (включаючи консервовану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу)……......................................
96
5.7.
Фонд споживання окремих продуктів харчування населенням області………..
96
5.8.
Рівень самозабезпечення населення Волині основними видами сільськогосподарської продукції у 2016 році.............................................
97
5.9.
Структура витрат окремих видів рослинницької продукції у 2016 році………..
97
5.10.
Структура витрат тваринницької продукції у 2016 році……………………………….…
98
5.11.
Споживання основних продуктів харчування населенням області...............
98
5.12.
Споживання основних продуктів харчування у 2016 році...........................
99
5.13.
Середньодобове споживання населенням області основних мікро- та макроелементів у складі продуктів харчування.........................................
99
5.14.
Калорійність середньодобового раціону населення області........................
100
5.15.
Структура калорійності середньодобового раціону....................................
100
6.
Фермерські господарства....................................................................
101
6.1.
Основні характеристики фермерських господарств...................................
101
6.2.
Динаміка розвитку фермерських господарств............................................
102
6.3.
Розподіл діючих фермерських господарств за розміром сільськогосподарських угідь у 2016 році...................................................
102
6.4.
Склад працівників фермерських господарств………………………………………………….
103
6.5.
Наявність сільськогосподарської техніки у фермерських господарствах……..
104
6.6.
Продукція сільського господарства у фермерських господарствах……………...
105
6.7.
Результати сільськогосподарської діяльності фермерських господарств………
106
6.8.
Рівень рентабельності основних видів сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах……………………………………………………………………………...
107
6.9.
Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах…………………………………………………………….………………..
108
6.10.
Виробництво основних сільськогосподарських культур фермерськими господарствами......................................................................................
109
6.11.
Частка фермерських господарств у виробництві основних сільськогосподарських культур................................................................
110
6.12.
Кількість сільськогосподарських тварин у фермерських господарствах……….
110
6.13.
Виробництво основних видів продукції тваринництва фермерськими господарствами......................................................................................
111
6.14.
Реалізація сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами……………………………………………………………...
111
6.15.
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами……………………………………………………………...
112
6.16.
Частка фермерських господарств, які займалися додатковими видами діяльності...............................................................................................
112
7.
Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості…………………………………………
113
7.1.
Основні загальні характеристики сільських домогосподарств………………….…..
114
7.2.
Розподіл сільських домогосподарств за площею землі…………………………………..
116
7.3.
Співвідношення сільських домогосподарств та середній розмір площі землі домогосподарства за основними групами у 2016 році…………………………..……….
116
7.4.
Структура сільськогосподарських угідь у сільських домогосподарствах за їх фактичними використанням………………………………………………………………….……….
117
7.5.
Структура посівних площ у сільських домогосподарствах……………………….…...
118
7.6.
Наявність плодово-ягідних насаджень у сільських домогосподарствах………..
120
7.7.
Утримання сільськогосподарських тварин у сільських домогосподарствах….
121
7.8.
Розподіл кількості сільськогосподарських тварин за розміром сільських домогосподарств……..……………………………………………………………………………………….….
123
7.9.
Статево-вікова структура кількості сільськогосподарських тварин у сільських домогосподарствах …………………………………………………………………………..
123
7.10.
Наявність господарських споруд і приміщень у сільських домогосподарствах…
124
7.11.
Наявність техніки у сільських домогосподарствах……………………………………….….
125
7.12.
Обробка землі у сільських домогосподарствах…………...……………………………….…
125
7.13.
Використання добрив та засобів захисту рослин у сільських домогосподарствах…………………………………………………………………………………………..….
126
7.14.
Здійснення окремих заходів з ефективного ведення господарства сільськими домогосподарствами………………………………………………………………………..
126
7.15.
Застосування найманої праці у сільських домогосподарствах………………..…...
127
7.16.
Статево-віковий склад членів сільських домогосподарств.…………………………...
127
7.17.
Освітній рівень голів сільських домогосподарств…………………………………..….…..
128
8.
Сільське господарство в районах………………………………………………….
129
8.1.
Продукція сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах....
130
8.2.
Індекси продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах........................................................................................
131
8.3.
Частка районів у виробництві продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами…………………………………………………...……
132
8.4.
Продукція рослинництва у сільськогосподарських підприємствах...............
133
8.5.
Індекси продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах…..
134
8.6.
Продукція тваринництва у сільськогосподарських підприємствах................
135
8.7.
Індекси продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах......
136
8.8.
Наявність енергетичних потужностей у сільськогосподарських підприємствах..
137
8.9.
Забезпеченість енергетичними потужностями сільськогосподарських підприємств….........................................................................................
138
8.10.
Наявність тракторів у сільськогосподарських підприємствах......................
139
8.11.
Потужність двигунів тракторів у сільськогосподарських підприємствах………
140
8.12.
Середня потужність двигуна трактора у сільськогосподарських підприємствах
141
8.13.
Наявність зернозбиральних комбайнів у сільськогосподарських підприємствах.
142
8.14.
Наявність вантажних автомобілів у сільськогосподарських підприємствах....
143
8.15.
Рівень рентабельності основних видів продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах у 2016 році.....................................
144
8.16.
Рівень рентабельності основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах у 2016 році.....................................
145
8.17.
Посівні площі сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах........................................................................................
146
8.18.
Виробництво зернових та зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах........................................................................................
147
8.19.
Урожайність зернових та зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах.........................................................
148
8.20.
Площа, з якої зібрано культури зернові та зернобобові у сільськогосподарських підприємствах.......................................................
149
8.21.
Виробництво буряку цукрового фабричного у сільськогосподарських підприємствах........................................................................................
150
8.22.
Урожайність буряку цукрового фабричного у сільськогосподарських підприємствах........................................................................................
151
8.23.
Площа, з якої зібрано буряк цукровий фабричний у сільськогосподарських підприємствах........................................................................................
152
8.24.
Виробництво ріпаку і кользи у сільськогосподарських підприємствах...........
153
8.25.
Урожайність ріпаку і кольза у сільськогосподарських підприємствах............
154
8.26.
Площа, з якої зібрано ріпак і кользу у сільськогосподарських підприємствах...
155
8.27.
Виробництво сої у сільськогосподарських підприємствах….........................
156
8.28.
Урожайність сої у сільськогосподарських підприємствах.............................
157
8.29.
Площа, з якої зібрано сою у сільськогосподарських підприємствах.............
158
8.30.
Виробництво картоплі у сільськогосподарських підприємствах...................
159
8.31.
Урожайність картоплі у сільськогосподарських підприємствах....................
160
8.32.
Площа, з якої зібрано картоплю у сільськогосподарських підприємствах……
161
8.33.
Виробництво культур овочевих у сільськогосподарських підприємствах.........
162
8.34.
Урожайність культур овочевих у сільськогосподарських підприємствах...........
163
8.35.
Площа, з якої зібрано культури овочеві у сільськогосподарських підприємствах........................................................................................
164
8.36.
Поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах......
165
8.37.
Поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах.............................
166
8.38.
Поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах...........................
167
8.39.
Поголів’я овець та кіз у сільськогосподарських підприємствах……………….…...
168
8.40.
Вирощування сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах........................................................................................
169
8.41.
Реалізація сільськогосподарських тварин на забій у сільськогосподарських підприємствах........................................................................................
170
8.42.
Виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах.....................
171
8.43.
Середній річний удій молока від однієї корови у сільськогосподарських підприємствах........................................................................................
172
8.44.
Витрати кормів у розрахунку на одну умовну голову великої худоби у сільськогосподарських підприємствах…………………………………………………………....
173
8.45.
Витрати кормів на виробництво одного центнера привісу великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах……………………......................
174
8.46.
Витрати кормів на виробництво одного центнера привісу свиней у сільськогосподарських підприємствах………………………………............................
175
8.47.
Витрати кормів на виробництво одного центнера молока у сільсько-господарських підприємствах…………………………………………………………………………...
176
8.48.
Реалізація зернових та зернобобових культур сільськогосподарськими підприємствами………………………………...........................................................
177
8.49.
Реалізація буряку цукрового сільськогосподарськими підприємствами……….
178
8.50.
Реалізація ріпаку і кользи сільськогосподарськими підприємствами…………...
179
8.51.
Реалізація картоплі сільськогосподарськими підприємствами…...................
180
8.52.
Реалізація культури овочевих сільськогосподарськими підприємствами……..
181
8.53.
Реалізація сільськогосподарських тварин сільськогосподарськими підприємствами......................................................................................
182
8.54.
Реалізація молока сільськогосподарськими підприємствами…………………….……
183
8.55.
Середні ціни реалізації зернових та зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах….…………………....................................
184
8.56.
Середні ціни реалізації буряку цукрового у сільськогосподарських підприємствах….………………….....................................................................
185
8.57.
Середні ціни реалізації ріпаку і кользи у сільськогосподарських підприємствах……………………………………………………………………………………………………….
186
8.58.
Середні ціни реалізації картоплі у сільськогосподарських підприємствах …..
187
8.59.
Середні ціни реалізації культур овочевих у сільськогосподарських підприємствах……………………………………………………………………………………..……………….
188
8.60.
Середні ціни реалізації сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах…....................................................
189
8.61.
Середні ціни реалізації молока у сільськогосподарських підприємствах………
190
8.62.
Кількість фермерських господарств..........................................................
191
8.63.
Чисельність працівників у фермерських господарствах..............................
192
8.64.
Наявність основних видів техніки у фермерських господарствах.................
193
8.65.
Рівень рентабельності основних видів продукції рослинництва  у фермерських господарствах у 2016 році ………………...……………………….…..……...
195
8.66.
Рівень рентабельності основних видів продукції тваринництва  у фермерських господарствах у 2016 році ………………...…….……………………………...
196
8.67.
Виробництво основних сільськогосподарських культур фермерськими господарствами......................................................................................
197
8.68.
Кількість сільськогосподарських тварин у фермерських господарствах
201
8.69.
Виробництво основних видів продукції тваринництва у фермерських господарствах........................................................................................
205
8.70.
Реалізація основних видів сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами......................................................................................
207
9.
Міжрегіональні порівняння.................................................................
211
9.1.
Виробництво продукції сільського господарства у розрахунку на одного жителя...................................................................................................
212
9.2.
Частка регіонів у виробництві продукції сільського господарства в Україні......
213
9.3.
Індекси продукції сільського господарства................................................
214
9.4.
Виробництво основних сільськогосподарських культур..............................
215
9.5.
Частка регіонів у виробництві основних сільськогосподарських культур…….
219
9.6.
Урожайність культур зернових та зернобобових........................................
223
9.7.
Урожайність буряку цукрового фабричного...............................................
224
9.8.
Урожайність картоплі..............................................................................
225
9.9.
Урожайність культур овочевих.................................................................
226
9.10.
Виробництво культур зернових та зернобобових у розрахунку на одного жителя...................................................................................................
227
9.11.
Виробництво буряку цукрового фабричного у розрахунку на одного жителя...
228
9.12.
Виробництво картоплі у розрахунку на одного жителя...............................
229
9.13.
Виробництво культури овочевих у розрахунку на одного жителя................
230
9.14.
Виробництво основних видів продукції тваринництва................................
231
9.15.
Частка регіонів у виробництві основних видів продукції тваринництва……….
234
9.16.
Середній річний удій молока на одну корову.............................................
237
9.17.
Виробництво м’яса у розрахунку на одного жителя...................................
238
9.18.
Виробництво молока у розрахунку на одного жителя................................
239
9.19.
Виробництво яєць у розрахунку на одного жителя....................................
240
9.20.
Споживання м’яса та м’ясних продуктів (включаючи субпродукти та жир-сирець)………………………………………………………………………………………………………………...
241
9.21.
Споживання молока та молочних продуктів..………………………………………………….
242
9.22.
Споживання яєць…...………………………………………………………………………………………….
243
9.23.
Споживання хлібних продуктів……………………...……………………………..………………….
244
9.24.
Споживання картоплі………………………………………………………………………………………….
245
9.25.
Споживання культур овочевих і  продовольчих баштанних культур……….....
246
9.26.
Споживання культур плодових, ягідних та винограду…………………………………….
247
9.27.
Споживання риби та рибних продуктів…………………………………………………………….
248
9.28.
Споживання цукру……………………………………………………………………………………………….
249
9.29.
Споживання олії……………………………………………………………………………………………………
250

1.Зведені показники.

У розділі вміщено показники, що компл-ексно характеризують місце і роль сільського господарства в еконо-міці області, зокрема, про чисельність сільського населення та зайнятість у сферах економічної

діяльності, інвестиції в основний капі-тал, наявність техніки, обсяги вироб-ництва продукції сільського господар-ства та його прибутковість, динаміку і структуру обсягів сільськогосподарської продукції, основні показники розвитку сільськогосподарських підприємств, виробництво основних продовольчих товарів тощо.

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, враховуючи тимчасово від-сутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала дванадцять місяців.

Сільське населення – населення, яке проживає у сільських населених пунктах.

Зайнятими (за матеріалами вибіркового обстеження) вважаються особи у віці 15–70 років, які:

– працювали впродовж об-стежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самостійно) в окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; працювали безкоштовно на підприємстві, у бізнесі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності;

– особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (бізнес), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з певних причин.

Розподіл загальної кількості зайнятого населення за видами економічної діяльності здійснено на основі комплексної оцінки шляхом інтеграції даних вибіркового обстеження населення, державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій та адміністративної звітності.

Cередньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах із підприємством і отримують заробітну плату, крім тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством, про-ходять військову службу за призовом під час мобілізації), працюючих за цивільно-правовими договорами, й обчислюється в середньому за період:

за місяць – шляхом підсумовування кількості працівників облікового складу за кожний календарний день місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, і ділення одержаної суми на відповідне число календарних днів звітного місяця;

за рік – шляхом підсумовування середньооблікової кількості працівників за всі місяці роботи, що минули у звітному році, та ділення одержаної суми на кількість місяців (тобто на 12 ).

При цьому працюючу особу враховують тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу.

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів. До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, довгострокові біологічні активи тваринництва та рослинництва, капітальний ремонт та інші необоротні матеріальні активи. До інвестицій в нематеріальні активи належать обсяги інвестицій у придбання або створення власними силами про-грамного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, майном, прав на комерційні позначення, на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав.

Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяль-ності та територією місцезнаходження (юридичною адресою).


1.1. Чисельність постійного населення Волині (за оцінкою)

(на 1 січня; тис. осіб)
  2011 2013 2014 2015 2016 2017
Все населення
1034,4
1037,2
1038,6
1040,2
1039,9
1038,2
чоловіки
485,9
488,3
489,3
490,3
490,2
489,8
жінки
548,5
548,9
549,3
549,9
549,7
548,4
Сільське населення
503,4
501,8
501,0
500,8
500,4
499,7
чоловіки
241,0
241,3
241,3
241,5
241,5
241,5
жінки
262,4
260,5
259,7
259,3
258,9
258,2
Частка сільського населення, %
48,7
48,4
48,2
48,1
48,1
48,1
чоловіки
49,6
49,4
49,3
49,3
49,3
49,3
жінки
47,8
47,5
47,3
47,2
47,1
47,1
Населення у віці 16–59 років
645,0
643,6
643,3
641,6
638,1
633,4
чоловіки
316,2
316,1
316,0
315,2
313,4
311,3
жінки
328,8
327,5
327,3
326,4
324,7
322,1
Сільське населення у віці 16–59 років
292,4
293,5
293,9
294,3
294,3
294,0
чоловіки
150,6
151,4
151,5
151,7
151,4
151,1
жінки
141,8
142,1
142,4
142,6
142,9
142,9
Частка сільського населення у віці 16–59 років, %
45,3
45,6
45,7
45,9
46,1
46,4
чоловіки
47,6
47,9
47,9
48,1
48,3
48,5
жінки
43,1
43,4
43,5
43,7
44,0
44,4

1.3. Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності

(у віці 15-70 років; тис. осіб)
  2012 2013 2014 2015 2016
Всього зайнято
442,8
445,7
410,5
397,3
382,1
Сільське, лісове та рибне господарство
118,0
119,0
95,9
89,2
79,6
Промисловість
54,8
54,3
52,5
50,9
50,3
Будівництво
13,9
13,8
11,6
10,3
9,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
92,6
95,4
87,9
89,0
87,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
21,9
21,8
22,1
21,9
20,0
Тимчасове розміщування й організація харчування
5,7
5,8
5,9
5,7
5,7
Інші види економічної діяльності
135,9
135,6
134,6
130,3
129,8
У відсотках до підсумку
Всього зайнято
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
26,7
26,7
23,4
22,5
20,8
Промисловість
12,4
12,2
12,8
12,8
13,2
Будівництво
3,1
3,1
2,8
2,6
2,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
20,9
21,4
21,4
22,4
22,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
4,9
4,9
5,4
5,5
5,2
Тимчасове розміщування й організація харчування
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
Інші види економічної діяльності
30,7
30,4
32,8
32,8
34,0

1.4. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами
економічної діяльності1

(тис. осіб)
  2010 2012 2013 2014 2015 2016
Всього
200,2
192,7
180,5
181,8
170,6
170,5
Сільське, лісове та рибне господарство
14,9
11,1
8,7
10,2
9,0
9,0
у т.ч. сільське господарство
12,0
8,6
6,5
7,9
6,2
5,7
Промисловість
41,9
41,8
40,3
39,2
38,4
38,1
у т.ч. виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
9,8
8,3
8,3
7,8
7,3
6,6
Будівництво
8,1
6,6
4,8
3,8
3,8
3,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
15,2
16,4
12,9
12,9
13,1
15,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
11,6
11,9
11,4
11,9
11,3
10,3
Тимчасове розміщування й організація харчування
2,0
1,5
1,2
1,4
0,9
1,1
Інші види економічної діяльності
106,5
103,4
101,2
102,4
94,1
92,9
У відсотках до підсумку
Всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
7,4
5,8
4,8
5,6
5,3
5,3
у т.ч. сільське господарство
6,0
4,5
3,6
4,3
3,6
3,4
Промисловість
20,9
21,7
22,3
21,6
22,6
22,3
у т.ч. виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
4,9
4,3
4,6
4,3
4,3
3,9
Будівництво
4,1
3,4
2,7
2,1
2,2
2,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
7,6
8,5
7,1
7,1
7,7
9,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5,8
6,2
6,3
6,5
6,6
6,0
Тимчасове розміщування й організація харчування
1,0
0,8
0,7
0,8
0,5
0,6
Інші види економічної діяльності
53,2
53,6
56,1
56,3
55,1
54,6

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.


1.5. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних
 працівників за видами економічної діяльності1

(грн)
  2010 2012 2013 2014 2015 2016
Всього
1692
2339
2580
2721
3291
4047
Сільське, лісове та рибне господарство
972
1706
2008
2288
3340
4444
у т.ч. сільське господарство
832
1542
1816
2060
2810
3456
Промисловість
1947
2707
2976
3426
4334
5532
у т.ч. виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
1466
2093
2334
2678
3489
3888
Будівництво
1368
2174
2593
2740
3238
4121
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1242
1701
1918
2078
2716
3372
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
1879
2500
2671
2812
3317
3942
Тимчасове розміщування й організація харчування
1007
1344
1406
1523
1941
2794

 

Інформацію оновлено 09 Жовтня 2017