ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІСільське господарство Волині
2017СТАСТИЧНИЙ ЗБІРНИКЛуцьк


Головне управління статистики у Волинській області

Відповідальна за випуск С.В. Томащук

У статистичному збірнику "Сільське господарство Волині" за 2017 рік вміщено інформацію про соціально-економічний стан сільського господарства області та в районах за 2010–2017 роки. Збірник розрахований на широке коло читачів.


43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

телефон 78-51-75

факс 78-56-71

електронна пошта: lutsk@ lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


За вказаними реквізитами можна звернутися за інформацією щодо поширення збірникаПередмова

Статистичний збірник "Сільське господарство Волині" містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в області та районах за 2010–2017 роки.

Збірник містить дані про місце сільського господарства в економіці області, чисельність працюючих, інвестиції в основний капітал та іноземні інвестиції. Відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, середні ціни реалізації, споживання сільськогосподарської продукції та інше.

У більшості таблиць показники наведено по усіх категоріях господарств, якщо не зазначено інше.

В окремому розділі вміщено показники у порівнянні з іншими регіонами України. Інформацію за результатами державних статистичних спостережень (абсолютні та відносні показники) за 2014-2017 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Збірник підготовлений сектором аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища за участю відділів аналізу даних статистики виробництва та послуг, статистики торгівлі та структурної статистики, демографічної та соціальної статистики Головного управління статистики.

При підготовці збірника використані матеріали Головного управління Державної служби геодезії, картографії та кадастру у Волинській області.


Сектор аналізу даних статистики
сільського господарства
та навколишнього середовища

Скорочення

   г – грам

   га – гектар

   грн – гривня

   дал – декалітр

   дол.США долар

   КВЕД ДК 009:2010 – Класифікація видів економічної діяльності

   ДК 009:2010

   кВт – кіловат

   кг – кілограм

   ккал – кілокалорія

   к.од. – кормові одиниці

   люд.–год – людино–година

   м3 – кубічний метр

   мг – міліграм

   млн. – мільйон

   р. – рік

   т – тонна


Умовні позначення

   Тире (–) – явищ не було

   Крапки (...) – відомості відсутні

   Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

   Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

   "У тому числі",

   "з них" – наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округлені сума складових не дорівнює підсумку.З М І С Т

 
  Стор.
 
Передмова ............................................................................................
3
 
Зміст......................................................................................................
5
 
 
 
 
1. Сільське господарство в економіці області.....................................
12
1.1.
Населення Волині ..................................................................................
14
1.2.
Структура населення Волині на 1 січня 2018 року.....................................
14
1.3.
Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності................
15
1.4.
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності.............
16
1.5.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності.................................................................
17
1.6.
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності………………………………....
18
1.7.
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області  за видами економічної діяльності.............................................................................
19
1.8.
Валова додана вартість за видами економічної діяльності ……………….…….......
21
1.9.
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності….
21
1.10.
Виробництво продукції харчової промисловості.........................................
22
1.11.
Товарна структура експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції……………
23
1.12.
Товарна структура імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції……………………
25
 
2. Продукція сільського господарства…………………………………….…….
27
2.1.
Продукція сільського господарства за категоріями господарств…………………..
28
2.2.
Структура продукції сільського господарства за категоріями господарств…..
29
2.3.
Вклад основних категорій господарств у виробництво продукції сільського господарства....
29
2.4.
Продукція сільського господарства у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь……..
30
2.5.
Продукція сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2017 році.…..…………………………...…………………………………………………….
30
2.6.
Продукція сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах в районах........
31
2.7.
Продукція рослинництва у сільськогосподарських підприємствах в районах.................................................................................................
32
2.8.
Продукція тваринництва у сільськогосподарських підприємствах в районах............
33
2.9.
Частка районів у виробництві продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами…………………………………………………...……
34
2.10.
Індекси сільськогосподарської продукції………………………………………………………….
35
2.11.
Індекси продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах в районах.........................................................................
36
2.12.
Індекси продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах в районах……..……
37
2.13.
Індекси продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах в районах.............
38
2.14.
Продукція сільського господарства за видами...……………………………………………..
39
2.15.
Частка виробництва продукції рослинництва і тваринництва за категоріями господарств……
40
2.16.
Продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах....................
40
2.17.
Динаміка продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах……..
41
2.18.
Індекси продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах………..
41
 
3. Ресурси сільського господарства……………………………………………...
42
3.1.
Площа сільськогосподарських угідь……………………………………………………………….…
43
3.2.
Земельна площа Волині …………................................................................
43
3.3.
Структура сільськогосподарських угідь …………...........................................
44
3.4.
Прийнято в експлуатацію окремих потужностей і об'єктів сільськогосподарського призначення…………………………………..…………………………..
44
3.5.
Виробництво кормів для сільськогосподарських тварин та свійської птиці….
45
3.6.
Сільськогосподарська техніка у сільськогосподарських підприємствах……….
45
3.7.
Наявність сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підприємствах у 2017 році……………………………………………………………………………..….
46
3.8.
Наявність сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підпри-ємствах за організаційно-правовими формами господарювання у 2017 році
48
3.9.
Наявність тракторів у сільськогосподарських підприємствах в районах………
50
3.10.
Потужність двигунів тракторів у сільськогосподарських підприємствах в районах………………
51
3.11.
Середня потужність двигуна трактора у сільськогосподарських підпри-ємствах в районах...
52
3.12.
Наявність зернозбиральних комбайнів у сільськогосподарських підприємствах в районах.....
53
3.13.
Наявність вантажних та вантажно-пасажирських автомобілів у сільськогосподарських підприємствах в районах.................................
54
3.14.
Наявність тракторів у фермерських господарствах в районах……………………...
55
3.15.
Наявність зернозбиральних комбайнів у фермерських господарствах в районах…………………
56
3.16.
Енергетичні потужності у сільськогосподарських підприємствах………………….
57
3.17.
Енергетичні потужності у сільськогосподарських підприємствах за організаційно-правовими формами господарювання у 2017 році….………………
57
3.18.
Наявність енергетичних потужностей у сільськогосподарських підприємствах в районах…….
58
3.19.
Забезпеченість енергетичними потужностями сільськогосподарських підприємств в районах
59
 
4. Рослинництво…………………………………………………………………….……
60
4.1.
Посівні площі основних культур сільськогосподарських………………………..……..
61
4.2.
Посівні площі культур сільськогосподарських...........................................
63
4.3.
Структура посівних площ культур сільськогосподарських …………………………..
64
4.4.
Посівні площі основних культур сільськогосподарських за категоріями господарств…………
65
4.5.
Структура посівних площ культур сільськогосподарських за групами………..
66
4.6.
Посівні площі культур сільськогосподарських у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2017 році…………………………………………………………...…
66
4.7
Посівні площі культур сільськогосподарських у сільськогосподарських підприємствах в районах…...………………………………………………………………………………
67
4.8.
Виробництво культур сільськогосподарських............................................
68
4.9.
Виробництво  культур сільськогосподарських за категоріями господарств….
70
4.10.
Структура виробництва культур сільськогосподарських за категоріями господарств…………
71
4.11.
Урожайність культур сільськогосподарських ..………………………………………..…..…
72
4.12.
Урожайність культур сільськогосподарських за категоріями господарств……
74
4.13.
Площа, з якої зібрано врожай культур сільськогосподарських  за категоріями господарств…………………………………………………………………………………..…
75
4.14.
Виробництво культур зернових та зернобобових.......................................
76
4.15.
Структура виробництва культур зернових та зернобобових у 2017 році……..
77
4.16.
Виробництво, урожайність культур зернових та зернобобових у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2017 році……………………....
77
4.17.
Виробництво культур зернових та зернобобових у сільськогосподарських підприємствах в районах.........................................................................
78
4.18.
Урожайність культур зернових та зернобобових у сільськогосподарських підприємствах в районах.........................................................................
79
4.19.
Площа, з якої зібрано культури зернові та зернобобові у сільськогоспо-дарських підприємствах в районах….........................................................
80
4.20.
Виробництво культур зернових та зернобобових у фермерських господарствах в районах....
81
4.21.
Виробництво культур технічних...............................................................
82
4.22.
Виробництво буряку цукрового фабричного у сільськогосподарських підприємствах в районах.........................................................................
83
4.23.
Урожайність буряку цукрового фабричного у сільськогосподарських підприємствах в районах.........................................................................
84
4.24.
Площа, з якої зібрано буряк цукровий фабричний у сільськогосподарських підприємствах в районах.........................................................................
85
4.25.
Виробництво буряку цукрового фабричного у фермерських господарствах в районах.........
86
4.26.
Виробництво ріпаку і кользи у сільськогосподарських підприємствах в районах……………
87
4.27.
Урожайність ріпаку і кольза у сільськогосподарських підприємствах в районах……………
88
4.28.
Площа, з якої зібрано ріпак і кользу у сільськогосподарських підприємствах в районах........
89
4.29.
Виробництво сої у сільськогосподарських підприємствах в районах............
90
4.30.
Урожайність сої у сільськогосподарських підприємствах в районах.............
91
4.31.
Площа, з якої зібрано сою у сільськогосподарських підприємствах в районах…………………
92
4.32.
Виробництво культур овочевих................................................................
93
4.33.
Виробництво картоплі у сільськогосподарських підприємствах в районах….
94
4.34.
Урожайність картоплі у сільськогосподарських підприємствах в районах…..
95
4.35.
Площа, з якої зібрано картоплю у сільськогосподарських підприємствах в районах…………….
96
4.36.
Виробництво культур овочевих у сільськогосподарських підприємствах в районах..............
97
4.37.
Урожайність культур овочевих у сільськогосподарських підприємствах в районах...........
98
4.38.
Площа, з якої зібрано культури овочеві у сільськогосподарських підприємствах в районах...
99
4.39.
Виробництво картоплі у фермерських господарствах в районах…………………..
100
4.40.
Виробництво культур овочевих у фермерських господарствах в районах…..
101
4.41.
Виробництво культур кормових...............................................................
102
4.42.
Виробництво культур плодових, ягідних та винограду ..............................
103
4.43.
Виробництво основних видів продукції рослинництва у розрахунку на одного жителя.........
105
4.44.
Внесення добрив у сільськогосподарських підприємствах..........................
105
4.45.
Внесення добрив у сільськогосподарських підприємствах в розрахунку на 1 га посівної площі..................................................................................
106
4.46.
Внесення мінеральних добрив під урожай культур сільськогосподарських у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2017 році......................
107
4.47.
Внесення органічних добрив під урожай культур сільськогосподарських у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2017 році……………………….
107
4.48.
Внесення мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2017 році................................................................................
108
4.49.
Внесення органічних добрив у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2017 році…
109
 
5. Тваринництво………………………………………………………………………....
110
5.1.
Кількість сільськогосподарських тварин……………….……................................
111
5.2.
Кількість сільськогосподарських тварин за статево-віковими групами…………
112
5.3.
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств…………..
112
5.4.
Структура кількості сільськогосподарських тварин за категоріями господарств.............
113
5.5.
Кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах в районах..........
114
5.6.
Кількість корів у сільськогосподарських підприємствах в районах..............
115
5.7.
Кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах в районах...........
116
5.8.
Кількість овець та кіз у сільськогосподарських підприємствах в районах……
117
5.9.
Кількість великої рогатої худоби у фермерських господарствах в районах…
118
5.10.
Кількість корів у фермерських господарствах в районах............................
119
5.11.
Кількість свиней у фермерських господарствах в районах.........................
120
5.12.
Вирощування сільськогосподарських тварин…...…………………….....................
121
5.13.
Реалізація сільськогосподарських тварин на забій.....................................
121
5.14.
Виробництво продукції тваринництва ……………………………..…..………………………….
122
5.15.
Виробництво основних видів продукції тваринництва…………………………………...
123
5.16.
Структура виробництва м'яса за видами у 2017 році.................................
123
5.17.
Виробництво продукції тваринництва у розрахунку на одного жителя........
123
5.18.
Виробництво продукції тваринництва за категоріями господарств……………….
124
5.19.
Структура виробництва продукції тваринництва за категоріями господарств..............
125
5.20.
Виробництво м’яса у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2017 році..………….…
126
5.21.
Виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах в районах у 2017 році....……
126
5.22.
Вирощування сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах в містах та районах...........................................................
127
5.23.
Реалізація сільськогосподарських тварин на забій у сільськогосподарських підприємствах в містах та районах...........................................................
128
5.24.
Виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах в районах…….
129
5.25.
Реалізація сільськогосподарських тварин на забій у фермерських господарствах в районах.
130
5.26.
Виробництво молока у фермерських господарствах в районах…………………….
131
5.27.
Продуктивність сільськогосподарських тварин..........................................
132
5.28.
Середній річний удій молока від однієї корови у сільськогосподарських підприємствах в районах.........................................................................
132
5.29.
Витрати кормів у сільськогосподарських підприємствах ............................
133
5.30.
Структура витрат кормів у сільськогосподарських підприємствах …............
133
5.31.
Витрати кормів у розрахунку на одну умовну голову великої худоби у сільськогосподарських підприємствах в районах ..……………………..................
134
5.32.
Витрати кормів на виробництво одного центнера привісу великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах в районах ........................
135
5.33.
Витрати кормів на виробництво одного центнера привісу свиней у  сільськогосподарських підприємствах в районах …..………………....................
136
5.34.
Витрати кормів на виробництво одного центнера молока у сільсько-господарських підприємствах в районах …….…………………………………………….…...
137
 
6. Діяльність виробників продукції сільського господарства…………..
138
6.1.
Кількість підприємств, які здійснювали сільськогосподарську діяльність, за організаційно-правовими формами господарювання………………………………………
139
6.2.
Кількість підприємств, які здійснювали сільськогосподарську діяльність, в районах………
140
6.3.
Кількість фермерських господарств в районах………………………………………………..
141
6.4.
Розподіл підприємств, які здійснювали сільськогосподарську діяльність, за розміром сільськогосподарських угідь на 1 листопада 2017 року………………………...
142
6.5.
Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств..............
143
6.6.
Рівень рентабельності продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах.......................................................
144
6.7.
Структура виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)  сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах у 2017 році……………….
145
6.8.
Особисті селянські господарства………….....................................................
146
6.9.
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції………………………………..
147
6.10.
Середні ціни реалізації культур зернових та зернобобових у сільськогосподарських підприємствах в районах…………..............................
148
6.11.
Середні ціни реалізації буряку цукрового у сільськогосподарських підприємствах в районах
149
6.12.
Середні ціни реалізації ріпаку і кользи у сільськогосподарських підприємствах в районах..….
150
6.13.
Середні ціни реалізації картоплі у сільськогосподарських підприємствах в районах…...………
151
6.14.
Середні ціни реалізації культур овочевих у сільськогосподарських підприємствах в районах…..……………………………………………………………………………….
152
6.15.
Середні ціни реалізації сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах в районах.......................................
153
6.16.
Середні ціни реалізації молока у сільськогосподарських підприємствах в районах……………
154
6.17.
Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції …….........................
155
6.18.
Надходження аграрної продукції на підприємства, що займалися їх зберіганням та переробкою………………
156
6.19.
Середня вага однієї голови худоби, проданої переробним підприємствам…..
157
 
7. Баланси та споживання продуктів харчування...............................
158
7.1.
Баланс м’яса та м’ясопродуктів ………………………………………………………………………..
159
7.2.
Баланс молока та молочних продуктів ...………………………………………………………...
159
7.3.
Баланс яєць ……………………………………………………………...………………………………………..
159
7.4.
Баланс культур зернових і зернобобових (включаючи продукти переробки зерна у  перерахунку на зерно) у сільськогосподарських підприємствах……
160
7.5.
Баланс картоплі…………………………………………………………....................................
160
7.6.
Баланс культур овочевих та  продовольчих баштанних (включаючи консервовану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу)……………………...
161
7.7.
Баланс культур плодових, ягідних та винограду (включаючи консервовану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу)……......................................
161
7.8.
Фонд споживання окремих продуктів харчування населенням області…………
161
7.9.
Рівень самозабезпечення населення Волині основними видами сільськогосподарської продукції у 2017 році.............................................
162
7.10.
Структура витрат окремих видів рослинницької продукції у 2017 році………..
162
7.11.
Структура витрат тваринницької продукції у 2017 році………………………………….
163
7.12.
Споживання основних продуктів харчування населенням області...............
163
7.13.
Споживання основних продуктів харчування у 2017 році...........................
164
7.14.
Середньодобове споживання населенням області основних мікро- та макроелементів у складі продуктів харчування.........................................
164
7.15.
Калорійність середньодобового раціону населення області.........................
165
7.16.
Структура калорійності середньодобового раціону....................................
165
 
8. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості……………………………………………………………......….
166
8.1.
Основні загальні характеристики сільських домогосподарств……………………...
167
8.2.
Розподіл сільських домогосподарств за площею землі…………………………………..
169
8.3.
Співвідношення сільських домогосподарств та середній розмір площі землі домогосподарства за основними групами у 2017 році………………………………..….
169
8.4.
Структура сільськогосподарських угідь у сільських домогосподарствах за їх фактичними використанням…………………………………………………………………………..
170
8.5.
Структура посівних площ у сільських домогосподарствах……………………………..
171
8.6.
Наявність плодово-ягідних насаджень у сільських домогосподарствах……….
173
8.7.
Утримання сільськогосподарських тварин у сільських домогосподарствах….
174
8.8.
Розподіл кількості сільськогосподарських тварин за розміром сільських домогосподарств……..…………………………………………………………………………………………..
176
8.9.
Статево-вікова структура кількості сільськогосподарських тварин у сільських домогосподарствах …………………………………………………………………………….
176
8.10.
Наявність господарських споруд і приміщень у сільських домогосподарствах……………………
177
8.11.
Наявність техніки у сільських домогосподарствах…………………………………………..
178
8.12.
Обробка землі у сільських домогосподарствах…………...……………………………….…
178
8.13.
Використання добрив та засобів захисту рослин у сільських домогосподарствах…………
179
8.14.
Здійснення окремих заходів з ефективного ведення господарства сільськими домогосподарствами………………………………………………………………………..
179
8.15.
Застосування найманої праці у сільських домогосподарствах……………………...
180
8.16.
Статево-віковий склад членів сільських домогосподарств.…………………………...
180
8.17.
Освітній рівень голів сільських домогосподарств…………………………………………...
181
9.
Міжрегіональні порівняння.................................................................
182
9.1.
Виробництво продукції сільського господарства у розрахунку на одного жителя.................
183
9.2.
Частка регіонів у виробництві продукції сільського господарства в Україні…
184
9.3.
Індекси сільськогосподарської продукції…................................................
185
9.4.
Виробництво основних сільськогосподарських культур..............................
186
9.5.
Частка регіонів у виробництві основних сільськогосподарських культур…….
190
9.6.
Урожайність культур зернових та зернобобових........................................
194
9.7.
Урожайність буряку цукрового фабричного...............................................
195
9.8.
Урожайність картоплі..............................................................................
196
9.9.
Урожайність культур овочевих.................................................................
197
9.10.
Виробництво культур зернових та зернобобових у розрахунку на одного жителя...............
198
9.11.
Виробництво буряку цукрового фабричного у розрахунку на одного жителя.................
199
9.12.
Виробництво картоплі у розрахунку на одного жителя...............................
200
9.13.
Виробництво культури овочевих у розрахунку на одного жителя................
201
9.14.
Виробництво основних видів продукції тваринництва................................
202
9.15.
Частка регіонів у виробництві основних видів продукції тваринництва……….
205
9.16.
Середній річний удій молока на одну корову.............................................
208
9.17.
Виробництво м’яса у розрахунку на одного жителя...................................
209
9.18.
Виробництво молока у розрахунку на одного жителя................................
210
9.19.
Виробництво яєць у розрахунку на одного жителя....................................
211
9.20.
Споживання м’яса та м’ясопродуктів……………….……………………………………………….
212
9.21.
Споживання молока та молочних продуктів..…………………………………………..……..
213
9.22.
Споживання яєць…...…………………………………………………………………………………………..
214
9.23.
Споживання хлібних продуктів……………………...………………………………………………...
215
9.24.
Споживання картоплі………………………………………………………………………………………….
216
9.25.
Споживання культур овочевих і продовольчих баштанних культур…………....
217
9.26.
Споживання культур плодових, ягідних та винограду…………………………………...
218
9.27.
Споживання риби та рибних продуктів…………………………………………………………….
219
9.28.
Споживання цукру……………………………………………………………………………………………...
220
9.29.
Споживання олії…………………………………………………………………………………………………..
221

1.Сільське господарство в економіці області

Валова додана вартість – різниця між випуском товарів і послуг в основних цінах та проміжним споживанням. Випуск – це вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді. Проміжне спожи-вання включає витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб.

Зайнятими (за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності) вважаються особи у віці 15–70 років, які:

працювали упродовж обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самостійно), в окремих громадян або на власному (сімейному) під­приємстві; працювали безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності;

були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (справу), але не працювали упродовж обстежуваного періоду з певних причин.

Розподіл загальної кількості зайнятого населення за видами економічної діяльності здійснено

на основі комплексної оцінки шляхом інтеграції даних вибіркового обстеження населення, державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій та адміністративної звітності.

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів. До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, довго-строкові біологічні активи тваринництва та рослинництва, капітальний ремонт та інші необо-ротні матеріальні активи. До інвестицій в нематеріальні активи належать обсяги інвестицій у придбання або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, майном, прав на комерційні позначення, на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав.

Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою).

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, враховуючи тимчасово від-сутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.

Пряма інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнен-ня інституційної одиниці –резидента однієї країни здійснювати контроль або істотний вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни.

Інвестиція є прямою, якщо капітал/права власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу підприємства-резидента (або) нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства-резидента. До прямих інвестицій також відносять інвестиції, що отримані на основі концесійних договорів і договорів про спільну інвестицій-ну діяльність; кредитні ресурси, що надані/отримані в рамках операцій між підприємством прямого інвестування та прямим інвестором.

Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Націо-нального банку України про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ. Інформація про прямі інвестиції використовується Національним банком України для складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної пози-ції.

Cередньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах із підприємством і отримують заробітну плату, крім тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством, про-ходять військову службу за призовом під час мобілізації), працюючих за цивільно-правовими договорами, й обчислюється в середньому за період:

за рік – шляхом підсумовування середньооблікової кількості працівників за всі місяці роботи, що минули у звітному році, та ділення одержаної суми на кількість місяців (тобто на 12 ).

При цьому працюючу особу враховують тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу.

Сільське населення – населення, яке проживає у сільських населених пунктах.


Населення Волині

(на 1 січня; тис. осіб)
 
2011 2014 2015 2016 2017 2018
Все населення (постійне)
1034,4
1038,6
1040,2
1039,9
1038,2
1035,7
чоловіки
485,9
489,3
490,3
490,2
489,8
488,9
жінки
548,5
549,3
549,9
549,7
548,4
546,8
Сільське населення
503,4
501,0
500,8
500,4
499,7
499,1
чоловіки
241,0
241,3
241,5
241,5
241,5
241,6
жінки
262,4
259,7
259,3
258,9
258,2
257,5
Частка сільського населення, %
48,7
48,2
48,1
48,1
48,1
48,2
чоловіки
49,6
49,3
49,3
49,3
49,3
49,4
жінки
47,8
47,3
47,2
47,1
47,1
47,1
Населення у віці 16–59 років
645,0
643,3
641,6
638,1
633,4
627,7
чоловіки
316,2
316,0
315,2
313,4
311,3
308,7
жінки
328,8
327,3
326,4
324,7
322,1
319,0
Сільське населення

у віці 16–59 років

292,4
293,9
294,3
294,3
294,0
293,2
чоловіки
150,6
151,5
151,7
151,4
151,1
150,6
жінки
141,8
142,4
142,6
142,9
142,9
142,6
Частка сільського населення у віці 16–59 років, %
45,3
45,7
45,9
46,1
46,4
46,7
чоловіки
47,6
47,9
48,1
48,3
48,5
48,8
жінки
43,1
43,5
43,7
44,0
44,4
44,7

Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності

(у віці 15-70 років; тис. осіб)
 
2012 2014 2015 2016 2017
Всього зайнято
442,8
410,5
397,3
382,1
366,0
Сільське, лісове та рибне господарство
118,0
95,9
89,2
79,6
68,0
Промисловість
54,8
52,5
50,9
50,3
50,7
Будівництво
13,9
11,6
10,3
9,7
9,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
92,6
87,9
89,0
87,0
86,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
21,9
22,1
21,9
20,0
20,0
Тимчасове розміщування й організація харчування
5,7
5,9
5,7
5,7
5,4
Інші види економічної діяльності
135,9
134,6
130,3
129,8
125,8
У відсотках до підсумку
Всього зайнято
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
26,7
23,4
22,5
20,8
18,6
Промисловість
12,4
12,8
12,8
13,2
13,8
Будівництво
3,1
2,8
2,6
2,5
2,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
20,9
21,4
22,4
22,8
23,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
4,9
5,4
5,5
5,2
5,5
Тимчасове розміщування й організація харчування
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
Інші види економічної діяльності
30,7
32,8
32,8
34,0
34,4

 

 

Інформацію оновлено 28 Вересня 2018