ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІФермери Волині
2014Статистичний збірник
Луцьк
2015


Головне управління статистики у Волинській області

За редакцією Л.С.Баранюк


Відповідальна за випуск С.В.Томащук


У статистичному збірнику наведено дані про діяльність фермерських господарств області за 2000, 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 роки.


адреса: 43025, м.Луцьк, вул. Шопена, 12

телефон: 78-51-75,

факс 78-56-71

електронна пошта: lutsk@ lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: lutsk.ukrstat.gov.uaВих. №09–18/236

30.07.2015р.© Головне управління статистики у Волинській області, 2015
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник "Фермери Волині" підготовлено на основі статистичних спостережень та вибіркових обстежень фермерських господарств.

Розділ 1 містить дані, що відображають динаміку розвитку фермерських господарств, групування за розміром землі, розподіл за природно-кліматичними зонами, чисельність працюючих, економічні показники діяльності, інформацію про матеріально-технічну базу, виробництво і реалізацію сільськогосподарської продукції, чисельність поголів’я худоби та птиці, державну підтримку.

Показники розділу 2 характеризують виробничу діяльність фермерських господарств в розрізі районів.

В розділі 3 наведено дані про діяльність фермерських господарств в регіонах України.

Збірник підготовлено працівниками відділу статистики сільського господарства та навколишнього середовища спільно з управлінням статистики праці, Департаментом агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації та за даними Головного управління Державного агентства земельних ресурсів.Скорочення

грн. – гривня

тис. – тисяча

млн. – мільйон

га – гектар

ц – центнер

т – тонна

шт. – штукУмовні позначення

Тире (–) – явищ не було

Крапки (...) – відомості відсутні

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне

"У тому числі", "з них" – наведено не всі доданки загальної суми.


Відділ статистики
сільського господарства
та навколишнього середовища


З М І С Т

 
Стор.
Передмова.....................................................................................................
3
Зміст………………………………………………………………………...
4
І. Основні показники діяльності..............................................................
 
1.1. Фермерські господарства області.........................................................
9
1.2. Динаміка кількості фермерських господарств і наданих їм площ сільгоспугідь………………………
9
1.3. Динаміка кількості фермерських господарств, середніх розмірів сільгоспугідь і ріллі...........
10
1.4. Розподіл фермерських господарств за зонами Волині ......................
11
1.5. Групування діючих фермерських господарств за розміром земельних площ на 1 листопада 2014 року….......................................
11
1.6. Структура сільськогосподарських угідь…………….........................
12
1.7. Чисельність працюючих........................................................................
12
1.8. Наявність сільськогосподарської техніки...........................................
13
1.9. Валова продукція сільського господарства …..................................
14
1.10. Результати сільськогосподарської діяльності……………………...
15
1.11. Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції…….
15
1.12. Структура витрат на виробництво продукції....................................
16
1.13. Державна підтримка…………………………..……………………..
16
1.14. Кількість фермерських господарств, які займалися додатковими видами діяльності…........
17
1.15. Посівні площі основних сільськогосподарських культур у 1991–2014 роках………...…………
18
1.16. Посівні площі сільськогосподарських культур................................
19
1.17. Темпи зміни посівних площ................................................................
20
1.18. Структура посівних площ у 2014 році...............................................
20
1.19. Виробництво основних сільськогосподарських культур у 1991–2014 роках………………………
21
1.20. Виробництво основних сільськогосподарських культур.................
22
1.21. Індекси виробництва основних сільськогосподарських культур....
23
1.22. Групування фермерських господарств за розмірами валового збору зернових культур у 2014 році...................................................
23
1.23. Групування фермерських господарств за розмірами валового збору цукрових буряків (фабричних) у 2014 році.............................
23
1.24. Урожайність основних сільськогосподарських культур..................
24
1.25. Урожайність зернових і зернобобових культур в розрізі районів у 2014 році………………………
25
1.26. Урожайність картоплі в розрізі районів у 2014 році………………
25
1.27. Групування фермерських господарств за урожайністю зернових культур у 2014 році.......
26
1.28. Групування фермерських господарств за урожайністю цукрових буряків (фабричних) у 2014 році........................................................
26
1.29. Внесення мінеральних та органічних добрив під сільськогосподарські культури…........
27
1.30. Чисельність поголів’я худоби у 1991–2014 роках.………………...
28
1.31. Чисельність поголів’я худоби та птиці..............................................
29
1.32. Темпи зміни поголів’я худоби та птиці.............................................
29
1.33. Темпи зміни поголів’я худоби ………………………………...........
30
1.34. Групування фермерських господарств за чисельністю поголів’я великої рогатої худоби на 1 січня 2015 року.....................................
30
1.35. Групування фермерських господарств за чисельністю поголів’я корів на 1 січня 2015 року....................................................................
31
1.36. Групування фермерських господарств за чисельністю поголів’я свиней на 1 січня 2015 року.................................................................
31
1.37. Групування фермерських господарств за чисельністю поголів’я птиці на 1 січня 2015 року…...............................................................
31
1.38. Виробництво продукції тваринництва у 1991–2014 роках.……….
32
1.39. Виробництво продукції тваринництва...............................................
33
1.40. Індекси виробництва основних видів продукції тваринництва......
33
1.41. Групування фермерських господарств за обсягом реалізації на забій худоби та птиці у 2014 році.......................................................
34
1.42. Групування фермерських господарств за обсягом виробництва коров’ячого молока у 2014 році.….....................................................
34
1.43. Продуктивність худоби……………………………………………...
34
1.44. Групування фермерських господарств за середнім надоєм молока від однієї корови у 2014 році..................................................
35
1.45. Групування фермерських господарств за середньодобовими приростами великої рогатої худоби у 2014 році...............................
35
1.46. Групування фермерських господарств за середньодобовими приростами свиней у 2014 році..........................................................
35
1.47. Реалізація продукції власного виробництва…………......................
36
1.48. Структура реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва……
36
ІІ. Діяльність фермерських господарств в районах............................
 
2.1. Наявність фермерських господарств………………………………...
37
2.2. Площі сільськогосподарських угідь та ріллі………………...............
37
2.3. Чисельність працюючих........................................................................
38
2.4 .Чисельність працюючих у 2014 році.…………………......................
39
2.5. Наявність тракторів………………………….......................................
41
2.6. Наявність зернозбиральних комбайнів…………………………........
42
2.7. Результати сільськогосподарської діяльності……………..………...
44
2.8. Результати сільськогосподарської діяльності у 2014 році………….
45
2.9. Рівень рентабельності виробництва основних видів сільськогосподарської продукції………
46
2.10. Посівні площі……………………………….......................................
49
2.11. Темпи зміни посівних площ…………………………………...........
51
2.12. Виробництво основних сільськогосподарських культур................
54
2.13. Індекси виробництва основних сільськогосподарських культур ...
56
2.14. Урожайність основних сільськогосподарських культур.................
58
2.15. Кількість господарств, які вносили мінеральні добрива………….
60
2.16. Внесення мінеральних добрив...........................................................
61
2.17. Внесення мінеральних добрив під урожай 2014 року……………..
62
2.18. Кількість господарств, які вносили органічні добрива...................
63
2.19. Внесення органічних добрив..............................................................
64
2.20. Площа, оброблена отрутохімікатами……………………………….
65
2.21. Чисельність поголів’я худоби.................…………...........................
66
2.22. Темпи зміни поголів’я худоби............................................................
68
2.23. Виробництво продукції тваринництва .............................................
70
2.24. Індекси виробництва основних видів продукції тваринництва…..
71
2.25. Продуктивність худоби……………………………………………...
73
2.26. Реалізація сільськогосподарської продукції власного виробництва…………………
74
ІІІ. Міжрегіональні порівняння...............................................................
 
3.1. Кількість фермерських господарств....................................................
77
3.2. Площа сільськогосподарських угідь ……..........................................
78
3.3. Площа ріллі……………………………………………….....................
79
3.4. Чисельність працюючих………………………………………………
80
3.5. Результати діяльності фермерських господарств у 2014 році……...
81
3.6. Виробництво основних сільськогосподарських культур……...........
82
3.7. Чисельність поголів’я худоби.................. …………...........................
84
3.8. Реалізація на забій худоби та птиці………….....................................
87
3.9. Виробництво молока всіх видів............................................................
88
Визначення термінів…………….………….……………………………..
89

На кінець 2014р. року в області зареєстровано 713 фермерських господарств, без врахування тих, які знаходяться у стадії ліквідації або не розпочали свою діяльність протягом останніх трьох років. Найбільше їх у Горохівському (128, або 18,0% їх загальної кількості), Ковельському (92, 12,9%), Володимир–Волинському (86, 12,1%), Локачинському та Луцькому (по 74, 10,4%) районах.

У власності та користуванні фермерів знаходилось 48,1 тис.га сільськогосподарських угідь, що на 0,3 тис.га менше, ніж у 2013р., у т.ч. 45,1 тис.га ріллі, що на 0,6 тис.га менше.

В середньому на одне фермерське господарство припадало по 67,4 га сільгоспугідь проти 66,2 га у 2013р.

Найбільші земельні площі обробляли фермерські господарства "Перлина Турії" та "Аміла" Турійського (понад 2700 га), "Євгена Шелепіни" Володимир–Волинського та "Фасти" Ковельського (більше 1000 га) районів.

В минулому році, за даними обстеження, у фермерських господарствах працювало 1558 осіб, що на 8,2% менше, ніж в попередньому році. У розрахунку на 100 га сільгоспугідь у 2014р. було зайнято 3 особи (у 2000р. – 11 осіб).

Вклад фермерських господарств у виробництво сільськогосподарської продукції становив 4,9 % (проти 4,4% у 2013р. та 1,6% у 2005р.). У минулому році вони виробили продукції на суму 332,3 млн.грн., що на 18,5% більше 2013р.

Під посівами сільськогосподарських культур у 2014р. у фермерських господарствах було зайнято майже 43,7 тис.га, що на 723 га (на 1,7%) більше, ніж у попередньому році.

У 2014р. фермери виростили 102,8 тис.т зерна, що на 20,3% більше позаминулорічного, 140,8 тис.т цукрових буряків (в 1,5 раза більше), 6,3 тис.т картоплі (на 3,3% менше), 13,4 тис.т овочевої продукції (на 41,5% більше). Їх частка у загальному виробництві становила 9,9%; 21,6%; 0,6%; 4,8% відповідно. Питома вага фермерських господарств зросла у виробництві основних сільськогосподарських культур, крім картоплі, де вона залишилась на рівні позаминулого року.

На початок нинішнього року у фермерів нараховувалось 5058 голів великої рогатої худоби, у т. ч. 2123 корови, 11,4 тис. свиней, 360 голів овець та 346 голів птиці. У фермерських господарствах спостерігалося зменшення поголів’я великої рогатої худоби – на 1871 голову (на 27,0%), в т.ч. корів – на 1444 голови (на 40,5%), свиней – на 5,2 тис. голів (на 31,3%) та птиці – на 45 голів (на 11,5%).

В минулому році фермерські господарства отримали 2,6 тис.т м’яса усіх видів (у живій вазі), що на 6,3% менше ніж у попередньому році, 8,5 тис.т молока, (на 10,3% більше), 3,4 тис.шт. яєць (на 2,9% менше).

Частка у загальнообласних обсягах виробництва м’яса становила 1,7%,  молока – 1,9%, яєць – 0,02%. Питома вага фермерів зросла у виробництві молока на 0,2 в.п, м’яса – зменшилась на 0,3 в.п, у виробництві яєць їх частка залишилась на рівні минулого року.

У 2014р. фермерські господарства продали 61,4 тис.т зернових культур (59,7% виробленого), 10,5 тис.т картоплі та овочів (53,5%), 7,8 тис.т молока (91,1%).

За даними вибіркового обстеження, проведеного у 2014р., фермери отримали 62,3 млн.грн. прибутку, рівень рентабельності становив 23,7%. Основну частину доходу фермерські господарства отримали від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Крім виробництва сільськогосподарської продукції фермери займаються додатковими видами діяльності. Найбільш поширені з них – торгівля (надавало такі послуги 3,6% фермерських господарств), переробка сільськогосподарської продукції (1,0%), виробництво готових кормів для тварин (0,3%), перевезення вантажів та лісове господарство (по 0,1%). Іншими видами діяльності займалося 0,3% фермерських господарств.


1.1. Фермерські господарства області

(на кінець року)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Кількість фермерських господарств, одиниць зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі
528
754
897
912
931
947
у тому числі за виключенням господарств, які знаходяться у стадії ліквідації або не розпочали свою діяльність протягом останніх трьох років
528
754
706
724
731
713
з них діючих
538
598
591
582
579
Загальна площа землі для ведення господарства, га
12744
28813
39473
46328
49733
49092
у тому числі взята в оренду
20042
31036
25030
27192
28125
з них земельних паїв
11679
18992
21664
22407
22706
Питома вага орендованих земель у загальній площі, у %
69,6
78,6
54,0
54,7
57,3
Площа сільськогосподарських угідь в користуванні, га
11325
28404
38283
45061
48365
48059
у тому числі рілля
10248
25383
35035
42246
45727
45094
Припадає в середньому на одне господарство, га
 
 
 
 
 
 
сільськогосподарських угідь
21,4
37,7
54,2
62,2
66,2
67,4
у тому числі ріллі
19,4
33,7
49,6
58,4
62,6
63,2
Питома вага сільськогосподарських угідь , наданих фермерським господарствам, у загальній площі сільгоспугідь області, у %
1,1
2,7
3,6
4,3
4,6
4,7

Примітка. У цій та наступних таблицях усі показники наведені по фермерських господарствах без врахування тих, які знаходяться у стадії ліквідації або не розпочали свою діяльність протягом останніх трьох років.

Починаючи з 2011 року обстеження фермерських господарств проводиться станом на 1 листопада.

1.2. Динаміка кількості фермерських господарств і наданих їм площ
 сільгоспугідь

(до попереднього року; відсотків)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Кількість фермерських господарств
105,4
107,7
100,6
100,7
101,0
97,5
Площі сільгоспугідь
142,0
113,8
93,4
113,4
107,3
99,4
у тому числі ріллі
141,8
115,8
93,7
114,0
108,2
98,6

1.5.  Групування діючих фермерських господарств за розміром земельних площ на 1 листопада 2014 року

  Кіль-кість госпо-дарств Питома вага у загальній кількості госпо-дарств, у % Сільськогос-подарські угіддя, га Питома вага у загальній площі землі, у % Припадає в середньому на одне господарство, га
Всього
579
100,0
44315
100,0
76,5
з площею, га
 
 
 
 
 
до 3
59
10,2
110
0,2
1,9
3,1 – 5,0
56
9,7
234
0,5
4,2
5,1 – 10,0
94
16,2
739
1,7
7,9
10,1 – 20,0
96
16,5
1409
3,2
14,7
20,1 – 50,0
123
21,2
4142
9,3
33,7
50,1 – 100,0
71
12,3
4901
11,1
69,0
100,1 – 500,0
64
11,1
13789
31,1
215,4
більше 500,0
16
2,8
18991
42,9
1186,9

1.7. Чисельність працюючих

(на кінець року; осіб)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Загальна чисельність працюючих
1232
2430
1907
1624
1697
1558
у тому числі жінки
441
862
591
414
480
416
Неоплачувані працівники (власники та члени їх сімей)
684
596
535
580
Наймані працівники
1223
1028
1162
978
у тому числі постійні
1005
932
1019
816
Зайнято в розрахунку на 100 га сільгоспугідь
11
9
5
4
4
3
Питома вага працюючих у загальній чисельності зайнятих у сільському господарстві, у %
1,6
8,3
15,8
19,3
26,2
19,8
Фонд оплати праці, тис.грн.
10449,8
11308,5
14813,8
14655,9
Середньомісячна заробітна плата, грн.
757
954
1048
1313
Довідково: середньомісячна заробітна плата у сільськогосподарських підприємствах, грн.
67
273
832
1542
1816
2060

1.8. Наявність сільськогосподарської техніки

(на кінець року; одиниць)
  2000 2005 2010 2011 2013 2014
Трактори всіх марок
439
574
435
563
560
480
Тракторні причіпи
248
332
211
235
248
212
Зернозбиральні комбайни
140
243
162
224
191
143
Картоплезбиральні комбайни
27
23
10
39
51
35
Бурякозбиральні машини
13
24
19
47
22
12
Сівалки
191
282
186
207
229
177
Картоплесаджалки
71
76
41
69
75
34
Питома вага у загальній кількості в сільськогосподарських підприємствах, у %
Трактори всіх марок
5,0
10,2
13,9
20,2
21,2
19,9
Тракторні причіпи
4,6
9,2
11,0
17,2
19,1
18,1
Зернозбиральні комбайни
5,4
13,5
17,6
29,0
27,8
23,4
Картоплезбиральні комбайни
7,9
11,4
7,5
38,6
53,1
48,6
Бурякозбиральні машини
4,0
12,8
17,4
49,0
30,1
21,8
Сівалки
8,3
16,7
17,1
23,7
26,9
23,8
Картоплесаджалки
15,4
26,0
26,1
56,1
58,1
48,6

Примітка. У зв’язку зі зміною у 2010р. методології формування кола підприємств, які подавали статистичне спостереження про наявність енергетичних потужностей та сільськогосподарської техніки співставлення показників у динаміці в цій таблиці не коректне.


1.9. Валова продукція сільського господарства

  2000 2005 2010 2012 2013 2014
Млн.грн, (у постійних цінах 2010 року)
Валова продукція – всього
21,9
80,6
166,1
258,8
280,5
332,3
Продукція рослинництва
19,6
63,6
110,2
210,6
225,1
283,5
Продукція тваринництва
2,3
17,0
55,9
48,2
55,4
48,8
У відсотках до підсумку
Валова продукція – всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Продукція рослинництва
89,5
78,9
66,3
81,4
80,2
85,3
Продукція тваринництва
10,5
21,1
33,7
18,6
19,8
14,7
У відсотках до загального обсягу в області
Валова продукція – всього
0,5
1,6
3,1
4,2
4,4
4,9
Продукція рослинництва
0,7
2,4
4,8
6,0
6,4
7,4
Продукція тваринництва
0,1
0,7
2,3
1,8
1,9
1,7
У відсотках до попереднього року
Валова продукція – всього
102,8
116,6
104,4
122,6
107,2
118,5
Продукція рослинництва
121,0
110,0
101,8
137,3
105,5
126,0
Продукція тваринництва
45,1
150,4
110,0
83,5
114,9
88,1

 

Інформацію оновлено 29 Вересня 2015