Головне управління статистики у Волинській областіСтатистичний  збірникДІТИ,  ЖІНКИ,  СІМ’ЯЛуцьк - 2015


Головне управління статистики у Волинській областіАдреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

Телефон: 78-51-57, 28-26-57

Факс: 78-56-71

Електрона пошта: Iutsk@Iutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.uaВідповідальна за випуск Берегович Н.Д.© Головне управління статистики у Волинській області, 2015
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Головне управління статистики підготувало видання «Діти, жінки, сім'я».

Збірник пропонує Вашій увазі широкий вибір статистичних показників про становище дітей, жінок та сім’ї у Волинській області у 2014 році порівняно з попередніми роками (більшість показників представлено за 2000, 2005, 2010, 2013, 2014 роки). Видання містить основні соціально-економічні та демографічні дані, показники про зайнятість, доходи та витрати населення, житлові умови, стан здоров’я і медичне обслуговування дітей та жінок, освіту і виховання, культуру та відпочинок, злочинність, соціальний захист, вміщено аналітичний матеріал «Діти Волині».

Окремі показники наведено в середньому в Україні та західних регіонах. За 2014 рік середній показник по Україні подано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Для розрахунку відносних показників дані використовувались в одиницях.

Збірник грунтується на використанні матеріалів державної статистики та результатах вибіркових обстежень, проведених органами державної статистики, адміністративних даних прокуратури, судової адміністрації, управлінь освіти, культури, департаменту соціального захисту, органів внутрішніх справ, служби у справах дітей. Використана інформація управління охорони здоров’я облдержадміністрації про стан здоров’я та медичне обслуговування, обласного центру зайнятості про працевлаштування і зайнятість жінок.

Висловлюємо подяку установам, які надали додаткову інформацію, чим допомогли збагатити вміст збірника.

Користувачі статистичної інформації можуть придбати електронний варіант збірника на компакт-диску.

Колектив Головного управління статистики у Волинській області сподівається, що збірник буде корисним для всіх, хто вивчає і цікавиться проблемами дітей, жінок та сім’ї.СКОРОЧЕННЯ

арк. – аркуш

грн. – гривня

м – метр

м2 – квадратний метр

млн. – мільйон

р. – рік

тис. – тисячаУМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було
Крапки (...) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне
«у тому числі»,

«з них»

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми

Зміст

    Стор.
 
Передмова...................................................................................................
3
 
Скорочення..................................................................................................
3
 
Умовні позначення.....................................................................................
3
 
Діти Волині.............................................................................................
9
1.
Демографічне становище
 
1.1.
Кількість наявного  населення .........................................................................
12
1.2.
Склад постійного населення за статтю ...........................................................
12
1.3.
Кількість постійного населення в містах і районах ......................................
13
1.4.
Розподіл постійного населення за статтю та віковими групами ..................
14
1.5.
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами …………..
14
1.6.
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами та статтю в містах і районах ...
15
1.7.
Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю дітей у 2013 році....................
16
1.8.
Склад домогосподарств за статтю та віком їх членів у 2013 році ................
17
1.9.
Розподіл домогосподарств з дітьми за кількістю дітей у їх складі у 2013 році ......................
17
1.10.
Середня очікувана тривалість життя при народженні за  статтю..…………
18
1.11.
Кількість зареєстрованих шлюбів ………………..……………..……............
19
1.12.
Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за віком та дошлюбним станом у 2014 році ................
19
1.13.
Народжуваність, смертність і природний приріст (скорочення) населення……........…
20
1.14.
Народжуваність населення в містах і районах.………………………...........
21
1.15.
Розподіл живонароджених за місяцями народження та статтю у 2014 році
22
1.16.
Частка дітей, народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі.........
22
1.17.
Розподіл живонароджених за віком  матері у 2014 році................................
22
1.18.
Кількість померлих дітей віком до 1 року.......................................................
23
1.19.
Розподіл померлих за окремими віковими групами та причинами смерті у 2014 році ..............
23
1.20.
Розподіл померлих за статтю, віковими групами та типом поселень у 2014 році ………..
24
2.
Зайнятість жінок
 
2.1.
Розподіл домогосподарств за наявністю працюючих осіб у їх складі у 2013 році ………
25
2.2.
Кількість жінок та їх питома вага в загальній кількості працівників за видами економічної діяльності..
26
2.3.
Склад жінок – працівниць за видами економічної діяльності на кінець 2014 року............
27
2.4.
Змінюваність кадрів в області………………………………………………..
28
2.5.
Працевлаштування і зайнятість жінок, що звернулись до служб зайнятості …..
28
3.
Доходи і витрати населення
 
3.1.
Доходи і витрати населення ………………………..…….................……….
29
3.2.
Індекси споживчих цін (індекси інфляції) в Україні ……....………....……
30
3.3.
Середні споживчі ціни на окремі непродовольчі товари для дітей..………
30
3.4.
Індекси споживчих цін на окремі товари та послуги ……….......................
31
3.5.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств у 2013 році …..………….
32
3.6.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств з дітьми залежно від кількості дітей у їх складі у 2013 році .…..……….……………........………
33
3.7.
Структура сукупних витрат домогосподарств у 2013 році …….....……….
34
3.8.
Структура сукупних витрат домогосподарств з дітьми  залежно від кількості дітей у їх складі у 2013 році ….……..…………………………….
35
3.9.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у 2013 році ……..…………………………………..…….
36
3.10.
Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів залежно від кількості дітей у їх складі у 2013 році .................................
37
3.11.
Середньомісячна заробітна плата жінок за видами економічної діяльності ......
38
3.12.
Середній розмір місячної пенсії, призначеної окремим категоріям населення…
39
3.13.
Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з  мінімальними доходами на початок 2015 року…………………..…..……..
39
4.
Охорона здоров’я
 
4.1.
Основні показники охорони здоров’я ……………..…………..……………
40
4.2.
Забезпеченість населення закладами охорони здоров’я...............................
41
4.3.
Забезпеченість населення лікарями та середнім медперсоналом.................
41
4.4.
Забезпеченість населення закладами охорони здоров’я в містах і районах на кінець 2014 року.....
42
4.5.
Забезпеченість населення лікарями та середнім медперсоналом в містах і районах на кінець 2014 року....……………..................................................
43
4.6.
Лікувально-профілактична допомога жінкам і дітям ……………..…...…..
44
4.7.
Кількість абортів …..…………………………………………………..……..
44
4.8.
Структура захворюваності дітей у віці 0–14 років за класами хвороб у 2000 році.............
45
4.9.
Структура захворюваності дітей у віці 0–14 років за класами хвороб у 2014 році...........
45
4.10.
Захворюваність  дітей у віці 0–14 років за класами хвороб..........................
46
4.11.
Захворюваність дітей на злоякісні новоутворення...……..………………..
48
4.12.
Захворюваність дітей на активний туберкульоз……..………………….....
48
4.13.
Захворюваність дітей на  венеричні хвороби ………..…………………….
49
4.14.
Захворювання дітей у віці 0–14 років на окремі інфекційні хвороби ..…..
50
4.15.
Розподіл населення у віці 12 років і старшому, яке курить……..................
51
4.16.
Розподіл населення у віці 12 років і старшому, яке курить, у 2014 році.....
51
4.17.
Захворюваність дітей у віці 0-14 років, які підлягають  включенню у Державний реєстр осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, за класами хвороб..............…
52
4.18.
Розподіл дітей-інвалідів у віці до 18 років за окремими класами хвороб ..
54
4.19.
Кількість дітей-інвалідів у віці до 18 років, що стоять на обліку в органах Пенсійного фонду в містах і районах...............................................
56
4.20.
Захворюваність жінок на злоякісні новоутворення, венеричні хвороби, активний туберкульоз
57
4.21.
Захворюваність жінок на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (наркологічні розлади) ........................
57
4.22.
Кількість жінок, вперше  визнаних інвалідами ……..……………….......…
58
4.23.
Розподіл вперше визнаних інвалідами за статтю …………………………..
58
4.24.
Кількість інвалідів серед студентів вищих навчальних закладів.................
59
4.25.
Прийняття в експлуатацію лікарняних і амбулаторно-поліклінічних закладів ……………………………
59
5.
Житлові умови
 
5.1.
Житловий фонд …………………………………………………………...….
60
5.2.
Квартирна черга та поліпшення житлових умов …………..………….……
60
5.3.
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла .………..……..…...…..
61
5.4.
Кількість збудованих квартир………………...…………....…………….…..
61
5.5.
Прийняття в експлуатацію житла в містах і районах ...................................
62
5.6.
Забезпеченість населення житлом в містах і районах……..……….…........
63
5.7.
Забезпеченість населення житлом в містах і районах у 2014 році...............
64
5.8.
Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку, та кількість сімей, які одержали житло у міських поселеннях.........................
65
5.9.
Кількість багатодітних сімей, які перебували на квартирному обліку для одержання державного житла, та кількість одержаних ними квартир у міських поселеннях...............
67
5.10.
Кількість одиноких матерів, які перебували на квартирному обліку для одержання державного житла у міських поселеннях....................................
69
6.
Освіта, культура і відпочинок
 
6.1.
Розподіл населення за рівнем освіти у 2014 році……………………….......
70
6.2.
Охоплення населення у віці 6–17 років денними загальноосвітніми навчальними закладами
70
6.3.
Дошкільні навчальні заклади ………..…………………..………..................
71
6.4.
Дошкільні навчальні заклади в містах і районах …………...………...........
72
6.5.
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами в містах і районах …………..
74
6.6.
Кількість осіб, які навчались у навчальних закладах ………..………….…
75
6.7.
Прийняття в експлуатацію денних загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів .......
75
6.8.
Денні загальноосвітні навчальні заклади………...………….........................
76
6.9.
Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу..................................
76
6.10.
Спеціальні школи (школи-інтернати) ............................................................
77
6.11.
Денні загальноосвітні навчальні заклади в містах і районах…..……..........
78
6.12.
Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах в містах і районах…
80
6.13.
Вечірні (змінні)  навчальні заклади …………...…………….………………
82
6.14.
Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами ………………...
82
6.15.
Продовження навчання для здобуття повної середньої освіти випускниками 9-х класів..........
82
6.16.
Професійно-технічні навчальні заклади системи  Міністерства освіти і науки України ….
83
6.17.
Вищі навчальні заклади …………..…………………………………….……
84
6.18.
Кількість дівчат і жінок серед учнів, студентів та аспірантів .....................
85
6.19.
Заклади культури і мистецтва ……..………………………….…….……….
86
6.20.
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку …….
87
6.21.
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади …...…………….……………….
87
6.22.
Школи естетичного виховання……..………………………….…………….
88
6.23.
Спортивні споруди............................................................................................
88
6.24.
Спортивні школи для дітей на кінець 2014 року……...................................
88
6.25.
Дитячі та жіночі громадські організації на початок 2015 року....................
89
7.
Правопорушення
 
7.1.
Кількість жінок, які підозрювались у скоєнні злочинів ………….........…..
90
7.2.
Кількість засуджених жінок за окремі види злочинів ..................................
91
7.3.
Кількість неповнолітніх, які підозрювались у скоєнні злочинів ….......…..
92
7.4.
Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів ..............
93
7.5.
Кількість і склад осіб, які перебували на обліку в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей
94
7.6.
Кількість осіб, які перебували на обліку в органах внутрішніх справ за немедичне вживання наркотиків, психотропних речовин на кінець 2014 року ………………................................
95
8.
Соціальний захист
 
8.1.
Надання органами соціального захисту окремих видів державної допомоги сім’ям з дітьми у 2014 році
96
8.2.
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 році......
97
8.3.
Надання державної соціальної допомоги дітям-інвалідам у 2014 році ......
98
8.4.
Надання населенню субсидій в містах і районах у 2014 році ……..............
99
8.5.
Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.........
100
8.6.
Кількість дітей, які перебували під опікою чи піклуванням .......................
100
8.7.
Розподіл дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, за місцем перебування
101
8.8.
Розподіл дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, за місцем навчання.....
101
8.9.
Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2014 році
102
8.10.
Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування......
102
8.11.
Розподіл дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за місцем їх розташування на кінець 2014 року.................................................
103
8.12.
Розподіл вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей  за віком та статтю на кінець 2014 року................................................
103
8.13.
Характеристика вихованців притулку для дітей за окремими ознаками у 2014 році .......
104
8.14.
Розподіл вихованців притулку для дітей за віком та статтю у 2014 році ...
104
8.15.
Характеристика вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей за окремими ознаками у 2014 році .......................................................
105
8.16.
Розподіл вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей за віком та статтю у 2014 році ..
105
8.17.
Стан здоров’я вихованців притулку для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей у 2014 році .................................................
106
8.1.
Надання органами соціального захисту окремих видів державної допомоги сім’ям з дітьми у 2014 році
96
8.2.
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 році......
97
8.3.
Надання державної соціальної допомоги дітям-інвалідам у 2014 році ......
98
8.4.
Надання населенню субсидій в містах і районах у 2014 році ……..............
99
8.5.
Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.........
100
8.6.
Кількість дітей, які перебували під опікою чи піклуванням .......................
100
8.7.
Розподіл дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, за місцем перебування
101
8.8.
Розподіл дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, за місцем навчання.....
101
8.9.
Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2014 році
102
8.10.
Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування...............
102
8.11.
Розподіл дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за місцем їх розташування на кінець 2014 року.................................................
103
8.12.
Розподіл вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей  за віком та статтю на кінець 2014 року................................................
103
8.13.
Характеристика вихованців притулку для дітей за окремими ознаками у 2014 році .....
104
8.14.
Розподіл вихованців притулку для дітей за віком та статтю у 2014 році ...
104
8.15.
Характеристика вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей за окремими ознаками у 2014 році .....
105
8.16.
Розподіл вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей за віком та статтю у 2014 році ........................................................................
105
8.17.
Стан здоров’я вихованців притулку для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей у 2014 році .................................................
106
8.18.
Освіта вихованців притулку для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей у 2014 році ..........................................................................
106
9.
Методологічні пояснення..............................................................................
107


2. ЗАЙНЯТІСТЬ  ЖІНОК

2.1. Розподіл домогосподарств за наявністю працюючих осіб у їх складі у 2013 році

(за даними вибіркового обстеження
умов життя домогосподарств)
  Всі домогос-подарства У тому числі, які проживають
у міських поселеннях у сільській місцевості
Кількість домогосподарств, тис.
335,4
175,0
160,4
у тому числі частка

 домогосподарств (%), де

 
 
 
є працюючі особи
73,8
73,6
74,0
немає працюючих осіб
26,2
26,4
26,0
Кількість домогосподарств, у складі яких є працюючі, тис.
247,4
128,7
118,7
у тому числі частка  домогосподарств (%),  у складі яких працюючих осіб
 
 
 
одна
53,5
55,5
51,5
дві
30,1
28,8
31,5
три і більше
16,4
15,7
17,0
Середня кількість працюючих в розрахунку на одне домогосподарство,  осіб
1,2
1,2
1,2
Коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена домогосподарства, разів
2,52
2,51
2,54

2.2. Кількість жінок та їх питома вага в загальній кількості працівників за видами економічної діяльності1

  2013 2014
середньо-облікова кількість жінок всього, осіб відсотків до облікової кількості працюю-чих жінок відсотків до облікової кількості штатних праців-ників відповід-ного виду діяльності середньо-облікова кількість жінок всього, осіб відсотків до облікової кількості працюю-чих жінок відсотків до облікової кількості штатних праців-ників відповід-ного виду діяльності
Всього
101993
100,0
56,5
103097
100,0
56,7
Сільське, лісове та рибне господарство
2302
2,3
26,3
2754
2,7
27,0
Промисловість
14984
14,7
37,2
14151
13,7
36,1
Будівництво
900
0,9
18,8
747
0,7
19,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів
6379
6,2
49,5
6844
6,6
53,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
4668
4,6
41,0
4638
4,5
39,1
Тимчасове розміщування й організація  харчування
942
0,9
75,5
1025
1,0
72,3
Інформація та телекомунікації
944
0,9
42,9
757
0,7
39,7
Фінансова та страхова діяльність
2315
2,3
66,5
1923
1,9
68,3
Операції з нерухомим майном
1321
1,3
49,7
1440
1,4
49,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
1192
1,2
58,2
1439
1,4
60,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
632
0,6
30,3
467
0,5
24,5
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
9061
8,9
60,5
9283
9,0
60,3
Освіта
32362
31,7
74,5
33702
32,7
75,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
21116
20,7
81,9
21009
20,4
81,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2596
2,5
68,7
2778
2,7
67,6
Надання інших видів послуг
279
0,3
43,8
140
0,1
45,6

1Тут та в табл. 2.3, 2.4 дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.


2.3. Склад жінок-працівниць за видами економічної діяльності
на кінець 2014 року1

  Облікова кількість жінок З них жінки у віці 15–35 років
осіб відсотків до облікової кількості штатних працівників відповідного виду діяльності осіб відсотків до облікової кількості жінок відповідного виду діяльності
Всього
116457
59,9
39948
34,3
Сільське, лісове та рибне господарство
3158
31,5
839
26,6
Промисловість
15979
38,6
6328
39,6
Будівництво
823
22,1
211
25,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів
7851
57,9
4487
57,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5217
42,8
1671
32,0
Тимчасове розміщування й організація  харчування
1285
81,6
437
34,0
Інформація та телекомунікації
731
41,8
225
30,8
Фінансова та страхова діяльність
2316
73,7
1298
56,0
Операції з нерухомим майном
1467
51,5
458
31,2
Професійна, наукова та технічна діяльність
1635
64,4
608
37,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
452
24,2
127
28,1
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
10835
64,1
4104
37,9
Освіта
37767
76,4
10548
27,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
23725
83,1
7980
33,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3046
69,0
566
18,6
Надання інших видів послуг
170
50,7
61
35,9

1Див. виноску до табл. 2.2.


2.4. Змінюваність кадрів в області1

  2013 2014
 
 
 
Прийнято, осіб
40152
41245
жінки
16513
16620
чоловіки
23639
24625
відсотків до середньооблікової кількості штатних працівників відповідної статі
22,2
22,7
жінки
16,2
16,1
чоловіки
30,1
31,3
Вибуло, осіб
42784
44894
жінки
17116
18568
чоловіки
25668
26326
відсотків до середньооблікової кількості штатних працівників відповідної статі
23,7
24,7
жінки
16,8
18,0
чоловіки
32,7
33,5
У тому числі з причин скорочення штатів, осіб
1725
1773
жінки
948
993
чоловіки
777
780
відсотків до середньооблікової кількості штатних працівників відповідної статі
1,0
1,0
жінки
0,9
1,0
чоловіки
1,0
1,0

1Див. виноску до табл. 2.2.


2.5. Працевлаштування і зайнятість жінок, що звернулись до служб зайнятості1

1 – осіб;
2 – питома вага жінок в загальній кількості осіб даної категорії; відсотків
    2000 2005 2010 2013 2014
Перебувало безробітних жінок на обліку в службі зайнятості на кінець року
1
20409
13512
7465
6258
6404
 
2
59,6
53,4
55,3
56,4
57,2
Працевлаштовано безробітних жінок службою зайнятості
1
5839
16057
11166
6035
6248
 
2
45,3
45,7
45,8
46,7
47,7

1Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.


9. МЕТОДОЛОГІЧНІ  ПОЯСНЕННЯ

1. Демографічне становище

Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше 12 місяців).

Постійне населення – населення, яке на момент перепису постійно проживає на певній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо термін їх відсутності не перевищує 12 місяців.

Міське населення – населення, яке проживає у міських населених пунктах.

Сільське населення – населення, яке проживає у сільських населених пунктах.

До міських населених пунктів належать міста та селища міського типу, до сільських – села і селища.

Загальні коефіцієнти народжуваності та смертності – відношення відповідно кількості живонароджених і кількості померлих протягом календарного року до середньорічної кількості наявного населення. Розраховуються на 1000 осіб наявного населення.

Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю живонароджених і кількістю померлих.

Середня очікувана тривалість життя населення – кількість років, яку в середньому належить прожити даному поколінню народжених за умови, що протягом всього життя цього покоління (при переході його з одного віку до іншого) рівень смертності буде дорівнювати сучасному рівню смертності населення в окремих вікових групах.

 

2. Зайнятість жінок

Облікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та отримують заробітну плату, включаючи тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством, проходять військову службу за призовом під час мобілізації) і не враховує працюючих за цивільно-правовими договорами.

Середньооблікова кількість штатних працівників не враховує працюючих за цивільно-правовими договорами, та тимчасово відсутніх, які знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством, проходять військову службу за призовом під час мобілізації. В середньому за рік обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи, що минули у звітному році, та ділення одержаної суми на 12 місяців. При цьому зайнятих працівників враховують тільки один раз (за місцем основної  роботи)  незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу.

Зареєстровані безробітні відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI, введеного в дію 1 січня 2013 року – це громадяни працездатного віку, які зареєстровані в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітні і готові та здатні приступити до роботи. Безробітними також визнають інвалідів, які не досягли пенсійного віку, та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу згідно чинного законодавства, а також осіб молодше 16-річного віку, які працювали та були звільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці. Статус безробітного надається незайнятим особам з першого дня реєстрації в державній службі зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

 

3. Доходи і витрати населення

Доходи населення включають обсяг нарахованих у грошовій та натуральній формі: заробітної плати (включаючи одержану населенням з-за кордону), прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних трансфертів.

Витрати та заощадження населення включають: витрати на придбання товарів та послуг; сплачені доходи від власності, поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти; нагромадження основного капіталу та матеріальних оборотних коштів, а також приріст фінансових активів у вигляді заощаджень у вкладах, в іноземній валюті тощо.

Номінальна заробітна плата – нарахування працівникам у грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. Вона включає обов’язкові відрахування із заробітної плати працівників: податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок. До номінальної заробітної плати не відносять: грошове  забезпечення кадрових військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу; виплати, що здійснені за рахунок коштів фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця; суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, здійснені роботодавцем. Показник середньомісячної (за рік) номінальної заробітної плати штатних працівників визначають діленням суми нарахованого фонду оплати праці за рік на середньорічну кількість працівників та 12 місяців.

Сукупні витрати домогосподарств складаються з грошових витрат, а також вартості спожитих домогосподарством продовольчих товарів, отриманих з особистого підсобного господарства, в порядку самозаготівель або подарованих родичами та іншими особами, суми отриманих пільг та безготівкових субсидій на оплату житла, комунальних продуктів та послуг, суми пільг на оплату телефону, проїзду в транспорті, на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо. Вартість подарованих домогосподарством родичам та іншим особам продуктів харчування, отриманих з особистого підсобного господарства, включають до сукупних витрат у зв’язку з постійним характером цієї допомоги.

Сукупні ресурси домогосподарств включають загальні доходи, а також суми використаних заощаджень, приросту в обстежуваному  періоді позик, кредитів, боргів, узятих домогосподарством, а також повернених домогосподарству боргів. Цей показник відображає потенційні ресурси домогосподарства, отримані в обстежуваному періоді, незалежно від джерел їх надходження.

 

4. Охорона здоров’я

У загальну кількість лікарів включено всіх лікарів з вищою медичною освітою на кінець року, які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, освіти, науково-дослідних інститутах, закладах, що здійснюють підготовку кадрів, в апараті управління закладами охорони здоров’я тощо. У цьому показнику до 2008 року були враховані як лікарі-стоматологи з вищою освітою, так і зубні лікарі, що мають середню медичну освіту. Починаючи з 2008 року у загальній кількості лікарів не враховуються зубні лікарі, що мають середню медичну освіту.

До кількості  середнього  медичного  персоналу  включаються всі особи з середньою медичною освітою (крім зубних лікарів), які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, дошкільних навчальних закладах, школах, будинках дитини тощо.

У кількості лікарських закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, враховано всі медичні заклади, що ведуть амбулаторний прийом (поліклініки, амбулаторії, диспансери, поліклінічні відділення лікарняних закладів, лікарські  пункти охорони здоров'я тощо).

У лікарняних  закладах обліковуються ліжка на кінець року, забезпечені необхідним устаткуванням і готові  для  прийому  хворих, незалежно від того, зайняті вони хворими чи ні.

Рівень захворюваності  визначають як частку від ділення кількості хворих  з  уперше в житті  встановленим  діагнозом  на середньорічну кількість постійного населення. Дані про захворюваність за видами хвороб наводяться по лікувально–профілактичних закладах Міністерства охорони здоров’я.

Інвалідність – соціальна недостатність унаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту та допомоги.

 

5. Житлові умови

Житловий фонд – сукупність житлових приміщень, включаючи житлові будинки, спеціальні будинки (гуртожитки, притулки, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів –  дорослих і дітей, дитячі будинки, інтернати при школах і школи-інтернати), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в будівлях, придатних для проживання.

У складі житлового фонду не враховуються дачі, літні садові будиночки, спортивні та туристичні бази, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки відпочинку,  пансіонати, будинки для приїжджих, готелі, залізничні вагони та інші будівлі та приміщення, призначені для сезонного і тимчасового проживання, незалежно від  часу проживання в них громадян.

Загальна площа житлових приміщень складається з площі житлових кімнат і підсобних приміщень (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках) і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас – 0,3; лоджій – 0,5; засклених балконів – 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор – 1,0.

 

6. Освіта, культура і відпочинок

До дошкільних навчальних закладів належать ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки (спеціальні та санаторні), навчально-виховні комплекси тощо.

Охоплення дітей дошкільними закладами визначається як частка від ділення кількості дітей у дошкільних закладах на кінець року на кількість постійного населення  у віці 1–6 років без врахування учнів 1-х класів, організованих у загальноосвітніх навчальних закладах.

До загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) належать школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), санаторні школи всіх ступенів, а також спеціальні школи (школи-інтернати) та школи соціальної реабілітації.

Загальноосвітні навчальні заклади першого ступеня (початкова школа) забезпечують початкову загальну освіту, другого ступеня (основна школа) – базову загальну середню  освіту, третього ступеня (старша школа) – повну загальну середню освіту.

Професійно-технічні навчальні  заклади (ПТНЗ) – навчальні заклади для забезпечення професійно-технічної освіти. Випускникові професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії).

До вищих навчальних закладів (ВНЗ) належать  технікуми, училища, коледжі, інститути, університети тощо.

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:  І – технікуми,  училища, ІІ – коледжі та інші прирівнені до них заклади,  ІІІ і ІV – університети, інститути.

У рамках удосконалення державного статистичного спостереження з питань вищої освіти змінено методологію формування показників, які характеризують прийом до ВНЗ і випуск фахівців. Так, починаючи з 2004/2005 навчального року наводяться дані про прийом на початковий цикл навчання (тобто про студентів, які тільки розпочали навчання у ВНЗ) та випуск фахівців (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).

Закладами культури вважаються театри, філармонії, організації телебачення та радіомовлення, демонстратори фільмів, музеї, бібліотеки, клубні заклади, парки культури і відпочинку, школи естетичного виховання (початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади). Демонстраторами фільмів є суб’єкти кінематографії, які здійснюють демонстрування (публічний показ) фільмів (кінотеатри, міські та сільські кіноустановки, відеозали та відеоустановки).

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючі, спеціально організовані або пристосовані заклади, призначені для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що мають визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. До дитячих закладів оздоровлення належать дитячі заклади санаторного типу, дитячі центри та позаміські заклади оздоровлення та відпочинку. До дитячих закладів відпочинку належать табори з денним перебуванням, дитячі заклади праці та відпочинку і наметові містечка.

 

7. Правопорушення

Злочином визнають передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, що посягає на суспільний лад України, його політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок.

Кількість виявлених злочинів – офіційно виявлені суспільно небезпечні діяння, які передбачені Кримінальним кодексом.

Умисним злочин визнають тоді, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Відповідальність неповнолітніх – кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло шістнадцять років; особи, які вчинили злочин у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за вбивство, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я, зґвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, злісне або особливо злісне хуліганство, умисне знищення або пошкодження майна юридичних та фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а також за умисне вчинення дій, які можуть викликати аварію поїзда.

 

8. Соціальний захист

Дитина-сирота – дитина, у якої померли чи загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

Діти, позбавлені батьківського піклування – діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, безпритульні діти.

Усиновлення – прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.

Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування – над дитиною у віці від 14 до 18 років.