Головне управління статистики у Волинській областіСтатистичний  збірникМОЛОДЬ ВОЛИНІЛуцьк - 2014Головне управління статистики у Волинській областіАдреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

Телефон: 78-51-57, 28-26-57

Факс: 78-56-71

Електрона пошта: Iutsk@Iutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


Відповідальна за випуск Берегович Н.Д.


© Головне управління статистики у Волинській області, 2014
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Збірник пропонує Вашій увазі інформацію, яка характеризує  становище молоді Волинської області у 2013р. порівняно з попередніми роками (більшість показників представлено за 2000, 2005, 2010, 2012, 2013рр.). Видання містить основні демографічно-соціальні показники, дані про зайнятість молоді, стан здоров'я, освіту, антисуспільні прояви. Окремі показники наведено в середньому в Україні. Для розрахунку відносних показників дані використовувались в одиницях.

Збірник грунтується на використанні матеріалів державної статистики та результатах вибіркових обстежень, проведених органами державної статистики, адміністративних даних органів внутрішніх справ, прокуратури, освіти, культури, соціального захисту, судової адміністрації. Використана інформація обласного центру зайнятості про працевлаштування і зайнятість молоді, що звернулись до служб зайнятості, управління охорони здоров’я облдержадміністрації про стан здоров’я молоді.


СКОРОЧЕННЯ

грн. – гривня

р. – рік

тис. – тисяча

% – відсоток


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–)       - явищ не було
Крапки (...)  - відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) - явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х)  - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне

Зміст

    Стор.
 
Передмова
3
 
Скорочення
3
 
Умовні позначення
3
1.
Демографічна ситуація
7
1.1
Кількість молоді
8
1.2
Вікова структура молоді на 1 січня 2014 року
9
1.3
Кількість молоді за статтю та віком на 1 січня 2014 року
9
1.4
Кількість населення у віці 15–34 роки у містах і районах на 1 січня 2014 року
10
1.5
Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за статтю та віком
11
1.6
Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за віком,  статтю та дошлюбним станом у 2013 році
11
1.7
Розподіл народжених за віком матері
12
1.8
Кількість позашлюбних народжень
12
1.9
Розподіл народжених за віком матері у містах і районах у 2013 році
13
1.10
Розподіл померлих у віці 15–34 роки за віковими групами та окремими причинами смерті у 2013 році
14
2.
Охорона здоров’я
15
2.1
Основні показники охорони здоров’я
16
2.2
Захворюваність молоді (у віці 15–34 роки) на окремі хвороби
17
2.3
Захворюваність дітей (у віці 15–17 років) на окремі хвороби
18
2.4
Розподіл хворих (у віці 15–34 роки) на окремі хвороби за статтю та віком у 2013 році
18
2.5
ВІЛ-інфіковані,  які знаходяться на обліку у медичних закладах
19
2.6
Аборти
19
2.7
Кількість осіб у віці 18–39 років, вперше визнаних інвалідами у 2013 році, за групами хвороб
20
3.
Зайнятість молоді
21
3.1
Зайнятість молоді за видами економічної діяльності на кінець  2013 року
22
3.2
Кількість безробітної молоді по міських і районних центрах зайнятості у 2013 році
23
3.3
Працевлаштування молоді по міських і районних центрах зайнятості у 2013 році
24
3.4
Економічна активність населення за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2013 році
25
3.5
Рівень економічної активності за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2013 році
26
3.6
Рівень зайнятості за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2013 році
26
3.7
Рівень безробіття за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2013 році
26
4.
Освіта та культура
27
4.1
Заклади освіти за видами навчання
28
4.2
Денні загальноосвітні навчальні заклади у містах і районах
29
4.3
Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами
31
4.4
Продовження навчання для здобуття повної середньої освіти випускниками 9-х класів
31
4.5
Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами у містах і районах у 2013 році
32
4.6
Професійно-технічні навчальні заклади системи Міністерства освіти і науки України
33
4.7
Окремі категорії випускників професійно-технічних навчальних закладів у 2013 році
34
4.8
Вищі навчальні заклади
35
4.9
Чисельність студентів у вищих навчальних закладах
36
4.10
Чисельність прийнятих на навчання у ВНЗ різних рівнів акредитації
36
4.11
Чисельність окремих категорій студентів
37
4.12
Прийом студентів до ВНЗ на навчання за джерелами фінансування
38
4.13
Конкурс на вступних іспитах до вищих навчальних закладів
39
4.14
Розподіл студентів вищих навчальних закладів за галузями знань
39
4.15
Підготовка фахівців вищими навчальними закладами
40
4.16
Розподіл аспірантів і докторантів за віком та статтю
40
4.17
Заклади культури і мистецтва
41
4.18
Забезпеченість населення закладами культури у містах і районах
42
5.
Житлові умови
44
5.1
Надання житла молодим сім’ям
44
5.2
Кількість молодих сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку у містах і районах
45
5.3
Кількість молодих сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили свої житлові умови у містах і районах
45
6.
Антисуспільні прояви
46
6.1
Кількість виявлених молодих людей (у віці 14–28 років), які вчинили кримінальні правопорушення, окремими видами
47
6.2
Кількість і склад неповнолітніх, які перебували  на обліку  в кримінальній міліції у справах дітей
48
6.3
Склад засуджених
49
6.4
Питома вага молодих людей (у віці до 14–29 років), засуджених за окремі види злочинів
49
6.5
Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів
50
6.6
Кількість осіб, які знаходились на обліку за немедичне вживання наркотиків, психотропних речовин
50
7.
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей, молоді та молодіжні організації
51
7.1
Розподіл клієнтів ЦСССДМ, яким у 2013 році надано індивідуальні послуги, за віком та статтю
52
7.2
Кількість осіб, яким в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано індивідуальні послуги
52
7.3
Молодіжні громадські організації, зареєстровані на кінець 2013 року
53
8.
Методологічні пояснення
54

3. ЗАЙНЯТІСТЬ  МОЛОДІ

Працююче населення більш, ніж  на третину складається з молодих людей у віці до 35 років. Як і в попередні роки, наймолодші кадри зосередженні у сфері фінансової та страхової діяльності, в торгівельних організаціях та на підприємствах з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – більше половини працюючих в цих видах діяльності у згаданому віці.

На кінець минулого року на кожних дванадцятьох працюючих молодих людей припадало по одному безробітному, зареєстрованому в державній службі зайнятості. Серед громадян, які мали статус безробітного впродовж 2013 року, молодь становила більше половини (19,9 тис. осіб, або 52,4%), причому спостерігається тенденція до зниження цього показника. На кінець року на обліку знаходилось 5,7 тис. безробітних  молодих людей, або 51,1% загальної кількості безробітних, проти відповідно 6,1 тис. і 51,4% – на початок.

Майже третина молодих людей, або 6,3 тис. осіб були працевлаштовані. Зокрема, впродовж 2013р. до державної служби зайнятості звернулось понад 1,8 тис. випускників вищих та професійно-технічних закладів освіти, за її сприяння працевлаштовано 327 осіб, решта працевлаштовуються самостійно.

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, рівень економічної активності, як і рівень зайнятості, був найвищим у віковій категорії 30–34 роки, зокрема у чоловіків та мешканців сільської місцевості. Проблема безробіття більш гостро постає перед молоддю у віці 15–24 роки, яка порівняно з іншими віковими групами, не маючи належної освіти та професійного досвіду, не здатна на рівних конкурувати на ринку праці.

3.1. Зайнятість молоді за видами економічної діяльності на кінець 2013 року

  Кількість працівників у віці 15–35 років
всього, осіб у % до загальної кількості штатних працівників відповідного виду діяльності жінки
осіб у % до загальної кількості жінок відповідного виду діяльності
Всього
66662
34,6
39347
34,3
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
2560
30,0
692
26,3
сільське господарство
1776
28,5
524
23,7
Промисловість 
17155
40,5
6365
38,0
Будівництво
1331
29,2
240
24,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
7503
55,8
4171
57,1
Транспорт, складське господарство,  поштова та кур’єрська діяльність
3865
32,3
1831
34,3
Тимчасове розміщування й

організація харчування

606
48,8
469
47,7
Інформація та телекомунікації
602
26,9
262
26,0
Фінансова та страхова діяльність
1959
54,2
1496
56,2
Операції з нерухомим майном
663
25,0
280
20,2
Професійна, наукова та

технічна діяльність

704
32,3
438
32,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
699
31,8
171
25,3
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
5547
34,5
3767
36,7
Освіта
13130
27,1
10458
28,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
9272
32,3
8031
33,6
Мистецтво,спорт, розваги та відпочинок
884
22,3
580
21,3
Надання інших видів послуг
182
28,0
96
31,3

Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх  відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

3.2 Кількість безробітної молоді по міських і районних центрах зайнятості  у 2013 році

(осіб)
  Кількість зареєстрованих в центрах зайнятості безробітних у віці до 35 років
перебувало на обліку на початок року зареєстровано за рік перебувало на обліку на кінець року
Волинська область
6094
13786
5663
м.Луцьк
1586
2670
1597
м.Володимир-Волинський та район
477
1132
387
м.Ковель та район
828
1784
741
м.Нововолинськ
471
2364
506
райони
 
 
 
Горохівський
297
589
269
Іваничівський
155
340
135
Камінь-Каширський
136
385
140
Ківерцівський
259
770
292
Локачинський
115
275
108
Луцький
265
571
218
Любешівський
84
241
86
Любомльський
220
459
179
Маневицький
224
507
203
Ратнівський
195
313
119
Рожищенський
255
408
180
Старовижівський
150
322
164
Турійський
240
450
211
Шацький
137
206
128

Примітка. У цій та наступній таблиці дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

3.3 Працевлаштування молоді по міських і районних центрах зайнятості  у 2013 році

  Кількість громадян у віці до 35 років, які мали статус безробітного впродовж року – всього, осіб З них працевлаштовано
осіб у % до загальної кількості безробітних у віці до 35 років
 
 
 
 
Волинська область
19880
6325
31,8
м.Луцьк
4256
1567
36,8
м.Володимир-Волинський та район
1609
534
33,2
м.Ковель та район
2612
811
31,0
м.Нововолинськ
2835
587
20,7
райони
 
 
 
Горохівський
886
253
28,6
Іваничівський
495
176
35,6
Камінь-Каширський
521
197
37,8
Ківерцівський
1029
326
31,7
Локачинський
390
123
31,5
Луцький
836
295
35,3
Любешівський
325
135
41,5
Любомльський
679
200
29,5
Маневицький
731
246
33,7
Ратнівський
508
167
32,9
Рожищенський
663
218
32,9
Старовижівський
472
169
35,8
Турійський
690
202
29,3
Шацький
343
119
34,7

3.4. Економічна активність населення  за статтю, місцем проживання
та віковими групами у 2013 році

  Всього, тис. осіб З них у віці, у %
15–24 роки 25–29 років 30–34 роки
Економічно активне населення
483,6
13,0
13,9
13,5
жінки
235,9
13,0
12,2
13,1
чоловіки
247,7
13,0
15,4
14,0
міські поселення
232,9
9,8
15,2
15,4
сільська місцевість
250,7
16,0
12,6
11,7
Зайняті
445,7
11,4
13,4
13,6
жінки
220,1
11,3
12,0
13,0
чоловіки
225,6
11,4
14,8
14,2
міські поселення
218,3
9,2
15,3
15,2
сільська місцевість
227,4
13,4
11,6
12,1
Безробітні
37,9
32,2
19,0
12,6
жінки
15,8
36,7
15,2
13,9
чоловіки
22,1
29,0
21,7
11,8
міські поселення
14,6
18,5
13,0
19,9
сільська місцевість
23,3
40,8
22,7
8,2
Економічно неактивне населення
262,7
29,6
9,0
5,4
жінки
150,9
25,1
11,2
6,2
чоловіки
111,8
35,8
6,1
4,2
міські поселення
171,3
27,3
9,9
5,5
сільська місцевість
91,4
33,9
7,4
5,2

Примітка. У цій та наступних табл. 3.5–3.7 інформацію наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

3.5. Рівень економічної активності за статтю, місцем проживання
та віковими групами у 2013 році

(у % до всього населення відповідної вікової групи)
  Всього У тому числі за віковими групами, років
15–24 25–29 30–34
Все населення
64,8
44,7
73,9
82,3
жінки
61,0
44,8
63,0
76,6
чоловіки
68,9
44,5
84,9
88,0
міські поселення
57,6
32,8
67,7
79,3
сільська місцевість
73,3
56,3
82,3
86,2

3.6. Рівень зайнятості за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2013 році

(у % до всього населення відповідної вікової групи)
  Всього У тому числі за віковими групами, років
15–24 25–29 30–34
Все населення
59,7
36,0
66,0
76,2
жінки
56,9
36,4
57,8
71,1
чоловіки
62,8
35,6
74,3
81,4
міські поселення
54,0
28,9
64,1
72,9
сільська місцевість
66,5
43,0
68,6
80,6

3.7. Рівень безробіття за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2013 році

(у % до економічно активного населення відповідної вікової групи)
  Всього У тому числі за віковими групами, років
15–24 25–29 30–34
Все населення
7,8
19,4
10,7
7,4
жінки
6,7
18,9
8,3
7,1
чоловіки
8,9
19,9
12,5
7,5
міські поселення
6,3
11,8
5,4
8,1
сільська місцевість
9,3
23,8
16,7
6,5

8. МЕТОДОЛОГІЧНІ  ПОЯСНЕННЯ

Демографічне становище

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент обліку на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх.

Міське і сільське населення. До міського населення відносять осіб, які проживають в міських поселеннях, до сільського – які проживають в сільській місцевості. Міські поселення – це населені пункти, затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу. Всі інші населені пункти – сільські.

Молодь – особи у віці 15–34 роки.


Стан здоров’я

Рівень захворюваності  визначають як частку від ділення кількості хворих  з  уперше в житті  встановленим  діагнозом  на   середньорічну кількість постійного населення. Дані про захворюваність за видами хвороб наводяться по лікувально–профілактичних закладах Міністерства охорони здоров’я.

Інвалідність – соціальна недостатність унаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту та допомоги.

 

Зайнятість

Економічно активне населення згідно з концепцією робочої сили – це населення обох статей віком 15–70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. Економічно активними вважають осіб, зайнятих економічною діяльністю, яка приносить доход (зайняті), та безробітних.

З 1995 року відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП) у практику роботи органів державної статистики впроваджені вибіркові обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Ці вибіркові обстеження проводять за місцем постійного проживання на­се­лен­ня та охоплюють осіб віком 15–70 років, щодо яких розраховують оцінки показників економічної активності, зайнятості та безробіття.

Зайнятими (за матеріалами вибіркових обстежень) вважають осіб у віці 15–70 років, які:

працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б 1 годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самостійно), в окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві;  працювали безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності;

були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (справу), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з певних причин.

Рівень  економічної активності визначають як відношення (у відсотках) кількості економічно активного населення віком 15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення відповідної соціально-демографічної групи.Рівень зайнятості визначають як відношення (у відсотках) кількості зайнятого населення віком 15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення  відповідної соціально-демографічної  групи.

Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.

Економічно неактивне населення (поза робочою силою) – особи, які не можуть бути класифіковані як «зайняті» або «безробітні». До складу цієї категорії населення включають незайнятих осіб, які належать до таких соціальних груп: пенсіонери; студенти (учні) денної форми навчання; особи, які виконують домашні (сімейні) обов’язки; особи працездатного віку, які зневірились знайти роботу; особи, які вважають, що немає підходящої роботи та не знають де і як її знайти; інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, діяльність яких не відноситься до економічної (виконання неоплачуваної чи добровільної роботи тощо).

 

Освіта та культура

До загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) належать школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), санаторні школи всіх ступенів, а також спеціальні школи (школи-інтернати) та школи соціальної реабілітації.

Загальноосвітні навчальні заклади першого ступеня (початкова школа) забезпечують початкову загальну освіту, другого ступеня (основна школа) – базову загальну середню  освіту, третього ступеня (старша школа) – повну загальну середню освіту.

Професійно-технічні навчальні  заклади (ПТНЗ) – навчальні заклади для забезпечення професійно-технічної освіти. Випускникові професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).

До вищих навчальних закладів (ВНЗ) належать  технікуми, училища, коледжі, інститути, університети тощо.

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:  І – технікуми,  училища, ІІ – коледжі та інші прирівнені до них заклади,  ІІІ і ІV – університети, інститути.

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади І рівня акредитації;

бакалавр – забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади ІІ–ІV рівнів акредитації;

спеціаліст, магістр – забезпечують вищі навчальні заклади ІІІ і ІV рівнів акредитації.

У рамках удосконалення державного статистичного спостереження з питань вищої освіти змінено методологію формування показників, які характеризують прийом до ВНЗ і випуск фахівців.

Так, починаючи з 2004/2005 навчального року наводяться дані про прийом на початковий цикл навчання (тобто про студентів, які тільки розпочали навчання у ВНЗ) та випуск фахівців (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).

Закладами культури вважаються театри, філармонії, організації телебачення та радіомовлення, демонстратори фільмів, музеї, бібліотеки, клубні заклади, парки культури і відпочинку, школи естетичного виховання (початкові мистецькі навчальні заклади).

 

Антисуспільні прояви

Злочином визнають передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, що посягає на суспільний лад України, його політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок.

Відповідальність неповнолітніх – кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло шістнадцять років; особи, які вчинили злочин у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за вбивство, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я, зґвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, злісне  або особливо злісне хуліганство, умисне знищення або пошкодження майна юридичних та фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а також за умисне вчинення дій, які можуть викликати аварію поїзда.