Головне управління статистики у Волинській областіСтатистичний  збірникМОЛОДЬ ВОЛИНІЛуцьк - 2015Головне управління статистики у Волинській областіАдреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

Телефон: 78-51-57, 28-26-57

Факс: 78-56-71

Електрона пошта: Iutsk@Iutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua

 

 

 

Відповідальна за випуск Берегович Н.Д.

 

 

© Головне управління статистики у Волинській області, 2015
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Головне управління статистики підготувало видання «Молодь Волині».

Збірник пропонує Вашій увазі інформацію, яка характеризує  становище молоді Волинської області у 2014 році порівняно з попередніми роками (більшість показників представлено за 2000, 2005, 2010, 2013, 2014 роки). Видання містить основні демографічні показники, дані про зайнятість молоді, стан здоров'я, освіту, антисуспільні прояви. Окремі показники наведено в середньому в Україні. За 2014 рік середній показник по Україні подано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Для розрахунку відносних показників дані використовувались в одиницях.

Збірник грунтується на використанні матеріалів державної статистики та результатах вибіркових обстежень, проведених органами державної статистики, адміністративних даних прокуратури, судової адміністрації, управлінь освіти, культури, органів внутрішніх справ. Використана інформація обласного центру зайнятості про працевлаштування і зайнятість молоді, що звернулись до служб зайнятості, управління охорони здоров’я облдержадміністрації про стан здоров’я молоді.

Висловлюємо подяку установам, які надали додаткову інформацію, чим допомогли збагатити вміст збірника.

Користувачі статистичної інформації можуть придбати електронний варіант збірника на компакт-диску.

Колектив Головного управління статистики у Волинській області сподівається, що збірник буде корисним для всіх, хто вивчає і цікавиться проблемами молоді.

 


 

СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток

грн. – гривня

р. – рік

тис. – тисяча

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було
Крапки (...) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне
«у тому числі»,

«з них»

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми


Зміст
 
 
Стор.
 
Передмова
3
 
Скорочення
3
 
Умовні позначення
3
1.
Демографічна характеристика
6
1.1.
Кількість молоді
7
1.2.
Вікова структура молоді на 1 січня 2015 року
8
1.3.
Кількість молоді за статтю та віком на 1 січня 2015 року
8
1.4.
Чисельність населення у віці 15–34 роки у містах і районах на
1 січня 2015 року
9
1.5.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за віком подружжя
10
1.6.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за віком та дошлюбним станом подружжя у 2014 році
10
1.7.
Розподіл живонароджених за віком матері
11
1.8.
Кількість позашлюбних народжень
11
1.9.
Розподіл живонароджених за віком матері у містах і районах у 2014 році
12
1.10.
Розподіл померлих у віці 15–34 роки за віковими групами та окремими причинами смерті у 2014 році
13
2.
Охорона здоров’я
14
2.1.
Основні показники охорони здоров’я
15
2.2.
Захворюваність молоді (у віці 15–34 роки) на окремі хвороби
16
2.3.
Захворюваність дітей (у віці 15–17 років) на окремі хвороби
17
2.4.
Розподіл хворих (у віці 15–34 роки) на окремі хвороби за статтю та віком у 2014 році
17
2.5.
ВІЛ-інфіковані,  які знаходяться на обліку у медичних закладах
18
2.6.
Аборти
18
2.7.
Кількість осіб у віці 18–39 років, вперше визнаних інвалідами у 2014 році, за групами хвороб
19
3.
Зайнятість молоді
20
3.1.
Зайнятість молоді за видами економічної діяльності на кінець  2014 року
21
3.2.
Кількість безробітної молоді по міських і районних центрах зайнятості у 2014 році
22
3.3.
Працевлаштування молоді по міських і районних центрах зайнятості у 2014 році
23
3.4.
Економічна активність населення за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2014 році
24
3.5.
Рівень економічної активності за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2014 році
25
3.6.
Рівень зайнятості за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2014 році
25
3.7.
Рівень безробіття за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2014 році
25
4.
Освіта та культура
26
4.1.
Заклади освіти за видами навчання
27
4.2.
Денні загальноосвітні навчальні заклади у містах і районах
28
4.3.
Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами
30
4.4.
Продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів
30
4.5.
Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами у містах і районах у 2014 році
31
4.6.
Професійно-технічні навчальні заклади системи Міністерства освіти і науки України
32
4.7.
Окремі категорії випускників професійно-технічних навчальних закладів у 2014 році
33
4.8.
Вищі навчальні заклади
34
4.9.
Чисельність студентів у вищих навчальних закладах
35
4.10.
Чисельність прийнятих на навчання у ВНЗ різних рівнів акредитації
35
4.11.
Чисельність окремих категорій студентів
36
4.12.
Прийом студентів до ВНЗ на навчання за джерелами фінансування
37
4.13.
Конкурс на вступних іспитах до вищих навчальних закладів
38
4.14.
Розподіл студентів вищих навчальних закладів за галузями знань.
38
4.15.
Підготовка фахівців вищими навчальними закладами
39
4.16.
Розподіл аспірантів і докторантів за віком та статтю
39
4.17.
Заклади культури і мистецтва
40
4.18.
Забезпеченість населення клубними закладами і бібліотечним фондом у містах і районах
41
4.19.
Молодіжні громадські організації, зареєстровані на кінець 2014 року
43
5.
Житлові умови
44
5.1.
Надання житла молодим сім’ям
44
5.2.
Кількість молодих сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку у містах і районах
45
5.3.
Кількість молодих сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили свої житлові умови у містах і районах
45
6.
Антисуспільні прояви
46
6.1.
Кількість виявлених молодих людей (у віці 14–28 років), які вчинили кримінальні правопорушення, окремими видами
47
6.2.
Кількість і склад неповнолітніх, які перебували  на обліку  в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей
48
6.3.
Склад засуджених
49
6.4.
Питома вага молоді (у віці до 30 років), засудженої за окремі види злочинів
49
6.5.
Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів .
50
6.6.
Кількість осіб, які знаходились на обліку в органах внутрішніх справ через немедичне вживання наркотиків, психотропних речовин
50
7.
Методологічні пояснення
51


3. ЗАЙНЯТІСТЬ  МОЛОДІ

Працююче населення більш, ніж  на третину складається з молодих людей у віці до 35 років. Як і в попередні роки, наймолодші кадри зосереджені в торгівельних організаціях та на підприємствах з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, у сфері фінансової та страхової діяльності – більше половини працюючих в цих видах діяльності у згаданому віці.

На кінець минулого року на кожних дванадцятьох працюючих молодих людей припадало по одному безробітному, зареєстрованому в державній службі зайнятості. Серед громадян, які мали статус безробітного впродовж 2014р., молодь становила більше половини (18,5 тис. осіб, або 50,9%), причому спостерігається тенденція до зниження цього показника. На кінець року на обліку знаходилось 5,4 тис. безробітних  молодих людей, або 48,1% загальної кількості безробітних, проти відповідно 5,7 тис. і 51,1% – на початок.

Майже третина молодих людей, або 6,1 тис. осіб були працевлаштовані. Зокрема, впродовж 2014р. до державної служби зайнятості звернулось понад тисячу випускників вищих та професійно-технічних закладів освіти, за її сприяння працевлаштовано 244 особи, решта працевлаштовуються самостійно.

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності рівень економічної активності був найвищим у віковій категорії 25–29 років, а рівень зайнятості – у віковій категорії 30–34 роки, зокрема у чоловіків та жителів міських поселень. Проблема безробіття більш гостро постає перед молоддю у віці 15–24 роки, яка порівняно з іншими віковими групами, не маючи належної освіти та професійного досвіду, не здатна на рівних конкурувати на ринку праці.   

3.1. Зайнятість молоді за видами економічної діяльності на кінець 2014 року

  Кількість штатних працівників у віці 15–35 років
осіб відсотків до облікової кількості штатних працівників відповідного виду діяльності жінки
осіб відсотків до облікової кількості штатних працівників – жінок відповідного виду діяльності
Всього
66233
34,1
39948
34,3
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
2742
27,4
839
26,6
сільське господарство
1913
26,3
666
25,0
Промисловість
16843
40,7
6328
39,6
Будівництво
1199
32,2
211
25,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
7632
56,3
4487
57,2
Транспорт, складське господарство,  поштова та кур’єрська діяльність
3594
29,5
1671
32,0
Тимчасове розміщування й

організація харчування

565
35,9
437
34,0
Інформація та телекомунікації
517
29,5
225
30,8
Фінансова та страхова діяльність
1662
52,9
1298
56,0
Операції з нерухомим майном
959
33,7
458
31,2
Професійна, наукова та

технічна діяльність

858
33,8
608
37,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
533
28,6
127
28,1
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
5900
34,9
4104
37,9
Освіта
13065
26,4
10548
27,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
9223
32,3
7980
33,6
Мистецтво,спорт, розваги та відпочинок
822
18,6
566
18,6
Надання інших видів послуг
119
35,5
61
35,9

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.


3.2 Кількість безробітної молоді по міських і районних центрах зайнятості  у 2014 році

                                                                                                                  
(осіб)
  Кількість зареєстрованих в центрах зайнятості безробітних у віці до 35 років
перебувало на обліку на початок року зареєстровано за рік перебувало на обліку на кінець року
 
 
 
 
Волинська область
5663
12831
5379
м.Луцьк
1597
3617
1483
м.Володимир-Волинський та район
387
1149
369
м.Ковель та район
741
1496
669
м.Нововолинськ
506
1087
430
райони
 
 
 
Горохівський
269
521
259
Іваничівський
135
249
125
Камінь-Каширський
140
429
175
Ківерцівський
292
714
282
Локачинський
108
252
90
Луцький
218
481
186
Любешівський
86
243
92
Любомльський
179
466
186
Маневицький
203
456
226
Ратнівський
119
287
124
Рожищенський
180
503
241
Старовижівський
164
281
122
Турійський
211
411
196
Шацький
128
189
124

Примітка. У цій та наступній таблиці дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.3.3 Працевлаштування молоді по міських і районних центрах зайнятості  у 2014 році

  Кількість громадян у віці до 35 років, які мали статус безробітного впродовж року – всього, осіб З них працевлаштовано
осіб відсотків до загальної кількості безробітних у віці до 35 років
Волинська область
18494
6079
32,9
м.Луцьк
5214
1647
31,6
м.Володимир-Волинський та район
1536
598
38,9
м.Ковель та район
2237
608
27,2
м.Нововолинськ
1593
569
35,7
райони
 
 
 
Горохівський
790
224
28,4
Іваничівський
384
131
34,1
Камінь-Каширський
569
188
33,0
Ківерцівський
1006
374
37,2
Локачинський
360
114
31,7
Луцький
699
259
37,1
Любешівський
329
105
31,9
Любомльський
645
217
33,6
Маневицький
659
228
34,6
Ратнівський
406
147
36,2
Рожищенський
683
242
35,4
Старовижівський
445
139
31,2
Турійський
622
177
28,5
Шацький
317
112
35,3

3.4. Економічна активність населення  за статтю, місцем проживання
та віковими групами у 2014 році

  Всього у віці 15–70 років, тис. осіб З них у віці, відсотків
15–24 роки 25–29 років 30–34 роки
Економічно активне населення
455,4
13,1
15,3
13,5
жінки
224,4
12,5
14,1
13,0
чоловіки
231,0
13,7
16,5
14,1
міські поселення
243,5
8,8
17,1
15,6
сільська місцевість
211,9
18,0
13,3
11,1
Зайняті
410,5
9,6
15,5
14,2
жінки
206,1
9,5
13,7
13,3
чоловіки
204,4
9,7
17,3
15,1
міські поселення
224,6
6,7
17,0
16,3
сільська місцевість
185,9
13,1
13,6
11,7
Безробітні
44,9
45,2
13,8
7,6
жінки
18,3
45,9
18,6
9,3
чоловіки
26,6
44,7
10,5
6,4
міські поселення
18,9
34,4
18,0
7,9
сільська місцевість
26,0
53,1
10,8
7,3
Економічно неактивне населення
291,8
26,1
6,9
6,8
жінки
162,6
23,4
8,1
7,7
чоловіки
129,2
29,6
5,5
5,7
міські поселення
161,5
27,5
5,6
6,1
сільська місцевість
130,3
24,4
8,5
7,8

______________

Примітка. У цій та наступних табл. 3.5–3.7 інформацію наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.     


3.5. Рівень економічної активності за статтю, місцем проживання
та віковими групами у 2014 році

(відсотків  до всього населення відповідної вікової групи)
  Всього У тому числі за віковими групами, років
15–24 25–29 30–34
Все населення
60,9
43,9
77,5
75,6
жінки
58,0
42,4
70,7
69,9
чоловіки
64,1
45,4
84,3
81,7
міські поселення
60,1
32,6
82,1
79,5
сільська місцевість
61,9
54,6
71,7
70,0

3.6. Рівень зайнятості за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2014 році

 (відсотків до всього населення відповідної вікової групи)
  Всього у віці 15–70 років У тому числі за віковими групами, років
15–24 25–29 30–34
Все населення
54,9
29,0
70,6
71,4
жінки
53,3
29,7
63,1
65,8
чоловіки
56,7
28,3
78,1
77,4
міські поселення
55,5
22,8
75,3
76,4
сільська місцевість
54,3
34,9
64,5
64,4

3.7. Рівень безробіття за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2014 році

(відсотків до економічно активного населення відповідної вікової групи)
  Всього у віці 15–70 років У тому числі за віковими групами, років
15–24 25–29 30–34
Все населення
9,9
34,0
8,9
5,5
жінки
8,2
30,0
10,8
5,8
чоловіки
11,5
37,5
7,3
5,2
міські поселення
7,8
30,2
8,2
3,9
сільська місцевість
12,3
36,1
10,0
8,1

7. МЕТОДОЛОГІЧНІ  ПОЯСНЕННЯ


Демографічна характеристика

Постійне населення – населення, яке на момент перепису постійно проживає на певній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо термін їх відсутності не перевищує 12 місяців.

Міське населення – населення, яке проживає у міських населених пунктах.

Сільське населення – населення, яке проживає у сільських населених пунктах.

До міських населених пунктів належать міста та селища міського типу, до сільських – села і селища.

Молодь – особи у віці 15–34 роки.

 

Стан здоров’я

Рівень захворюваності  визначають як частку від ділення кількості хворих з уперше в житті встановленим діагнозом на середньорічну кількість постійного населення. Дані про захворюваність за видами хвороб наводяться по лікувально-профілактичних закладах Міністерства охорони здоров’я.

Інвалідність – соціальна недостатність унаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту та допомоги.

 

Зайнятість

Облікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та отримують заробітну плату, включаючи тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством, проходять військову службу за призовом під час мобілізації) і не враховує працюючих за цивільно-правовими договорами.

Економічно активне населення згідно з концепцією робочої сили – це населення обох статей віком 15–70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. Економічно активними вважають осіб, зайнятих економічною діяльністю, яка приносить доход (зайняті), та безробітних.

Зайнятими (за матеріалами вибіркових обстежень) вважають осіб у віці 15–70 років, які:

 працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самостійно), в окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; працювали безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності;

були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (справу), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з певних причин.

Рівень економічної активності визначають як відношення (у відсотках) кількості економічно активного населення віком 15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення відповідної соціально-демографічної групи.

Рівень зайнятості визначають як відношення (у відсотках) кількості зайнятого населення віком 15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення  відповідної соціально-демографічної  групи.

Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.

Зареєстровані безробітні відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI, введеного в дію 1 січня 2013 року – це гро­ма­дя­ни працездатного ві­ку, які зареєстровані в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітні і готові та здатні приступити до роботи. Безробітними також визнають інвалідів, які не досягли пенсійного віку, та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу згідно чинного законодавства, а також осіб молодше 16–річного віку, які працювали та були звільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці. Статус безробітного надається незайнятим особам з першого дня реєстрації в державній службі зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

 

Освіта та культура

До загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) належать школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), санаторні школи всіх ступенів, а також спеціальні школи (школи-інтернати) та школи соціальної реабілітації.

Загальноосвітні навчальні заклади першого ступеня (початкова школа) забезпечують початкову загальну освіту, другого ступеня (основна школа) – базову загальну середню  освіту, третього ступеня (старша школа) – повну загальну середню освіту.

Професійно-технічні навчальні  заклади (ПТНЗ) – навчальні заклади для забезпечення професійно-технічної освіти. Випускникові професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії).

До вищих навчальних закладів (ВНЗ) належать  технікуми, училища, коледжі, інститути, університети тощо.

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:  І – технікуми,  училища, ІІ – коледжі та інші прирівнені до них заклади,  ІІІ і ІV – університети, інститути.

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади І рівня акредитації;

бакалавр – забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади ІІ–ІV рівнів акредитації;

спеціаліст, магістр – забезпечують вищі навчальні заклади ІІІ і ІV рівнів акредитації.

У рамках удосконалення державного статистичного спостереження з питань вищої освіти змінено методологію формування показників, які характеризують прийом до ВНЗ і випуск фахівців.

Так, починаючи з 2004/2005 навчального року наводяться дані про прийом на початковий цикл навчання (тобто про студентів, які тільки розпочали навчання у ВНЗ) та випуск фахівців (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).

Закладами культури вважаються театри, філармонії, організації телебачення та радіомовлення, демонстратори фільмів, музеї, бібліотеки, клубні заклади, парки культури і відпочинку, школи естетичного виховання (початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади).

 

Антисуспільні прояви

Злочином визнають передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, що посягає на суспільний лад України, його політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок.

Кількість виявлених злочинів – офіційно виявлені суспільно небезпечні діяння, які передбачені Кримінальним кодексом.

Відповідальність неповнолітніх – кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло шістнадцять років; особи, які вчинили злочин у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за вбивство, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я, зґвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, злісне  або особливо злісне хуліганство, умисне знищення або пошкодження майна юридичних та фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а також за умисне вчинення дій, які можуть викликати аварію поїзда.

 

Інформацію оновлено 19 Серпня 2015