Головне управління статистики у Волинській областіСтатистичний збірникЖІНКИ І ЧОЛОВІКИ ВОЛИНІЛуцьк - 2017Головне управління статистики у Волинській області
За редакцією В. О. Грабаровської

Відповідальна за випуск Н.Д.Берегович
Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

Телефон: 78-51-57

Факс: 78-56-71

Електрона пошта: Iutsk@Iutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


ПЕРЕДМОВА

Головне управління статистики підготувало видання “Жінки і чоловіки Волині”.

Збірник пропонує Вашій увазі інформацію, яка характеризує становище жінок і чоловіків області. У гендерному аспекті представлені основні демографічні показники, дані про захворюваність, здобуття освіти, підготовку фахівців, розподіл населення за економічною активністю, зайнятість населення за видами економічної діяльності, середньомісячну номінальну заробітну плату працівників, злочинність.

Кожен розділ доповнено аналітичним матеріалом. Дані приведені за 2000, 2005, 2010, 2015, 2016 роки, окремі показники – в цілому по Україні та сусідніх областях.

За 2016 рік середні показники по Україні подані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Для розрахунку відносних показників дані використовувались в одиницях.

Збірник грунтується на використанні матеріалів державної статистики та результатах вибіркових обстежень, проведених органами державної статистики, адміністративних даних прокуратури, судової адміністрації, Національної поліції, управління освіти, науки та молоді, управління Пенсійного фонду у Волинській області. Використана інформація обласного центру зайнятості, управління охорони здоров’я.

Висловлюємо подяку установам, які надали додаткову інформацію, чим допомогли збагатити зміст збірника.

Користувачі статистичної інформації можуть придбати електронний варіант збірника на компакт-диску.

Сподіваємось, що збірник буде корисним для всіх, хто вивчає і цікавиться гендерними питаннями.Зміст

 

Передмова ...................................................................................................
3
  Скорочення .................................................................................................
3
  Умовні позначення .....................................................................................
3
1.
ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ .........................................................
7
1.1.
Динаміка чисельності постійного населення за статтю .........................
8
1.2.
Динаміка чисельності постійного населення за місцем проживання ...
8
1.3.
Чисельність постійного населення ...........................................................
9
1.4.
Структура постійного населення………………………………………..
9
1.5.
Чисельність чоловіків на 1000 жінок .......................................................
9
1.6.
Розподіл постійного населення за статтю та віком на 1 січня 2017 року ............................
10
1.7.
Питома вага окремих вікових груп у загальній чисельності постійного населення ............
11
1.8.
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами та статтю у містах і районах на 1 січня 2017 року ......................................
12
1.9.
Вікова структура населення на 1 січня 2017 року……………………..
13
1.10.
Середній вік населення за статтю та типом поселень.............................
13
1.11.
Середній вік населення, років……………………………………………
14
1.12.
Середній вік населення у містах і районах на 1 січня 2017 року ..........
14
1.13.
Середня очікувана тривалість життя при народженні.............................
15
1.14.
Середня очікувана тривалість життя при досягненні 65 років……….. 
15
1.15.
Сумарний коефіцієнт народжуваності .....................................................
16
1.16.
Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення .............
16
1.17.
Розподіл живонароджених за статтю у містах і районах у 2016 році ...
17
1.18.
Розподіл живонароджених за віком матері .............................................
18
1.19.
Розподіл живонароджених за статтю та місяцями народження у 2016 році ....................
19
1.20.
Смертність дітей у віці до 1 року ..............................................................
19
1.21.
Розподіл померлих за основними причинами смерті .............................
20
1.22.
Розподіл померлих за основними причинами смерті у містах і районах у 2016 році ............
22
1.23.
Смертність населення у віці 15–64 роки за статтю…………………….
22
1.24.
Коефіцієнти смертності населення за статтю та віковими групами .....
23
1.25.
Шлюби та розлучення ................................................................................
24
1.26.
Кількість зареєстрованих шлюбів у містах і районах .............................
24
1.27.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за дошлюбним станом подружжя ....
25
1.28.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за віком подружжя…………….........
25
1.29.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за віком подружжя у 2016 році……
26
1.30.
Склад домогосподарств за статтю та віком їх членів у 2015 році .........
26
2.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.....................
27
2.1.
Захворюваність населення…………………….…………………………
28
2.2.
Кількість вперше в житті зареєстрованих випадків захворювань у населення за окремими віковими групами у 2016 році ……………….
28
2.3.
Захворюваність населення за класами хвороб у 2010 році ....................
29
2.4.
Захворюваність населення за класами хвороб у 2015 році ....................
31
2.5.
Захворюваність населення за класами хвороб у 2016 році ....................
33
2.6.
Кількість хворих з вперше в житті встановленим діагнозом ….............
35
2.7.
ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД ..............................................................
37
2.8.
Кількість хворих з вперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу за  віковими групами ……………...................
38
2.9.
Кількість хворих з вперше в житті встановленим діагнозом злоякісного новоутворення за віковими групами ……………..............
38
2.10.
Кількість хворих з вперше в житті встановленим діагнозом гонококової інфекції за віковими групами ……………………….........
39
2.11.
Кількість хворих з вперше в житті встановленим діагнозом сифілісу за віковими групами ………
39
2.12.
Аборти ........................................................................................................
40
2.13.
Пологи та аборти .......................................................................................
40
2.14.
Кількість пологів за віком жінки у 2016 році .........................................
40
2.15.
Кількість абортів за віком жінки у 2016 році .........................................
40
2.16.
Кількість вперше визнаних інвалідами………………………................
41
2.17.
Розподіл вперше визнаних інвалідами за статтю у 2016 році................
41
2.18.
Кількість жінок та чоловіків, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду………………
42
2.19.
Кількість пенсіонерів, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду у містах і районах…
42
3.
ОСВІТА .....................................................................................................
43
3.1.
Дошкільні навчальні заклади……………………………………………
44
3.2.
Розподіл дітей у дошкільних навчальних закладах за статтю у містах і районах у 2016 році……
44
3.3.
Питома вага жінок та чоловіків в загальній кількості осіб, які навчалися у навчальних закладах різного рівня ....................................
45
3.4.
Кількість учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів у містах і районах на початок 2016/2017 навчального року ....................
46
3.5.
Розподіл учнів професійно-технічних навчальних закладів за статтю.
47
3.6.
Розподіл студентів вищих навчальних закладів за статтю ....................
47
3.7.
Розподіл студентів вищих навчальних закладів за галузями знань на початок 2016/2017 навчального року …………………………………..
48
3.8.
Питома вага жінок та чоловіків в загальній кількості студентів на початок 2016/2017 навчального року ......................................................
50
3.9.
Розподіл аспірантів та докторантів за статтю ........................................
50
3.10.
Розподіл аспірантів за галузями наук на кінець 2016 року ……...……
51
3.11.
Розподіл докторантів за галузями наук на кінець 2016 року …………
52
3.12.
Розподіл дослідників, які виконували наукові дослідження й розробки, за галузями наук у 2016 році ………………………………..
52
4.
РИНОК ПРАЦІ…………………….........................................................
53
4.1.
Економічна активність населення області ..............................................
54
4.2.
Рівень економічної активності населення за віковими групами ..........
54
4.3.
Населення у віці 15–70 років за економічною активністю у 2016 році
55
4.4.
Середньооблікова кількість штатних працівників за статтю і видами економічної діяльності у 2016 році …………………………………….
56
4.5.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності  у 2016 році ......................................
57
4.6.
Вивільнення штатних працівників за видами економічної діяльності.
58
4.7.
Кількість зареєстрованих безробітних у міських і районних центрах зайнятості на кінець 2016 року ….…………………...............................
59
5.
ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ ..................................................
60
5.1.
Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, за окремими видами ……
61
5.2.
Розподіл виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, за окремими видами ……
62
5.3.
Розподіл осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення………………
63
5.4.
Кількість засуджених осіб, які скоїли злочини, за окремими видами..
64
5.5.
Розподіл засуджених осіб, які скоїли злочини, за окремими видами...
65
5.6.
Кількість жінок та чоловіків, засуджених за окремі види злочинів у 2016 році ………………………
66
5.7.
Склад потерпілих від злочинних дій за результатами розгляду в судах кримінальних справ ...
67
6.
ОКРЕМІ  МЕТОДОЛОГІЧНІ  ПОЯСНЕННЯ .................................
68


ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У 2016р. загальна захворюваність волинян зросла на 1,5% проти попереднього року, однак залишилась нижчою на 9,0% показника 2000р. і становила 70,7 тис. випадків на 100 тис. жителів, що на 9,8% більше, ніж в середньому в Україні. Слід відмітити, що рівень захворюваності у жінок (75,5 тис. випадків на 100 тис. жінок) на 15,7% вищий, ніж у чоловіків (65,2 тис. випадків на 100 тис. чоловіків). Причому захворюваність жінок на хвороби сечостатевої системи перевищувала захворюваність чоловіків в 4,3 раза, на хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин – в 1,7 раза, на новоутворення – в 1,5 раза. Поряд з цим, у чоловіків значно вищий рівень захворюваності на розлади психіки та поведінки (в 2,2 раза), травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (в 1,8 раза).

Однією з соціально небезпечних хвороб, є активний туберкульоз. Торік цей діагноз вперше в житті було встановлено 620 особам. Рівень захворюваності становив 59,7 хворих на 100 тис. жителів, що вище ніж в середньому в Україні (54,8). Слід відмітити, що рівень захворюваності даною хворобою чоловіків у 2,9 раза вищий, ніж жінок.

Продовжується розповсюдження ВІЛ-інфекції. На кінець минулого року на обліку в медичних закладах знаходилося 2018 ВІЛ-інфікованих (з них 623 хворих на СНІД), що на 5,4% більше, ніж на кінець 2015р., та в 6,9 раза – ніж на кінець 2000р. Серед зареєстрованих інфікованих – 44,9% складають особи жіночої статі. Протягом минулого року діагноз ВІЛ-інфекції вперше в житті було встановлено 105 жінкам та 149 чоловікам.

На кінець 2016р. на обліку в лікувально-профілактичних закладах перебувало 21,5 тис. осіб хворих на злоякісні новоутворення. Поширеність цієї хвороби зросла в 1,5 раза проти 2000р. Протягом минулого року зареєстровано 2842 особи, яким вперше був встановлений цей діагноз. Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення у жінок становив 258,2 хворих, а в чоловіків – 290,6 хворих в розрахунку на 100 тис. жителів відповідної статі. Ці показники відповідно на 16,7% і 10,0% нижчі, ніж в середньому в Україні. Найчастіше жінки хворіють на рак молочної залози,  матки та шкіри, чоловіки – трахеї, бронхів, легенів, передміхурової залози, шкіри, шлунку та прямої кишки.

Поширеними залишаються венеричні хвороби, хоча і спостерігається тенденція до їх скорочення. В минулому році рівень захворюваності  з вперше в житті встановленим діагнозом на сифіліс у жінок становив 11,3 хворих, а у чоловіків – 11,8 хворих на 100 тис. осіб відповідної статі, на гонококову інфекцію – відповідно 4,6 та 12,2 хворих.

На початок 2017р. на обліку в органах Пенсійного фонду перебувало 262,4 тис. осіб (без осіб, звільнених із структурних підрозділів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, СБ, ДФС, Державної пенітенціарної служби України), що на 1,4% менше, ніж рік тому. Близько двох третин з них становили жінки.


Кількість вперше в житті зареєстрованих випадків
захворювань у населення за окремими віковими групами
у 2016 році

 
Всього З них Питома вага, %
у жінок у чоловіків жінок чоловіків
 
 
 
 
 
 
Всього
734222
414527
319695
56,5
43,5
   в тому числі у віці
 
 
 
 
 
   0–14 років
266347
133154
133193
50,0
50,0
   15–17 років
35180
17087
18093
48,6
51,4
  18 років і старше
432695
264286
168409
61,1
38,9

1Див. виноску до графіка  2.1.

Захворюваність населення за класами хвороб у 2016 році1

(кількість вперше зареєстрованих випадків захворювань)
 
Всього З них
у жінок у чоловіків
 
 
 
 
 Всі захворювання
734222
414527
319695
Деякі інфекційні і паразитарні хвороби
26958
14987
11971
Новоутворення
7785
4872
2913
Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму
3750
2090
1660
Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин
10382
6753
3629
Розлади психіки і поведінки
2648
888
1760
Хвороби нервової системи
16546
9457
7089
Хвороби ока та його придаткового апарату
33027
18365
14662
Хвороби вуха та соскоподібного відростка
25074
13090
11984
Хвороби системи кровообігу
36258
20303
15955
Хвороби органів дихання
366305
198191
168114
Хвороби органів травлення
23103
12274
10829
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
42301
23771
18530
Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
33192
18492
14700
Хвороби сечостатевої системи
40701
33740
6961
Вагітність, пологи та післяпологовий період
18284
18284
х
Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
2202
1032
1170
Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення
1027
513
514
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
1303
701
602
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
43376
16724
26652

 
На 100 тис. населення, випадків
всього з них
у жінок у чоловіків
 
 
 
 
 Всі захворювання
70661
75491
65247
Деякі інфекційні і паразитарні хвороби
2594
2729
2443
Новоутворення
749
887
595
Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму
361
381
339
Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин
999
1230
741
Розлади психіки і поведінки
255
162
359
Хвороби нервової системи
1592
1722
1447
Хвороби ока та його придаткового апарату
3178
3345
2992
Хвороби вуха та соскоподібного відростка
2413
2384
2446
Хвороби системи кровообігу
3489
3697
3256
Хвороби органів дихання
35253
36093
34311
Хвороби органів травлення
2223
2235
2210
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
4071
4329
3782
Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
3194
3368
3000
Хвороби сечостатевої системи
3917
6145
1421
Вагітність, пологи та післяпологовий період2
7174
7174
х
Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді3
16826
16327
17292
Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення
99
93
105
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
125
128
123
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
4174
3046
5439

1Див. виноску до графіка 2.1.

2Див. другу виноску до табл. 2.3.

3Див. третю виноску до табл. 2.3.


Кількість хворих з вперше в житті встановленим діагнозом1

 
2000 2005 2010 2015 2016
 
Жінки
Сифіліс
 
 
 
 
 
осіб
569
203
77
83
62
відсотків
51,2
51,4
45,0
54,6
51,7
на 100 тис. населення
101,3
36,8
14,0
15,1
11,3
Гонококова інфекція
 
 
 
 
 
осіб
111
62
39
19
25
відсотків
22,9
31,0
33,6
22,1
29,4
на 100 тис. населення
19,8
11,2
7,1
3,5
4,6
Активний туберкульоз
 
 
 
 
 
осіб
188
197
185
173
172
відсотків
30,8
27,6
31,9
26,5
27,7
на 100 тис. населення
33,5
35,7
33,7
31,5
31,3
у тому числі
 
 
 
 
 
активний туберкульоз органів дихання
 
 
 
 
 
осіб
154
172
175
155
156
відсотків
28,5
25,3
31,6
25,5
26,9
на 100 тис. населення
27,4
31,2
31,9
28,2
28,4
Злоякісні новоутворення
 
 
 
 
 
осіб
1259
1315
1467
1382
1418
відсотків
46,6
49,0
51,6
48,3
49,9
на 100 тис. населення
224,1
238,5
267,4
251,4
258,2
Алкоголізм і алкогольні психози
 
 
 
 
 
осіб
125
184
123
126
122
відсотків
12,8
15,1
11,7
13,7
14,6
на 100 тис. населення
22,2
33,4
22,4
22,9
22,2
Наркоманія і токсикоманія
 
 
 
 
 
осіб
28
31
5
3
2
відсотків
15,0
33,0
9,6
7,9
6,5
на 100 тис. населення
5,0
5,6
0,9
0,5
0,4

 
2000 2005 2010 2015 2016
 
Чоловіки
Сифіліс
 
 
 
 
 
осіб
542
192
94
69
58
відсотків
48,8
48,6
55,0
45,4
48,3
на 100 тис. населення
108,3
39,3
19,4
14,1
11,8
Гонококова інфекція
 
 
 
 
 
осіб
373
138
77
67
60
відсотків
77,1
69,0
66,4
77,9
70,6
на 100 тис. населення
74,5
28,3
15,9
13,7
12,2
Активний туберкульоз
 
 
 
 
 
осіб
423
517
395
480
448
відсотків
69,2
72,4
68,1
73,5
72,3
на 100 тис. населення
85,1
105,8
81,4
97,9
91,4
у тому числі
 
 
 
 
 
активний туберкульоз органів дихання
 
 
 
 
 
осіб
386
509
379
454
425
відсотків
71,5
74,7
68,4
74,5
73,1
на 100 тис. населення
77,1
104,2
78,1
92,6
86,7
Злоякісні новоутворення
 
 
 
 
 
осіб
1440
1371
1376
1478
1424
відсотків
53,4
51,0
48,4
51,7
50,1
на 100 тис. населення
287,6
280,7
283,4
301,5
290,6
Алкоголізм і алкогольні психози
 
 
 
 
 
осіб
850
1031
929
791
712
відсотків
87,2
84,9
88,3
86,3
85,4
на 100 тис. населення
169,8
211,1
191,3
161,3
145,3
Наркоманія і токсикоманія
 
 
 
 
 
осіб
159
63
47
35
29
відсотків
85,0
67,0
90,4
92,1
93,5
на 100 тис. населення
31,8
12,9
9,7
7,1
5,9

1Див. виноску до графіка 2.1.


ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД1

 
ВІЛ-інфіковані2 З них хворі на СНІД2
 
2000 2005 2010 2015 2016 2000 2005 2010 2015 2016
 
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений вперше в житті, осіб
Всього
96
156
214
277
254
3
26
99
128
128
жінки
26
63
101
110
105
4
29
41
47
чоловіки
70
93
113
167
149
3
22
70
87
81
Питома вага в загальній кількості, відсотків
Всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
жінки
27,1
40,4
47,2
39,7
41,3
15,4
29,3
32,0
36,7
чоловіки
72,9
59,6
52,8
60,3
58,7
100,0
84,6
70,7
68,0
63,3
На 100 тис. населення відповідної статі
Всього
9,1
15,0
20,7
26,6
24,4
0,3
2,5
9,6
12,3
12,3
жінки
4,6
11,4
18,4
20,0
19,1
0,7
5,3
7,5
8,6
чоловіки
14,0
19,0
23,3
34,1
30,4
0,6
4,5
14,4
17,7
16,5
Кількість хворих, що перебували на обліку в медичних закладах на кінець року, осіб
Всього
292
693
1269
1914
2018
1
24
193
552
623
жінки
59
226
538
862
907
3
64
206
229
чоловіки
233
467
731
1052
1111
1
21
129
346
394
Питома вага в загальній кількості, відсотків
Всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
жінки
20,2
32,6
42,4
45,0
44,9
12,5
33,2
37,3
36,8
чоловіки
79,8
67,4
57,6
55,0
55,1
100,0
87,5
66,8
62,7
63,2
На 100 тис. населення відповідної статі
Всього
27,8
66,8
122,7
184,0
194,4
0,1
2,3
18,7
53,1
60,0
жінки
10,5
41,1
98,1
156,8
165,4
0,5
11,7
37,5
41,8
чоловіки
46,6
95,8
150,5
214,6
226,8
0,2
4,3
26,6
70,6
80,4

1Див. виноску до графіка 2.1.

2 Громадяни України.

 

Інформацію оновлено 13 Вересня 2017