ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІСтатистичний збірникСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІЛуцьк - 2014Головне управління статистики у Волинській області
За редакцією В.О.Грабаровської

Відповідальна за випуск Н.Д.Берегович
Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

Телефон: 78-51-57, 28-26-57

Факс: 78-56-71

Електрона пошта: Iutsk@Iutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua
© Головне управління статистики у Волинській області, 2014
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерелоПЕРЕДМОВА

Збірник пропонує Вашій увазі інформацію, яка характеризує становище сільських населених пунктів області і є важливою складовою для створення інформаційної бази з метою забезпечення моніторингу соціальної сфери села. Видання містить демографічні показники, дані про зайнятість населення, сільське господарство, житловий фонд, умови життя та соціальну інфраструктуру.

Збірник грунтується на використанні матеріалів п'ятого суцільного обстеження соціально-економічного становища сільських населених пунктів за формою державного статистичного спостереження № 1-село “Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту станом на 1 січня 2014 року”, що складалася працівниками сільських, селищних, міських рад, на території яких розташовані сільські населені пункти.

Більшість показників приведена в розрізі районів, для порівняння подано окремі показники попереднього обстеження (станом на 1 листопада 2005 року). Групування сільських населених пунктів наводиться за чисельністю жителів, що мають реєстрацію місця проживання на території сільських населених пунктів.


Скорочення

% – відсоток

га – гектар

грн. – гривня

км – кілометр

м2 – метр квадратний

р. – рік

тис. – тисяча


УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було
Крапки (...) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулись, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне
«у тому числі», «з них» – означає, що наведено не всі доданки загальної суми


Зміст

 

 

Передмова ……………………………………………………………………….

3

 

Скорочення ………………………………………………………………………

3

 

Умовні позначення ………………………………………………………………

3

 

Соціально-економічне становище сільських населених пунктів …………….
7
1.
Демографічна ситуація ………………………………………………………..
9
1.1.
Загальна характеристика сільських населених пунктів на 1 січня 2014 року .
10
1.2.
Розподіл сільських населених пунктів по групах за чисельністю жителів ….
10
1.3.
Кількість сільських населених пунктів у районах на 1 січня 2014 року …….
11
1.4.
Розподіл постійного сільського населення за групами населених пунктів у районах на 1 січня 2005 року ……
13
1.5.
Розподіл сільського населення із реєстрацією місця проживання на території населеного пункту за групами населених пунктів у районах на 1 січня 2014 року …………………………………………………………………
15
1.6.
Розподіл сільського населення із реєстрацією місця проживання на території  сільських населених пунктів за статтю у районах на 1 січня 2014 року ………………………………………………………………………………
17
1.7.
Віковий склад сільського населення із реєстрацією місця проживання на території населеного пункту по групах населених пунктів за чисельністю жителів  на 1 січня 2014 року …………………………………………………..
19
1.8.
Сільські населені пункти, де не було дітей та молоді,  у районах на 1 січня 2014 року ……………………………………
20
1.9.
Показники міграції сільського населення ……………………………………..
21
1.10.
Міграція сільського населення по групах населених пунктів за чисельністю жителів …………………………
21
1.11.
Міграція сільського населення у районах ……………………………………..
22
1.12.
Сільські населені пункти, де протягом 2011–2013 років не було народжених та відбулось природне скорочення населення ………………………………...
24
2.
Зайнятість сільського населення …………………………………………….
25
2.1.
Зайняте сільське населення, яке має реєстрацію місця проживання на території сільського населеного пункту, за видами економічної діяльності на 1 січня 2014 року …………………………..………………………………
26
2.2.
Структура зайнятого сільського населення, яке працює за місцем реєстрації проживання, за видами економічної діяльності на 1 січня 2014 року ………
27
2.3.
Зайняте сільське населення, яке працює за місцем реєстрації проживання, у районах на 1 січня 2014 року
28
2.4.
Структура зайнятого сільського населення, яке працює за місцем реєстрації проживання, за видами економічної діяльності у районах на 1 січня 2014 року ……………………………………………………………………………….
30
2.5.
Кількість працюючих за межами місця реєстрації проживання на 1 січня 2014 року ……………………………………
32
2.6.

Кількість зайнятого сільського населення за окремими категоріями у районах на 1 січня 2014 року ……

33
2.7.
Сільські населені пункти за наявністю суб'єктів господарської діяльності на 1 січня 2014 року ……………………
34
2.8.
Сільські населені пункти за наявністю окремих промислових та сільськогосподарських об’єктів на 1 січня 2014 року ………………………...
34
3.
Сільське господарство ………………………………………………………...
35
3.1.
Характеристика домогосподарств населення у районах………..…………….
36
3.2.
Кількість домогосподарств населення з реєстрацією місця проживання на території сільського населеного пункту ………………………………………
37
3.3.
Кількість членів домогосподарств населення з реєстрацією місця проживання на території сільського населеного пункту, які отримали земельні паї ………………………………………………………………………
37
3.4.
Загальна площа земельних ділянок, наданих домогосподарствам …………
38
3.5.
Характеристика земельних ділянок, наданих домогосподарствам, у районах на 1 січня 2014 року ………………
40
3.6.
Розподіл сільських населених пунктів за наявністю худоби в домогосподарствах населення ………………………
42
3.7.
Поголів’я  худоби у приватній власності домогосподарств населення ……..
42
3.8.
Поголів’я худоби у приватній власності домогосподарств населення у районах на 1 січня 2014 року ……………
43
3.9.
Розподіл сільських населених пунктів за наявністю сільськогосподарської техніки в домогосподарствах на 1 січня 2014 року …………………………...
44
3.10.
Наявність сільськогосподарської техніки в домогосподарствах з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту, на 1 січня 2014 року …………………………………………………………………………
44
3.11.
Кількість сільських населених пунктів,  домогосподарства яких мали у приватній власності сільськогосподарську техніку,  у районах на 1 січня 2014 року …………………………………………………………………………
45
3.12.
Сільськогосподарська техніка у приватній власності домогосподарств з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту у районах на 1 січня 2014 року ………………………………………………………………..
46
4.
Житловий фонд та житлові умови населення ……………………………...
47
4.1.
Характеристика житлового фонду сільських населених пунктів на 1 січня 2014 року ………………………………………
48
4.2.
Характеристика житлового фонду сільських населених пунктів у районах на 1 січня 2014 року ……………………
50
4.3.

Характеристика житлового фонду сільських населених пунктів за роками побудови у районах на 1 січня 2014 року ……………………………………..

51
4.4.
Розподіл житлових будинків за роками побудови на 1 січня 2014 року …….
53
4.5.
Розподіл житлових будинків за будівельними матеріалами стін на 1 січня 2014 року ……………………………………
53
4.6.
Характеристика житлового фонду за будівельними матеріалами для стін у районах на 1 січня 2014 року ……
54
4.7.
Благоустрій житлового фонду на 1 січня 2014 року …………………………..
55
4.8.
Населені пункти, що не мають ніяких видів благоустрою на 1 січня 2014 року ………………………………………………
55
4.9.
Благоустрій житлового фонду сільських населених пунктів у районах на 1 січня 2014 року ……………………………
56
4.10.
Кількість сільських населених пунктів, в яких квартири не забезпечені окремими видами благоустрою, у районах на 1 січня 2014 року …..………
57
5.
Умови життя ……………………………………………………………………
59
5.1.
Загальна характеристика земельного фонду сільських населених пунктів на 1 січня 2014 року ……………………
60
5.2.
Площа господарської території у районах  на 1 січня 2014 року …………….
61
5.3.
Площа сільських населених пунктів у районах на 1 січня 2014 року ……….
62
5.4.
Розподіл сільських населених пунктів за відстанню до адміністративно-господарських центрів на 1 січня 2014 року …………………………………..
63
5.5.
Кількість населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться на певній відстані до адміністративно-господарських центрів, на 1 січня 2014 року ……………………………………………………………………………….
63
5.6.
Сільські населені пункти, що знаходяться на певній відстані до райцентру, у районах на 1 січня 2014 року
64
5.7.
Сільські населені пункти, що знаходяться на певній відстані до сільської (селищної, міської) ради, у районах на 1 січня 2014 року ……………………
66
5.8.
Розподіл населених пунктів за наявністю дороги з твердим покриттям на 1 січня 2014 року …………………………
68
5.9.
Розподіл населених пунктів за наявністю зупинки громадського транспорту на 1 січня 2014 року ………………
68
5.10.
Питома вага населення, яке проживає в населених пунктах, що не мають дороги з твердим покриттям, на 1 січня 2014 року ...…………………………
69
5.11.
Питома вага населення, яке проживає в населених пунктах, що не мають зупинки громадського транспорту, на 1 січня 2014 року……..………………
69
5.12.
Сільські населені пункти, що знаходяться на певній відстані до дороги з твердим покриттям, у районах на 1 січня 2014 року ………………………….
70
5.13.
Сільські населені пункти, що знаходяться на певній відстані до найближчої зупинки громадського транспорту, у районах на 1 січня 2014 року …………
72
5.14.
Кількість сільських населених пунктів, що не мають вулиць з твердим покриттям та освітлених, у районах на 1 січня 2014 року……………...……..
74
6.
Соціальна інфраструктура ……………………………………………………
75
6.1.
Кількість діючих за призначенням об'єктів соціальної інфраструктури за групами населених пунктів на 1 січня 2014 року ……………………………..
76
6.2.
Кількість діючих за призначенням дошкільних навчальних закладів у районах на 1 січня 2014 року …………
78
6.3.
Сільські населені пункти, що не мають дошкільних навчальних закладів, але мають дітей у віці до 6 років, у районах на 1 січня 2014 року   ………….
79
6.4.
Кількість діючих за призначенням шкіл, загальноосвітніх навчальних закладів нового типу та професійно-технічних навчальних закладів у районах на 1 січня 2014 року ………………………………………………….
80
6.5.
Сільські населені пункти, що не мають шкіл, але мають дітей у віці 7–17 років, у районах на 1 січня 2014 року ………………………………………….
82
6.6.
Розподіл сільських населених пунктів, що не мають дошкільних навчальних закладів та шкіл, по їх відстані до найближчих населених пунктів, де є такі заклади, на 1 січня 2014 року ………………………………
83
6.7.
Кількість діючих за призначенням закладів культури у районах на 1 січня 2014 року ……………………………
84
6.8.
Сільські населені пункти, що не мають закладів культури, у районах на 1 січня 2014 року …………………………
85
6.9.
Сільські населені пункти, що не мають стаціонарних закладів культури та пересувного обслуговування, у районах на 1 січня 2014 року ……………….
86
6.10.
Розподіл сільських населених пунктів, що не мають закладів культури, по їх відстані до найближчих населених пунктів, де є такі заклади, на 1 січня 2014 року …………………………………………………………………………
87
6.11.
Кількість діючих за призначенням лікувальних закладів у районах на 1 січня 2014 року ………………
88
6.12.
Сільські населені пункти, що не мають лікувальних закладів та пересувного обслуговування, у районах на 1 січня 2014 року ……………….
89
6.13.
Розподіл сільських населених пунктів, що не мають лікувальних закладів, по їх відстані до найближчих населених пунктів, де є такі заклади, на 1 січня 2014 року  …………………………………………………………………
90
6.14.
Питома вага сільських населених пунктів, що не мають лікувальних закладів, на 1 січня 2014 року …………………………………………………..
90
6.15.
Наявність торговельних закладів у районах на 1 січня 2014 року …………..
91
6.16.
Сільські населені пункти, що не мають торговельних закладів, у районах на 1 січня 2014 року ……………………
92
6.17.
Сільські населені пункти, що не мають стаціонарних торговельних закладів та пересувного обслуговування, у районах на 1 січня 2014 року ……………
94
6.18.
Кількість діючих за призначенням підприємств служби побуту, у районах на 1 січня 2014 року ……………………
95
6.19.
Кількість населених пунктів, що не мають підприємств служби побуту, у районах на 1 січня 2014 року ………
96
6.20.
Кількість діючих за призначенням інших установ, підприємств і організацій соціальної сфери у районах  на 1 січня 2014 року ……………….
97
6.21.
Сільські населені пункти, що не мають окремих видів установ, підприємств і організацій соціальної сфери, у районах  на 1 січня 2014 року  ……………
99
6.22.
Технічний стан об'єктів соціальної інфраструктури   ………………………...
100
6.23.
Технічний стан будівель закладів освіти, культури та лікувальних закладів у районах на 1 січня 2014 року
101
6.24.
Перспективи розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів на 1 січня 2014 року ……………………
102
6.25.
Перспективи розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів у районах на 1 січня 2014 року …………
103


Соціально-економічне становище сільських населених пунктів

Демографічна ситуація

На початок 2014 року в області нараховувалось 1054 населені пункти, в числі яких 5 сіл, де зовсім не було населення, але вони не зняті з обліку. З часу попереднього аналогічного обстеження, яке проводилось станом на 1 листопада 2005 року, зазнав змін структурний склад сільських населених пунктів. Зокрема, частка малонаселених сіл з кількістю мешканців до 100 осіб зросла з 11,6% до 14,0%, в той же час питома вага сіл з чисельністю населення понад 500 жителів зменшилась з 37,1% до 35,6%.

На початок 2014 року у сільських населених пунктах проживало 513,3 тис. осіб, з них 20,0% – діти віком до 15 років, 57,2% – населення у віці 18–59 років і 18,6% – населення у віці 60 років і старші. Протягом 2011–2013 років в сільській місцевості народилось 22,3 тис. осіб, померло 23,9 тис. осіб, природне скорочення населення склало 1,6 тис. осіб. В 42 населених пунктах протягом 3-х років не народилось жодної дитини. На початок цього року в 29 селах не було дітей  у віці до 5 років, у 16 селах – у віці 6–17 років, у 6 селах – молоді у віці 18–34 роки.

Зайнятість населення

Серед сільського населення, яке має реєстрацію місця проживання на території сільських населених пунктів, 104,7 тис. становили працюючі, причому 56,5% зайнятих працювали за межами свого населеного пункту, з них переважна більшість (73,9%) – в містах і селищах міського типу. За місцем реєстрації місця проживання працювали 45,6 тис. осіб. Серед населення у віці 16–59 років 157,4 тис. осіб не працювали і не навчались, у тому числі через інвалідність І та ІІ груп – 7,6 тис. осіб. Збільшилась кількість осіб, зайнятих тільки в особистому селянському (підсобному) господарстві – 170,6 тис. осіб, що на 44,0% більше, ніж за даними обстеження станом на 1 листопада 2005 року.

Сільське господарства

Кількість домогосподарств з реєстрацією місця проживання на території сільських населених пунктів, становила 160,4 тис. На початок 2014 року на ці домогосподарства припадало майже 332,8 тис.га землі, з яких 10,8% відведено для будівництва, обслуговування житлового будинку та господарських будівель, 65,5% – для ведення особистого селянського господарства, 22,5% – для товарного сільськогосподарського виробництва (з них 0,7 тис.га або 1,0% – землі, що взяті в оренду).

В домогосподарствах населення, з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту, утримувалось 123,9 тис. голів великої рогатої худоби (з них – 88,9 тис. корів); 203,0 тис. свиней; 47,5 тис. коней; 6,9 тис. овець; 5,2 тис. кіз.

В приватній власності населення, яке має реєстрацію місця проживання на території населеного пункту, нараховувалось 18,7 тис. тракторів, у тому числі 3,4 тис. міні-тракторів (садово-городніх); 2,9 тис. комбайнів, у тому числі 2,4 тис. зернозбиральних; 2,0 тис. вантажних автомобілів.

Житловий фонд та житлові умови населення

Житловий фонд сільських населених пунктів на початок цього року налічував 178,3 тис. житлових будинків (182,3 тис. квартир) загальною площею 12,5 млн.м2. З їх числа 4,3 тис. (2,4%) будинків використовуються сезонно. На території сільських населених пунктів розташований 51 гуртожиток на 1,9 тис. місць.

До 1943 року збудовано 8,4% сільського житла, більше половини (51,8%) – з 1944 по 1970 роки, 29,8% – з 1971 по 1990 роки і тільки 10,0% – після 1991 року. Більше третини будинків – з цегли, решта – з недовговічних матеріалів (дерево, саман та інші). Переважна більшість будинків (81,7%)  вкрита шифером. Разом з тим, ще понад 200 будинків вкриті соломою, очеретом, толем. За даними обстеження у 270 сільських населених пунктах жодна з квартир не мала центрального опалення, у 348 – гарячого водопостачання, у 178 – не обладнана водопроводом, у 193 – каналізацією, у 446 – природним газом, у 84 – скрапленим газом.

Умови життя

Відсутність в багатьох селах мережі доріг з твердим покриттям, транспортного зв’язку, низький благоустрій вулиць – умови, що ускладнюють життя на селі. Так, 144 сільські населені пункти (13,7%) з числом жителів 23,3 тис. осіб не мали зупинок громадського транспорту, з них майже кожен сьомий знаходився від найближчої зупинки на відстані більше 5 км. Твердим покриттям забезпечено 44,0% від загальної протяжності сільських вулиць, освітленням лише 22,7%. Не мали освітлених вулиць 428 сільських населених пунктів (на 42,9% менше порівняно з попереднім обстеженням), вулиць з твердим покриттям – 51.

Соціальна інфраструктура

На початок 2014 року в сільських населених пунктах діяло 359 дошкільних навчальних закладів, що в 1,5 раза більше, ніж на дату попереднього обстеження. У 689 населених пунктах ці заклади відсутні, серед них 92 села, де проживає 50 і більше дітей дошкільного віку. На 4,6% скоротилася кількість шкіл в сільській місцевості і становила 660 одиниць. Не мають шкіл 390 сіл, причому 36 з них – з чисельністю 50 і більше дітей шкільного віку. В селах області діяло 629 клубів (будинків культури), 494 бібліотеки, 1 кіноустановка. Мережа лікувальних закладів нараховує 7 лікарень, 88 амбулаторій, 772 фельдшерсько-акушерські пункти, 4 станції швидкої допомоги, а у 190 селах відсутні будь-які лікувальні заклади. Порівняно з попереднім обстеженням кількість діючих за призначення підприємств служби побуту скоротилася на 38,5%, відділень зв’язку – на 5,2%, а збільшилась кількість торговельних закладів на 27,0%, культових споруд – на 21,2%, їдалень, кафе – на 6,4%.

На думку керівників сільських рад у 200 населених пунктах необхідно відкрити дитячі дошкільні заклади (у 18,5% з них є вільні для цього приміщення), у 48 – школи (22,9%), у 40 – лікувальні заклади (55,0%), у 66 – торговельні заклади (37,9%), у  62 – їдальню, кафе (25,8%), у 51 – відділення зв’язку (17,6%).