ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ У 2012 РОЦІСТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИКЛУЦЬК – 2013


Головне управління статистики у Волинській областіЗа редакцією В.О.Грабаровської

Відповідальна за випуск І.А.Довгань
У збірнику вміщено дані про діяльність підприємств сфери нефінансових послуг
Волинської області за 2012р. у порівнянні з попередніми роками.


Головне управління статистики

у Волинській області

 

адреса: вул. Шопена, 12, м. Луцьк, 43025, Україна

тел. (0332)78-51-72, (0332)78-51-62

факс: (0332)78-56-71

електронна пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua
© Головне управління статистики у Волинській області, 2013
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерелоПередмова

Статистичний збірник “Діяльність підприємств сфери послуг у 2012 році” містить статистичну інформацію за 2005–2012рр. про основні показники роботи підприємств-юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, що ідентифікуються за основним видом діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД, ДК 009:2005) як підприємства сфери нефінансових послуг. Згідно з КВЕД до сфери нефінансових послуг відносяться частково підприємства G “Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку” та H “Діяльність готелів та ресторанів” (за виключенням торгівлі та ресторанного господарства), повністю секцій I “Діяльність транспорту та зв’язку”, K “Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям”, M “Освіта”, N “Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги”, O “Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту”.

При підготовці збірника використані дані державного статистичного спостереження за формою № 1–послуги “Звіт про обсяги реалізованих послуг”, формою № 9–ЗЕЗ “Звіт про експорт-імпорт послуг”, таблиці 6–ПІ “Індекси роздрібних цін (тарифів) на послуги наростаючим підсумком з початку звітного року до відповідного періоду попереднього року”.

У статистичному збірнику розміщені дані про мережу, обсяги реалізованих послуг всім категоріям споживачів, структуру загального обсягу, реалізацію послуг в розрахунку на одного жителя регіону, індекси фізичного обсягу реалізованих послуг у відсотках до попереднього року, середньооблікову чисельність працюючих та їх середньомісячну заробітну плату. Показники наведені в цілому по області, в розрізі регіонів та за видами економічної діяльності. Висвітлюється також інформація, що характеризує діяльність підприємств, що фінансуються переважно з бюджету.

Окрім даних державної статистики у збірнику наведена інформація Державної податкової адміністрації щодо обсягів послуг, реалізованих підприємцями-фізичними особами.

Статистична інформація про зовнішню торгівлю послугами підготовлена на основі звітів підприємств та організацій області незалежно від реєстраційного виду діяльності.

Збірник доповнено даними по основних показниках в цілому по Україні та регіонах країни.

Раніше опубліковані дані в окремих випадках уточнені.

Збірник підготовлено фахівцями відділу статистики нефінансових послуг за участю фахівців відділу статистики цін, управління статистики торгівлі ГУС.

Головне управління статистики у Волинській області
 
СКОРОЧЕННЯ
тис. – тисяча
млн. – мільйон
р. – рік
грн. – гривня
дол. США – долар США

 

 

умовні позначення

 

%                                                       – відсоток

Тире (–)                                           – явищ не було

Крапки (...)                                       – відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)                                     – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,

                                                           що можуть бути виражені використаними

                                                           у таблиці розрядами.

Символ (х)                                       – заповнення рубрики за характером побудови

                                                          таблиці не має сенсу.

“у тому числі”, “з них”, “з неї”            – наведено не всі доданки загальної суми.Зміст

Передмова
3
Скорочення у збірнику
4
Умовні позначення, використані у збірнику
4
Діяльність підприємств сфери послуг області у 2012 році
7
 
1. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОБЛАСТІ
9
1.1
Основні показники діяльності підприємств сфери послуг
9
1.2
Індекси фізичного обсягу реалізованих послуг
9
1.3
Кількість діючих підприємств сфери послуг за видами економічної діяльності
10
1.4
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
12
1.5
Темп росту(зниження) обсягів реалізованих послуг за видами економічної діяльності
14
1.6
Структура реалізованих послуг за видами економічної діяльності
15
1.7
Обсяг реалізованих послуг в розрахунку на одного жителя області за видами економічної діяльності
17
1.8
Обсяг реалізованих послуг населенню за видами економічної діяльності
19
1.9
Структура послуг, реалізованих населенню за видами економічної діяльності
21
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ПОСЛУГ У МІСТАХ І РАЙОНАХ
23
2.1
Кількість діючих підприємств сфери послуг у містах і районах
23
2.2
Обсяг реалізованих послуг у містах і районах
24
2.3
Структура реалізованих послуг у містах і районах
25
2.4
Обсяг реалізованих послуг в розрахунку на одного жителя регіону у містах і районах
26
2.5
Обсяги реалізованих послуг в розрахунку на одного жителя в 2012 році
27
2.6
Обсяг реалізованих послуг, оплачених населенням, у містах і районах
28
2.7
Структура послуг, реалізованих населенню, у містах і районах
29
 
3. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З БЮДЖЕТНОЮ ФОРМОЮ ФІНАНСУВАННЯ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
30
3.1
Кількість підприємств з бюджетною формою фінансування у містах і районах
30
3.2
Обсяг реалізованих послуг підприємствами з бюджетною формою фінансування за видами економічної діяльності
31
3.3
Обсяг реалізованих послуг підприємствами з бюджетною формою фінансування у містах і районах
32
 
4.ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ
33
4.1
Кількість підприємців–фізичних осіб, які працювали у сфері послуг, за видами економічної діяльності
33
4.2
Обсяг реалізованих послуг підприємцями–фізичними особами за видами економічної діяльності (за даними Державної податкової адміністрації)
35
 
5. ЦІНИ І ТАРИФИ
37
5.1
Індекси цін і тарифів на послуги у Волинській області
37
 
6. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ
38
6.1
Зовнішня торгівля послугами
38
6.2
Господарюючі суб’єкти, що здійснювали експорт-імпорт послуг у 2012 році
38
6.3
Експорт послуг в країни світу
39
6.4
Імпорт послуг з країн світу
42
6.5
Географічна структура експорту послуг
44
6.6
Географічна структура імпорту послуг
44
6.7
Експорт послуг за видами
45
6.8
Структура експорту послуг за видами
46
6.9
Імпорт послуг за видами
47
6.10
Структура імпорту послуг за видами
48
6.11
Експорт послуг у містах та районах
49
6.12
Структура експорту у містах і районах
49
6.13
Імпорт послуг у містах і районах
50
6.14
Структура імпорту у містах і районах
50
6.15
Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю послугами у містах і районах
51
 
7. ЗІСТАВЛЕННЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
52
7.1
Кількість діючих підприємств сфери послуг по регіонах України
52
7.2
Обсяг реалізованих послуг по регіонах України
53
7.3
Індекси фізичного обсягу реалізованих послуг по регіонах України
54
7.4
Обсяг послуг, реалізованих населенню, по регіонах України
55
Методологічні пояснення
56


3. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З БЮДЖЕТНОЮ ФОРМОЮ ФІНАНСУВАННЯ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Кількість підприємств з бюджетною формою фінансування
у містах і районах

(одиниць)
  2005 2010 2011 2012
 
 
 
 
 
Волинська область
257
739
734
716
м.Луцьк
66
167
159
156
м.Володимир-Волинський
18
28
29
29
м.Ковель
18
40
41
41
м.Нововолинськ
11
31
32
31
райони
 
 
 
 
Володимир-Волинський
3
32
32
31
Горохівський
11
39
42
42
Іваничівський
7
30
31
31
Камінь-Каширський
5
11
9
8
Ківерцівський
19
61
62
60
Ковельський
5
14
14
13
Локачинський
9
32
32
32
Луцький
10
17
17
16
Любешівський
6
9
9
9
Любомльський
9
35
38
36
Маневицький
11
15
15
15
Ратнівський
10
44
44
44
Рожищенський
9
32
32
34
Старовижівський
9
28
25
24
Турійський
15
59
56
54
Шацький
6
15
15
10

3.2. Обсяг реалізованих послуг підприємствами з бюджетною формою фінансування за видами економічної діяльності

(тис.грн.)
 
2005 2010 2011 2012
 
 
 
 
 
Всього
39444,7
162119,5
171145,6
174541,6
у тому числі
 
 
 
 
Діяльність готелів та ресторанів
215,1
2021,5
1176,4
1261,6
Діяльність транспорту та зв’язку
153,7
686,1
563,5
683,0
з них
 
 
 
 
діяльність пошти та зв’язку
153,7
686,1
563,5
683,0
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
711,6
14298,6
15141,6
8341,2
з них
 
 
 
 
операції з нерухомим майном
77,3
82,5
83,0
діяльність у сфері інформатизації
1402,7
1568,2
1381,7
дослідження і розробки
155,2
974,3
1624,3
1427,0
діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління
459,8
1538,6
1986,1
1827,0
діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії
96,6
227,3
213,3
265,2
технічні випробування та дослідження
586,5
621,2
612,0
надання інших комерційних послуг
9491,9
9046,0
2745,3
Освіта
23253,1
103298,0
108347,1
110174,0
з неї
 
 
 
 
дошкільна освіта
11785,6
14204,3
15187,0
початкова загальна освіта
4498,5
загальна середня освіта
2237,8
1237,2
843,7
952,0
позашкільна освіта
1964,4
2324,0
2749,4
професійно-технічна освіта
3952,4
3887,0
4725,2
вища освіта
15594,5
82589,3
84867,2
83557,2
інші види діяльності у сфері освіти
922,3
1769,1
2220,9
3003,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
13446,4
33588,8
38232,3
40306,8
з неї
 
 
 
 
діяльність в сфері охорони здоров’я людини
9708,0
22302,3
23851,8
25134,6
ветеринарна діяльність
3717,0
9898,8
12993,8
13330,1
надання соціальної допомоги
21,4
1387,7
1386,7
1842,1
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
1664,8
8226,5
7684,7
13775,0
з них
 
 
 
 
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
1664,8
8226,5
7684,7
13775,0

3.3. Обсяг реалізованих послуг підприємствами з бюджетною формою фінансування у містах і районах

(тис.грн.)
  2005 2010 2011 2012
         
Волинська область
39444,7
162119,5
171145,6
174541,6
м.Луцьк
23355,8
118047,1
122036,6
124629,6
м.Володимир-Волинський
2183,4
5991,4
6967,6
5724,7
м.Ковель
3706,0
10015,9
11830,7
12509,9
м.Нововолинськ
2137,1
5903,6
6840,6
6863,7
райони
 
 
 
 
Володимир-Волинський
21,3
202,0
304,4
449,5
Горохівський
665,1
2186,0
2237,7
2146,1
Іваничівський
374,0
1169,7
1094,5
1760,5
Камінь-Каширський
376,8
1523,2
1519,8
1596,9
Ківерцівський
1300,4
3082,8
2488,1
2691,6
Ковельський
21,7
405,6
470,0
438,6
Локачинський
228,1
737,9
955,3
919,0
Луцький
1516,1
1927,9
2476,8
2599,9
Любешівський
260,2
906,6
950,6
873,3
Любомльський
542,5
1566,4
1746,8
1990,2
Маневицький
652,8
1621,9
1698,5
1765,0
Ратнівський
522,6
1645,8
2032,2
1983,6
Рожищенський
705,0
1351,4
1505,8
1541,7
Старовижівський
324,0
899,2
899,8
1033,8
Турійський
317,4
1347,4
1459,1
1356,1
Шацький
134,4
1587,7
1630,7
1667,9


Методологічні пояснення

Послуги - це діяльність підприємств (установ, організацій), що не набуває матеріально-речової форми та задовольняє певні потреби замовників – особисті, колективні. За умов ринкової економіки виробництво послуг набуває все більшого значення в частині формування валової доданої вартості країни.

В загальному обсязі послуг можна виділити дві частини. Одна частина послуг призначена для виробничого споживання галузями сфер виробництва матеріальних благ та послуг. Друга частина послуг, що реалізується, призначена для кінцевого споживання домашніми господарствами, тобто для невиробничого споживання.

Частина послуг, що виробляються, є ринковими послугами. В міжнародній статистичній практиці у відповідності до рекомендацій ООН під ринковими послугами розуміють послуги, призначені для реалізації або реалізовані за економічно значущими цінами.

Крім того, необхідно окремо розглядати витрати на кінцеве споживання державних установ та організацій, що забезпечують індивідуальні потреби домашніх господарств та колективні потреби суспільства в цілому, а також некомерційних організацій, які обслуговують домашні господарства. Означені групи установ та організацій надають послуги за цінами, що не мають економічного значення. Тому ці послуги вважаються неринковими і їх вартість як у реалізації, так і у споживанні оцінюється за собівартістю.

Послуги є результатом виробничих процесів неоднорідних видів економічної діяльності: послуги торгівлі та громадського харчування, фінансові послуги, послуги установ та організацій державного управління, нефінансові послуги (за виключенням торгівлі та громадського харчування). Враховуючи особливості бізнес-циклів, заповнення документів первинного обліку підприємств сфери послуг галузеві статистичні спостереження організовані окремо за колами підприємств кожної із наведених вище груп в частині виробництва ринкових послуг.

У разі реалізації в рамках підприємств додаткових видів послуг (другорядні види діяльності) інформація про їх обсяги також включена до статспостереження, якщо серед другорядних видів діяльності підприємств мали місце види, результатом яких було виробництво товарів, тоді дані по них не відображалися.

Особливі підходи використовуються також для оцінки обсягів реалізованих неринкових послуг. Окрім групування відповідно до відмінностей виробничих процесів, підприємства сфери послуг як резидентні інституційні одиниці мають відмінності щодо групування відповідно до своїх функцій по інституційних секторах економіки. З урахуванням відмічених особливостей загальну характеристику результатів діяльності підприємств сфери послуг висвітлює система національних рахунків.

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) – це дані про обсяг реалізованих послуг, який визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних послуг), що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (послуги) за бартерним контрактом), уключаючи непрямі податки (ПДВ, акцизний збір тощо). До складу показника не включається продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, суми цільових надходжень на виробництво, суми попередньої оплати (авансові платежі). На склад показника не впливають несвоєчасні оплати.

Індекс роздрібних цін (тарифів) на послуги – це відносний показник, що характеризує зміну рівня цін і тарифів на послуги.

За ваги приймається питома вага чисельності міського населення, де проводиться спостереження цін. Індивідуальний індекс цін на кожну послугу по області визначається шляхом ділення середньої ціни кожної послуги за поточний місяць на її середню ціну за попередній місяць.

Зведені та групові індекси цін (тарифів) на послуги розраховуються на основі індивідуальних індексів роздрібних цін (тарифів) на послуги. Базою зважування є дохід від реалізації послуг попереднього року за відповідною їх структурою.

У зв’язку з уточненням характеристик послуг для розрахунку індексів роздрібних цін з 2007 року дещо змінились назви груп послуг та середні ціни на них. Певні групи послуг не підлягають обстеженню.

Облік послуг зовнішньоекономічної діяльності проводиться у вартісному виразі (у валюті контракту), Перерахунок вартості послуг у долари США та національну валюту України здійснюється за середньоквартальним курсом, розрахованим на основі щоденних офіційних курсів валют, встановлених Національним банком України,