ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІСТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИКТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК ВОЛИНІ 2016ЛУЦЬК–2017Головне управління статистики у Волинській області
За редакцією Л. С. Баранюк

Відповідальна за випуск С. О. Щербакова
У статистичному збірнику вміщено дані про стан і розвиток транспорту та зв’язку Волині у 2016 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено основні показники із статистики капітальних інвестицій, праці, фінансів, експорту-імпорту даного виду послуг.
Головне управління статистики

у Волинській області

© Головне управління статистики у Волинській області, 2017
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник "Транспорт і зв’язок Волині – 2016" містить інформацію, що характеризує діяльність підприємств транспорту, пошти та зв’язку у 2016 році у порівнянні з 2000-2015 роками. Збірник сформовано за такими розділами: загальний розділ, транспорт, зв’язок, зіставлення основних показників в регіонах України. Надано методологічні пояснення.

Окремі показники є попередніми та ймовірно будуть уточнені в наступних виданнях, деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Збірник підготовлено на підставі даних державних статистичних спостережень та адміністративних даних регіональної філії «Львівська залізниця» і Служби автомобільних доріг у Волинській області та доповнено розрахунковими даними про вантажні та пасажирські перевезення, здійснені фізичними особами-підприємцями, за результатами тижневого обстеження їх роботи.

Збірник підготовлено відділами аналізу даних статистики виробництва та послуг, торгівлі та структурної статистики, демографічної та соціальної статистики і реєстрації цін.
Головне управління статистики у Волинській областіСКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ


% – відсоток од – одиниця
грн – гривня пас.км – пасажиро-кілометр
дол. США – долар США тис. – тисяча
км – кілометр т – тонна
км2 – квадратний кілометр ткм – тонно-кілометр
млн – мільйон  

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ


Тире (–) явищ не було
   
Крапки (...) відомості відсутні
   
Нуль (0; 0,0) явища відбувалися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці розрядами
   
Символ (Х) заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне
   
«у тому числі», «з них» наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку.


ЗМІСТ

Передмова.................................................................................................
3
Скорочення у збірнику................................................................................
3
Умовні позначення, використані у збірнику...................................................
3
Транспорт і зв’язок області у 2016 році..................................................
7
 
 
1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ..............................................................
8
 
 
 
 
1.1
 
Капітальні інвестиції підприємств видів економічної діяльності "Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність" та "Телекомунікації (електрозв’язок)"....
8
1.2
 
Основні показники з праці підприємств видів економічної діяльності "Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність" та "Інформація та телекомунікації"............
9
1.3
  Фінансові результати підприємств за видом економічної діяльності "Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність".....................
10
1.4
 
Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видом економічної діяльності "Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність"................
11
1.5
 
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видом економічної діяльності "Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність".......................
11
1.6
 
Фінансові результати підприємств за видом економічної діяльності "Телекомунікації (електрозв’язок)"................................................
12
1.7
 
Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видом економічної діяльності "Телекомунікації (електрозв’язок)"...............
13
1.8
 
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видом економічної діяльності "Телекомунікації (електрозв’язок)"...............
13
1.9
 
Експорт транспортних послуг........................................................
14
1.10
 
Імпорт транспортних та телекомунікаційних послуг........................
15
1.11
 
Експорт-імпорт транспортних послуг з країнами світу у 2016 році....
16
1.12
  Індекси споживчих цін на паливо і мастила...................................
17
1.13
 
Індекси споживчих цін на послуги автодорожнього пасажирського транспорту..............
17
 
 
 
 
 
 
2. ТРАНСПОРТ............................................................................
18
 
 
 
 
2.1
 
Основні показники роботи транспорту...........................................
18
2.2
 
Перевезення вантажів автомобільним транспортом.........................
19
2.3
 
Індекси обсягу перевезення вантажів автомобільним транспортом.........................
19
2.4
 
Перевезення вантажів автомобільним транспортом у містах і районах....................
20
2.5
 
Вантажооборот автомобільного транспорту у містах і районах.........
21
2.6
 
Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів автомобільним транспортом у містах і районах.....................................................
22
2.7
 
Перевезення вантажів та вантажооборот автомобільного транспорту за видами економічної діяльності.................................
23
2.8
 
Основні показники роботи і використання вантажних автомобілів підприємствами, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі.....................................
24
2.9
 
Динаміка вантажних перевезень автомобільним транспортом..........
24
2.10
 
Перевезення вантажів залізничним транспортом............................
25
2.11
 
Динаміка вантажних перевезень залізничним транспортом..............
25
2.12
 
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом.......................
26
2.13
 
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за видами сполучення..........
27
2.14
 
Основні показники роботи і використання автобусів підприємствами, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі.........................................…
 
27
2.15
 
Відправлення пасажирів залізничним транспортом.........................
28
2.16
 
Робота міського пасажирського електричного транспорту...............
28
2.17
 
Дорожньо-транспортні пригоди.....................................................
28
 
 
 
 
 
 
3. ЗВ’ЯЗОКM.................................................................................
29
 
 
 
 
3.1
 
Продукція (послуги) підприємств пошти та зв’язку.........................
29
3.2
 
Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку...............
29
3.3
 
Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку населенню.....................
30
3.4
 
Споживання послуг пошти та зв’язку населенням...........................
30
3.5
 
Розподіл послуг пошти та зв’язку за видами у 2016 році.................
31
3.6
 
Розподіл послуг пошти та зв’язку, наданих населенню, за видами у 2016 році............
31
3.7
 
Наявність телефонних апаратів.....................................................
32
3.8
 
Забезпеченість населення телефонними апаратами........................
32
3.9
 
Абоненти телекомунікацій............................................................
33
3.10
 
Основні трансляційні радіоточки звукового проводового мовлення..........................
33
 
 
 
 
 
 
4. ЗІСТАВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ В РЕГІОНАХ УКРАЇН.........................
34
 
 
 
 
4.1
 
Перевезення вантажів автомобільним транспортом за регіонами України..................
34
4.2
 
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) за регіонами України..
35
4.3
 
Перевезення пасажирів тролейбусним транспортом за регіонами України.............
36
4.4
 
Мережа шляхів сполучення загального користування за регіонами України у 2016 році.
37
4.5
 
Дорожньо-транспортні пригоди за регіонами України......................
38
4.6
 
Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку за регіонами України у 2016 році......................................................
39
4.7
 
Основні телефонні апарати міської мережі за регіонами України...........................
40
4.8
 
Основні телефонні апарати сільської мережі за регіонами України..........................
41
4.9
 
Основні домашні телефонні апарати за регіонами України................................
42
4.10
 
Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами за регіонами України....................................................
43
4.11
 
Абоненти мобільного зв’язку за регіонами України..........................
44
4.12
 
Абоненти кабельного телебачення за регіонами України.................
45
4.13
 
Абоненти мережі Інтернет за регіонами України.............................
46
 
 
 
 
 
 
5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ДО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ...........................
47


 2.1.Основні показники роботи транспорту

 
2000 2005 2010 2015 2016
Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування1, на кінець року, км
615,1
612,3
596,8
593,1
593,1
Довжина автомобільних доріг загального користування2, на кінець року, км
6297,3
6199,0
6199,3
6195,3
6195,3
у тому числі з твердим покриттям
5636,2
5728,9
5751,5
5796,2
5796,2
Експлуатаційна довжина тролейбусних ліній (в однопутному обчисленні), на кінець року, км
109,2
109,2
109,2
109,2
109,2
Щільність шляхів сполучення загального користування, км шляхів на 1 тис.км2 території, на кінець року
 
 
 
 
 
експлуатаційна довжина залізничних колій1
30,4
30,3
29,5
29,5
29,5
автомобільні дороги з твердим покриттям2
279,0
283,6
284,7
288,4
288,4
Перевезено вантажів транспортом всього, млн.т
9,1
12,1
11,2
11,6
13,5
автомобільним3
7,6
10,3
10,1
10,6
12,5
залізничним1
1,5
1,8
1,1
1,0
1,0
Перевезено (відправлено) пасажирів транспортом всього, млн. осіб
102,4
151,0
118,3
116,8
110,9
автомобільним4
49,4
106,2
93,6
83,1
80,5
міським електричним
47,7
39,7
19,5
29,0
25,9
залізничним1
5,3
5,1
5,2
4,7
4,5

__________

1За даними Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця»).

2За даними Державного агентства автомобільних доріг України (далі – Укравтодор).

3З урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб. З 2005 року – з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 З урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб’єктами малого бізнесу.


2.17. Дорожньо-транспортні пригоди1

  2000 2005 2010 2015 2016
Дорожньо-транспортні пригоди, всього, од
...
...
2564
2340
2970
у тому числі у яких були потерпілі
585
692
605
734
915
Кількість потерпілих, всього, осіб
770
911
790
1050
1275
загинуло
129
155
114
133
134
поранено
641
756
676
917
1141

_____________

1За даними МВС України. До 2005 року включно – дорожньо-транспортні пригоди, у яких були потерпілі, з 2010 року – дорожньо-транспортні пригоди всього, тобто з урахуванням і тих, що призвели до матеріальних збитків без потерпілих.


3.2. Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку

(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; млн.грн)
  2000 2005 2010 2015 2016
Всього за видами зв’язку
73,6
254,0
534,0
881,5
959,4
поштовий
9,5
26,3
53,5
70,8
1
телеграфний
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
телефонний
59,7
119,3
99,1
118,2
96,0
міський і сільський
21,9
36,8
67,5
108,0
85,9
міжміський (включаючи міжнародний)
37,8
82,5
31,6
10,2
10,1
кур’єрська діяльність
0,1
0,3
1
проводове мовлення
1,1
0,8
3,5
2,8
2,7
спеціальний і фельдзв’язок
0,1
0,6
2,4
2,1
1
передача і прийом телевізійних та радіопрограм, радіозв’язок
2,5
7,6
20,3
19,4
22,1
комп’ютерний
5,1
38,5
75,4
106,0
мобільний
93,2
315,9
592,4
634,3
інші види зв’язку
0,3
0,8
0,5
8,0

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.


3.7. Наявність телефонних апаратів

(од)
  2000 2005 2010 2015 2016
Основні телефонні апарати мережі
148588
186664
198323
145204
136691
міської
114080
145135
157214
118306
110891
сільської
34508
41529
41109
26898
25800
із загальної кількості основні домашні телефонні апарати мережі
126686
159695
169008
118799
103551
міської
97337
122675
131832
95520
81251
сільської
29349
37020
37176
23279
22300
Таксофони1
989
927
398
94
81

_____________________

1 Місцеві, міжміські, міжнародні та універсальні таксофони.


Методологічні пояснення

Відправлення вантажів – загальний обсяг вантажів у тоннах (брутто), прийнятий до перевезення.

Перевезення вантажів – загальний обсяг вантажів, який навантажено та транспортовано рухомим складом окремих  видів транспорту (вантажними автомобілями, залізничними вагонами), вимірюється в тоннах.

Вантажооборот – загальний обсяг вантажної транспортної роботи, який дорівнює сумі добутків перевезеного вантажу на відстань перевезення по кожній партії вантажу, вимірюється в тонно-кілометрах.

Відправлення пасажирів – загальна кількість пасажирів, прийнятих до перевезення.

Перевезення пасажирів – загальна кількість пасажирів, які  транспортовано рухомим складом окремих видів транспорту (автобусами, тролейбусами,  залізничними пасажирськими вагонами).

Пасажирооборот – загальний обсяг пасажирської роботи, який дорівнює сумі добутків кількості пасажирів (групи пасажирів) на відстань їх перевезення, вимірюється в пасажиро-кілометрах.

Міські перевезення – перевезення пасажирів у межах території населеного пункту.

Приміські перевезення – перевезення пасажирів за маршрутами завдовжки до 50 кілометрів незалежно від адміністративно-територіального поділу, крім міських маршрутів.

Міжміські перевезення – перевезення пасажирів на маршрутах, довжина яких перевищує 50 кілометрів і які проходять у межах території області (внутрішньообласні) або виходять за межі території області (міжобласні).

Щільність шляхів сполучення – довжина шляхів сполучення у розрахунку на одиницю площі території області.

Середня відстань перевезень розраховується як відношення вантажообороту (пасажирообороту) до обсягу перевезеного вантажу (кількості перевезених пасажирів).

Продукція (послуги) пошти та зв’язку – показник, який характеризує обсяг послуг, наданих операторами пошти та зв'язку населенню, підприємствам, організаціям, установам та іншим споживачам (відправлення газет, журналів, листів, телеграм, грошових переказів і пенсійних виплат, надання міжміських і міжнародних телефонних переговорів).

Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку включають дані про увесь обсяг доходів (виручки) підприємств від реалізації послуг пошти та зв’язку – основної діяльності, додаткових послуг, що покращують споживчі властивості основної послуги, а також дані про доходи, отримані підприємством за експлуатаційне обслуговування технічних засобів зв’язку, що належать іншим підприємствам, у фактичних цінах з урахуванням ПДВ.

 

Інформацію оновлено 03 Жовтня 2017