Головне управління статистики у Волинській областіСтатистичний збірник
Зовнішня торгівля товарами та послугами
підприємств області


м.Луцьк 2014


За редакцією Лілії Степанівни Баранюк


Відповідальна за випуск Зоя Нилівна Ткачук

© Головне управління статистики у Волинській області, 2014
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


СКОРОЧЕННЯ


дол. США –  долар США

млн. –  мільйон

р. –  рік

тис. –  тисяча

% –  відсоток


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ


Тире (–)       – явищ не було

Крапки (...)  – відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)  – явища відбулися, але у вимірах менших за ті,

                         що можуть бути виражені використаними у

                         таблиці розрядами

Символ (х)      – заповнення рубрики за характером побудови

                         таблиці не має сенсу

“з них”, “у тому числі” –  наведено не всі доданки загальної сумиПередмова

Вашій увазі представлений статистичний збірник, в якому відображено показники зовнішньої торгівлі товарами і послугами підприємств Волинської області та іноземні інвестиції, що надійшли в область.

При підготовці статистичного збірника “Зовнішня торгівля товарами та послугами підприємств області” використано:

 •           інформацію Державної митної служби України, підготовлену на основі даних вантажно–митних декларацій;

 •           статистичну інформацію за формою №14–зез “Про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу”;

 •           статистичну інформацію за формою №9–зез “Про експорт (імпорт) послуг”;

 •           статистичну інформацію за формою №10–зез “Про іноземні інвестиції в Україну”;  У збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами та іноземні інвестиції в область за 2000, 2005, 2010 – 2013 роки. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами та послугами подається за країнами світу, структурою, регіонами області. У збірнику відображені дані про експорт–імпорт окремих видів товарів в кількісному і вартісному вимірах, вміщено інформацію про експорт–імпорт давальницької сировини і готової продукції, виготовленої з давальницької сировини.

  Аналітичний та табличний матеріали доповнено графіками та діаграмами.

  Сума складових та підсумкові дані по рядках в окремих таблицях можуть мати розбіжності за рахунок округлення. Деякі показники попередніх періодів можуть бути уточнені.

  В збірнику наведені короткі методологічні пояснення окремих статистичних показників.  Зміст

   
  Передмова
  3
  1.
  Зовнішня торгівля області
  6
  1.1.
  Зовнішня торгівля
  6
  1.2.
  Динаміка зовнішньої торгівлі області
  6
  1.3.
  Основні показники зовнішньої торгівлі товарами і послугами
  7
  1.4.
  Зовнішня торгівля товарами
  8
  1.5.
  Зовнішня торгівля послугами
  8
  2.
  Зовнішня торгівля товарами
  9
  2.1
  Географічна структура експорту–імпорту товарів
  11
  2.2
  Питома вага основних країн–партнерів в експорті товарів в 2013 році
  17
  2.3.
  Питома вага основних країн–партнерів в імпорті товарів в 2013 році
  17
  2.4.
  Питома вага експорту–імпорту товарів за країнами
  18
  2.5.
  Товарна структура експорту товарів
  23
  2.6.
  Товарна структура імпорту товарів
  26
  2.7.
  Товарна структура експорту товарів у 2013 році
  29
  2.8.
  Товарна структура імпорту товарів у 2013 році
  29
  2.9.
  Експорт окремих видів товарів
  30
  2.10.
  Імпорт окремих видів товарів
  31
  2.11.
  Обсяги експорту–імпорту товарів у містах і районах
  32
  2.12.
  Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами у містах і районах
  36
  2.13.
  Експорт–імпорт давальницької сировини та готової продукції, виготовленої з неї
  37
  2.14
  Географічна структура експорту–імпорту давальницької сировини
  38
  2.15.
  Питома вага експорту–імпорту давальницької сировини за країнами
  40
  2.16.
  Товарна структура експорту–імпорту давальницької сировини
  42
  2.17.
  Питома вага експорту–імпорту давальницької сировини за групами товарів
  43
  2.18.
  Географічна структура експорту–імпорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини .
  44
  2.19.
  Питома вага експорту–імпорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини
  45
  2.20.
  Товарна структура експорту–імпорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини
  46
  2.21.
  Питома вага експорту–імпорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини за групами товарів
  47
  3.
  Зовнішня торгівля послугами
  48
  3.1.
  Географічна структура експорту–імпорту послуг
  49
  3.2.
  Питома вага основних країн-партнерів в експорті послуг в 2013році
  54
  3.3.
  Питома вага основних країн-партнерів в імпорті послуг в 2013році
  54
  3.4.
  Структура експорту–імпорту послуг за видами
  55
  3.5.
  Експорт–імпорт послуг в країни світу за видами
  56
  3.6.
  Обсяги експорту–імпорту послуг у містах і районах
  67
  3.7.
  Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю послугами у містах і районах
  69
  4.
  Іноземні інвестиції
  70
  4.1.
  Прямі іноземні інвестиції в економіку області
  71
  4.2.
  Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області
  71
  4.3.
  Прямі іноземні інвестиції в  області
  72
  4.4.
  Прямі іноземні інвестиції (акціонерних капітал) в економіці області з окремих країн–інвесторів
  73
  4.5.
  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності
  74
  4.6.
  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у містах і районах
  76
  5.
  Зіставлення показників зовнішньоекономічної діяльності в регіонах України
  77
  5.1.
  Обсяги експорту товарів за регіонами України
  77
  5.2.
  Питома вага регіонів України в експорті товарів
  78
  5.3.
  Обсяги імпорту товарів за регіонами України
  79
  5.4.
  Питома вага регіонів України в імпорті товарів
  80
  5.5.
  Обсяги експорту послуг за регіонами України
  81
  5.6.
  Питома вага регіонів України в експорті послуг
  82
  5.7.
  Обсяги імпорту послуг за регіонами України
  83
  5.8.
  Питома вага регіонів України в імпорті послуг
  84
  5.9.
  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в регіонах України
  85
  5.10.
  Питома вага прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в загальнодержавних показниках
  86
   
  Перелік основних підприємств–учасників зовнішньоекономічної діяльності у 2013р.
  87
   
  Стислі методологічні пояснення
  88

  1. Зовнішня торгівля області

  1.1. Зовнішня торгівля

  (млн.дол. США)
  Роки Експорт Імпорт Сальдо
  Всього
  2000
  151,7
  449,0
  –297,3
  2005
  291,4
  683,5
  –392,1
  2010
  463,9
  599,2
  –135,3
  2011
  679,7
  1084,2
  –404,5
  2012
  659,2
  1043,6
  –384,4
  2013
  686,4
  1131,4
  –445,0
  Товари 1
  2000
  147,8
  447,1
  –299,3
  2005
  280,9
  666,2
  –385,3
  2010
  434,8
  571,5
  –136,7
  2011
  646,4
  1059,6
  –413,2
  2012
  605,8
  1015,2
  –409,4
  2013
  628,8
  1089,0
  –460,2
  Послуги
  2000
  3,9
  1,9
  2,0
  2005
  10,5
  17,3
  –6,8
  2010
  29,1
  27,7
  1,4
  2011
  33,3
  24,6
  8,7
  2012
  53,4
  28,4
  25,0
  2013
  57,6
  42,4
  15,2

  1 З урахуванням обсягів фізичних осіб–підприємців.

  1.3. Основні показники зовнішньої торгівлі товарами і послугами

  (млн.дол. США)
    2000 2005 2010 2011 2012 2013
   
   
           
  Кількість країн – партнерів, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами, одиниць
  70
  77
  91
  95
  100
  97
  Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами, одиниць
   
           
  експортерів
  306
  266
  329
  329
  319
  308
  імпортерів
  352
  396
  390
  437
  472
  479
  Обсяги експорту товарів
  147,8
  280,9
  434,8
  646,4
  605,8
  628,8
  країни ЄС
  96,1
  140,2
  269,1
  415,8
  360,8
  364,3
  інші країни
  51,7
  140,7
  165,7
  230,6
  245,0
  264,5
  Обсяги імпорту товарів
  447,1
  666,2
  571,5
  1059,6
  1015,2
  1089,0
  країни ЄС
  87,9
  175,7
  437,0
  766,6
  868,5
  849,3
  інші країни
  359,2
  490,5
  134,5
  293,0
  146,7
  239,7
  Кількість країн – партнерів, що здійснювали зовнішню торгівлю послугами, одиниць
  53
  83
  89
  84
  92
  97
  Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю послугами, одиниць
   
   
   
   
   
   
  експортерів
  35
  52
  83
  88
  104
  115
  імпортерів
  23
  87
  167
  159
  230
  251
  Обсяги експорту послуг
  3,9
  10,5
  29,1
  33,3
  53,4
  57,6
  країни ЄС
  2,7
  10,0
  25,5
  27,6
  49,9
  53,2
  інші країни
  1,2
  0,5
  3,6
  5,7
  3,5
  4,4
  Обсяги імпорту послуг
  1,9
  17,3
  27,7
  24,6
  28,4
  42,4
  країни ЄС
  1,7
  10,6
  24,7
  18,4
  21,1
  20,9
  інші країни
  0,2
  6,7
  3,0
  6,2
  7,3
  21,5