Головне управління статистики у Волинській областіСпівробітництво Волині
з країнами
Європейського СоюзуСтатистичний збірникм.Луцьк
2016Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією В.О.Грабаровської

Відповідальна за випуск Л.О.Джигалюк

СКОРОЧЕННЯ


% –  відсоток

дол.США –  долар США

ЄС – Європейський Союз

млн. –  мільйон

т – тонна

тис. –  тисяча

р. –  рік

шт – штук


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ


Тире (–)          – явищ не було

Нуль (0; 0,0)    – явища відбулися, але у вимірах менших за ті,

                         що можуть бути виражені використаними у

                         таблиці розрядами

Символ (х)     – заповнення рубрики за характером побудови

                         таблиці не має сенсу

“з них”, “у тому числі” –  наведено не всі доданки загальної суми


Вих.№ 08–17/107  від 17.06.2016

© Головне управління статистики у Волинській області, 2016
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


Передмова

Вашій увазі представлений статистичний збірник, в якому відображено показники зовнішньої торгівлі товарами і послугами підприємств Волинської області та іноземні інвестиції, що надійшли в область з країн Єврозоюзу.

При підготовці статистичного збірника “Співробітництво Волині з країнами Європейського Союзу” використано:

 •    статистичні спостереження за обсягами зовнішньої торгівлі товарами, які здійснені на основі даних вантажних митних деклараціях (ВМД) що заповнюють декларанти при митному оформленні товарів, а також статистичних звітів підприємств і організацій щодо експорту-імпорту товарів, що не підлягають митному декларуванню (форма №14–зез “Про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу”);

 •    статистичну інформацію за формою №9–зез “Про експорт (імпорт) послуг”;

 •    статистичну інформацію за формою №10–зез “Про іноземні інвестиції в Україну”;

  У збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами та іноземні інвестиції в область за 2005, 2010, 2012 – 2015 роки. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами та послугами подається за країнами Євросоюзу, структурою, регіонами області. У збірнику відображені дані про експорт–імпорт окремих видів товарів в кількісному і вартісному вимірах, вміщено інформацію про експорт–імпорт давальницької сировини і готової продукції, виготовленої з давальницької сировини.

  Аналітичний та табличний матеріали доповнено графіками та діаграмами.

  Сума складових та підсумкові дані по рядках в окремих таблицях можуть мати розбіжності за рахунок округлення. Деякі показники попередніх періодів можуть бути уточнені.

  В збірнику наведені короткі методологічні пояснення окремих статистичних показників.  Зміст

  Передмова ........................................................................................
  3
  Аналітична довідка……………………………………………………………..……………………………………….……
  5
  1.      Зовнішня торгівля області з країнами ЄС....................................................
  7
  1.1.   Основні показники зовнішньої торгівлі товарами і послугами ............................
  7
  1.2.   Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС.......................................................
  8
  1.3.   Зовнішня торгівля послугами з країнами ЄС………………………………………..…………………..
  8
  2.      Зовнішня торгівля товарами………………………………….…………………..……….
  9
  2.1.   Зовнішня торгівля товарами……………………………………………………………………………………….
  9
  2.2.   Зовнішня торгівля товарами  за країнами ЄС……................................................
  9
  2.3.   Основні країни–партнери ЄС в експорті товарів у 2015 році ..............................
  11
  2.4.   Основні країни–партнери ЄС в імпорті товарів у 2015 році ................................
  11
  2.5.   Питома вага експорту–імпорту товарів за країнами ЄС......................................
  12
  2.6.   Товарна структура експорту товарів ...............................................................
  14
  2.7.   Товарна структура імпорту товарів .................................................................
  16
  2.8.   Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС у 2015 році.......................
  19
  2.9.   Експорт–імпорт окремих видів товарів з країн ЄС..............................................
  44
  2.10. Обсяги експорту–імпорту товарів з країнами ЄС у містах і районах ………..…..……..
  45
  2.11. Імпорт давальницької сировини та експорт готової продукції, виготовленої з неї
  46
  2.12. Імпорт давальницької сировини за країнами ЄС………..........................................
  46
  2.13. Питома вага імпорту давальницької сировини ..................................................
  47
  2.14. Експорт готової продукції, виготовленої з давальницької сировини за країнами ЄС…………………………
  48
  2.15. Питома вага експорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини
  48
  3.      Зовнішня торгівля послугами …..................................................................
  49
  3.1.   Зовнішня торгівля послугами……………………………………….…………………………………………….
  49
  3.2.   Зовнішня торгівля послугами за країнами ЄС……................................................
  49
  3.3.   Основні країни–партнери ЄС в експорті – імпорті послуг в 2015році ..................
  51
  3.4.   Питома вага експорту–імпорту послуг ………………………..…………………………………………..
  51
  3.5.   Структура експорту послуг за видами…............................................................
  53
  3.6.   Структура імпорту послуг за видами……………………………………………..…………………………..
  54
  3.7.   Експорт–імпорт послуг з країнами ЄС у 2015 році.............................................
  55
  3.8.   Обсяги експорту–імпорту послуг з країними ЄС у  містах і районах……..….………….
  61
  4.      Іноземні інвестиції ......................................................................................
  62
  4.1.   Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області…………..………..
  62
  4.2.   Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)в економіку області з країн ЄС.....
  62
  4.3.   Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області…………………….
  63
  4.4.   Географічна структура іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)…….…………..
  63
  4.5.   Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в область за видами

  економічної діяльності…………………………………………………………….……………………….…………

  64
  4.6.   Прямі іноземні інвестиції на одну особу ...........................................................
  66
  4.7.   Надходження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку   області за рік………
  66
  Перелік основних підприємств–учасників зовнішньоекономічної діяльності у 2015 році…………………………………
  67
  Стислі методологічні пояснення .........................................................................
  68

  Співробітництво області з країнами Європейського Союзу

  Країни Євросоюзу – основні ринки збуту та купівлі товарів, на які у 2015р. припадало 72,2% загального обсягу експорту та 85,9% – імпорту.

  У минулому році обсяг експорту товарів у ці країни становив 455,9 млн.дол. США, імпорту – 534,5 млн.дол., порівняно із 2014р. експортно-імпортні поставки зкоротились відповідно на 3,9 і 14,7%. Від'ємне сальдо склало 78,6 млн.дол. (у 2014р. – від'ємне 151,9 млн.дол.)

  Експортно–імпортні операції з товарами проводились із партнерами 27 країн Євросоюзу (в експорті – крім Мальти, в імпорті – крім Кіпру).

  Вагомі експортні поставки товарів здійснювалися до Німеччини (220,8 млн.дол.), Польщі (131,7 млн.дол.), Нідерландів (18,9 млн.дол.), Австрії (12,2 млн.дол.), Словаччини (11,9 млн.дол.), Угорщини (10,2млн.дол.), Литви (9,8 млн.дол.).

  Серед країн, з якими найкраще налагоджені партнерські стосунки, зменшився експорт товарів до Австрії та Польщі – на 13,1% і 11,7%, до Німеччини та Угорщини – на 4,6% і 3,2% відповідно. Натомість збільшився обсяг експорту до Нідерландів на 54,4% (за рахунок електричного обладнання) та Литви – на 3,9% (деревини і виробів з неї та олії).

  В структурі експорту товарів 45,0% займало електричні машини, 15,7% – деревина і вироби з неї, 12,9% – механічні пристрої, 4,9 – 2,5% – соки плодові, насіння і плоди олійних рослин, зернові культури, меблі та пластмаси, полімерні матеріали.

  З Німеччини імпортовано товарів на суму 161,6 млн.дол., з Угорщини та Польщі – на 158,0 млн. і 73,7 млн.дол. відповідно, з Франції та Нідерландів – на 29,9 млн. і 17,0 млн.дол.

  Зменшився імпорт товарів з Франції в 1,8 раза, з Польщі, Нідерландів та Німеччини – на 25,4%, 18,5% і 7,5% відповідно, збільшився – з Угорщини на 15,1% (за рахунок електричного обладнання, каучуку та гуми).

  В товарній структурі імпорту 21,3% займали засоби наземного транспорту, крім залізничного, 20,9% – електричні машини, 17,0% – механічні пристрої, 11,0% – пластмаси, полімерні матеріали, 7,8% – каучук, гума.

  Зовнішньоторговельні операції послугами проводились зі всіма партнерами країн Європейського Союзу, за виключенням Мальти.

  Експортували послуги у 27 країн, імпортували – із 25 (крім Ірландії і Люксембургу).

  У 2015р. експорт послуг країнам ЄС становив 49,2 млн.дол., або 94,9% загального обсягу експорту, за рік експорт скоротився на 7,4 млн.дол., або на 13,0%.

  Головними партнерами в експорті послуг були Австрія (38,5 млн.дол.), Німеччина (4,6 млн.дол.), Польща (2,4 млн.дол.) та Румунія (1,4 млн.дол.).

  Серед основних країн-партнерів зменшився експорт послуг, наданих Німеччині – на 36,2% (послуг з переробки матеріальних ресурсів, з ремонту і технічного обслуговування, автомобільного транспорту), Австрії – на 11,7% (послуг з переробки матеріальних ресурсів та автомобільного транспорту),

  Польщі – на 4,0% (послуг, пов’язаних з будівництвом, та з переробки матеріальних ресурсів). Натомість збільшився обсяг послуг, наданих Румунії в 2,5 раза (за рахунок ділових послуг).

  Структуру експорту формували послуги з переробки матеріальних ресурсів (87,3%, або 42,9 млн.дол.) та автомобільного транспорту (8,8%, або 4,3 млн.дол.).

  Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 13,8 млн.дол., або 82,4% від загального обсягу, та зменшився в порівнянні з 2014р. на 2,7 млн.дол., або на 16,4%.

  Основними партнерами в імпорті послуг були Німеччина та Польща (3,4 млн. і 3,2 млн.дол. відповідно), Швеція (2,4 млн.дол.) та Кіпр (958,6 тис.дол.).

  Зменшились обсяги послуг, одержаних від Польщі – на 29,6% (за рахунок транспортних та ділових послуг), Швеції – на 27,4% (роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності), Німеччини – на 20,9% (послуг, пов’язаних з подорожами, та з ремонту і технічного обслуговування). Зросли обсяги послуг, одержаних від Кіпру – на 6,9% (послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю).

  В структурі імпорту 25,7% припадало на послуги, пов’язані з подорожами, (3,5 млн.дол.), 16,3% – на транспортні послуги (2,2 млн.дол.), 15,6% – на роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, (2,1 млн.дол.), 14,0% – з ремонту та технічного обслуговування (1,9 млн.дол.), 13,6% – на ділові (1,9 млн.дол.).

  Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку області за весь період інвестування, на 31 грудня 2015р. становив 248,1 млн.дол.США, у тому числі з країн Євросоюзу – 223,8 млн.дол.США, або 90,2% загальнообласного обсягу. 

  В середньому на одного жителя області припадало 215,2 дол. інвестицій з країн ЄС (середньообласний показник – 238,6 дол.).

  Найбільше іноземного капіталу з країн Євросоюзу нерезидентами внесено у підприємства промисловості – 177,6 млн.дол. (79,4% загального обсягу прямих інвестицій), сільського, лісового та рибного господарства – 12,3 млн.дол. (5,5%), торгівлі та ремонту автотранспортних засобів; мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – по 7,0 млн.дол. (3,1%), в організації, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування – 6,7 млн.дол. (3,0%) та операції з нерухомим майном – 4,9 млн.дол. (2,2%).


  1.1. Основні показники зовнішньої торгівлі товарами і послугами

  (млн.дол. США)
  2005 2010 2012 2013 2014 2015
  Товари
  Обсяги експорту
  280,9
  434,8
  605,8
  628,8
  685,4
  631,7
  країни ЄС
  140,2
  269,1
  360,8
  364,3
  474,6
  455,9
  інші країни світу
  140,7
  165,7
  245,0
  264,5
  210,8
  175,8
  Обсяги імпорту
  666,2
  571,5
  1015,2
  1089,0
  765,5
  622,1
  країни ЄС
  175,7
  437,0
  868,6
  849,3
  626,5
  534,5
  інші країни світу
  490,5
  134,5
  146,6
  239,7
  139,0
  87,6
  У % до загального обсягу:
  Експорту
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  країни ЄС
  49,9
  61,9
  59,6
  57,9
  69,2
  72,2
  інші країни світу
  50,1
  38,1
  40,4
  42,1
  30,8
  27,8
  Імпорту
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  країни ЄС
  26,4
  76,5
  85,6
  78,0
  81,8
  85,9
  інші країни світу
  73,6
  23,5
  14,4
  22,0
  18,2
  14,1
  Коефіцієнт покриття експортом імпорту
  0,42
  0,76
  0,60
  0,58
  0,90
  1,02
  країни ЄС
  0,80
  0,62
  0,42
  0,43
  0,76
  0,85
  інші країни світу
  0,29
  1,23
  1,67
  1,10
  1,52
  2,01
  Послуги
  Обсяги експорту1
  21,0
  46,6
  53,4
  57,6
  60,3
  51,8
  країни ЄС
  10,0
  25,5
  49,9
  53,2
  56,5
  49,2
  інші країни світу
  0,5
  3,7
  3,5
  4,4
  3,8
  2,6
  Обсяги імпорту1
  17,7
  28,1
  29,7
  42,4
  20,5
  16,7
  країни ЄС
  10,6
  24,7
  21,1
  20,9
  16,5
  13,8
  інші країни світу
  6,7
  3,0
  7,3
  21,5
  4,0
  2,9
  У % до загального обсягу:
   
   
   
   
   
   
  Експорту
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  країни ЄС
  х
  х
  х
  92,5
  93,7
  94,9
  інші країни світу
  х
  х
  х
  7,5
  6,3
  5,1
  Імпорту
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  країни ЄС
  х
  х
  х
  49,3
  80,4
  82,4
  інші країни світу
  х
  х
  х
  50,7
  19,6
  17,6
  Коефіцієнт покриття експортом імпорту
  1,18
  1,66
  1,80
  1,36
  2,95
  3,10
  країни ЄС
  0,95
  1,03
  2,36
  2,55
  3,44
  3,57
  інші країни світу
  0,08
  1,20
  0,49
  0,20
  0,95
  0,90

  _______________________________

  1 Загальні обсяги експорту–імпорту послуг за 2005–2012 роки уточнено відповідно до Методики ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній діяльності (наказ Держстату від 31.12.2014 № 419) без розподілу за географічною структурою

  Інформацію оновлено 12 Липня 2016