Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

на 1 січня 2011 року

 

 

Всього

У тому числі

суб'єктів

у % до загальної кількості

із статусом юридичної особи

без статусу юридичної особи

Всього

19812

х

18685

1127

з них включено за КВЕД

18812

100

17712

1100

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1753

9,3

1724

29

рибальство, рибництво

24

0,1

20

4

промисловість

1624

8,6

1517

107

добувна промисловість

44

0,2

37

7

переробна промисловість

1500

8,0

1424

76

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

80

0,4

56

24

будівництво

906

4,8

860

46

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

3800

20,2

3446

354

діяльність готелів та ресторанів

283

1,5

258

25

діяльність транспорту та зв'язку

530

2,8

459

71

фінансова діяльність

218

1,2

96

122

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1868

9,9

1764

104

державне управління

1519

8,1

1438

81

освіта

1499

8,0

1436

63

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

513

2,8

487

26

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

4275

22,7

4207

68