Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

на 1 січня 2012 року

 

 

Всього

У тому числі

суб'єктів

у % до загальної кількості

із статусом юридичної особи

без статусу юридичної особи

Всього

20480

х

19374

1106

з них включено за КВЕД

19502

100

18423

1079

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1762

9,0

1736

26

рибальство, рибництво

24

0,1

20

4

промисловість

1666

8,5

1560

106

добувна промисловість

44

0,2

37

7

переробна промисловість

1540

7,9

1464

76

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

82

0,4

59

23

будівництво

909

4,7

863

46

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

3933

20,2

3599

334

діяльність готелів та ресторанів

274

1,4

252

22

діяльність транспорту та зв'язку

582

3,0

514

68

фінансова діяльність

207

1,1

96

111

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2030

10,4

1932

98

державне управління

1514

7,8

1457

57

освіта

1512

7,7

1451

61

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

595

3,1

518

77

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

4494

23,0

4425

69