Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності на 1 січня 2008 року

 

Найменування виду економічної діяльності

Всього

У тому числі

суб'єктів

у % до загальної кількості

із статусом юридичної особи

без статусу юридичної особи

Всього

17965

х

16722

1243

з них включено за КВЕД

16924

100,0

15710

1214

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1711

10,1

1681

30

рибальство, рибництво

22

0,1

18

4

промисловість

1549

9,2

1431

118

добувна промисловість

32

0,2

26

6

переробна промисловість

1451

8,6

1357

94

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

66

0,4

48

18

будівництво

843

5,0

801

42

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

3524

20,8

3112

412

діяльність готелів та ресторанів

276

1,6

239

37

діяльність транспорту та зв'язку

467

2,7

404

63

фінансова діяльність

235

1,4

87

148

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1421

8,4

1327

94

державне управління

1537

9,1

1452

85

освіта

1404

8,3

1321

83

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

433

2,6

407

26

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

3502

20,7

3430

72