Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

на 1 січня 2009 року

 

Найменування виду економічної діяльності

Всього

У тому числі

суб'єктів

у % до загальної кількості

із статусом юридичної особи

без статусу юридичної особи

Всього

18558

х

17361

1197

з них включено за КВЕД

17532

100,0

16363

1169

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1758

10.0

1728

30

рибальство, рибництво

20

0,1

16

4

промисловість

1575

9.0

1463

112

добувна промисловість

34

0,2

28

6

переробна промисловість

1465

8,4

1383

82

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

76

0,4

52

24

будівництво

879

5.0

832

47

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

3553

20,3

3176

377

діяльність готелів та ресторанів

276

1,6

246

30

діяльність транспорту та зв'язку

484

2,8

423

61

фінансова діяльність

239

1,4

85

154

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1570

8.9

1479

91

державне управління

1525

8,7

1440

85

освіта

1426

8.1

1344

82

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

439

2,5

415

24

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

3788

21,6

3716

72