Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

на 1 січня 2010 року

 

Найменування виду економічної діяльності

Всього

У тому числі

суб'єктів

у % до загальної кількості

із статусом юридичної особи

без статусу юридичної особи

Всього

19163

х

18038

1125

з них включено за КВЕД

18146

100,0

17048

1098

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1753

9,7

1723

30

рибальство, рибництво

23

0,1

19

4

промисловість

1606

8,8

1499

107

добувна промисловість

41

0,2

34

7

переробна промисловість

1487

8,2

1411

76

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

78

0,4

54

24

будівництво

893

5,0

846

47

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

3624

20,0

3263

361

діяльність готелів та ресторанів

282

1,6

254

28

діяльність транспорту та зв'язку

493

2,7

434

59

фінансова діяльність

217

1,2

91

126

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1736

9,6

1642

94

державне управління

1531

8,4

1446

85

освіта

1477

8,1

1403

74

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

479

2,6

453

26

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

4032

22,2

3975

57