Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

та організаційно-правовими формами господарювання

станом на 1 січня 2012 року

 

 

Всього

у тому числі за секціями КВЕД

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

рибальство,

рибництво

добувна промисловість

переробна промисловість

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

будівництво

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

діяльність готелів та ресторанів

діяльність транспорту та зв'язку

фінансова діяльність

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

державне управління

освіта

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Всього

20480

1762

24

44

1540

82

909

3933

274

582

207

2030

1514

1512

595

4494

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фермерське господарство

903

893

4

-

1

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

приватне підприємство

3859

162

7

10

449

2

363

1536

83

236

5

461

2

23

44

54

колективне підприємство1

475

21

-

-

82

3

56

102

12

21

1

30

-

-

7

22

державне підприємство

83

39

-

3

12

-

2

6

-

-

-

16

-

1

-

-

казенне підприємство

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

комунальне підприємство

295

9

-

-

32

39

8

41

3

3

-

77

-

1

11

57

дочірнє підприємство

280

15

4

1

41

-

36

87

10

16

3

43

-

-

1

2

іноземне підприємство

38

-

-

-

6

-

1

23

1

1

-

2

-

-

-

-

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

84

2

-

-

22

-

7

23

1

5

-

12

-

6

-

6

підприємство споживчої кооперації

38

1

-

-

5

-

-

25

3

2

-

2

-

-

-

-

орендне підприємство1

16

-

-

-

1

-

1

2

2

-

-

-

-

-

-

2

спільне підприємство1

64

1

-

-

11

-

2

8

2

-

-

1

-

1

1

1

акціонерне товариство

298

30

1

2

98

2

25

55

6

22

6

32

-

1

2

1

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приватне

62

4

-

1

24

-

6

5

2

5

1

13

-

-

-

1

публічне

34

1

-

-

19

2

4

2

-

-

1

5

-

-

-

-

відкрите1

117

18

1

-

43

-

12

19

1

12

1

8

-

-

-

-

закрите1

85

7

-

1

12

-

3

29

3

5

3

6

-

1

2

-

товариство з обмеженою відповідальністю

3989

295

2

21

647

12

297

1589

120

193

30

453

-

9

19

63

товариство з додатковою відповідальністю

21

3

-

-

4

-

2

4

-

2

1

4

-

-

-

-

повне товариство

11

1

-

-

1

-

-

1

-

-

8

-

-

-

-

-

командитне товариство

5

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

1

-

-

-

-

кооператив

740

245

1

-

29

1

48

17

2

7

-

350

-

1

1

18

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробничий

78

51

-

-

10

-

6

3

1

2

-

2

-

-

-

2

обслуговуючий

346

1

-

-

1

1

8

3

-

-

-

319

-

-

-

13

споживчий

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

сільськогосподарський виробничий

155

154

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

сільськогосподарський обслуговуючий

38

30

-

-

-

-

-

4

-

-

-

3

-

-

-

-

організація (установа, заклад)

3348

16

-

-

6

-

1

1

4

1

6

53

1418

1426

245

169

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державна

255

14

-

-

-

-

-

-

-

1

2

36

111

32

53

6

комунальна

2181

2

-

-

4

-

1

-

1

-

3

8

467

1372

188

135

приватна

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

5

1

1

організація (установа,заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

40

-

-

-

2

-

-

1

3

-

1

2

-

15

1

15

асоціація

20

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

13

-

-

-

2

корпорація

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

консорціум

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

концерн

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші об’єднання юридичних осіб

26

-

1

-

2

-

-

1

-

-

3

17

-

-

-

2

філія (інший відокремлений підрозділ)

1068

24

4

7

76

23

45

333

23

68

106

88

56

42

76

66

представництво

20

2

-

-

-

-

1

2

-

-

5

9

-

-

-

1

товарна біржа

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

3

-

-

-

-

кредитна спілка

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

споживче товариство

62

-

-

-

-

-

-

60

-

-

1

1

-

-

-

-

спілка споживчих товариств

12

-

-

-

-

-

-

6

1

-

-

5

-

-

-

-

політична партія

523

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

523

громадська організація

1424

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

5

-

-

4

1412

релігійна організація

1187

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1187

профспілка, об’єднання профспілок

651

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

651

благодійна організація

252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182

70

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

328

-

-

-

1

орган самоорганізації населення

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

38

-

-

41

1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств.