Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
станом на 1 січня 2014 року

  Всього
 
 
Всього
21106
у тому числі
 
фермерське господарство
934
приватне підприємство
3863
державне підприємство
74
комунальне підприємство
280
дочірнє підприємство
254
іноземне підприємство
35
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
80
підприємство споживчої кооперації
41
акціонерне товариство
272
товариство з обмеженою відповідальністю
4436
товариство з додатковою відповідальністю
26
повне товариство
11
командитне товариство
5
кооператив
755
з нього
 
виробничий
74
обслуговуючий
393
споживчий
2
сільськогосподарський виробничий
138
сільськогосподарський обслуговуючий
41
організація (установа, заклад)
3396
з неї
 
державна
242
комунальна
2172
приватна
9
організація (установа,заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)
43
асоціація
23
корпорація
2
концерн
2
інші об’єднання юридичних осіб
26
філія (інший відокремлений підрозділ)
927
представництво
21
товарна біржа
11
кредитна спілка
24
споживче товариство
106
спілка споживчих товариств
13
політична партія
526
громадська організація
1560
релігійна організація
1275
профспілка, об’єднання профспілок
677
творча спілка (інша професійна організація)
9
благодійна організація
264
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
404
орган самоорганізації населення
88