Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
станом на 1 січня 2015 року

  Всього
Всього
21526
у тому числі
 
фермерське господарство
940
приватне підприємство
3866
державне підприємство
72
комунальне підприємство
277
дочірнє підприємство
245
іноземне підприємство
29
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
77
підприємство споживчої кооперації
39
акціонерне товариство
263
товариство з обмеженою відповідальністю
4666
товариство з додатковою відповідальністю
27
повне товариство
11
командитне товариство
4
кооператив
757
з нього
 
виробничий
72
обслуговуючий
416
споживчий
2
сільськогосподарський виробничий
129
сільськогосподарський обслуговуючий
41
організація (установа, заклад)
3387
з неї
 
державна
220
комунальна
2176
приватна
11
організація (установа,заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)
43
асоціація
23
корпорація
2
концерн
2
інші об’єднання юридичних осіб
26
філія (інший відокремлений підрозділ)
959
представництво
21
товарна біржа
13
кредитна спілка
23
споживче товариство
118
спілка споживчих товариств
13
політична партія
528
громадська організація
1653
релігійна організація
1298
профспілка, об’єднання профспілок
688
творча спілка (інша професійна організація)
9
благодійна організація
287
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
432
орган самоорганізації населення
88