Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими

формами господарювання на 1 січня 2008 року

 

Найменування oрганізаційно-правової форми господарювання

Всього суб'єктів

Всього

17965

Фермерське господарство

865

Приватне підприємство

3319

Сімейне підприємство

2

Організація роботодавців

23

Колективне підприємство

573

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

84

Підприємство споживчої кооперації

41

Державне підприємство

89

Комунальне підприємство

314

Дочірнє підприємство

311

Спільне підприємство

67

Іноземне підприємство 

35

Кооперативи

731

Орендне підприємство

16

Кредитна спілка

22

Споживче товариство

65

Спілка споживчих товариств

15

Акціонерне товариство

379

у тому числі

 

відкрите

230

закрите

149

Товариство з обмеженою відповідальністю

3147

Товариство з додатковою відповідальністю

4

Повне товариство

9

Командитне товариство

6

Асоціація

16

Корпорація

2

Орган самоорганізації населення

61

Концерн

2

Інші об'єднання юридичних осіб

28

Організація (установа, заклад)

3139

Організація орендарів

100

Організація покупців

1

Політична партія

428

Громадська організація

1009

Релігійна організація

1021

Благодійна організація

196

Товарна біржа

10

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

140

Філія (інший відокремлений підрозділ)

1175

Представництво

19

Творча спілка (інша професійна організація)

6

Профспілка, об'єднання профспілок, спілка об'єднань громадян

408

Дані про організаційно-правову форму господарювання відсутні

87