Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими

формами господарювання на 1 січня 2009 року

 

Найменування oрганізаційно-правової форми господарювання

Всього суб'єктів

Всього

18558

Фермерське господарство

899

Приватне підприємство

3527

Сімейне підприємство

2

Організація роботодавців

23

Колективне підприємство

533

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

87

Підприємство споживчої кооперації

44

Державне підприємство

89

Комунальне підприємство

307

Дочірнє підприємство

311

Спільне підприємство

66

Іноземне підприємство 

37

Кооперативи

732

Орендне підприємство

16

Кредитна спілка

22

Споживче товариство

64

Спілка споживчих товариств

14

Акціонерне товариство

363

у тому числі

 

відкрите

216

закрите

147

Товариство з обмеженою відповідальністю

3266

Товариство з додатковою відповідальністю

5

Повне товариство

9

Командитне товариство

5

Асоціація

16

Корпорація

2

Орган самоорганізації населення

70

Концерн

2

Інші об'єднання юридичних осіб

29

Організація (установа, заклад)

3160

Організація орендарів

100

Організація покупців

1

Політична партія

440

Громадська організація

1116

Релігійна організація

1062

Благодійна організація

203

Товарна біржа

12

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

172

Філія (інший відокремлений підрозділ)

1129

Представництво

21

Творча спілка (інша професійна організація)

7

Профспілка, об'єднання профспілок, спілка об'єднань громадян

510

Дані про організаційно-правову форму господарювання відсутні

85