Кількість суб'єктів ЄДРПОУ

за організаційно-правовими формами господарювання

на 1 січня 2010 року

 

Найменування oрганізаційно-правової форми господарювання

Всього суб'єктів

Всього

19163

Фермерське господарство

894

Приватне підприємство

3694

Колективне підприємство

508

Державне підприємство

87

Комунальне підприємство

300

Дочірнє підприємство

309

Іноземне підприємство 

38

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

86

Підприємство споживчої кооперації

45

Орендне підприємство

16

Сімейне підприємство

2

Спільне підприємство

65

Акціонерне товариство

353

у тому числі

 

відкрите

210

закрите

139

Товариство з обмеженою відповідальністю

3353

Товариство з додатковою відповідальністю

5

Повне товариство

11

Командитне товариство

5

Кооперативи

748

Організація (установа, заклад)

3272

Організація орендарів

100

Організація покупців

1

Асоціація

15

Корпорація

2

Концерн

2

Інші об'єднання юридичних осіб

27

Філія (інший відокремлений підрозділ)

1076

Представництво

17

Політична партія

459

Громадська організація

1224

Релігійна організація

1098

Профспілка, об'єднання профспілок, спілка об'єднань громадян

567

Творча спілка (інша професійна організація)

8

Благодійна організація

215

Організація роботодавців

23

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

250

Орган самоорганізації населення

81

Товарна біржа

13

Кредитна спілка

23

Споживче товариство

66

Спілка споживчих товариств

14

Садівниче товариство

6

Дані про організаційно-правову форму господарювання відсутні

85