Чисельність населення (щомісячна інформація)
Природний рух населення (щомісячна інформація)