Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2008 рік

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за 2008 рік

Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності за 2008 рік

Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності за 2008 рік

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 31 грудня 2008 року