Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 31 грудня 2009 року