Графік оновлення матеріалів розділу «Статистична інформація» веб-сайту
Головного управління статистики на 2017 рік

Перелік матеріалів Відповідальні за підготовку матеріалів Період, за який оновлюється інформація Дата розміщення матеріалів на веб-сайті
1.Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень-листопад 2016
січень
2016
лютий
січень 2017
березень
січень-лютий 2017
квітень
січень-березень 2017
травень
січень-квітень 2017
червень
січень-травень 2017
липень
січень-червень 2017
серпень
січень-липень 2017
вересень
січень-серпень 2017
жовтень
січень-вересень 2017
листопад
січень-жовтень 2017
грудень
Природний рух населення (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень-листопад 2016
січень
2016
лютий
січень 2017
березень
січень-лютий 2017
квітень
січень-березень 2017
травень
січень-квітень 2017
червень
січень-травень 2017
липень
січень-червень 2017
серпень
січень-липень 2017
вересень
січень-серпень 2017
жовтень
січень-вересень 2017
листопад
січень-жовтень 2017
грудень
Міграційний рух населення (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень-листопад 2016
січень
2016
лютий
січень 2017
березень
І півріччя 2017
серпень
Населення (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
квітень
червень
липень
 Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Основні показники ринку праці (2000-2016рр.)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
березень
Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
березень
І квартал 2017
червень
І півріччя 2017
вересень
9 місяців 2017
грудень
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
червень
Попит та пропозиція робочої сили
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2016
січень
січень 2017
лютий
лютий 2017
березень
березень 2017
квітень
квітень 2017
травень
травень 2017
червень
червень 2017
липень
липень 2017
серпень
серпень 2017
вересень
вересень 2017
жовтень
жовтень 2017
листопад
листопад 2017
грудень
Зареєстроване безробіття
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2016
січень
січень 2017
лютий
лютий 2017
березень
березень 2017
квітень
квітень 2017
травень
травень 2017
червень
червень 2017
липень
липень 2017
серпень
серпень 2017
вересень
вересень 2017
жовтень
жовтень 2017
листопад
листопад 2017
грудень
Працевлаштування зареєстрованих безробітних
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2016
січень
січень 2017
лютий
лютий 2017
березень
березень 2017
квітень
квітень 2017
травень
травень 2017
червень
червень 2017
липень
липень 2017
серпень
серпень 2017
вересень
вересень 2017
жовтень
жовтень 2017
листопад
листопад 2017
грудень
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати за 2002-2016рр.
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
березень
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012рр.
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
Не оновлюється
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2016рр.
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
березень
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2000-2016рр.
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
лютий
Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2016
січень
грудень 2016
лютий
січень 2017
березень
лютий 2017
квітень
березень 2017
травень
квітень 2017
червень
травень 2017
липень
червень 2017
серпень
липень 2017
вересень
серпень 2017
жовтень
вересень 2017
листопад
жовтень 2017
грудень
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2016
січень
грудень 2016
лютий
січень 2017
березень
лютий 2017
квітень
березень 2017
травень
квітень 2017
червень
травень 2017
липень
червень 2017
серпень
липень 2017
вересень
серпень 2017
жовтень
вересень 2017
листопад
жовтень 2017
грудень
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень-листопад 2016
січень
січень-грудень 2016
лютий
січень 2017
березень
січень-лютий 2017
квітень
січень-березень 2017
травень
січень-квітень 2017
червень
січень-травень 2017
липень
січень-червень 2017
серпень
січень-липень 2017
вересень
січень-серпень 2017
жовтень
січень-вересень 2017
листопад
січень-жовтень 2017
грудень
Заборгованість із виплати заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2016
січень
грудень 2016
лютий
січень 2017
березень
лютий 2017
березень
березень 2017
травень
квітень 2017
червень
травень 2017
липень
червень 2017
серпень
липень 2017
вересень
серпень 2017
жовтень
вересень 2017
листопад
жовтень 2017
грудень
листопад 2017
грудень
Освіта
Дошкільні навчальні заклади (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
травень
Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року 1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016/17
навчальний рік
січень
Професійно-технічні навчальні заклади (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
квітень
Вищі навчальні заклади (на початок навчального року 1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
березень
Охорона здоров’я
Заклади охорони здоров’я (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
липень
Медичні кадри (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
липень
Захворюваність населення (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
липень
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств (1999-2016рр.)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
серпень
Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2016рр.)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
серпень
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2016рр.)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
серпень
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2016рр.)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
листопад
Диференціація життєвого рівня населення (1999-2016рр.)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
листопад
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2016рр.)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
серпень
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
березень
Соціальний захист
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок 1996-2017рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
на початок 2017
червень
Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
травень
Населені пункти та житло
Житловий фонд (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
липень
Правосуддя та злочинність
Правопорушення (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
червень
Культура
Заклади культури та мистецтва (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
червень
Засоби масової інформації та книговидання (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
червень
2. Економічна статистика
Національні рахунки
 
 
 
 
Валовий регіональний продукт
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2004-2015 (остаточні дані)
квітень
2004-2016 (попередні дані)
липень
Доходи населення
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2004-2015 (остаточні дані)
січень
2004-2016 (попередні дані)
травень
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016р.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016 (без урахування зміни підприємствами ОВД)
червень
2016 (з урахуванням зміни підприємствами ОВД)
жовтень
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016р.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016 (без урахування зміни підприємствами ОВД)
червень
2016 (з урахуванням зміни підприємствами ОВД)
жовтень
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016р.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016 (без урахування зміни підприємствами ОВД)
червень
2016 (з урахуванням зміни підприємствами ОВД)
жовтень
Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016р.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016 (без урахування зміни підприємствами ОВД)
червень
2016 (з урахуванням зміни підприємствами ОВД)
жовтень
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності  у 2016р.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016 (без урахування зміни підприємствами ОВД)
червень
2016 (з урахуванням зміни підприємствами ОВД)
жовтень
Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2016р.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016, без урахування зміни ОВД
червень
2016, з урахуванням зміни ОВД
жовтень
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016, без урахування зміни ОВД
червень
2016, з урахуванням зміни ОВД
жовтень
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016, без урахування зміни ОВД
червень
2016, з урахуванням зміни ОВД
жовтень
Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016, без урахування зміни ОВД
червень
2016, з урахуванням зміни ОВД
жовтень
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
І квартал 2017
червень
І півріччя 2017
вересень
9 місяців 2017
грудень
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
І квартал 2017
червень
І півріччя 2017
вересень
9 місяців 2017
грудень
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016, з урахуванням зміни ОВД
жовтень
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016, з урахуванням зміни ОВД
жовтень
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
І квартал 2017
червень
І півріччя 2017
вересень
9 місяців 2017
грудень
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
І квартал 2017
червень
І півріччя 2017
вересень
9 місяців 2017
грудень
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016, з урахуванням зміни ОВД
жовтень
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
І квартал 2017
червень
І півріччя 2017
вересень
9 місяців 2017
грудень
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-грудень 2016
січень
січень 2017
лютий
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,у містах та районах(щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-грудень 2016
травень
січень-березень 2017
червень
січень-червень 2017
вересень
січень-вересень 2017
грудень
Основні показники роздрібної торгівлі
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
 
2016
травень
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2016рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2016
травень
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-грудень 2016
травень
січень-березень 2017
червень
січень-червень 2017
вересень
січень-вересень 2017
грудень
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-грудень 2016
березень
січень-березень 2017
травень
січень-червень 2017
вересень
січень-вересень 2017
листопад
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-грудень 2016
березень
січень-березень 2017
травень
січень-червень 2017
вересень
січень-вересень 2017
листопад
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-грудень 2016
березень
січень-березень 2017
травень
січень-червень 2017
вересень
січень-вересень 2017
листопад
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2016)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
травень
Капітальні інвестиції за джерелами  фінансування (2010-2016)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
травень
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2016)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
травень
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
січень-грудень 2016 (попередні дані)
січень
січень 2017
лютий
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
2016 (остаточні дані)
червень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Індекси  сільськогосподарської продукції (1991-2016рр.)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
червень
Кількість сільськогосподарських тварин у звітному році (щомісячна інформація)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01 січня 2017
(попередні дані)
січень
на 01 лютого 2017
лютий
на 01 березня 2017
березень
на 01 квітня 2017
квітень
на 01 травня 2017
травень
на 01 січня 2017
(остаточні дані)
травень
на 01 червня 2017
червень
на 01 липня 2017
липень
на 01серпня 2017
серпень
на 01 вересня 2017
вересень
на 01 жовтня 2017
жовтень
на 01 листопада 2017
листопад
на 01 грудня 2017
грудень
Виробництво основних видів продукції тваринництва у звітному році (щомісячна інформація)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
січень-грудень 2016
(попередні дані)
січень
січень 2017
лютий
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
2016(остаточні дані)
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Тваринництво (1995-2016рр.)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
травень
Виробництво основних сільськогосподарських культур (попередні дані)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
лютий
Виробництво основних сільськогосподарських культур (остаточні дані)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
квітень
Виробництво основних сільськогосподарських культур у звітному році
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01 липня 2017
липень
на 01 серпня 2017
серпень
на 01 вересня 2017
вересень
на 01 жовтня 2017
жовтень
на 01 листопада 2017
листопад
Рослинництво (1995-2016рр.)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
квітень
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у звітному році
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
січень 2017
лютий
2016
березень
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996-2016рр.)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
березень
Лісове господарство та мисливство
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2016)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
квітень
Заготівля ліквідної деревини (2010-2016рр.)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
квітень
Основні показники ведення мисливської діяльності (1990-2016)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
 
квітень
Рибне господарство
 
 
 
 
Добування водних біоресурсів (1995-2016)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
 
лютий
Енергетика
Використання палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
грудень 2016
січень
січень 2017
лютий
лютий 2017
березень
березень 2017
квітень
квітень 2017
травень
травень 2017
червень
червень 2017
липень
липень 2017
серпень
серпень 2017
вересень
вересень 2017
жовтень
жовтень 2017
листопад
листопад 2017
грудень
Запаси палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
грудень 2016
січень
січень 2017
лютий
лютий 2017
березень
березень 2017
квітень
квітень 2017
травень
травень 2017
червень
червень 2017
липень
липень 2017
серпень
серпень 2017
вересень
вересень 2017
жовтень
жовтень 2017
листопад
листопад 2017
грудень
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами   економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
 
червень
2016, з урахуванням зміни ОВД
жовтень
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-грудень 2016
січень
січень 2017
березень
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за періоди з початку року) (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-грудень 2016
січень
січень 2017
березень
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
лютий
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-листопад 2016
січень
січень-грудень 2016
лютий
січень 2017
березень
січень-лютий 2017
квітень
січень-березень 2017
травень
січень-квітень 2017
червень
січень-травень 2017
липень
січень-червень 2017
серпень
січень-липень 2017
вересень
січень-серпень 2017
жовтень
січень-вересень2017
листопад
січень-жовтень 2017
грудень
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
березень
Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
березень
Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
січень
січень 2017
березень
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (2013-2016рр.)

Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
лютий
Виробництво основних видів промислової продукції(2011-2016рр.)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
липень
Будівництво
Прийняття в експлуатацію житла  (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
лютий
січень-березень 2017
травень
січень-червень 2017
серпень
січень-вересень 2017
листопад
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
лютий
січень-березень 2017
травень
січень-червень 2017
серпень
січень-вересень 2017
листопад
Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (2010-2016рр.)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
лютий
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (2010-2016рр.)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
лютий
Індекси будівельної продукції за видами (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
січень
січень 2017
лютий
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
січень
січень 2017
лютий
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Індекси будівельної продукції за видами за 2011-2016рр.
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
лютий
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за 2011-2016рр.
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016(уточнені дані)
лютий
Транспорт
Вантажні перевезення (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
січень
січень 2017
лютий
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
січень
січень 2017
лютий
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень
Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
травень
Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування (1995-2016рр.)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
травень
Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (2000-2016рр.)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
травень
Туризм
Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000-2010рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
_
не оновлюється
 
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2013рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
_
не оновлюється
 
Колективні засоби розміщування (2011-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
травень
Туристичні потоки (2000-2016рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2016
травень
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000-2017рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2017
листопад
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2016рр.)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
травень
Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2016рр.)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
травень
Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне  повітря від стаціонарних джерел забруднення у звітному році
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
травень
Утворення та поводження з відходами (1994-2016)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
червень
Утворення  та поводження з відходами у звітному році
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
червень
Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у звітному році
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
червень
Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних заходів у звітному році
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2016
травень
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
березень
січень-березень 2017
червень
січень-червень 2017
вересень
січень-вересень 2017
грудень
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 1995-2016рр.
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
на початок 2017;2016рр.
березень
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
січень-листопад 2016
січень
2016
лютий
січень 2017
березень
січень-лютий 2017
квітень
І квартал 2017
травень
січень-квітень 2017
червень
січень-травень 2017
липень
І півріччя 2017
серпень
січень-липень 2017
вересень
січень-серпень 2017
жовтень
9 місяців 2017
листопад
січень-жовтень 2017
грудень
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за уточненими річними даними
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2016
червень
Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
січень-листопад 2016
січень
2016
лютий
січень 2017
березень
січень-лютий 2017
квітень
січень-березень 2017
травень
січень-квітень 2017
червень
січень-травень 2017
липень
січень-червень 2017
серпень
січень-липень 2017
вересень
січень-серпень 2017
жовтень
січень-вересень 2017
листопад
січень-жовтень 2017
грудень
Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області  за уточненими річними даними
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2016
червень
Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996-2016рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2016
червень
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна  оперативна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2016
лютий
І квартал 2017
травень
І півріччя 2017
серпень
9 місяців 2017
листопад
Структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна оперативна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2016
лютий
І квартал 2017
травень
І півріччя 2017
серпень
9 місяців 2017
листопад
Експорт-імпорт послуг області за країнами світу  (квартальна інформація за уточненими річними даними)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2016
травень
Структура експорту-імпорту області за видами послуг (квартальна інформація за уточненими річними даними)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2016
травень
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (1996-2016рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2016
травень
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2016
січень
січень 2017
лютий
лютий 2017
березень
березень 2017
квітень
квітень 2017
травень
травень 2017
червень
червень 2017
липень
липень 2017
серпень
серпень 2017
вересень
вересень 2017
жовтень
жовтень 2017
листопад
листопад 2017
грудень
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2016
січень
січень 2017
лютий
лютий 2017
березень
березень 2017
квітень
квітень 2017
травень
травень 2017
червень
червень 2017
липень
липень 2017
серпень
серпень 2017
вересень
вересень 2017
жовтень
жовтень 2017
листопад
листопад 2017
грудень
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2016рр. (грудень до грудня попереднього року)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2016
січень
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок,  за  категоріями персоналу
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2016
червень
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2016
червень
Інноваційна активність промислових підприємств
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
Не оновлюється
Джерела фінансування інноваційної діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
Не оновлюється
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
Не оновлюється
Інформаціне суспільство
Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
лютий
І квартал 2017
травень
І півріччя 2017
серпень
9 місяців 2017
листопад
Засоби телефонного зв’язку (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
На 01 січня 2017
лютий
На 01 квітня 2017
травень
На 01 липня 2017
серпень
На 01 жовтня 2017
листопад
Пошта і зв’язок
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2016
лютий
3. Комплексна статистка
Основні показники соціально-економічного розвитку Волинської області (щомісячна інформація)
Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
2016
лютий
січень 2017
березень
січень-лютий 2017
березень
січень-березень 2017
квітень
січень-квітень 2017
травень
січень-травень 2017
червень
січень-червень 2017
липень
січень-липень 2017
серпень
січень-серпень 2017
вересень
січень-вересень 2017
жовтень
січень-жовтень 2017
листопад
січень-листопад 2017
грудень

 

Інформацію оновлено 29 Грудня 2017