Календар оприлюднення статистичної інформації
Головного управління статистики у Волинській області
на 2018 рік

Перелік матеріалів Відповідальні за підготовку матеріалів Період, за який оновлюється інформація Дата розміщення матеріалів на веб-сайті
1.Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень-листопад 2017
січень
2017
лютий
січень 2018
березень
січень-лютий 2018
квітень
січень-березень 2018
травень
січень-квітень 2018
червень
січень-травень 2018
липень
січень-червень 2018
серпень
січень-липень 2018
вересень
січень-серпень 2018
жовтень
січень-вересень 2018
листопад
січень-жовтень 2018
грудень
Природний рух населення

(щомісячна інформація)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень-листопад 2017
січень
2017
лютий
січень 2018
березень
січень-лютий 2018
квітень
січень-березень 2018
травень
січень-квітень 2018
червень
січень-травень 2018
липень
січень-червень 2018
серпень
січень-липень 2018
вересень
січень-серпень 2018
жовтень
січень-вересень 2018
листопад
січень-жовтень 2018
грудень
Населення
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
червень
1995-2017
липень
Міграційний рух населення
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2017
лютий
січень-червень 2018
серпень
 Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Основні показники ринку праці
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2000-2017
березень
Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
березень
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
вересень
січень-вересень 2018
грудень
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
липень
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2017
січень
січень 2018
лютий
лютий 2018
березень
березень 2018
квітень
квітень 2018
травень
травень 2018
червень
червень 2018
липень
липень 2018
серпень
серпень 2018
вересень
вересень 2018
жовтень
жовтень 2018
листопад
листопад 2018
грудень
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2017
січень
грудень 2017
лютий
січень 2018
березень
лютий 2018
квітень
березень 2018
травень
квітень 2018
червень
травень 2018
липень
червень 2018
серпень
липень 2018
вересень
серпень 2018
жовтень
вересень 2018
листопад
жовтень 2018
грудень
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2017
січень
грудень 2017
лютий
січень 2018
березень
лютий 2018
квітень
березень 2018
травень
квітень 2018
червень
травень 2018
липень
червень 2018
серпень
липень 2018
вересень
серпень 2018
жовтень
вересень 2018
листопад
жовтень 2018
грудень
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2017
січень
грудень 2017
лютий
січень 2018
березень
лютий 2018
квітень
березень 2018
травень
квітень 2018
червень
травень 2018
липень
червень 2018
серпень
липень 2018
вересень
серпень 2018
жовтень
вересень 2018
листопад
жовтень 2018
грудень
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2017
січень
грудень 2017
лютий
січень 2018
березень
лютий 2018
квітень
березень 2018
травень
квітень 2018
червень
травень 2018
липень
червень 2018
серпень
липень 2018
вересень
серпень 2018
жовтень
вересень 2018
листопад
жовтень 2018
грудень
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2017
березень
січень-березень 2018
травень
січень-червень 2018
вересень
січень-вересень 2018
грудень
Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2002-2017рр.
березень
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2010-2017рр.
березень
Заборгованість із виплати заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
грудень 2017
лютий
січень 2018
березень
лютий 2018
квітень
березень 2018
травень
квітень 2018
червень
травень 2018
липень
червень 2018
серпень
липень 2018
вересень
серпень 2018
жовтень
вересень 2018
листопад
жовтень 2018
грудень
Заборгованість із виплати заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2017
лютий
Освіта
Дошкільні навчальні заклади
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
травень
Вищі навчальні заклади
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
(на початок навчального року 1995-2017рр.)
березень
Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року 1995-2017рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2017/18 навчальний рік
квітень
Професійно-технічні навчальні заклади
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
квітень
Охорона здоров’я
Заклади охорони здоров’я
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
липень
Медичні кадри
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
липень
Захворюваність населення
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
липень
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
серпень
Структура сукупних витрат домогосподарств
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
серпень
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
серпень
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
серпень
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
листопад
Диференціація життєвого рівня населення
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
листопад
Соціальний захист
Середній розмір призначеної місячної пенсії та кількість пенсіонерів
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017рр.
червень
Кількість усиновлених дітей
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2000-2017рр.
травень
Населені пункти та житло
Житловий фонд
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017рр.
липень
Правосуддя та злочинність
Правопорушення
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1990-2017рр.
червень
Культура
Заклади культури та мистецтва
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
травень
Засоби масової інформації та книговидання
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
червень
2. Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2004-2016 (остаточні дані)
квітень
2004-2017 (попередні дані)
липень
Доходи населення
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2002-2016 (остаточні дані)
січень
2002-2017 (попередні дані)
травень
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (попередні дані)
червень
2017 (остаточні дані)
жовтень
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (попередні дані)
червень
2017 (остаточні дані)
жовтень
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (попередні дані)
червень
2017 (остаточні дані)
жовтень
Витрати на оплатку праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (попередні дані)
червень
2017 (остаточні дані)
жовтень
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (попередні дані)
червень
2017 (остаточні дані)
жовтень
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (попередні дані)
червень
2017 (остаточні дані)
жовтень
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, попередні дані
червень
2017, остаточні дані
жовтень
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, попередні дані
червень
2017, остаточні дані
жовтень
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, попередні дані
червень
2017, остаточні дані
жовтень
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, остаточні дані
жовтень
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, остаточні дані
жовтень
Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності промисловості
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, остаточні дані
жовтень
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
вересень
січень-вересень 2018
грудень
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
вересень
січень-вересень 2018
грудень
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
вересень
січень-вересень 2018
грудень
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
вересень
січень-вересень 2018
грудень
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля

(щомісячна інформація)

Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-грудень 2017
січень
січень 2018
лютий
січень-лютий 2018
березень
січень-березень 2018
квітень
січень-квітень 2018
травень
січень-травень 2018
червень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення  і районах

(щоквартальна інформація)

Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-грудень 2017
квітень
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
вересень
січень-вересень 2018
грудень
Основні показники роздрібної торгівлі
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017
травень
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2017рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
 
травень
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

(щоквартальна інформація)

Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
вересень
січень-вересень 2018
грудень
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-грудень 2017 (попередні дані)
березень
2010-2017 (остаточні дані)
травень
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
серпень
січень-вересень 2018
листопад
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-грудень 2017 (попередні дані)
березень
2010-2017 (остаточні дані)
травень
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
серпень
січень-вересень 2018
листопад
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-грудень 2017 (попередні дані)
березень
2010-2017 (остаточні дані)
травень
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
серпень
січень-вересень 2018
листопад
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017 (попередні дані)
січень
(1991-2017рр.)
червень
Виробництво сільськогосподарських культур у звітному році
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.07.2018
липень
На 01.08.2018
серпень
На 01.09.2018
вересень
На 01.10.2018
жовтень
На 01.11.2018
листопад
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.07.2018
липень
На 01.08.2018
серпень
На 01.09.2018
вересень
На 01.10.2018
жовтень
На 01.11.2018
листопад
Виробництво культур зернових і  зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.07.2018
липень
На 01.08.2018
серпень
На 01.09.2018
вересень
На 01.10.2018
жовтень
На 01.11.2018
листопад
Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.09.2018
вересень
На 01.10.2018
жовтень
На 01.11.2018
листопад
Рослинництво
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1995-2017
березень
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.12.2018
грудень
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах по районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.12.2018
грудень
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
березень
Кількість сільськогосподарських тварин
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01.01.2018
січень
на 01.02.2018
лютий
на 01.03.2018
березень
на 01.04.2018
квітень
на 01.05.2018
травень
2017 (остаточні дані)
травень
на 01.06.2018
червень
на 01.07.2018
липень
на 01.08.2018
серпень
на 01.09.2018
вересень
на 01.10.2018
жовтень
на 01.11.2018
листопад
на 01.12.2018
грудень
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01.01.2018
січень
на 01.02.2018
лютий
на 01.03.2018
березень
на 01.04.2018
квітень
на 01.05.2018
травень
на 01.06.2018
червень
на 01.07.2018
липень
на 01.08.2018
серпень
на 01.09.2018
вересень
на 01.10.2018
жовтень
на 01.11.2018
листопад
на 01.12.2018
грудень
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01.01.2018
січень
на 01.02.2018
лютий
на 01.03.2018
березень
на 01.04.2018
квітень
на 01.05.2018
травень
на 01.06.2018
червень
на 01.07.2018
липень
на 01.08.2018
серпень
на 01.09.2018
вересень
на 01.10.2018
жовтень
на 01.11.2018
листопад
на 01.12.2018
грудень
Виробництво основних видів продукції тваринництва
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017 (попередні дані)
січень
січень2018
лютий
січень-лютий
березень
січень-березень
квітень
січень-квітень 2018
травень
2017 (остаточні дані)
травень
січень-травень 2018
червень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017 (попередні дані)
січень
січень2018
лютий
січень-лютий 2018
березень
січень-березень2018
квітень
січень-квітень 2018
травень
січень-травень 2018
червень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Тваринництво
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1995-2017
травень
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1996-2017
березень
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
січень 2018
лютий
2017
березень
січень-лютий 2018
березень
січень-березень 2018
квітень
січень-квітень 2018
травень
січень-травень 2018
червень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах  та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1 січня 2018
лютий
1 лютого 2018
лютий
1 березня 2018
березень
1 квітня 2018
квітень
1 травня 2018
травень
1 червня 2018
червень
1 липня 2018
липень
1 серпня 2018
серпень
1 вересня 2018
вересень
1 жовтня 2018
жовтень
1 листопада 2018
листопад
1 грудня 2018
грудень
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
лютий
січень-березень 2018
квітень
січень-червень 2018
липень
січень-вересень 2018
жовтень
Лісове господарство та мисливство
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1990-2017
квітень
Заготівля ліквідної деревини
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2010-2017
квітень
Відтворення лісів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2010-2017
квітень
Загибель лісових насаджень за причинами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2010-2017
квітень
Заготівля деревини за породним складом
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
Заготівля деревини за системами та видами рубок
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
Лісові пожежі по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
Захист лісів від шкідників і хвороб
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2005-2017
квітень
Основні показники ведення мисливського господарства
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1991-2017
квітень
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
Кількість мисливських тварин та їх добування по районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
Енергетика
Використання палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
грудень 2017
січень
січень 2018
лютий
лютий 2018
березень
березень 2018
квітень
квітень 2018
травень
травень 2018
червень
червень 2018
липень
липень 2018
серпень
серпень 2018
вересень
вересень 2018
жовтень
жовтень 2018
листопад
листопад 2018
грудень
Запаси палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
грудень 2017
січень
січень 2018
лютий
лютий 2018
березень
березень 2018
квітень
квітень 2018
травень
травень 2018
червень
червень 2018
липень
липень 2018
серпень
серпень 2018
вересень
вересень 2018
жовтень
жовтень 2018
листопад
листопад 2018
грудень
Використання та запаси палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017
червень
Постачання та використання енергії
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017
червень
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-листопад 2017
січень
2017 (попередні дані)
лютий
січень 2018
березень
2017 (остаточні дані)
березень
січень-лютий 2018
квітень
січень-березень 2018
травень
січень-квітень 2018
червень
січень-травень 2018
липень
січень-червень 2018
серпень
січень-липень 2018
вересень
січень-серпень 2018
жовтень
січень-вересень 2018
листопад
січень-жовтень 2018
грудень
Індекси промислової продукції за видами діяльності

(щомісячна інформація)

Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017 (попередні дані)
січень
січень 2018
березень
січень-лютий 2018
березень
січень-березень 2018
квітень
січень-квітень 2018
травень
січень-травень 2018
червень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Індекси промислової продукції за видами діяльності

(за періоди з початку року) (щомісячна інформація)

Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017 (попередні дані)
січень
2017 (остаточні дані)
лютий
січень 2018
березень
січень-лютий 2018
березень
січень-березень 2018
квітень
січень-квітень 2018
травень
січень-травень 2018
червень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Виробництво промислової продукції  за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
січень
січень 2018
лютий
січень-лютий 2018
березень
січень-березень 2018
квітень
січень-квітень 2018
травень
січень-травень 2018
червень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Індекси промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2013-2017
лютий
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010-2017рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (попередні дані)
червень
2017 (остаточні дані)
жовтень
Виробництво окремих видів промислової продукції
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2011-2017
липень
Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017 (остаточні дані)
березень
Будівництво
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
березень
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
вересень
січень-вересень 2018
грудень
Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
березень
Загальна площа та кількість квартир  в прийнятих в експлуатацію житлових будинках
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
березень
Індекси будівельної продукції
Відділ аналізу даних статистики
виробництва та послуг
2017 (попередні дані)
січень
2017 (остаточні дані)
березень
січень 2018
березень
січень-лютий 2018
березень
січень-березень 2018
травень
січень-квітень 2018
травень
січень-травень 2018
липень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017 (попередні дані)
січень
2017 (остаточні дані)
березень
січень 2018
березень
січень-лютий 2018
березень
січень-березень 2018
травень
січень-квітень 2018
травень
січень-травень 2018
липень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Індекси будівельної продукції за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
березень
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
березень
Транспорт
Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
січень
січень 2018
лютий
січень-лютий 2018
березень
січень-березень 2018
квітень
січень-квітень 2018
травень
січень-травень 2018
червень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
січень
січень 2018
лютий
січень-лютий 2018
березень
січень-березень 2018
квітень
січень-квітень 2018
травень
січень-травень 2018
червень
січень-червень 2018
липень
січень-липень 2018
серпень
січень-серпень 2018
вересень
січень-вересень 2018
жовтень
січень-жовтень 2018
листопад
січень-листопад 2018
грудень
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
1995-2017
травень
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
1995-2017
травень
Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2000-2017
травень
Туризм
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
травень
Колективні засоби розміщування
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2011-2017
травень
Туристичні потоки
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2000-2017
травень
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2000-2018
листопад
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
 
1990-2017
квітень
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
 
1990-2017
квітень
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне  повітря
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
Утворення та поводження з відходами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1995-2017
вересень
Утворення  та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017 (попередні дані)
травень
2017 (остаточні дані)
вересень
Утворення  та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017 (попередні дані)
травень
2017 (остаточні дані)
вересень
Утворення відходів по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
вересень
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
вересень
Загальний обсяг відходів , накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення віходів по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
вересень
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
вересень
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів з видалення відходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
вересень
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища за видами природоохоронних заходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2006-2017
травень
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
травень
Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
травень
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
травень
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2000-2017
травень
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
березень
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
серпень
січень-вересень 2018
листопад
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
березень
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
серпень
січень-вересень 2018
листопад
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
березень
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
серпень
січень-вересень 2018
листопад
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
березень
січень-березень 2018
червень
січень-червень 2018
серпень
січень-вересень 2018
листопад
Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
березень
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
січень-листопад 2017
січень
2017
лютий
січень 2018
березень
січень-лютий 2018
квітень
січень-березень 2018
травень
2017 (остаточні дані)
червень
січень-квітень 2018
червень
січень-травень 2018
липень
січень-червень 2018
серпень
січень-липень 2018
вересень
січень-серпень 2018
жовтень
січень-вересень 2018
листопад
січень-жовтень 2018
грудень
Товарна структура зовнішньої торгівлі області (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
січень-листопад 2017
січень
2017
лютий
січень 2018
березень
січень-лютий 2018
квітень
січень-березень 2018
травень
2017 (остаточні дані)
червень
січень-квітень 2018
червень
січень-травень 2018
липень
січень-червень 2018
серпень
січень-липень 2018
вересень
січень-серпень 2018
жовтень
січень-вересень 2018
листопад
січень-жовтень 2018
грудень
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна  оперативна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2017
лютий
січень-березень 2018
травень
січень-червень 2018
серпень
січень-вересень 2018
листопад
21
Структура  зовнішньої торгівлі послугами області за видами (щоквартальна оперативна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2017
лютий
січень-березень 2018
травень
січень-червень 2018
серпень
січень-вересень 2018
листопад
21
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2017рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
 
червень
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2017рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
 
травень
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу у 2017 році
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
 
травень
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2017 році
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
 
травень
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2017
січень
січень 2018
лютий
лютий 2018
березень
березень 2018
квітень
квітень 2018
травень
травень 2018
червень
червень 2018
липень
липень 2018
серпень
серпень 2018
вересень
вересень 2018
жовтень
жовтень 2018
листопад
листопад 2018
грудень
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2017
січень
січень 2018
лютий
лютий 2018
березень
березень 2018
квітень
квітень 2018
травень
травень 2018
червень
червень 2018
липень
липень 2018
серпень
серпень 2018
вересень
вересень 2018
жовтень
жовтень 2018
листопад
листопад 2018
грудень
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2017рр. (грудень до грудня попереднього року)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
 
січень
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок  за  категоріями персоналу
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
червень
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
червень
Інноваційна активність промислових підприємств
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2007-2017
травень
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2007-2017
травень
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2007-2017
травень
Інформаціне суспільство
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
лютий
січень-березень 2018
травень
січень-червень 2018
серпень
січень-вересень 2018
листопад
Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
на 01.01.2018
лютий
на 01.04.2018
травень
на 01.07.2018
серпень
на 01.10.2018
листопад
Кількість поштових відправлень
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2000-2017
лютий
Реєстр статистичних одиниць
Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Сектор ведення реєстру
статистичних одиниць
1 січня 2018
січень
1 квітня 2018
квітень
1 липня 2018
липень
1 жовтня 2018
жовтень
3. Комплексна статистка
Основні показники соціально-економічного розвитку Волинської області (щомісячна інформація)
Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
2017
лютий
січень 2018
березень
січень-лютий 2018
квітень
січень-березень 2018
травень
січень-квітень 2018
червень
січень-травень 2018
липень
січень-червень 2018
серпень
січень-липень 2018
вересень
січень-серпень 2018
жовтень
січень-вересень 2018
листопад
січень-жовтень 2018
грудень