Орієнтовний графік оновлення матеріалів розділу «Статистична інформація» веб-сайту
Головного управління статистики на 2018 рік

Перелік матеріалів Відповідальні за підготовку матеріалів Період, за який оновлюється інформація Дата розміщення матеріалів на веб-сайті
1.Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень-листопад 2017
січень
24
2017
лютий
26
січень 2018
березень
26
січень-лютий 2018
квітень
24
січень-березень 2018
травень
24
січень-квітень 2018
червень
25
січень-травень 2018
липень
24
січень-червень 2018
серпень
22
січень-липень 2018
вересень
24
січень-серпень 2018
жовтень
24
січень-вересень 2018
листопад
26
січень-жовтень 2018
грудень
24
Природний рух населення

(щомісячна інформація)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень-листопад 2017
січень
24
2017
лютий
26
січень 2018
березень
26
січень-лютий 2018
квітень
24
січень-березень 2018
травень
24
січень-квітень 2018
червень
25
січень-травень 2018
липень
24
січень-червень 2018
серпень
22
січень-липень 2018
вересень
24
січень-серпень 2018
жовтень
24
січень-вересень 2018
листопад
26
січень-жовтень 2018
грудень
24
Населення
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1990-2017
червень
25
1990-2017
липень
27
Міграційний рух населення
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2017
лютий
26
січень-червень 2018
серпень
22
 Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Основні показники ринку праці
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2000-2017
березень
30
Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
березень
30
І квартал 2018
червень
29
І півріччя 2018
вересень
28
9 місяців 2018
грудень
28
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
липень
06
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2017
січень
січень 2018
лютий
16
лютий 2018
березень
16
березень 2018
квітень
17
квітень 2018
травень
16
травень 2018
червень
18
червень 2018
липень
17
липень 2018
серпень
16
серпень 2018
вересень
18
вересень 2018
жовтень
17
жовтень 2018
листопад
16
листопад 2018
грудень
18
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2017
січень
грудень 2017
лютий
02
січень 2018
березень
05
лютий 208
квітень
03
березень 2018
травень
04
квітень 2018
червень
04
травень 2018
липень
04
червень 2018
серпень
02
липень 2018
вересень
03
серпень 2018
жовтень
04
вересень 2018
листопад
02
жовтень 2018
грудень
03
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2017
січень
грудень 2017
лютий
02
січень 2018
березень
05
лютий 208
квітень
03
березень 2018
травень
04
квітень 2018
червень
04
травень 2018
липень
04
червень 2018
серпень
02
липень 2018
вересень
03
серпень 2018
жовтень
04
вересень 2018
листопад
02
жовтень 2018
грудень
03
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2017
січень
грудень 2017
лютий
02
січень 2018
березень
05
лютий 208
квітень
03
березень 2018
травень
04
квітень 2018
червень
04
травень 2018
липень
04
червень 2018
серпень
02
липень 2018
вересень
03
серпень 2018
жовтень
04
вересень 2018
листопад
02
жовтень 2018
грудень
03
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2017
січень
грудень 2017
лютий
02
січень 2018
березень
05
лютий 208
квітень
03
березень 2018
травень
04
квітень 2018
червень
04
травень 2018
липень
04
червень 2018
серпень
02
липень 2018
вересень
03
серпень 2018
жовтень
04
вересень 2018
листопад
02
жовтень 2018
грудень
03
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2017
березень
02
І квартал 2018
травень
31
ІІ квартал 2018
серпень
30
ІІІ квартал 2018
листопад
30
Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2002-2017рр.
березень
06
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2010-2017рр.
березень
06
Заборгованість із виплати заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
грудень 2017
лютий
02
січень 2018
березень
05
лютий 2018
квітень
02
березень 208
травень
04
квітень 2018
червень
04
травень 2018
липень
05
червень 2018
серпень
02
липень 2018
вересень
03
серпень 2018
жовтень
04
вересень 2018
листопад
02
жовтень 2018
грудень
03
Заборгованість із виплати заробітної плати на кінець року
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2017
лютий
08
Освіта
Дошкільні навчальні заклади
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
травень
18
Вищі навчальні заклади
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
(на початок навчального року 1995-2017рр.)
березень
21
Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року 1995-2017рр.)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2017/18 навчальний рік
квітень
04
Професійно-технічні навчальні заклади
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
квітень
04
Охорона здоров’я
Заклади охорони здоров’я
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
липень
04
Медичні кадри
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
липень
04
Захворюваність населення
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
липень
04
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
серпень
06
Структура сукупних витрат домогосподарств
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
серпень
06
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
серпень
06
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
серпень
06
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
листопад
13
Диференціація життєвого рівня населення
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2017
листопад
13
Соціальний захист
Середній розмір призначеної місячної пенсії та кількість пенсіонерів
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017рр.
червень
20
Кількість усиновлених дітей
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2000-2017рр.
травень
18
Населені пункти та житло
Житловий фонд
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017рр.
липень
10
Правосуддя та злочинність
Правопорушення
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1990-2017рр.
червень
08
Культура
Заклади культури та мистецтва
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
травень
22
Засоби масової інформації та книговидання
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
червень
22
2. Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2004-2016 (остаточні дані)
квітень
04
2004-2017 (попередні дані)
липень
12
Доходи населення
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2002-2016 (остаточні дані)
січень
26
2002-2017 (попередні дані)
травень
04
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість суб’єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб’єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності./td>
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
23
Кількість суб’єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб’єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
23
Кількість суб’єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб’єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарюванняз розподілом  на суб’єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (остаточні дані)
жовтень
24
Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплатку праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (попередні дані)
червень
26
2017 (остаточні дані)
жовтень
23
Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)підприємствпо містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (попередні дані)
червень
26
2017 (остаточні дані)
жовтень
23
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності та видами економічної діяльності промисловості
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, попередні дані
червень
21
2017, остаточні дані
жовтень
23
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, попередні дані
червень
21
2017, остаточні дані
жовтень
23
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, попередні дані
червень
21
2017, остаточні дані
жовтень
23
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, остаточні дані
жовтень
23
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності та видами економічної діяльності промисловості
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017, остаточні дані
жовтень
23
Фінансові результати до оподаткування, рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності та видами економічної діяльності промисловості
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
І квартал 2017
червень
27
І півріччя 2017
вересень
26
9 місяців 2017
грудень
27
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля

(щомісячна інформація)

Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-грудень 2017
січень
24
січень 2018
лютий
22
січень-лютий 2018
березень
22
січень-березень 2018
квітень
24
січень-квітень 2018
травень
23
січень-травень 2018
червень
22
січень-червень 2018
липень
24
січень-липень 2018
серпень
22
січень-серпень 2018
вересень
24
січень-вересень 2018
жовтень
24
січень-жовтень 2018
листопад
22
січень-листопад 2018
грудень
24
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення  і районах

(щоквартальна інформація)

Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-грудень 2017
квітень
06
січень-березень 2018
червень
19
січень-червень 2018
вересень
19
січень-вересень 2018
грудень
19
Основні показники роздрібної торгівлі (1991-2017)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
 
травень
21
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2017рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
 
травень
15
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

(щоквартальна інформація)

Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-березень 2018
червень
18
січень-червень 2018
вересень
18
січень-вересень 2018
грудень
18
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів, джерелами фінансування, видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-грудень 2017 (попередні дані)
березень
02
2010-2017 (остаточні дані)
травень
11
січень-березень 2018
червень
01
січень-червень 2018
серпень
31
січень-вересень 2018
листопад
30
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017 (попередні дані)
січень
17
(1991-2017рр.)
червень
01
Виробництво сільськогосподарських культур у звітному році
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.07.2018
липень
18
На 01.08.2018
серпень
17
На 01.09.2018
вересень
18
На 01.10.2018
жовтень
18
На 01.11.2018
листопад
19
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.07.2018
липень
18
На 01.08.2018
серпень
17
На 01.09.2018
вересень
18
На 01.10.2018
жовтень
18
На 01.11.2018
листопад
19
Виробництво культур зернових і  зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.07.2018
липень
18
На 01.08.2018
серпень
17
На 01.09.2018
вересень
18
На 01.10.2018
жовтень
18
На 01.11.2018
листопад
19
Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах по районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.09.2018
вересень
18
На 01.10.2018
жовтень
18
На 01.11.2018
листопад
19
Рослинництво
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1995-2017
березень
28
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.12.2018
грудень
28
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.12.2018
грудень
28
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
березень
21
Кількість сільськогосподарських тварин
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01.01.2018
січень
на 01.02.2018
лютий
14
на 01.03.2018
березень
15
на 01.04.2018
квітень
13
на 01.05.2018
травень
16
2017 (остаточні дані)
травень
21
на 01.06.2018
червень
14
на 01.07.2018
липень
13
на 01.08.2018
серпень
14
на 01.09.2018
вересень
13
на 01.10.2018
жовтень
12
на 01.11.2018
листопад
14
на 01.12.2018
грудень
13
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01.01.2018
січень
на 01.02.2018
лютий
14
на 01.03.2018
березень
15
на 01.04.2018
квітень
13
на 01.05.2018
травень
16
на 01.06.2018
червень
14
на 01.07.2018
липень
13
на 01.08.2018
серпень
14
на 01.09.2018
вересень
13
на 01.10.2018
жовтень
12
на 01.11.2018
листопад
14
на 01.12.2018
грудень
13
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01.01.2018
січень
на 01.02.2018
лютий
14
на 01.03.2018
березень
15
на 01.04.2018
квітень
13
на 01.05.2018
травень
16
на 01.06.2018
червень
14
на 01.07.2018
липень
13
на 01.08.2018
серпень
14
на 01.09.2018
вересень
13
на 01.10.2018
жовтень
12
на 01.11.2018
листопад
14
на 01.12.2018
грудень
13
Виробництво основних видів продукції тваринництва
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017 (попередні дані)
січень
січень2018
лютий
14
січень-лютий
березень
15
січень-березень
квітень
13
січень-квітень 2018
травень
16
2017 (остаточні дані)
травень
21
січень-травень 2018
червень
14
січень-червень 2018
липень
13
січень-липень 2018
серпень
14
січень-серпень 2018
вересень
13
січень-вересень 2018
жовтень
12
січень-жовтень 2018
листопад
14
січень-листопад 2018
грудень
13
Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017 (попередні дані)
січень
січень2018
лютий
14
січень-лютий 2018
березень
15
січень-березень2018
квітень
13
січень-квітень 2018
травень
16
січень-травень 2018
червень
14
січень-червень 2018
липень
13
січень-липень 2018
серпень
14
січень-серпень 2018
вересень
13
січень-вересень 2018
жовтень
12
січень-жовтень 2018
листопад
14
січень-листопад 2018
грудень
13
Тваринництво
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1995-2017
травень
21
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1996-2017
березень
02
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
січень2018
лютий
22
2017
березень
02
січень-лютий 2018
березень
22
січень-березень 2018
квітень
24
січень-квітень 2018
травень
23
січень-травень 2018
червень
21
січень-червень 2018
липень
23
січень-липень 2018
серпень
21
січень-серпень 2018
вересень
21
січень-вересень 2018
жовтень
24
січень-жовтень 2018
листопад
21
січень-листопад 2018
грудень
21
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах  та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
лютий
22
січень 2018
лютий
22
січень-лютий 2018
березень
22
січень-березень 2018
квітень
24
січень-квітень 2018
травень
23
січень-травень 2018
червень
21
січень-червень 2018
липень
23
січень-липень 2018
серпень
21
січень-серпень 2018
вересень
21
січень-вересень 2018
жовтень
24
січень-жовтень 2018
листопад
21
січень-листопад 2018
грудень
21
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
лютий
13
січень-березень 2018
квітень
24
січень-червень 2018
липень
24
січень-вересень 2018
жовтень
25
Лісове господарство та мисливство
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1990-2017
квітень
18
Заготівля ліквідної деревини.
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2010-2017
квітень
18
Відтворення лісів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2010-2017
квітень
18
Загибель лісових насаджень за причинами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2010-2017
квітень
18
Заготівля деревини за породним складом деревостанів.
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
18
Заготівля деревини за системами та видами рубок.
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
18
Лісові пожежі по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
18
Захист лісів від шкідників і хвороб
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2005-2017
квітень
18
Основні показники ведення мисливського господарства
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1991-2017
квітень
16
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
16
Кількість мисливських тварин та їх добування по районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
16
Енергетика
Використання палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
грудень 2017
січень
26
січень 2018
лютий
27
лютий 2018
березень
27
березень 2018
квітень
27
квітень 2018
травень
29
травень 2018
червень
26
червень 2018
липень
26
липень 2018
серпень
27
серпень 2018
вересень
26
вересень 2018
жовтень
26
жовтень 2018
листопад
27
листопад 2018
грудень
26
Запаси палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
грудень 2017
січень
26
січень 2018
лютий
27
лютий 2018
березень
27
березень 2018
квітень
27
квітень 2018
травень
29
травень 2018
червень
26
червень 2018
липень
26
липень 2018
серпень
27
серпень 2018
вересень
26
вересень 2018
жовтень
26
жовтень 2018
листопад
27
листопад 2018
грудень
26
Використання та запаси палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017
червень
22
Постачання та використання енергії
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017
червень
23
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень-листопад 2017
січень
2017 (попередні дані)
лютий
5
січень 2018
березень
6
2017 (остаточні дані)
березень
13
січень-лютий 2018
квітень
4
січень-березень 2018
травень
7
січень-квітень 2018
червень
5
січень-травень 2018
липень
5
січень-червень 2018
серпень
6
січень-липень 2018
вересень
5
січень-серпень 2018
жовтень
4
січень-вересень 2018
листопад
5
січень-жовтень 2018
грудень
5
Індекси промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017 (попередні дані)
січень
29
2017 (остаточні дані)
лютий
27
січень 2018
березень
01
січень-лютий 2018
березень
28
січень-березень 2018
квітень
27
січень-квітень 2018
травень
30
січень-травень 2018
червень
27
січень-червень 2018
липень
27
січень-липень 2018
серпень
29
січень-серпень 2018
вересень
27
січень-вересень 2018
жовтень
29
січень-жовтень 2018
листопад
28
січень-листопад 2018
грудень
27
Виробництво промислової продукції  за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
січень
25
січень 2018
лютий
27
січень-лютий 2018
березень
26
січень-березень 2018
квітень
25
січень-квітень 2018
травень
25
січень-травень 2018
червень
26
січень-червень 2018
липень
25
січень-липень 2018
серпень
27
січень-серпень 2018
вересень
25
січень-вересень 2018
жовтень
25
січень-жовтень 2018
листопад
26
січень-листопад 2018
грудень
26
Індекси промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2013-2017
лютий
27
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (2010-2017рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2017 (попередні дані)
червень
26
2017 (остаточні дані)
жовтень
23
Виробництво промислової продукції за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2011-2017
липень
17
Будівництво
 
   
 
Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
березень
13
січень-березень 2018
червень
12
січень-червень 2018
вересень
11
січень-вересень 2018
грудень
11
Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
березень
02
Загальна площа та кількість квартир  в прийнятих в експлуатацію житлових будинках
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
березень
12
Індекси будівельної продукції за видами
Відділ аналізу даних статистики
виробництва та послуг
2017 (попередні дані)
січень
29
2017 (остаточні дані)
березень
01
січень 2018
березень
01
січень-лютий 2018
березень
29
січень-березень 2018
квітень
30
січень-квітень 2018
травень
30
січень-травень 2018
липень
02
січень-червень 2018
липень
27
січень-липень 2018
серпень
29
січень-серпень 2018
вересень
27
січень-вересень 2018
жовтень
29
січень-жовтень 2018
листопад
28
січень-листопад 2018
грудень
27
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017 (попередні дані)
січень
29
2017 (остаточні дані)
березень
01
січень 2018
березень
01
січень-лютий 2018
березень
29
січень-березень 2018
квітень
30
січень-квітень 2018
травень
30
січень-травень 2018
липень
02
січень-червень 2018
липень
27
січень-липень 2018
серпень
29
січень-серпень 2018
вересень
27
січень-вересень 2018
жовтень
29
січень-жовтень 2018
листопад
28
січень-листопад 2018
грудень
27
Індекси будівельної продукції за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
березень
01
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
березень
01
Транспорт
Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
січень
25
січень 2018
лютий
23
січень-лютий 2018
березень
23
січень-березень 2018
квітень
25
січень-квітень 2018
травень
24
січень-травень 2018
червень
25
січень-червень 2018
липень
25
січень-липень 2018
серпень
23
січень-серпень 2018
вересень
25
січень-вересень 2018
жовтень
25
січень-жовтень 2018
листопад
23
січень-листопад 2018
грудень
26
Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
січень
25
січень 2018
лютий
23
січень-лютий 2018
березень
23
січень-березень 2018
квітень
25
січень-квітень 2018
травень
24
січень-травень 2018
червень
25
січень-червень 2018
липень
25
січень-липень 2018
серпень
23
січень-серпень 2018
вересень
25
січень-вересень 2018
жовтень
25
січень-жовтень 2018
листопад
23
січень-листопад 2018
грудень
26
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
1995-2017
травень
15
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
1995-2017
травень
15
Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2000-2017
травень
15
Туризм
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2017
травень
11
Колективні засоби розміщування
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2011-2017
травень
11
Туристичні потоки
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2000-2017
травень
11
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2000-2018
листопад
02
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
 
1990-2017
квітень
25
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
 
1990-2017
квітень
25
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне  повітря
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
25
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
25
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
квітень
25
Утворення та поводження з відходами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1995-2017
вересень
28
Утворення  та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017 (попередні дані)
травень
25
2017 (остаточні дані)
вересень
28
Утворення  та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017 (попередні дані)
травень
25
2017 (остаточні дані)
вересень
28
Утворення відходів по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
вересень
28
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
вересень
28
Загальний обсяг відходів , накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення віходів по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
вересень
28
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
вересень
28
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів з видалення відходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
вересень
28
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища за видами природоохоронних заходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2006-2017
травень
25
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів.
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
травень
25
Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
травень
25
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2017
травень
25
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2000-2017
травень
25
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
березень
02
січень-березень 2018
червень
01
січень-червень 2018
серпень
31
січень-вересень 2018
листопад
30
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області: за видами економічної діяльності, по містах обласного значення та районах, з країн світу за видами  економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
березень
02
січень-березень 2018
червень
01
січень-червень 2018
серпень
31
січень-вересень 2018
листопад
30
Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
березень
02
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
січень-листопад 2017
січень
22
2017
лютий
20
січень 2018
березень
23
січень-лютий 2018
квітень
20
І квартал 2018
травень
22
2017 (остаточні дані)
червень
01
січень-квітень 2018
червень
20
січень-травень 2018
липень
23
І півріччя 2018
серпень
21
січень-липень 2018
вересень
20
січень-серпень 2018
жовтень
23
9 місяців 2018
листопад
20
січень-жовтень 2018
грудень
21
Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
січень-листопад 2017
січень
22
2017
лютий
20
січень 2018
березень
23
січень-лютий 2018
квітень
20
І квартал 2018
травень
22
2017 (остаточні дані)
червень
01
січень-квітень 2018
червень
20
січень-травень 2018
липень
23
І півріччя 2018
серпень
21
січень-липень 2018
вересень
20
січень-серпень 2018
жовтень
23
9 місяців 2018
листопад
20
січень-жовтень 2018
грудень
21
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна  оперативна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2017
лютий
21
І квартал 2018
травень
22
І півріччя 2018
серпень
21
9 місяців 2018
листопад
21
Структура  зовнішньої торгівлі послугами області за видами (щоквартальна оперативна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2017
лютий
21
І квартал 2018
травень
22
І півріччя 2018
серпень
21
9 місяців 2018
листопад
21
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2017рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
 
червень
01
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2017рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
 
травень
31
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
 
травень
31
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
 
травень
31
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2017
січень
січень 2018
лютий
15
лютий 2018
березень
15
березень 2018
квітень
16
квітень 2018
травень
16
травень 2018
червень
14
червень 2018
липень
13
липень 2018
серпень
15
серпень 2018
вересень
14
вересень 2018
жовтень
16
жовтень 2018
листопад
14
листопад 2018
грудень
14
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2017
січень
січень 2018
лютий
15
лютий 2018
березень
15
березень 2018
квітень
16
квітень 2018
травень
16
травень 2018
червень
14
червень 2018
липень
13
липень 2018
серпень
15
серпень 2018
вересень
14
вересень 2018
жовтень
16
жовтень 2018
листопад
14
листопад 2018
грудень
14
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2017рр. (грудень до грудня попереднього року)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
 
січень
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок  за  категоріями персоналу
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
червень
07
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2017
червень
07
Інноваційна активність промислових підприємств
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2007-2017
травень
10
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2007-2017
травень
10
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2007-2017
травень
10
Інформаціне суспільство
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2017
лютий
22
січень-березень 2018
травень
22
січень-червень 2018
серпень
22
січень-вересень 2018
листопад
22
Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
на 01.01.2018
лютий
22
на 01.04.2018
травень
22
на 01.07.2018
серпень
22
на 01.10.2018
листопад
22
Кількість поштових відправлень
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2000-2017
лютий
22
Реєстр статистичних одиниць
Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Сектор ведення реєстру
статистичних одиниць
1 січня 2018
січень
1 квітня 2018
квітень
12
1 липня 2018
липень
12
1 жовтня 2018
жовтень
12
3. Комплексна статистка
Основні показники соціально-економічного розвитку Волинської області (щомісячна інформація)
Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
2017
лютий
06
січень 2018
березень
06
січень-лютий 2018
квітень
04
січень-березень 2018
травень
04
січень-квітень 2018
червень
05
січень-травень 2018
липень
05
січень-червень 2018
серпень
03
січень-липень 2018
вересень
04
січень-серпень 2018
жовтень
04
січень-вересень 2018
листопад
02
січень-жовтень 2018
грудень
05

 

Інформацію оновлено 16 Січня 2018