Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень 2010р.

Темпи зростання, %

січень 2010р. до

Довідково: січень 2009р. до січня 2008р.

грудня

2009р.

січня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

5702,41

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

78,4

103,0

41,9

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

98,8

103,5

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

13,9

85,8

101,5

104,6

молоко, тис.т

19,5

74,4

97,0

97,1

яйця, млн.шт.

6,2

147,6

89,9

101,5

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

138,71

х

х

71,12

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

11,5

х

95,1

20,2

Вантажооборот, млн.ткм

55,8

52,5

103,6

83,7

Пасажирооборот, млн.пас.км

168,6

99,0

64,1

191,4

Експорт товарів, млн.дол.США

319,01

х

х

68,62

Імпорт товарів, млн.дол.США

430,11

х

х

32,92

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–111,11

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

18,51

х

х

45,12

Імпорт послуг, млн.дол.США

22,71

х

х

39,52

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–4,21

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

576,8

х

95,9

97,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн.

14271

113,73

108,74

103,52

реальна, у %

х

112,73

98,84

91,32

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 січня 2010р., млн.грн.

17,8

96,3

173,7

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

13,0

101,5

51,7

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

102,0

121,9

102,45

Індекс споживчих цін

х

101,2

109,4

101,85

1 2009р.

2 2009р. до 2008р.

3 Грудень 2009р. до листопада 2009р.

4 Грудень 2009р. до грудня 2008р.

5 До грудня попереднього року.