Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–березень 2010р.

Темпи зростання, %

березень 2010р. до

січень–березень 2010р. до січня–березня 2009р.

Довідково: січень–березень 2009р. до січня–березня 2008р.

лютого

2009р.

березня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

1000,31

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

123,4

121,0

115,1

39,2

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

97,1

107,6

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

28,3

125,0

100,0

102,9

112,7

молоко, тис.т

70,9

148,3

96,5

96,3

97,5

яйця, млн.шт.

26,8

267,9

94,9

91,8

101,7

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

2414,42

х

х

х

62,33

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

28,2

х

х

54,2

23,7

Вантажооборот, млн.ткм

250,2

111,0

115,2

112,9

84,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

485,8

108,4

84,9

76,1

155,2

Експорт товарів, млн.дол.США

54,01

х

х

151,54

46,14

Імпорт товарів, млн.дол.США

54,71

х

х

95,84

21,94

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–0,71

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1909,6

х

х

96,9

80,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

14221

101,65

118,16

117,94

106,04

реальна, у %

х

100,55

108,76

108,34

87,54

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 березня 2010р., млн.грн.

25,2

102,7

121,8

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

13,4

98,1

56,0

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,5

122,6

103,47

103,27

Індекс споживчих цін

х

100,7

108,6

103,17

104,57

1 Січень–лютий 2010р.

2 2009р.

3 2009р. до 2008р.

4 Січень–лютий до січня–лютого.

5 Лютий 2010р. до січня 2010р.

6 Лютий 2010р. до лютого 2009р.

7 До грудня попереднього року.