Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–квітень 2010р.

Темпи зростання, %

квітень 2010р. до

січень–квітень 2010р. до січня–квітня 2009р.

Довідково: січень–квітень 2009р. до січня–квітня 2008р.

березня

2009р.

квітня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

1571,01

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

106,2

131,1

119,6

40,6

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

98,2

106,0

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

45,6

216,3

94,5

99,6

106,0

молоко, тис.т

105,9

114,0

96,7

96,4

98,0

яйця, млн.шт.

58,7

212,7

97,3

94,7

102,8

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

250,61

х

х

39,92

77,42

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

36,51

х

х

138,62

56,32

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

39,4

х

х

43,6

29,9

Вантажооборот, млн.ткм

359,3

102,3

128,5

111,8

84,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

654,6

99,8

89,5

79,4

145,3

Експорт товарів, млн.дол.США

85,11

х

х

155,12

46,32

Імпорт товарів, млн.дол.США

94,31

х

х

109,72

19,92

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–9,21

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

3,21

х

х

75,64

50,64

Імпорт послуг, млн.дол.США

2,31

х

х

49,44

66,44

Сальдо (+, –), млн.дол.США

0,91

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

2592,7

х

х

96,6

79,6

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

14601

106,43

117,94

117,92

105,52

реальна, у %

х

105,63

109,24

108,62

88,52

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 квітня 2010р., млн.грн.

22,5

89,1

96,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,8

95,6

56,0

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,0

121,6

103,45

104,05

Індекс споживчих цін

х

99,9

107,5

103,05

105,45

1 Січень–березень 2010р.

2 Січень–березень до січня–березня.

3 Березень 2010р. до лютого 2010р.

4 Березень 2010р. до березня 2009р.

5 До грудня попереднього року.