Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–травень 2010р.

Темпи зростання, %

травень 2010р. до

січень–травень 2010р. до січня–травня 2009р.

Довідково: січень–травень 2009р. до січня–травня 2008р.

квітня

2009р.

травня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

2091,91

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

90,7

116,2

118,9

41,7

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

98,3

105,3

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

50,8

30,1

86,7

98,1

107,0

молоко, тис.т

156,2

143,7

97,7

96,8

97,8

яйця, млн.шт.

90,6

100,0

98,2

95,9

101,8

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

55,4

х

х

46,2

30,3

Вантажооборот, млн.ткм

474,3

110,4

145,2

118,3

80,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

824,7

101,9

87,5

80,9

141,4

Експорт товарів, млн.дол.США

120,91

х

х

161,72

46,62

Імпорт товарів, млн.дол.США

132,01

х

х

107,22

20,52

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–11,11

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

3319,1

х

х

97,7

81,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

14791

99,83

117,94

117,92

105,02

реальна, у %

х

99,93

110,34

109,12

89,32

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 травня 2010р., млн.грн.

24,2

107,4

121,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,3

96,1

59,6

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,2

107,4

103,65

118,15

Індекс споживчих цін

х

99,3

106,7

102,35

105,55

1 Січень–квітень 2010р.

2 Січень–квітень до січня–квітня.

3 Квітень 2010р. до березня 2010р.

4 Квітень 2010р. до квітня 2009р.

5 До грудня попереднього року.