Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–червень 2010р.

Темпи зростання, %

червень 2010р. до

січень–червень 2010р. до січня–червня 2009р.

Довідково: січень–червень 2009р. до січня–червня 2008р.

травня

2009р.

червня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

2581,51

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

113,6

130,0

121,6

42,7

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,2

105,0

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

57,1

121,2

118,9

100,0

106,9

молоко, тис.т

211,1

107,8

95,9

96,9

97,6

яйця, млн.шт.

112,3

68,0

99,1

96,5

102,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

82,3

х

х

50,0

32,4

Вантажооборот, млн.ткм

591,5

101,1

142,0

121,8

78,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

998,5

102,2

103,5

84,3

119,1

Експорт товарів, млн.дол.США

152,31

х

х

154,02

48,72

Імпорт товарів, млн.дол.США

178,31

х

х

108,82

22,52

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–26,01

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

4109,8

х

х

101,7

83,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

15271

111,53

128,14

120,02

104,12

реальна, у %

х

111,93

120,44

111,42

89,42

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 червня 2010р., млн.грн.

26,2

108,3

116,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,1

98,0

67,2

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,3

107,8

103,95

118,05

Індекс споживчих цін

х

99,9

106,2

102,25

105,85

1 Січень–травень 2010р.

2 Січень–травень до січня–травня.

3 Травень 2010р. до квітня 2010р.

4 Травень 2010р. до травня 2009р.

5 До грудня попереднього року.