Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–липень 2010р.

Темпи зростання, %

липень 2010р. до

січень–липень 2010р. до січня–липня 2009р.

Довідково: січень–липень 2009р. до січня–липня 2008р.

червня

2009р.

липня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

3133,11

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

103,4

134,5

123,6

44,1

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

102,9

108,0

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

64,0

109,5

106,2

100,6

106,9

молоко, тис.т

268,8

106,5

97,1

97,0

97,0

яйця, млн.шт.

130,6

84,3

104,6

97,5

101,5

Інвестицій в основний капітал, млн.грн.

649,41

х

х

56,42

71,92

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

75,11

х

х

179,92

40,62

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

143,0

х

х

71,4

32,3

Вантажооборот, млн.ткм

730,6

115,4

151,5

126,8

76,7

Пасажирооборот, млн.пас.км

1178,9

103,1

100,0

86,1

107,3

Експорт товарів, млн.дол.США

190,01

х

х

147,12

52,32

Імпорт товарів, млн.дол.США

232,71

х

х

117,02

22,62

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–42,71

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

12,01

х

Х

146,52

43,22

Імпорт послуг, млн.дол.США

7,81

Х

х

87,02

45,92

Сальдо (+, –), млн.дол.США

4,21

х

Х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

5117,6

х

х

101,9

80,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

15761

107,93

125,24

121,02

104,32

реальна, у %

х

107,93

118,34

112,72

90,22

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 липня 2010р., млн.грн.

25,8

98,5

116,1

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,2

100,8

75,4

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,4

109,1

104,35

117,15

Індекс споживчих цін

х

99,8

105,6

102,05

106,25

1 Січень–червень 2010р.

2 Січень–червень до січня–червня.

3 Червень 2010р. до травня 2010р.

4 Червень 2010р. до червня 2009р.

5 До грудня попереднього року.