Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–серпень 2010р.

Темпи зростання, %

серпень 2010р. до

січень–серпень 2010р. до січня–серпня 2009р.

Довідково: січень–серпень 2009р. до січня–серпня 2008р.

липня

2009р.

серпня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

3724,21

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

99,6

137,7

125,6

45,0

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,2

101,6

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

71,2

104,3

116,1

102,0

105,6

молоко, тис.т

317,0

83,5

96,2

96,9

96,9

яйця, млн.шт.

147,2

90,7

103,1

98,1

101,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

185,2

х

х

76,8

33,2

Вантажооборот, млн.ткм

861,0

96,8

139,7

128,8

76,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

1359,7

100,6

98,8

87,6

99,4

Експорт товарів, млн.дол.США

231,21

х

х

143,32

55,12

Імпорт товарів, млн.дол.США

296,11

х

х

127,72

23,32

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–64,91

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6042,0

х

х

102,8

81,9

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

16091

99,43

123,04

121,32

104,12

реальна, у %

х

99,73

116,84

113,32

90,62

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 серпня 2010р., млн.грн.

19,6

76,2

89,1

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,2

100,0

84,5

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

99,8

108,8

104,15

117,15

Індекс споживчих цін

х

101,6

107,4

103,65

106,15

1 Січень–липень 2010р.

2 Січень–липень до січня–липня.

3 Липень 2010р. до червня 2010р.

4 Липень 2010р. до липня 2009р.

5 До грудня попереднього року.