Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–вересень 2010р.

Темпи зростання, %

вересень 2010р. до

січень–вересень 2010р. до січня–вересня 2009р.

Довідково: січень–вересень 2009р. до

січня–вересня 2008р.

серпня

2009р.

вересня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

4311,41

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

98,2

121,0

125,0

46,2

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,3

100,4

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

78,4

100,0

105,9

102,3

105,2

молоко, тис.т

359,1

87,3

95,9

96,7

96,4

яйця, млн.шт.

160,2

78,3

103,2

98,5

100,6

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

241,4

х

х

84,0

33,8

Вантажооборот, млн.ткм

990,2

98,6

140,1

130,1

75,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

1534,9

99,3

102,5

88,9

94,0

Експорт товарів, млн.дол.США

266,61

х

х

140,62

55,92

Імпорт товарів, млн.дол.США

359,21

х

х

136,22

24,92

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–92,61

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6903,6

х

х

102,6

83,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

16231

94,63

123,04

121,52

103,92

реальна, у %

х

93,33

114,94

113,52

90,62

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 вересня 2010р., млн.грн.

18,0

91,8

85,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,0

99,2

88,3

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

101,2

109,4

105,35

117,85

Індекс споживчих цін

х

102,8

109,7

106,55

106,95

1 Січень–серпень 2010р.

2 Січень–серпень до січня–серпня.

3 Серпень 2010р. до липня 2010р.

4 Серпень 2010р. до серпня 2009р.

5 До грудня попереднього року.