Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–жовтень 2010р.

Темпи зростання, %

жовтень 2010р. до

січень–жовтень 2010р. до січня–жовтня 2009р.

Довідково: січень–жовтень 2009р. до

січня–жовтня 2008р.

вересня

2009р.

жовтня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

4923,81

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

111,0

119,6

124,3

48,5

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

101,7

100,2

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

90,9

173,6

106,8

102,9

104,0

молоко, тис.т

392,8

80,0

100,9

97,1

96,2

яйця, млн.шт.

170,0

75,4

94,2

98,3

100,2

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

1167,21

х

х

68,92

67,62

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

110,51

х

х

149,82

49,82

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

281,9

х

х

86,0

34,5

Вантажооборот, млн.ткм

1124,7

102,0

138,1

131,1

75,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

1692,0

88,9

90,2

88,9

90,2

Експорт товарів, млн.дол.США

307,01

х

х

137,02

58,92

Імпорт товарів, млн.дол.США

417,31

х

х

136,62

26,62

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–110,31

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

20,41

х

х

155,22

38,12

Імпорт послуг, млн.дол.США

20,61

х

х

139,02

44,52

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–0,21

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

7867,5

х

х

104,5

83,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

16411

103,63

125,54

122,02

103,62

реальна, у %

х

100,63

114,74

113,72

90,72

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 жовтня 2010р., млн.грн.

16,8

93,4

76,0

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

10,8

89,6

89,3

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

101,6

110,5

107,05

118,65

Індекс споживчих цін

х

100,6

109,5

107,25

107,65

1 Січень–вересень 2010р.

2 Січень–вересень до січня–вересня.

3 Вересень 2010р. до серпня 2010р.

4 Вересень 2010р. до вересня 2009р.

5 До грудня попереднього року.